Tuesday, January 5, 2016

Inget fan af Nils von Hofsten, nej

Här är ett citat ur wiki:

Från 1926 ända till 1953 var von Hofsten styrelseledamot vid Statens institut för rasbiologi; han blev 1933 vice ordförande för att från 1945 ta över ordförandeposten. Vid Rasbiologiska institutet utnyttjade han sina genetiska kunskaper främst beträffande tvångssteriliseringarnas eugeniska verkningar. Han bearbetade ett omfattande statistiskt material om steriliseringarna i Sverige och publicerade mängder av skrifter i detta ämne, till exempel Steriliseringsfrågan ur rasbiologisk synpunkt (1933). Han var medlem av Svenska sällskapet för rashygien.

I politiskt avseende var Nils von Hofsten en övertygad liberal och tog under sin tid som rektor bestämt avstånd från antisemitism och andra nazistinspirerade tendenser vid universitetet. Samtidigt tog von Hofsten för givet att samhället hade rätt att ingripa mot den enskildes fertilitet:


Jag besparar er citaterna.

Jag var en smula orolig för att han skulle ha visat sig ha varit Nysvensk. Min reserveation mot dessa beror ju enbart på deras engagement i rashygienen. Nej, denne den främste af de onda (i Sverige), han var intet als fascist, utan liberal.

Som jag nyss påpekat var det intet i Francos Spanien som sådana idéer fingo genomslag. Hofsten var liberal, Per Albin sosse. Franco och Mola voro inga eugenister.

Hans Georg Lundahl
Nanterres UB
Trettondagsafton
5-I-2016