Saturday, August 29, 2015

Herman Lindqvist har redan gjort sig mindre populär hos mig ...

Nra år sedan var han framme och främjade den obehagliga anklagelsen mot Marie Antoinette och vår egen Axel von Fersen.

Idag nu detta:

Det är ett faktum att vården, kommunikationerna, mark- och underhållningsservicen inte skulle fungera en dag utan alla utlandsfödda.


Utan alla utlandsfödda Sverige har inom gränserna? Eller utan alla utlandsfödda Sverige har inom dessa brancher?

Huru fungerar nu det hela, med dem?

Ibland ser jag tecken på att Sverige ­inte är som förr. Varje dag står tågen stilla ­någonstans i landet därför att en ledning fallit ner. Varje dag berättas om absurda väntetider på akuten. Gator och torg är ofta lika smutsiga som i Istanbul och Kairo. Nu sitter det tiggare med ibland bara några tiotals meters mellanrum, inte bara i Stockholm utan i snart varje stad och större kommun i landet. Handgranater slängs mot polisen i Malmö. Gäng skjuter skarpt i Göteborg.


Tiggare äro en smula irrelevanta för den goda functionen hos tåg, vård och gatuskötsel. Likaså brottslighet. Deremot kan det också ha att göra med invandrare.

Men tåg som stå stilla m m - kan det ha att göra med en annan attitude till huru jobb skola skötas än den gängse svenska?

Aftonbladet : Herman Lindqvist 2015-08-29
SD-monstret är på väg att sluka oss alla
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article21327742.ab?ref=yfp


Öfverord som "monster" äro kanske heller intet lika imponerande som ofvanstående betraktelse för Medelsvensson. Vare sig det är godt eller illa.

Och som tiggare vore jag intresserad af att veta hvad Herman har att säga om oss utom att räkna upp oss som en af invandringens kostnader. Dermed intet sagdt att jag lofvar hålla med.

Hans Georg Lundahl
Audoux
St Johannes Döparens Halshuggning
29-VIII-2015