Friday, February 24, 2017

Jag tror jag redan hade nämnt detta


Barnavårdsnämnder med LVU (och motsvarande in Noreg, vår søte bror vesteröfver) riskera att taga barn från heterosexuella föräldrar och - i dagsläget - öfverlemna dem till homosexuella fosterhem.

Homosexualitet leder till barnlöshet och ett större intresse af fosterbarn (och då har jag intet räknat med de homopar som factiskt också förgripa sig på de små!).

En ond cirkel. En catholik, en christen med ngt-sånär traditionnel moral ö h t, skall vara mot både barnavårdsnämnder och sodomie.

Och hvad ser jag nu i meddelanden från søte bror?

Ønsker lesbiske og homofile fosterforeldre
https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=14991
[länkar ej direct till den publicationen, om
ngn vill se det, är länken gifven, copier-
och klisterbar, men icke clickbar.]


Citat:

Den 8. desember lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en kampanje for å få flere fosterhjem. Denne gangen står også lesbiske og homofile par på ønskelisten. Behov for tusen nye hjem i året


Jo, enligt officiella ideologien ha 1000 barn och omyndiga ungdomar hvart år "behof" af fosterhem, då kan äfven homo-"par" komma i fråga.

I verkligheten är detta troligen en af anledningarne till att homosexuella sällan om ngnsin protestera mot barnavårdsnämndernas ideologie.

Och så var det frågan om öfvergrepp i samband med fosterhem. Detta tog jag icke upp i sbd med homosexuella, det är ett mer allmänt problem.

Jag fick läsa ngn gg 2003 eller så att en flicka i tonåren skickats tillbaka från fosterhem till far, p g a fosterfaderns öfvergrepp.

Och att 1/3 af placeringarne få afbrytas (eller var det rent af 2/3?).

Det var Sverige, den gången. Nu till søte bror:

FB : TV 2 Nyhetene : video
https://www.facebook.com/tv2nyhetene/videos/10154101090994750/


TV 2 AVSLØRER: Faren som var sjef i barnevernet forgrep seg på datteren Pernille i fire år.

TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbrytere i Norge i 2015. Se 21 Nyhetene og TV2.no


Hvad kul för honom att var chef på norska barnavårdsnämnder, liksom. Kanske mindre kul för dem som fosterhemsplacerades, för att en man som han skulle afgöra att deras föräldrar vore olämpliga.

Kanske skulle man kunna hoppas att han åtminstone hade skam nog i kroppen att bara placera dem som sjelfva ledo under föräldrarne. Men med barnavårdsnämnder är det kanske litet väl optimistiskt.

Summa : psychiatrien ger vissa föräldrar en onormal magt öfver äfven vuxna barn, ibland leder det (skulle jag tro var orsaken) till att en psychiatrie-mobbad 24- eller 26-åring dödar sin egen mor genom knifhugg. Samtidigt tar barnavårdsnämnder och vissa modaliteter i skolpligtslagarne ifrån andra föräldrar den normala och vanliga magten öfver ännu ovuxna barns, samt omyndiga ungas, uppvext. M a o, moderna institutioner förvränga den grundläggande jemlikheten i IV budordet.

Tänk om søte bror ville smida medan jernet var varmt och afskaffa både barnavårdsnämnder och psychiatrie, det vore en Norge-historia med en verklig poäng det!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Mathias, Apostel
24.II.2017

Thursday, February 16, 2017

Huru gammal är Old Tjikko?


"Trädet är enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Old_Tjikko

OK, omcalibrering tack ...

375 = 375 år.

5 660-2017= 3643 f Kr

XI 2062 BC*
81.4472 %, + 1700 years, 3762 BC
XI b 2017 BC
82.4281 %, + 1600 years, 3617 BC


M a o, 3643 f Kr omdatering till mellan 2062 och 2017 f Kr.

9 000-2017=6983 f Kr.

Litet innan detta :

V 2599 BC
100-40.7657 % = 59.2343 %, + 4350 years, 6949 BC


D v s litet innan 2599 f Kr.

9 550-2017=7533 f Kr

Mid pt.2733 BC
49.279 % + 5850 years, 8583 BC
IV 2688 BC
56.3215 %, + 4750 years, 7438 BC


M a o, närmare 2688 än 2733 (förbistringen i Babel). Och åren före Christus, gifvetvis.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Onesimus**
16.II.2017

* Alla citat af tabellen äro från detta meddelande:

Creation vs. Evolution : If Göbekli Tepe is Tower of Babel ...
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/02/if-gobekli-tepe-is-tower-of-babel.html


Procenttalen syfta på kol-14-halten i atmosfären då, deraf beräkning ang. antalet öfverflödiga år. Dessa läggas sedan till reella f Kr året för att ge det daterade.

** Romae beati Onesimi, de quo sanctus Paulus Apostolus ad Philemonem scribit; quem etiam, post sanctum Timotheum, Ephesiorum Episcopum ordinavit, praedicationisque verbum illi commisit. Ipse autem Onesimus, vinctus Romam perductus ac pro fide Christi lapidatus, primo ibidem sepultus fuit; inde ad locum ubi Episcopus fuerat ordinatus, corpus ejus delatum est.

Thursday, February 2, 2017

Så skall det intet få gå till!


Anonymiseradt vittnesbörd från Barnevernet vil vi ha fulstendigt fjernet:

Ble innkalt til såkalt "avhør"& Fikk selv temmelig klar beskjed-enten ta abort-& få beholde barnet-eller skrive under på frivillig omsorgsovertakelse av den ufødte.Var så redd for å miste yngstejenta mi,at jeg skrev under.


Om det nu var någon som inbillade sig att Barnevernet eller Barnavårdsnämnder vore ngn slags christen nästan-kärlek i action.

Snarare värre än Nationalsocialisterna voro mot de flesta icke-judar och icke-arier (d v s icke-zigenare)./HGL

Wednesday, February 1, 2017

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"


I Heliga Landet, dit morfar och mormor icke valde Alijah (rätten hade legat på morfars sida), treffade de en famille som hade räddats af Hermann Göring.

De voro helt enkelt gamla vänner till famillen, och när en adjutant af ngt slag skulle arrestera dessa judar bankade Hermann i bordet och vrålade:

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"

Öfversatt för morfar af de vännerna, eller för mormor af morfar rent af (dock har jag för mig att morfar liksom mormor var usel på tyska).

Nå, det paret var intet de enda som paret Göring hjelpte.

I Nürnberg hindrades hjelpta att vittna, vid fru Görings process för "Entnazifiierung" vittnade deremot tydligen mer än en, t ex Gustaf Gründgens.

Detta får jag nu veta genom dotterns, Edda Görings, intervju för svensk TV:

Interview mit Edda Göring
kvalvika
https://www.youtube.com/watch?v=EQ1u5vOIj3I


Hon hade fått tackbref från Heliga Landet, fick jag läsa på textningen ngt innan 23:44./HGL

Friday, December 2, 2016

Kära Liselotte Nilsson!


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Jag fick detta besked:

E-posta oss

Här är svaret på din fråga till CSN.

Svar från CSN [2016-12-02 11:21]

Hej Hans-Georg!

Du skriver att du är utan inkomst, det är för sent att ansökan om nedsättning (att betala mindre) med hänvisning till din inkomst för inkomståret 2016. Det gäller för lån tagna 1989 - 30 juni 2001 (studielån) samt för lån tagna efter 1 juli 2001 (annuitetslån). För lån tagna före 1989 (studiemedelselån) finns fortfarande möjlighet att ansöka om nedsättning.

Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor. Du loggar in med mobilt BankID, med e-legitimation eller med din personliga kod. Har du glömt din personliga kod beställer du enkelt en ny i Mina sidor.

När du ansöker om att få betala mindre ska du beräkna din inkomst för hela 2016. Vi använder den sammanlagda inkomsten före skatt när vi räknar ut om du kan få betala mindre. I den sammanlagda inkomsten ingår inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital före skatt.

Om du får ett lägre belopp att betala, kontrollerar CSN din inkomst i efterhand. Därefter räknar vi ut om du har betalat rätt belopp. Uppgifter om din inkomst i Sverige får vi från Skatteverket. Du som har bott utomlands eller har haft inkomster utomlands, måste själv intyga din inkomst vid vår efterkontroll.

Om dina inkomstuppgifter inte stämmer eller om du inte kan styrka din utländska inkomst, måste du betala det årsbelopp du hade innan du ansökte om nedsättning. Du måste då också betala en tilläggsavgift.

Här kan du som har svensk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/nedsattning/inkomst

Här kan du som har utländsk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/utland-nedsattning

För lån tagna mellan 1989 - 30 juni 2001(studielånet) är reglerna att årsbeloppet är fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare. Du har inte skickat in intyg om slutlig skatt från den franska skattemyndigheten och ditt årbelopp beräknas i stället till fem procent av skulden. Du har fortfarande möjlighet att skicka in beslut om slutlig skatt, du ska då skicka in för åren 2012 - 2015. Vilka intyg som krävs för inkomster i Frankrike finns på

http://www.csn.se/aterbetala/utland-styrka-inkomst/frankrike

Det finns också möjlighet att ansöka om nedsättning för tidigare år med hänvisning till synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att en låntagare har haft försörjningsstöd varaktigt eller haft en betalningsförmåga som är motsvarande den hos en person som får försörjningsstöd. Kontakta oss igen om du vill ha ansökningsblanketter.

Vänliga hälsningar
Liselotte Nilsson

Fråga från Hans-Georg Mikael Elitzur Lundahl [2016-12-01 16:16]

427150-51216-202

God dag!

Som jag precis noterade för Er incasserare Roy Oro, detta är nu min vädjan, ang. min situation:

Vädjan till CSN:

  • 1) Jag är fortfarande hemlös och utan inkomst;
  • 2) jag skrifver fortfarande och hoppas på publication;
  • 3), om detta verkar orealistiskt, titta på de statistiker jag samlat på denna blogg-post:


http://danskantimodernism.blogspot.fr/2016/12/ingen-som-laser-mina-blogger-ingen-ide.html

Hans Georg Lundahl
Paris, St Nahums dag, 1.XII.2016


Det fins en liten problematik med detta att stödja min inkomst.

Frankrike har för meddellösa hemlösa inga declarationsblanketter. Er bureaucratie utgår från att om jag nu är meddellös så skall ett declarationsbesked kunna styrka detta. Det kanske är fallet för Tyskland, England, Holland eller vissa delstater af USA, men det är intet fallet i Frankrike.

Jag har, bortsedt från smärre almosor och gåfvor, fått 820 euro tillskickade af en svensk välgörare (hittils 720, 120 i maj, 100 hvar månad derefter). Af en välgörare i Frankrike har jag en gg fått 200 euro insatta på contot, men gåfvorna från Sverige blockerades insättningen med hänvisning till fel mellanslag i contonumret. Dermed har jag inget document från vare sig post eller Trésor Public att uppvisa derom, och de 200 euro jag hade har heller intet intresserat denna.

Om ni vilja colla upp den situation jag utmålar recommenderar jag att colla upp huru ofta mina bloggar updateras, alla inräknade:

http://danskantimodernism.blogspot.com/p/samme-skribents-ofriga-bloggardensamme.html

Deraf draga slutsatsen att jag skrifver på heltid*, vanligen från bibliotheker der vistelsen frf dator är gratis för kortinnehafvare.

Derefter afvakta om Amazon eller annan bokhandel utkommer med en titel hafvande mitt namn som författare eller medförfattare och en vald text af mig tagen ur sagda bloggar, från DET datumet kan du, kära Liselott och collegor, börja fråga hvad jag får för inkomst af skrifvandet. Just nu har jag ingen, och ert valda sätt att stödja detta är icke tillempligt ur franska bureaucratiens perspectiv.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Hl. Bibiana, Jungfru, Martyr
2.XII.2016

* Och dermed intet har tid till ett på kort sigt mer inkomstbringande jobb./HGL

Thursday, December 1, 2016

Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Här äro statistikerna öfver 36 bloggar för sednaste veckan:


Ukraina 213
USA 176
Frankrike 89
Förenade Arabemiraten 25
Tyskland 22
Ryssland 15
Pakistan 13
Grekland 9
Canada 8
Polen 8
Tyskland 130
Frankrike 70
USA 68
Ukraina 21
Kina 9
Sverige 9
Ryssland 7
Netherländerna 3
Rumänien 3
Canada 2
USA 1506
Frankrike 68
Brasilien 56
Tyskland 12
Australien 9
Ryssland 5
Indien 4
Netherländerna 4
Polen 4
Filippinerna 3
Frankrike 1
USA 1
Grekland 395
USA 177
Storbritannien 101
Spanien 49
Frankrike 25
Japan 14
Kina 8
Netherländerna 7
Ukraina 6
Fiji-öarne 3
Frankrike 18
USA 5
Finland 3
Tyskland 1
Ryssland 1
Sverige 1
Turkiet 1
Sydafrica 1
Ukraina 2

Frankrike 1
Tyskland 11
USA 11
Frankrike 7
Ryssland 7
Australien 1
Spanien 1
Storbritannien 1
Lettland 1
Ukraina 1
Tyskland 11
Ukraina 11
Frankrike 7
USA 6
Indien 4
Netherländerna 3
Ryssland 3
Australien 2
Pakistan 2
Turkiet 2
Frankrike 35
Ukraina 6
Sverige 2
Brasilien 1
Sverige 2
USA 2
Litaven 1
USA 18
Frankrike 9
Tyskland 3
Förenade Arabemiraten 2
Kina 1
Spanien 1
Kroatien 1
Indien 1
Pakistan 1
USA 1
Irland 2
Ryssland 2
USA 2
Tyskland 1
Frankrike 1
Thailand 1
Frankrike 11
Australien 2
USA 2
Brasilien 1
Rumänien 1
Frankrike 1
USA 1
USA 213
Frankrike 18

Tyskland 10
Canada 6
Netherländerna 5
Ryssland 5
Turkiet 5
Ukraina 5
Thailand 4
Grekland 3
Ukraina 1
USA 1
USA 8
Turkiet 3
Ryssland 1
Ukraina 1
Ukraina 12
USA 3
Frankrike 2
Indonesien 1
Pakistan 1
Ryssland 1
Sverige 1
Thailand 1
Turkiet 1
USA 1
USA 1
USA 1
Frankrike 1
USA 1
USA 1
USA 9
Frankrike 1
Mexico 1
Ryssland 1
Frankrike 8
USA 7
Tyskland 5
Ryssland 4
Turkiet 3
Ukraina 3
Colombia 1
Netherländerna 1
Ukraina 38
Frankrike 13
USA 7
Förenade Arabemiraten 2
Kina 2
Norge 2
Ryssland 2
Sverige 2
Tyskland 1
Pakistan 1
USA 9

Frankrike 8
Storbritannien 2
Bangladesh 1
Brasilien 1
Kina 1
Haiti 1
Ryssland 1
Ukraina 1
Frankrike 4
Grekland 1
Pakistan 1
USA 1
USA 1470
Frankrike 23
Polen 7
Brasilien 3
Ryssland 3
Tyskland 2
Ukraina 2
Australien 1
Canada 1
Storbritannien 1
Frankrike 3
USA 2
Storbritannien 1
Ukraina 1
Frankrike 12
USA 11
Kroatien 8
Ukraina 5
Tyskland 2
Indonesien 2
Pakistan 2
Ryssland 2
Grekland 1
Litaven 1
Ukraina 8
Frankrike 1
USA 1
Frankrike 2
Tyskland 1
Ukraina 1
USA 1

= 5643


Notera först att två bloggar slå stort i USA just nu.

Jag skickade en artikel på creationist-bloggen till Texas skolstyrelse - och sedan gick bloggen som sådan "viral" som man säger.

Jag skickade en rättelse ang. St Thomas 1:sta och 2:dra Gudsbevis till en philosophie-professor som hade återgett en nuance fel - så gick äfven den allmän-christna apologetiska bloggen "viral".

Här äro först articlarne jag skickade, sedan sjelfva de "virala" bloggarne:

Correcting Theodore Gracyk's analysis
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com/2016/11/correcting-thomas-gracyks-analysis.html


Advantages of a Shorter Carbon 14 Chronology / Letter A of ex oriente - IV - Conclusion
http://creavsevolu.blogspot.com/2016/11/advantages-of-shorter-carbon-14.html


På respective:

somewhere else
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com


Och:

Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com


Och här äro statistikerna sednaste månaden för de två, notera att "totalt"-statistiken tas på annat sätt än de här gifna tio-i-topp-statistikerna.

 somewhere else Creation vs Evolution
USA 3815 5564
Frankrike 106 292
Canada 44 39
Singapore 33 44
Ukraina 24 36
Tyskland 13 49
Brasilien 4 57
Förenade Arabemiraten - 39
Ryssland - 23
Nederländerna - 19
Storbritannien 19 -
Polen 9 -
Portugal 7 -
Totalt 4276 6362


Deremot ligger Sverige i lä. Deraf kan missförståndet lätt uppkomma just i Sverige att knappast ngn läser mig, att det intet skulle löna sig att trycka upp mina texter i bokform.

Jag tror att de nämnda exemplerna visa att mitt project är, om intet helt och fullt realistiskt, i alla fall mer realistiskt än man kan tro i kära hemlandet.

Detta då skrifvet som en del af min vädjan till CSN om anstånd tils mitt skrifvande (hittils icke inkomstbringande) blir en inkomstkälla för mig och för mina creditorer. Der de nog stå för största summan.

Hans Georg Lundahl
Bibl. M. Audoux, Paris
Skt Nahums dag
1.XII.2016

Monday, November 14, 2016

Interview med pastor Ljufvermark


[OBS : satir]

Antimodernism
God dag, hörde Ni hade synpuncter på en ny reformation. Kunna* vi börja med hvad Ni heter?

Pastor Ljufvermark
Ljufvermark. Harald Ljufvermark.** Du får jettegerna*** säga "du".

Antimodernism
Och Ni ... du hade sagt ngt om behofvet af att ersätta en gammal protest med en ny protest?

Pastor Ljufvermark
Jo, just. Den der gamla protesten på Luthers tid var väl i stil med "kan vi få litet mera Bibel, tack" eller "för litet Bibel!"

Nu vore det dags att protestera öfver att det slagit öfver åt andra hållet.

Antimodernism
Huru då?

Pastor Ljufvermark
Ja, jo, första Corinthierbrefvet sex tio, första Timothäusbrefvet ett tio, första Romarebrefvet° ett tjugusex och tjugusju och en del ställen i Ge-Te citeras litet väl mycket ibland.

Antimodernism
Men är det intet bra om nytestamentliga Bibelställen citeras?

Pastor Ljufvermark
Nja, nej, intet de här Bibelställena! Intet för mycket i alla fall.

Antimodernism
Hvarföre då?

Pastor Ljufvermark
De tolkas så lätt som ... ja, du vet ... homophoba.

Antimodernism
Verkligen?

Pastor Ljufvermark
Titta sjelf. Har ingen lust att läsa upp ... det der ...

Antimodernism
[Bläddrar, slår upp tre ställen i Fader Benelii öfversättning°°.]

Antimodernism
Men om Gud nu är homophob, skulle kanske en bruksanvisning vara på sin plats?

Pastor Ljufvermark
Jamen, det är ju han som skapat oss.

Antimodernism
Just, Han tycker väl om att skapa menniskor och brukar vanligen naturligt umgänge till skapa dem, kanske Han intet uppskattar att man skaffar sig den njutningen gratis utan att ge Honom den chancen?

Pastor Ljufvermark
Nja, det der är väl litet väl mycket Ge-Tes Gud! Har du hört talas om Markion?

[Med lysande ögon]

Antimodernism
Vet intet om jag verkligen vill.

Pastor Ljufvermark
Eller Thomas-Evangeliet?

[Ännu mer lysande ögon]

Antimodernism
Jag tror jag drar.

Pastor Ljufvermark
Hej på dejjj då!


* Uttalas [kan] i talspråk när det är plural af presensformen. ** Ljufvermark är ett taget namn. Ingen idé att förklara att det egentligen skulle stafvas Jufvermark, för Ljufvermark kan intet stafva. *** Eftersom interviewn är mundtlig unnar jag mig luxen att stafva rätt - han skulle förmodligen sjelf stafva det "jättegärna", som enligt 1870-talets stafningsreformer. °Fins bara ett Romarebref i Bibeln!

°° Här äro förresten ställena:

1 Cor 6:10 eller själfbefläckare eller sodomiter eller tjufvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola äga Guds rike.
1 Tim 1:10 otuktiga, sodomiter, människoröfvare, lögnare, menedare och hvad annat som strider mot den sunda läran,
Rom 1:26 f. Fördenskull öfverlemnade Gud dem åt skändliga lustar. Deras kvinnor förbytte nämligen det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Sammalunda öfvergåfvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes af sin lusta till hvarandra; och de bedrefvo styggelse, män med män, och fingo sin förvillelses rätta lön på sig själfva.