Wednesday, December 29, 2010

Hvad kostar polisen mest?

Att skydda politiker?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-kostnader-for-politikers-skydd_5835409.svd

Eller handräckning till och skydd af psykiatrie och socialtjenst?

Sunday, December 12, 2010

Vidarebefordradt - till jourhem och famille-hem!

En annan medlem i en groupe mot socialens öfvergrepp mot barn och föräldrar:

jour/familje hem ska ha klart för sig vad man har för uppdrag, men hur lätt kan det vara när komunen inte följer lagen om lvu och ger ett uppdrag hur som helst precis så som man gjorde när kalle var hos familjen eskong behandlar en som barnmisshandlare och pedofil trots att man inte gjort utredning om detta .. Dom tror väll aldrig i sin vildaste fantasi att det fins socialsekreterare och utredningshem som enbart arbetar i ekonomiska syften .. Men dom finns dom finns överallt .. Så alla seriösa jourhem och familjehem nästa gång ni får en placering var noga med att fråga harm man gjort en ordentlig utredning hos polisen innan ni överhuvudtaget tar emot barnet , denna utredning skall oxå följa med i uppdraget och gör en kontroll hos polis.Vi måste alla ta vårt ansvar.

Saturday, December 11, 2010

Commentars-serie begynnande med Ja till Livet

Aborter för kvinnor under 15 år i Norge 1996-2009
by Ja till Livet on Thursday, December 9, 2010 at 5:07pm

Utførte aborter for kvinner under 15 år i Norge 1996-2009

År Antall
1996 38
1997 30
1998 24
1999 35
2000 59
2001 46
2002 43
2003 49
2004 55
2005 45
2006 37
2007 46
2008 46
2009 46


Dessa data skickades från Steinar Nilssen, rådgivare på Medisinsk fødselsregister, till Ja till Livet 9 december 2010


Ja till Livet:

Ja till Livet fick, på begäran från norska myndigheter, denna statistik idag. Det är tveksamt om någon har publicerat den tidigare. Nu är frågan hur många svenska 11-14-åringar som gör abort varje år, hur många av fallen där föräldrarna får reda på det, hur många av dem som har utsatts för sexuella övergrepp och hur mycket samhället gör för att stoppa dessa övergrepp. Trots att de svenska statistikrapporterna om abort från Socialstyrelsen är mycket digra har man de senaste åren tagit bort just denna siffra ur rapporterna.

I Norge är det ca 50 11-14-åringar per år som gör abort. Vi har anledning att tro att motsvarande siffra i Sverige är mellan 200 och 300.


KS:

Min närmaste vän på -60 talet blev gravid vid 13 och födde sitt barn vid 14, 3 barn till strax efter, hon hann få barnbarn och barnbarnsbarn innan hon dog vid en ålder av 50, samme man genom hela livet, det är inte alla som får träffa sina barnbarnsbarn innan jordelivet tar slut, men hon fick det trots att hennes liv blev kort.

Hade hon vetat att döden skulle komma tidigt så skulle hon nog levt just så.


Ja, intet är gravid under femton anledning till abort!

[@KS], mannen var altså han som hon blef gravid med vid tretton?

För i dag skulle han ha hamnat i fängelse och hon på ungdomsvårdshem för samma sak. Vidrigt nog.

Hvilket ju också är ett af motiven till dessa tonårsaborter, att "samhället"(=myndigheterna) gör det omöjligt för unga par att hålla ihop kring barnet.

Fjortis'Bröllop
Öppet bref om ungdomars äktenskap

ASk:
en flicka under 15 är ingen kvinna! Hon är ett barn! ett barn som föder barn? hur sunt är det? fråga flickorna som spricker för att en man våldtar dom .le. som tvingas föda barn innan kroppen är mogen för det! som blir skadade för livet! som blir inkontinenta för att dom spricker för att kroppen är inte gjord för att va gravid & föda barn! desutom är det olagligt att ha sex med barn faktiskt! så sjukt att man ska föda barn när man är barn!!


[icke ASk ofvan och nedan] AK:

Rent juridiskt, just i vår tid och i vårt land, har du rätt, bästa Anna, men globalt och historiskt sett är det du säger snudd på obegripligt. Hade man tänkt så förr i tiden så hade mänskligheten tynat bort för länge sedan. Jag sympatiserar med dagens moralföreställningar men inser även deras relativitet. Att hävda att "kroppen inte är gjord för barnafödande" när den är kapabel till det, är orimligt och minskar trovärdigheten i ens övriga, kanske rimliga, argument. Och det är väl synd!


[medicinare]ML:

Under 15 - då rör det sig om barn! Tonåriga barn, som mördar ofödda barn. Båda är minderåriga... Tragiskt överhuvudtaget.


Ja till Livet:

[ASk och ML], ni har rätt! Rubriken togs från den norska tabellen. Ja till Livet har kallat och kallar detta för barnaborter.


ASk [igen, ja]:

[@AK, ofvan] läs detta: om hur dte är att föda barn när man är barn själv! 6 om dom som hjälper flickorna att bli friska igen. dom som klarar att ta sig dit ,till fots över bergen i etiopien! & kom sen & säg att deras underutvecklade kroppar är " gjorda för barna födande" minst 10 år för tidigt!1

"Fistulasjukhuset ...
... ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett sjukhus för fattiga kvinnor med förlossningsskador. Stiftelsen Fistulasjukhuset är den enda organisationen i Sverige som enbart stödjer sjukhuset.

Många fattiga kvinnor som föder barn i Etiopien är bara barn själva. Kvinnor som grupp har en underordnad ställning, vilket för med sig en konstant undernäring som i sin tur ofta medför långa svåra förlossningar utan hjälp. Barnet kanske dör men måste ändå födas fram och det blir fruktansvärda underlivsskador för den unga mamman som följd. Tarm och urinblåsa fungerar inte mer och kvinnan förblir en illaluktande utstött som förskjuts från sin familj.

Fistulasjukhuset hjälper flickorna tillbaka till ett människovärdigt liv.
I en hyddas halvmörker i Etiopien hukar några äldre kvinnor kring en liggande spinkig gestalt med stor mage. Ett utmattat kvidande bryter den dystra tystnaden. En förstföderska, själv knappt mer än ett barn, ligger sedan en vecka i plågor utan att kunna föda fram barnet. Hennes kropp klarar inte att ge passage åt den lilla världsmedborgaren som redan dör av kampens kramper. Dess lilla huvud faller långsamt ihop och till slut kan barnet pressas ut. Den döda kroppen spränger moderns muskler, hinnor och hud. Ur detta hål rinner hennes avfallsämnen ut under resten av hennes liv. Modern hämtar sig efter hand så pass bra att hon kan hämta vatten, tvätta sina kläder och sig själv. Men ingen tvagning i världen hjälper. Hon förblir en illaluktande utstött, dömd att bo i avskildhet utan hopp.


@"en flicka under 15 är ingen kvinna! Hon är ett barn!"

Svammel!

Genomsnittlig första menstruation är 12 år plus ngn månad (tre tror jag, plus att studien är från USA) och normal variation gäller mellan i hufvudsak 11-årsdagen och 14-årsdagen (motsvarande för pojkar 13-16 medel 14+).
[@ML], "tonåriga barn" är en oxymoron, serskildt hos det qvinliga könet. Som varande i en läkarefamille borde du mycket väl veta detta.
A Sk har icke preciserat hvilken ålder skildringen från Ethiopien rör sig om och om det är typiskt.

Jag vet att 13 icke är ideal ålder för en första förlossning (17 - 23 är den ideala ålder för det), men att riskerna i sig äro värre vid 30 (att sedan en 13-åring far mer illa i Ethiopien än en 30-årig förstföderska i I-länder beror kanske på de nedlagda resurserna). Texten du citerar beskrifver en dödfödsel,

"Hennes kropp klarar inte att ge passage åt den lilla världsmedborgaren som redan dör av kampens kramper."

och sjukhuset ligger i Addis Abeba hvilket sedan siste Negus död varit communist-territorium, d v s med en ideologie som vill hålla äktenskap till 18+ (precis som liberalerna, för öfrigt), och säger kanske mer om en förtäckt form af tvångsabort än om tidiga förstfödslar.

M a o: när flickan väl kommer till Fistula-sjukhuset har hon kanske undanhållits vanlig förlossningshjelp för att folket i hyddan varit rädda för kommunisterna.

FH:
Kanske grunden till bitska kommentarer och svammel och allt annat elände i denna sak står att finna i bristen på allsidig sexualundervisning och därpå följande förvrängnda lössläppthetsideal i samhällets syn på sexualitet?

Grunden är högd äktenskapsålder.

Vi veta mycket väl att en condom kan brista, att en fylla kan få en att glömma ngt etc. En lögnare måste ha bättre minne än andra: och den som vill ha sex utan graviditet eller könssjukdomar är en slags lögnare inför Gud. Bästa sättet att undvika könssjukdomar är afhållsamhet eller trohet. Bästa sättet att fixa trohet för vissa är att just bli gravid och sedan stå för det. Och största hindret mot biten "och sedan stå för det" är ideologien som säger att man är barn under femton.

Lagen i fråga bygger på pubertetens medelålder vid en tid innan elektriskt ljus och importerad vitaminrik mat sänkte pubertetesåldern i Sverige och Norge till i menskligheten vanligare medeltal.

NB: lagen talar icke om "barn" utan om "minderårig" - eller gjorde så tills den mindre än 15 år sedan ändrades af feminist-ideologer.

Jag skref dessa svar igår och idag.

Hans-Georg Lundahl
Mouffetard-Bibl., Paris
11/XII/2010

1Detta genomideologiska och orimliga påstående hade jag icke sett, annars hade jag reagerat direct.