Tuesday, November 14, 2017

Är HS naturligt? Jag débatterar mot nra andra


Är HS naturligt? : Jag débatterar mot BH · Jag débatterar mot nra andra

Annan undertråd
samma hufvudtråd, under en status af RL ..

JW
är det nån som vet om homosexualla män möjligen skulle vara mindre våldsbenägna ?

Hans-Georg Lundahl
härefter HGL
Huru skulle det vara relevant?

Dessutom troligen felaktigt. Feminina män mindre våldsbenägna = / = (är icke lika med) homosexuella.

Det finns feminina heterosexuella män och det finns masculina och våldsbenägna homos (colla in "bear" eller hvad det nu var)

TK
Inte när de träffar csi-personer 😉

ME
I Sparta tog de fasta på att relationer mellan stridande var bra för moralen. Bra för sammanhållningen. Och elitförbandet i Thebes bestod av 150 homosexuella par som stred sida vid sida. Tror att de var något mer konkret rimligt sant på spåren. Heterosexuella kan kanske också slåss. Men homosexualitet är moralstärkande och borde snarare framhållas som en dygd, inte som ett problem.

HGL
Hvad för slags "moral" menar du att homosexualitet stärker?

Sjelfkänslan? Modet? Det fins godt om odygder som stärka dessa med. Har du sett ngn deprimerad tjuf?

ME
Jag menar att det var en officiellt uttalad dygd och av den anledning att det stärkte moralen i de stridande förbanden. Varför undrar du? Vet du hur kärlek påverkar människor, deras sammanhållning och lojalitet med varandra? I så fall behöver jag nog inte förklara närmare. Vet du inte det, kan jag nog inte förklara.

HGL
"sammanhållning och lojalitet"

Ah, OK.

Nu äro sammanhållning och lojalitet intet dygdiga i alla sammanhang.

T ex skulle du knappast anse att sammanhållningen och lojaliteten i en SS-afdelning äro dygder, i o m att målet är fel.

Hvarföre skulle jag då intet kunna anse att homosexualiteten i Sparta var en odygd, när den sammanhållning och lojalitet den hjelpte var sådan hos ... homosexuella?

ME
Om kärlek mellan mannarna innebar en mer stridbar armé var det till nackdel för de arméer de stred mot, självklart. Men problemet är väl snarare i så fall att det inte fanns tillräckligt mycket kärlek mellan mannarna i de förband som besegrades, och att de likt spartanerna borde se det som en dygd, alltså även för egen del något eftersträvansvärt. Överhuvudtaget är det märkligt att argumentera för att för mycket kärlek mellan människor är ett problem. För i det stora hela är det inte så, i alla fall inte som jag ser det. Jag tror på kärleken förvisso, men det är ingen blind tro. Tycker mig se mycket bevis på att kärlek är mer positivt än negativt i det stora hela.

HGL
 • 1) Homosexualitet är intet för mycket kärlek mellan män, utan fel slags.
 • 2) Alla som klåddes upp, i väpnad strid eller annars, af SS, kanske enligt dig hade problemet "för litet kärlek mellan mannarne"?


För att intet tala om de som klåddes upp af SA, hvaraf en del öppet HS ...

Tredje undertråd
samma hufvudtråd, under en status af RL ..

FL
Jo, det förefaller som om skeptiker till homosexualitet får för sig att de enda dessa människor sysslar med är sex – perverterat sex till på köpet. De lever oftast helt vanliga och odramatiska liv. Förutom när de blir påhoppade av skeptiker.

Hermanni Pihlajamaa
[utgår från att han kan stå för sitt namn]
De får förstås leva vanliga och odramatiska liv, men sekularisterna vill inte hjälpa dem att komma igång med det, utan stjälper dem genom att uppmuntra det onormala.

Men helt har sekularisterna inte lyckats bekräfta det felaktiga. Det finns en förtryckt och föraktad skara människor som kämpar mot det onaturliga också på denna punkt i sina liv. Jag lyfter på hatten åt dem. De har förstått att kärlek inte låter sig kombineras med onaturlighet.

FL
Hermanni Pihlajamaa I och med det uttalandet så har du i din uppblåsta självgodhet värderat deras liv och personlighet till noll och intet. Du har ansett dig ha tolkningsföreträde för det normala, det godkända och det önsksnsvärda i livet.

Du blåser upp dig som en högfärdspumpa i en russinbod.

Vik hädan från de förföljda, såväl de sanna kärleksfulla och förföljda kristna genom historien, som de sanna kärleksfulla och förföljda HBTQ-människorna genom historien. De spelar i samma lag och du spelar i förföljarnas. När du upphöjer dig ska du vara förödmjukad. Och må de som tror på Jesus, sanningen och ordet, be för dig i kristen anda och älska dig trots att du är deras fiende.

Jag har aldrig hört värre dynga (1).

En poäng får du: du är åtminstone rakryggad i din fördömelse av de avvikande. Det gör dig inte kristen, men det gör dig ärlig.

Hermanni Pihlajamaa
Nej, tvärtom är deras liv och personlighet viktiga för mig.

Jag står för vad som är majoritetsuppfattningen globalt och historiskt.

D.v.s. kärlek i konflikt med skapelsen/det naturgivna - finns inte!

Nu ska vi se, var det något substantiellt där bland tiraderna, något att bemöta ... nej, ser inte ut så.

Välkommen att höra mer "dynga" (2)!

Och, trots din likgiltighet för dem som kämpar mot sin onaturliga böjelse, människor som du inte bevärdigar ett ord, så lyfter jag fortfarande på hatten åt dem. Ni är hjältarna!

FL
Nej, jag tycker nog att de förföljda kristna och se förföljda homosexuella, för att inte tala om de förföljda homosexuella kristna är några av de sanna hjältarna.

Hermanni Pihlajamaa
Dynga (3) ska med dynga (4) bemötas.

Hermanni Pihlajamaa
Ah, så du erkänner att du skrivit dynga (5).

Ja, märk hur du ser ner på homosexuellas kamp att bli heterosexuella. Din tystnad inför denna minoritet är monumental. Det är en likgiltighetens (tig-ihjäl-tystnad), så uppfattar jag saken. Men all heder åt dem, de kämpar för normaliteten!

FL
Vi har inte ens anledning att debatera den gruppen människor, men gärna för mig.

Jah har ingen aning om orsakerna till att de vill förneka sin sexuella läggning. Förmodligen är inte orsaken enhetlig.

Att börja gissa varför de vill bli något de inte är känns bara förmätet.

Istället vill jag gärna att du definierar begreppet "naturligt" här, då att vi har något vettigt att utgå ifrån.

Självklar erkänner jag att även om orsakerna bakom mina tirader är seriösa och odyngiga, så var mitt utbrott spontant och något som naturligtvis skulle bedömas som "dynga" (6) i dina ögon.

Hermanni Pihlajamaa
Gärna för dig? Nej, det var huka-huka, innan pressen blev för stor.

Skyll inte ditt ord "dynga" (7) om dina texter på mig!

Och se själv hur du skriver ännu ett inlägg som förminskar dessa människor till nada. Du har inte ett ord att säga om dem, plötsligt är det jättesvårt att uttala sig om grupper. Men när det gäller hbtq, ja då är du eld och lågor och idel sympatier.

FL
Hermanni Pihlajamaa

Då bedömer du mig fel. Jag varken vill eller tänker huka rörande homosexuella som försöker bli hetero, lika lite som jag hukar för någon intressant fråga rörande människor. Jag har bara väldigt lite att säga om dem själv eftersom jag inte känner till något om deras tankar och möda.

Jo, jag bemötte din dynga med tirader som beskriver hur jag kände. Jag rycker nämligen att det är dynga att kalla homosexualitet för onaturligt av såväl biologiska som etiska skäl.

Nej, min avsikt var inte att förminska "dessa människor". Men jag kan ju inte gissa något om dem. Det vore respektlöst.

Jag uttalar mig gärna ifall jag vet hur de mår, tänker och agerar.

Ja, jag är vad du kallar "eld och lågor" för utsatta människor. Det gäller långt ifrån bara HBTQ-människor.

Berätta nu gärna hur du definierar "naturligt", annars får jag snart anledning att påstå att DU hukar. Du har nämligen anklagat HBTQ-människor för onaturlighet utan att närmare definiera naturlighet.

RL
Hermanni Pihlajamaa "homosexuellas kamp att bli heterosexuella" Va? Jag trodde de homosexuella kämpade för att få vara sig själva utan att bli dömda för den de är?

Hermanni Pihlajamaa
Ja, så okunnig du var. Nu vet du mer.

RL
Hermanni Pihlajamaa Vilka homosexuella kämpar för att bli heterosexuella? Finns det en organisation eller är det en mer personlig kamp du talar om? Har inte hört talas om detta innan, därav frågan...

Hermanni Pihlajamaa
Så kan det bli när man lever i en ankdamm där etablissemangen styr genom att kontrollera informationsflödet.

Folk med homosexuella böjelser som kämpar mot dem finns lite här och var, också i ankdammen Sverige och andra sekularistiska fästen.

FL
Hermanni Pihlajamaa
Du är alltså inte ett dugg intresserad av att diskutera deras situation, motivation och skäl till att förneka sin läggning, utan bara att gnälla över Sverige? Ska jag förstå det så? Jag har flera gånger bett dig att förklara omständigheter och att definiera din ståndpunkt. Men du väljer att huka. Synd.

Eller om jag uttrycker mig så här: förutom att du hävdat att "kärlek i konflikt med skapelsen/det naturgivna - finns inte" så har du bara visat dessa människor som du pratar om likgiltighet som du inte bevärdigar ett ord. Du försvara således din tro (vad den nu bygger på) inte dessa människor.

Hermanni Pihlajamaa
Jag ursäktar ju dig FL med att tala om situationen i Sverige. Hade du bott i ett naturligare land, t.ex. någonstans i Afrika, och förfäktat samma idéer hade det varit värre, än mer hårdkokt.

Nej, jag bryr mig om dem. Jag bryr mig faktiskt om propagandister också, sådana som du. Men också om dem som kämpar den goda kampen mot den onaturliga böjelsen. Störs skuld har faktiskt propagandisten, på sätt och vis. Lärorna styr världen, och är det falska läror är styrningen åt helvete, om jag får vara bokstavlig.

RL
Hermanni Pihlajamaa "... ett naturligare land..."

"... den onaturliga böjelsen."

Enl. vem? Vad är ett naturligt land? Vad är en onaturlig böjelse?

ME
Kristna omvändelseprogram för homosexuella är ju numera förbjudet i USA (tack Obama) och det finns goda faktaunderstödda skäl till det. För det första fungerar det inte att omvända någon. Vad som går är att få människor att avsexualisera och förneka sig själva för att i nästa steg anpassa sitt sätt att leva. Det är psykologiskt påfrestande, nedbrytande och förstör människors liv och välbefinnande. Som yttersta konsekvens driver det människor in i döden som inte kan leva med, vad deras kristna omgivning, intalar dem är ett misslyckande. Och även i Sverige finns alltså de som hejar på. Fullständigt vidrigt, kärlekslöst och människofientligt är vad det är.

[Min emphas ang. Obama-hyllningen]

FL
Hermanni Pihlajamaa
Du hävdar att det är en onaturlig böjelse. Jag skulle vilja ha lite underlag för det. Du får gärna även belägga varför kampen mot denna böjelse är god.

Jag hävdar (och nu får du ursäkta att jag blir en smula mer personlig) att det är dina påståenden med stöd i Bibeln som är falska. Och det gör jag därför att Bibeln stödjer sig på allt för vaga och förlegade sanningar. Genom medmänsklig forskning, dialog och empirism har vi kunnat slå fast att homosexualitet varken är skadligt eller oetiskt. Rätt bejakad och tillämpad gynnar den kärlek mellan människor. Det som skrevs i Bibeln bygger på okunskap och fördomar. På samma sätt som tryckfel har smugit sig in i Bibeln så har/kan även bristande insikter smyga sig in i Bibeln när människan nedtecknade den. Även om inspirationen till den faktiskt kommer från Gud. Det borde även du förstå.

Hans-Georg Lundahl
Nra här utgå från att homos ha problemer med att lefva heterosexuelt ...

 • 1) Oscar Wilde gjorde sin fru ytterst besviken, men det genom snedsprång, icke genom impotens hos henne, hvad jag vet (han hade barn)
 • 2) Frugan till Roy Campbell hade en lesbisk affär med Vita Sackville-West - men bortsedt från det inga problemer med att göra barn med herr Campbell


Hermanni Pihlajamaa, nra år sedan funderade jag på att skrifva en chörsång sjungen af Sodomiter - mot homosexualister som sjelfva intet ha en ond bögelse som ursäkt ... tyvärr skref jag intet ned den och har nu glömt orden, tror du skulle kunnat uppskatta den (bara du intet tar mig för en af dem, tack!)

FL "Genom medmänsklig forskning, dialog och empirism har vi kunnat slå fast att homosexualitet varken är skadligt eller oetiskt."

Hur i fagerlund skulle ngt af dessa saker kunna "belägga" om en sak är ethisk eller intet?

Du reducerar ju moralen till en öfverenskommelse, i så fall fins det knappast ngt att belägga om den.

Men om du nu valde ordet, kanske du har ngt slags resterande insigt om att moral är en naturligt bestämd del af menniskan. Att ändra den är som att operera in ett sjette finger per hand. Och i så fall kunna nämnda saker intet belägga det nämnda, utan snarare misstänkas att vara en slags inoperering af elfte och tolfte fingrarne, elfte och tolfte tårna.

Sedan är din rappakalja om att stå på ett ben på stängslet mellan atheistisk och christen bibelsyn inget argument heller.

RL ang def se mitt första inlägg i débatten jag copierade här:

Är HS naturligt? Jag débatterar mot BH
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2017/11/ar-hs-naturligt-jag-debatterar-mot-bh.html


FL
Man har försökt påvisa att homosexualitet är en sjukdom. Eftersom ingen forskning har kunnat belägga ett insjuknande pga av just homosexualitet så har man övergett att klassa det som sjukdom. Genom dialog har det framkommit att en överväldigande majoritet av homosexuella som "kommit fram" äntligen har känt sig som "sig själva" vilket får betraktas som eftersträvansvärt.

Inga empiriska studier har heller kunnat påvisa några negativa effekter som på något sätt skulle kunna ifrågasätta det etiskt riktiga i att HBTQ-människor lever sina liv utifrån den läggning de begåvats med.

Hans-Georg Lundahl
"Man har försökt påvisa att homosexualitet är en sjukdom."

Andra idioter ha försökt kalla kleptomanie en sjukdom. Att detta är pseudomedicin innebär intet att vare sig sodomie eller tjufnad äro ethiska handlingar.

"Eftersom ingen forskning har kunnat belägga ett insjuknande pga av just homosexualitet så har man övergett att klassa det som sjukdom."

En ganska god grund att intet heller klassa kleptomanie som en sjukdom.

Medicin har intet med saken att göra.

"Genom dialog har det framkommit att en överväldigande majoritet av homosexuella som "kommit fram" äntligen har känt sig som "sig själva" vilket får betraktas som eftersträvansvärt."

 • 1) Icke i alla sammanhang. Om en "kleptoman" ändtligen känner sig som sig sjelf när han sjel, gerna med adrenalinchocker, kanske hans läkare bör gratulera honom, men han borde ändå sitta af eller återställa eller betala skadestånd, beroende nu på huru mycket han stulit.

  Om en mobbare ändtligen känner sig som sig sjelf när han nra dagar eller veckor i rad ringat in ngn (med sina medmobbare) och fått honom att gråta eller uttrycka ilska utan att göra ngn af mobbarne illa, och denne sedan misslyckas att rätta till saken för att ingen lärare var der och såg och för att det man (i allmänna ordalag och rent verbalt) sade till den mobbade tycks läraren vara rimligt ... än en gg, kanske läkare bör gratulera grabben till god helsa, men läraren bör gifvetvis se upp bättre nästa gg och få honom relegerad.

  M a o att "ngt är friskt" i rent medicinsk mening innebär intet att det är OK i ethisk mening.

 • 2) Dialogen tycks ha förts på medicinares termer. M a o, läkare leka ethik-experter, jag tror verkligen intet de äro det.


"Inga empiriska studier har heller kunnat påvisa några negativa effekter som på något sätt skulle kunna ifrågasätta det etiskt riktiga i att HBTQ-människor lever sina liv utifrån den läggning de begåvats med."

Antar att du menar medicinska studier.

OK, det var ingen empirie bakom att 2003 dåv. statsministern annoncerade att pensioner härefter skola completteras af privata försäkringar?

Det var ingen empirie bakom att Tyskland pressar unga arbetare att jobba hårdare?

Det var ingen empirie bakom att Frankrike nyss högde pensionsåldern?

Sodomie, masturbering, preventivmedler och annat ligger intet på något sätt bakom att födelsetalen sjunka och att gamla äro fler om att lefva på färre ungas arbete? Det är BARA abort, eller BARA kyskhet som ligger bakom? Eller äro födelsetalen så ypperliga att pensionerna få ses som ganska väl garanterade i alla fall?

Om man afsubventionerar preventivmedler och rentaf förbjuder dem bör man förbjuda sodomie med : båda handlingssätten bidra till färre barn, liksom tjufnad bidrar till mindre stabilitet i företag eller privatlif. Liksom mobbing bidrar till mindre studiero för vissa. Etc.

RL
Hans-Georg Lundahl Vill du svara på något jag skrivit här, gör det här. Jag tänker inte ge din blog trafik för att läsa fina svar.

Hans-Georg Lundahl
Det har intet gått upp för dig:

 • 1) att jag svarar här först (sedan komma båda repliker upp på min blogg, din som min)
 • 2) att mina svar ge minst lika mycken trafik
 • 3) att griniga typer som du ha bidragit till att trafiken från Sverige är MYCKET dålig.


Derefter
ansåg jag att RL kunde blockeras, så slapp han oroa sig för hvad jag kunde se af hans publicationer. Sedan hände detta:

"Cette publication a été supprimée ou ne peut pas être chargée."

Ack ja, tråden i dess helhet var ju också hans status i grouppen. Nåja ... fick sista ordet här, såvida de intet gå hit för att commentera (och det få de, no problems).

Monday, November 13, 2017

Är HS naturligt? Jag débatterar mot BH


Är HS naturligt? : Jag débatterar mot BH · Jag débatterar mot nra andra

RL
delade FKs publication.
10 november, 17:01
Jag kickar liv i frågan om homosexualitet är naturligt. Vad säger ni egentligen?

[Utelemnar publicationen, svarade bara på inledande ord, af RL.]

Hans-Georg Lundahl,
härefter HGL
"Förekommande i naturen" = / = "naturligt"
Naturligt = icke tillfälligt, icke skadadt, icke missbildadt ...

BH
Men va bra! Men tanke på att homosexualitet varken är tillfälligt, skadat eller missbildat så är ju frågan löst då.

HGL
Noterade du evt de sista puncterna? [=...=osv]

Och det ÄR i förhållande till det kön man fått:

 • tillfälligt (hvarken man eller qvinna brukar vara homo)
 • skadadt (det är inget man föds till)
 • missbildadt (dysfunctionnelt i förhållande till sexualitetens syfte)


BH
HGL
Det är vad du anser/tror måhända.

 • vad män och kvinnor ”brukar” vara är på sin höjd subjektivt. De flesta ”brukar” vara högerhänta, ska det få styra om det är ok och/eller accepterat att vara vänsterhänt?
 • det ÄR något man föds till! Sluta sprida felaktigheter! Jag skulle vilja be dig att faktiskt prata med och lyssna på vad homosexuella säger angående detta men jag vill nog inte utsätta någon för att behöva försöka föra ett samtal med dig om du inte kan lyssna.
 • sexualitet är mångfacetterat och inte enbart en funktionalitet för reproduktion.


Jag anser dina åsikter vara det som är dysfunktionellt med ett modernt accepterande samhälle

HGL
Jag anser det moderna samhället vara dysfunctionnelt i jemförelse med menniskans natur.

Att vara vensterhändt är intet naturligt, men heller intet så vigtigt. Det kan finnas handtverk och sysslor i hvilka vensterhändthet bör utselutas, sex hör intet dit.

Jag har hört det der om "man föds till det", men factum qvarstår enda läggningen som är nästan 100 % stabil är heterosexualitet, och jag misstänker starkt att det man i sådana fall föds till är ngt annat än homosexualitet som sådan.

T ex kan en man födas till att vara en smula qvinligare, och vexa upp bland folk som se detta som bögaktigt, och dermed bli bög. Vice versa för lesbisk. Notera, "t ex", jag har intet schizzerat alla fall.

Jag väntar med nästa till efter svar.

BH
Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv. Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva. Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här. I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror.

HGL
"Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv."

Intet allt.

Jag tar in hvad de kunna visa som skedda händelser, intet alltid slutsatser.

x säger "jag blef hypnotiserad och gick tillbaka till ett tidigare lif"

Jag tar in att den upplefvelsen egde rum under hypnos, jag tror intet på sjelavandring.

Det "tidigare lifvet" var en helt annan menniskas, eller en icke existerande fictiv menniskas, upplefvelsen ett konstverk, af egna "undermevetna", af elfvor, eller af djeflar. Sällan af Guds englar. Slutsatsen att x har en sjel som tidigare lefvat i en annan kropp går jag intet på.

Samma med slutsatsen "y föddes till homosexuell". Man brukar intet minnas sin egen födelse, och man brukar intet ha direct sexuella känslor före puberteten.

"Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva."

Vet x att hon lefvat ett tidigare lif?

"Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här."

Jag tror jag svarat.

"I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror."

Som du önskar.

Uppdatering
efter att BH sett länken till ofvanstående.

BH
21 timmar sedan
HGL
Så du kopierar vår dialog och klistrar upp den på din blogg? Vad vill du åstadkomma med det!?

BH
18 timmar sedan
Är du medveten om att du även bryter mot gruppens regler här?

BH
5 timmar sedan
HGL Kan du vara så vänlig att;

 • 1 förklara varför du lade upp vår dialog på din blogg utan att be om min tillåtelse, och
 • 2 ta bort inlägget från din blogg! Jag uppskattar det inte och det bryter mot gruppens regler


HGL
3 min sedan
 • 1) Ditt argument om att jag vägrar ta till mig hvad andra s a s "veta" om sig sjelfva hade jag intet hört innan, nu är det besvaradt.

  Jag anser att mitt svar är ytterst godt, och att jag gör mina läsare en tjenst genom att tillhandahålla vår dialog.

 • 2) Uppskattar du intet att dina argument komma ut?

  Det var derföre jag förkortade ditt namn, för att intet hänga ut dig ifall du nu var blyg ...


HGL
Och till anmodan : nej.

Annan tråd, administrativia

BH
Jag skulle vilja få kontakt med en admin, jag skriver enbart från min telefon och den vill inte tagga folk alla ggr om det inte gäller ett direkt svar..

David Silverkors
Vad är du vill diskutera BH? Jag är en admin.

BH
David Silverkors
Hej, och tack för din respons David.

Jag kommenterade en post som en Hans-Georg Lundahl gjort i en tråd om homosexualitet. Utan att fråga mig om tillåtelse så kopierade han vår diskussion och lade ut den på sin blogg. Det framgår inga personliga uppgifter om vem jag är utan jag omnämns bara med mina initialer, men jag uppskattade det ändå inte. Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta.

Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på.

David Silverkors
Hans-Georg Lundahl: Du får en varning, då du har citerat inlägg från denna grupp utan medgivande från den berörde. Se regel 7 i våra regler Det inlägg jag syftar på finns på din blogg:

[länk hit:]
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2017/11/ar-hs-naturligt-jag-debatterar-mot-bh.html

Gruppens regler: https://www.facebook.com/notes/livets-frågor-religion-och-livsåskådningsdialog/regler-för-gruppen/1232813150145355/

// Admin

Hans-Georg Lundahl
David Silverkors, factum är att jag anslöts till grouppen medan den var "öppen". Sedan blef den "sluten" bakom ryggen på mig.

Jag är först och främst scribent. Medlem i denna groupe kommer betydligt längre ned.

3 Tillägg
 • 1) "Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på."

  Jag trodde débatten var färdig, BH hade uttryckt sig så.

  Mitt agerande är altså intet ett sätt att débattera med honom, utan en tjenst till mina läsare.

 • 2) "Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta."

  Han frågade 21, 18 och 5 timmar innan jag fick syn på hans frågor.

  Jag svarade så fort jag fick syn på dem.

 • 3) Såg regel 7:

  "Man får inte utan medgivande av berörda citera eller posta skärmdumpar ur gruppen i andra grupper (eller sammanhang). Gruppen är sluten och därför stannar det som skrivs här."

  Detta har uppenbart skrifvits EFTER att en vän eller tidigare sådan anslöt mig till grouppen medan den var öppen.


David Silverkors
Hans-Georg Lundahl Gruppen har varit sluten i så många år jag varit med i alla fall. Du kom med i april förra året, då var gruppen sluten och regeln fanns även då. Vänligen ta bort inlägget.

BH
David Silverkors
Tack för din hjälp David

Hans-Georg Lundahl
Ngn admin kan mycket väl ha ändrat det fem secunder för att ansluta mig.

Men det är i o f s också möjligt jag gjorde ett undantag mot min princip om att intet gå med i slutna groupper.

Tja, i så fall ... tant pis.

Jag tänker dock intet ta bort inlägget.