Saturday, October 18, 2014

Svar om Religionens Fremtid (Blackmarket . dk)

Citat (Lyathena):
Ok, som jeg ser det, er det eneste holdbare argument for at gud(er) eksisterer, at de ikke kan modbevises. Spørgsmålet er så om der nogensinde kommer et bevis, der kan overbevise de milliarder af religiøse mennesker, om at de har bedt til tom luft.
HGL
Nej. Der findes tvertimod historiske (for ikke at nævne andre) bevis på at Gud findes.
Citat (Lyathena):
Hvor længe vil vi blive ved med at tro på der er en højere magt der holder øje med os, og vil det løse/dæmpe menneskets konflikter med hinanden, hvis vi får 'udryddet' religion?
HGL
At kun prøve vil blive ved at i stedet forværre menneskets konflikter, som det har gjort hidintil, med Hitler, Stalin, Robespierre og andre.
Citat (Kreutzfeldt):
Og hvor positivt det ville være er nok temmelig diskutabelt... Altså, jeg ville ikke have noget imod statskontrolleret uddeling af ecsteasy, klasseinddeling af borgere etc, men der kommer en ny gud frem for de mange gamle: Staten.
HGL
Se derom min blog "Antigone's flaw"
http://antimodernisminmemoriam.blogspot.com/2012/10/antigones-flaw.html
Citat (Kreutzfeldt):
kan selvfølgelig også se bagsiden af medaljen, de fleste af os er trods alt opdraget mere eller mindre direkte med at tvivle på alt...
HGL
Faktiskt ikke jeg: heller ikke fra begyndelsen at tro alt i een vis religion: uden snarere at tro på darwinisme, heliocentrisme, den slags. Ikke at tro og hylde på [sic] helgener, men at tro på og hylde opdagere: columbus, galileo, darwin, pasteur, bell og edison, den slags: nu er jeg orthodox kristen [siden dets tilbage til catholik, hvad jeg var varet inden jeg blev rumænsk orthodox også]
Citat (Moralens Vogter):
Hans: Du bliver jo nok nødt til at komme nærmere ind på de beviser, hvis du vil overbevise nogen. Alle de beviser du har for guds eksistens kan have relevans for denne debat, historiske eller andre.
HGL
Ethvert mirakel er et historiskt gudsbevis, ligesom enhver opfyldt profetie, der hverken var selvfølgelig eller selvopfyldende.

Bibeln og kirkehistorien er fulde af vitnesbørd om mirakler, Bibeln mellem gamle og ny testament dessuden om opfyldte profetier. Et vitnesbyrd er a priori et bevis og flere vitnesbyrd et sterkt bevis for det omvidnede: det er op til modstanderne at prøve at undergræve troværdigheden hos vidnesbyrdene, hvad der blir svært fordi en hel del av vidnerne er blevet martyrer (i det ny testament) eller udgøres af hele et folk (i det gamle [testament] eller i kirkehistorien).

Selvfølgelig kan siges at vitnesbyrd ikke er geometriske demonstrationer: men det er vanligtvis ikke nogen bevisning for historiske faktaer, thi historia bygger på vidnesbyrd.
Citat (Argenteus):
Religioner er også særligt gode at tænke med, fordi de typisk præsenterer viden på en måde, som passer godt til os, hvis vi skal undgå tvivl, som kan være en meget forstyrrende faktor. Derudover udgør de ofte helt egne klassificerings-systemer i sig selv - systemer, vi kan bruge til at tolke vores verden og andre med. Lad mig bare nævne religiøs lære om etik, kosmologi, mv. Den viden - rå data - er nyttig for os, fordi den uanset sandhedsværdi har stor forklarings- eller fortolkningskraft.

Den religiøse viden indlæres også typisk på meget stærke måder og rummer gerne paradokser, som er mentalt krævende og opmærksomhedsskabende, voldsom symbolik, etc. Igen formen - vi har udenadslæren, stærke fysiske og æstetiske oplevelser, rituel adfærd, fælles bekræftning af normer... mv. På alverdens forskelle måder er religioner organisationer og samlinger af viden, der reproducerer sig selv med stort helt. Det er der ingen grund til at tro, at de pludselig skulle holde op med at være.
HGL
Alt dette passer meget godt på udviklingslæren og heliocentrismen. De gir især et klassificeringssystem og de rummer paradokser der er mentalt krævende og opmærksomhedsskabende. Dessuden opretholdes de gennem (videnskabsmænds og andres) fælles bekræftning af normer.
Citat (kagerullen):
Citat (hans):

Ethvert mirakel er et historiskt gudsbevis ...


Det er ikke beviser, det er indicier, som peger i retning af en guddommelig eksistens. Især gør dette sig gældende, når der er tale om religiøse skrifter.

Jeg så en udsendelse igår på National Geographic Channel, hvor de søgte at bevise/modbevise historier fra bibelen. At der er fundet bronzestykker og andre ægyptiske artefakter i nogle klipper ved det røde hav er eksempelvis ikke et bevis for, at faraoens hær blev skyllet i havet der, da de forfulgte Moses og jøderne under den jødiske udvandring efter de ti plager. Det er et indicie der kunne pege i den retning, men noget bevis er det ikke. "Evidence does not equal proof".
HGL
Jeg har selv sagt at det ikke handler om geometrisk bevisning, uden om historisk: og historisk bevisning handler nu engang ikke om andet end "indicier".
Citat (Calem):
Citat (hans):

Ethvert mirakel er et historiskt gudsbevis ...

Bibeln og kirkehistorien er fulde af vitnesbørd om mirakler ...


Bibelen er stort set uden værdi til at bevise Guds eksistens, medmindre man tror på den, for Bibelen er skrevet(samlet) med et formål, og det var at bevise Guds eksistens, derfor lægger den selvfølgelig vægt på de fortællinger der understøtter denne holdning.
HGL
Sludder. Bibeln er ikke skreven for at bevise Guds eksistens, den skrevs af mænd der tog den for givet. Den er mindesantekninger for Guds folk, Israel i det Gamle Forbund, Kirken i det Ny. Og det er disse Guds folk der er vidner til miraklerne.
Citat (Calem):
Dertil skal siges at den længe var fortællinger der gik fra mund til mund, og jeg tror de fleste har lavet det eksperiment i folkeskolen at få fortalt noget som man skulle fortælle videre til den næste, og til den næste osv., og allerede efter tredie led er der markante afvigelser. Hvilke afvigelser kan man så ikke forvente efter adskillige års genfortællinger?
HGL
Ligeså sludder.

HINT eksperiment gir ikke tilfælde til at chekke det man hørt inden det føres videre: og det tilhør traditionens natur at ingen gis tilfælde at føre traditionen videre inden han chekket tilstrækkeligt for at have fattet det allermeste godt nok.

Et eksperiment der gør det meget mere indlysende om hvad tradition er, er alfabetiseringen. DU har en gang lært dig hvorledes enhver bogstav og bogstavskombination (en der kommer atter i flere ord) har for udtale, og det udtale har du ikke lært gennem at læse en beskrivning af hvorledes bogstæver udtales (jeg har læst beskrivninger af hvorledes dansk udtales, men det er fordi jeg alfabetisertes på svensk) uden gennem mundtlig tradition fra din lærer eller hvem der end det var der lærte deg læse.
Citat (Calem):
Hvis vi bare tager det Nye Testamente så gik der jo omkring 40 år fra Jesu død til det første Evangelie blev sat på skrift. Det efterlader meget plads til (utilsigtet?) forandring af historien.

HGL
End én gang sludder. For det historisk korrekte, si English Wikipedia : Augustinian Hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustinian_hypothesis


(den hypothese du taler om, kommer ikke fra kirkehistorien, uden fra fri gætning af bibelkritikere)

Til slut: de historiske gudsbeviser der miraklerne er, slutter ikke med Bibeln. Kirken noterer mirakler til den dag der idag er.

Citat (Moralens Vogter):
Citat (Calem):

Dertil skal siges at den længe var fortællinger der gik fra mund til mund, ..

Citat (hans):

Et eksperiment der gør det meget mere indlysende om hvad tradition er, er alfabetiseringen. ..


De to ting er jo slet ikke sammenlignelige. Af flere grunde. Mest oplagte er, at alfabetet var skrevet ned inden man begyndte at lære folk det. Den mundtlige overlevering af alfabetet har derved en korrekt skriftelig kilde som man altid kan henvise til. Skulle man blive i tvivl. Der er må være tydelig forskel på at overlevere noget logisk og veldefineret og at fortælle røverhistorier.
HGL
Ja: og mundtlig overlevering har ligeså noget færdigt at udgå fra: den i forvej af dém kendte historie der var med om den. Så længe de der selve var med er i livet, kan den der lær sig overleveringen hænvise til dem, og når de er døde til dem der bedst lært sig af dem - og så videre: nu missede du at besvare at evangelierne skreves ned i første hånd (Matthaeus og Johannes) og i andre [anden] hånd (Markus og Lukas), aldrig en gang så meget som i tredje hånd.
Citat (Moralens Vogter):
Citat (hans):

Til slut: de historiske gudsbeviser der miraklerne er, slutter ikke med Bibeln. Kirken noterer mirakler til den dag der idag er.


Hvad de TROR er mirakler. Man kan ikke bevise tro med tro.
HGL
OK: at tuberkuløs peritonit blir helet helt pludselig er måske helt i tingens vanlige orden i DIN verden. Ikke i min. Tuberkuløs peritonit betyder fordervet vævned. Den atterstattes ikke pludseligt af naturlige årsager. Linken er ikke til en af Tolkiens eventyr, det er et citat fra et af hans breve til sønnen Michael (hvis det ikke var Christopher):

Tolkien writes on a Lourdes miracle.

And the most moving story of the little boy with tubercular peritonitis who had not been healed, and was taken sadly away in the train by his parents, practically dying with two nurses attending him. As the train moved away it passed within the sight of the Grotto. The little boy sat up. "I want to go and talk to the little girl" - in the same train there was a girl who had been healed. And he got up and played with the little girl; and then he came back, and he said "I'm hungry now". And they gave him cake and two bowls of chocolate and enormous potted meat sandwiches, and he ate them! (This was in 1927). So Our Lord told them to give the little daughter of Jairus something to eat. So plain and matter of fact: for so miracles are.


from his letter 89
Letters, pp 99 - 100

Friday, October 17, 2014

Om antikristna akademiker... the prequel

1) Om antikristna akademiker... the prequel, 2) Om antikristna akademiker

Från tråden på Antimodernism med samma namn (fortfarande delvis en torso)

Meddelande 3 på Antimodernism

Annan débatteur:
"DaVincikodens enorma trofasthet är ju något som lite motsäger dig här :) Ganska många går ju defakto mer eller mindre på det.."

dm (débat-motståndaren, Johan Strauss)
"Jojo, att pöbeln sväljer det förvånar mig inte det minsta, men jag tvivlar på att Browne plockar några akademiska poäng."
ego
i boken tar han upp bland annat Mithras-theorien

den går (enligt länken jag gaf dig och Laughlyns länk) intet längre hem hos många Mithrasforskare, men huru många akademiker äro det?

han tar upp Konciliet i Nicea och ger det en falsk rôle, som ingen saklig kyrkohistoriker accepterar - men huru många akademiker äro det?

hvad han skrifver om relationerna mellan 700-talets påfvar och de sista Merovingerna är raka motsatsen till den af många orthodoxa historiker omhuldade theorien - men huru många akademiker känna till den?

[svenska, engelska, amerikanska m fl universitet äro fullsmockade af kristendomshatande akademiker som mer än gerna svälga sådant, men aldrig i lifvet skulle erkänna att de tagit det från Dan Brown]

Meddelande 5 på Antimodernism
börjar tydligen utifrån ngt på meddelande 4n der jag svarade dm genom att citera hans presentationssida, eller presentationssidan af den bok vi tydligen discuterat.
ego
[fortsatt från presentationssidan:

”religiös forskning” - en verkligt bra beskrifning af kristendomsdumpande forskare, tack för den!

”Dock är jag ganska övertygad om att även de mest plumpa försök att misskreditera något i största allmänhet faller ganska platt om det inte har någon tyngd bakom sig.”

passionernas tyngd, passionernas

om kristendomen (den historiska, icke NN s variant af en ursprunglig sedermera förlorad) är sann, hvem har fel?

 • 1) kommunister som försvara blodiga revolutioner,
 • 2) kapitalister som se penningvinst som lifvets mening och hänsynslöshet deri som jemförbart med sjelfbevarelsedriften
 • 3) feminister som vilja/velat afskaffa äktenskap eller se man och hustru som absolut jemlika eller se kopplingen sex-moderskap som en boja för qvinnan
 • 4) alla som angripa kyrkan på grund af dess rikedomar (Kyrkan lefde godt i Jerusalem när hvar och hvarannan ny rik medlem sålde allt han hade och gaf åt kyrkan)
 • 5) de doktorer som anse celibatet hälsovådligt och kyskhet omöjlig
 • 6) alla rättspositivister som anse att riksdagens beslut är högsta instans angående rätt och fel (både poliser och socialassistenter räknas mångfaldigt in här)
 • 7) homolobbyn, Kinsey och porrindustrin
 • 8) icke-kristna religioner
 • 9) ansvarsfanatiker, d v s menniskor som se ansvarskänsla som den grundläggande dygden och se ansvarslöst hycklerie hvarhelst man bekänner ngt man icke lefver upp till
 • 10) alla som se verldslig fred som högsta värdet och religion (af kristen, muslimsk ”eller liknande” typ) som största hindret för den
 • 11) de som förespå mensklighetens undergång genom ekologiska katastrofer som endast kunna unvikas med okristen äktenskapsmoral
 • 12) de som stödja kategorier 5 och 11 af andra anledningar, typ att se menskligheten som ”en kräftsvulst på Moder Jord”


En smula för många för att kristendomen skulle kunna diskuteras verkligt passionsfritt af alla icke-kristna forskare.]

dm
”Med religiös forskning menade jag forskare som utför sitt värv efter religioners synvinkel, FYI.

[Det var altså hans presentationssida]

”Ja, OM kan man diskutera i evinnerligheter. Nu är det bara OM vi har att gå på dessvärre, resten får handla om övertygelser om att OM faktiskt stämmer. Men likväl är de OM. Det är inte vad tråden handlar om.

”However, bara för att jag kan:

 • ”1) Vilka revolutioner då, och vilka kommunister? Jag känner kommunister som inte ställer sig bakom några av de dikaturer som felaktigt opererat under kommunismens flagga. Oerhört OT, för övrigt.
 • ”2) Ja, jävla svin är vad de är.
 • ”3) Go girls. Ingen ska acceptera att klassas som underlägsen. Och de flesta vill inte ’avskaffa’ något utan bara ha rätten att själva välja om konceptet intresserar dem eller ej. Ingen tvingar DIG tillnågot, så varför ska de behöva?
 • ”4) Jag har ingen aning om hur många de är, men i tider då folk svalt bör det ha stuckit i ögonen med allt pråligt och onödigt bladguld och annat krimskrams.
 • ”5) Det anser jag med, enbart på grund av att jag empiriskt inte skulle stått ut själv för fem öre.
 • ”6) Jag håller inte heller med dem.
 • ”7) Jag tvivlar på att homolobbyn FINNS så som den beskrivs av gnällspikarna, och att slå ihop dem med porrindustrin är plumpt och oförskämt.
 • ”8) Jag ser inga problem med att de finns. Tvärtom. Omväxling förnöjer.
 • ”9) Den grupperingen har jag ingen relation till, kan ej uttala mig
 • ”10) Jag tvivlar på att den gruppen är stor. Men världslig fred är lång mycket viktigare än t ex vissas patetiska försök att prioritera hetsjakt på bögar. SÅDANA gruppers agendor hamnar nere på botten någonstans.
 • ”11) Jag är säker på att haven skulle få återställd balans och regnskogarna börja andas igen, att utrotningshotade djur sluta att bära sig så hedniskt utrotningshotat ut och att utsläppen skulle neutrailseras i ett nafs om folk höll käften och ingick rejäla, underkastade äktenskap och rättade sig i ledet. Eller inte. Är du vansinnig?
 • ”12) Mänskligheten är en skock jävla kreatur som inte ser längre än kuken räcker och jorden skulle må bättre utan den, ja. Men i nuläget är det väl bäst att göra det bästa av situationen. Och dina förslag är inte några alternativ.


”Vad har du emot passioner egentligen? Är folk svårare att styra om de har dem? Arma stackare.

”För övrigt är allt jag skrev objektivt sant, ty det står skrivet.”

ego
att försvara den historiska kristendomen mot enhvar af dessa kategorier (somliga af hvilka du är med på) är en annan historia än att konstatera att dessa finnas och ha intressen af att minimera eller undergräfva den historiska kristendomens trovärdighet

dm
”Min stora fråga är främst vad DU hade tänkt att vidtaga för åtgärder för att komma till rätta med problemet att dessa kategorier människor lever och verkar.”

ego
Det är inget problem för mig. Det är ett problem för deras förmåga att objektivt bedöma en theorie som den vi här tala om. [Mithras-plagiat-theorien]

dm
”Jag är ganska säker på att de flesta av dem ger blanka fan i vilket, och skulle säkert uppskatta om t ex du lät bli att lägga så mycket energi på att ifrågasätta DERAS agenda.

”Få av dem bryr sig en tiondel så mycket om att stjälpa din kosmologi som du tycks ha fått för dig.”

ego
Redan ditt ordval ”din kosmologi” (d v s din återkommande vägran att i fråga efter fråga identifiera min ståndpunkt med kristendomens, der den faktiskt är lika) afslöjar motsatsen.

dm
”Ja, men det ÄR ju bara en kosmologi bland många. Varför begär du att vi skall särbehandla den?”

ego
Min poäng är: i o m att den kolliderar på så många punkter med era olika, så äro ni redan i färd med att särbehandla den genom att kräfva större bevisning för att ändå ge mindre erkännanden än ifråga om andra historiska påståenden.

dm
”Vilka vi? Du får det att låta som om det handlar om två, och endast två, läger. Här särbehandlas ingenting.”

ego
jag återtar: ”Vilka vi?”

Du och andra som stå mot kristendomen på de flesta af de tolf punkterna (icke nödvändigtvis desamma).

dm
”Jag står väl inte emot kristendomen bara för att jag känner mig nödgad att tvåla till diverse ljusskygga element inom den?

”Jag är inte emot hårdrock bara för att jag tycker att Hammerfall är töntar, för att göra en liten popkulturell parallell.”

ego
Du skulle vara emot hårdrock om du tyckte att kombinationen djupt basdunk och gäll distortion på elgitarr vore fel, för att korrigera ditt bruk af parallelen.

dm
”Ja, men jag kritiserar heller inte kristendomen på sådana parallella plan. Att jag tycker att du pratar smörja emellanåt är ingalunda synonymt med att kritisera kristendomen per definition, då du absolut inte representerar den per definition.”

ego
Jag noterade att du kritiserade historisk kristendom på 9 af de tolf punkter jag räknade upp.

dm
”Nej, du räknade upp tolv påståenden om tolv kategorier människor du ofta återkommer till. Exakt vad har det med saken att göra?

”Om du t ex tror att feminister per se vill AVSKAFFA äktenskapet så har du missat en rejäl bit av hela debatten, och om du dessutom tror att de vill få jämställd status bara för att jävlas med kristendomen så är du virrigare än jag trodde. (att du dessutom anser att de inte ska HA sådan status gör dig till en ond människa).

”Det du kallar ’homolobbyn’ vill slippa bli jagade, förföljda och kristiserade, och önskar nog helst att få leva sina liv utan att folk lägger sig och fördömer, och är inte HELLER en ’kamp mot kristendomen’. Snarare ett ’låt oss för i helvete vara ifred’.

”Och de doktorer du hänvisa till som anti-celibacy är knappast en homogen fraktion av läkarkåren, utan en allmänt hållen synpunkt som knäppeligen är bunden till specifika yrkeskårer. Ej heller en direkt riktad kampform mot religionen, utan något som folk helst vill ha rätt att avgöra själva.

”Ditt problem är att du på fullt allvar tror att de som inte skriver under på din vimsiga världsbild därvidlag bedriver en öppen och aktiv anti-agenda mot en hel världsreligion. Jag har svårt att tro att särskilt många av de som har dessa ’förbjudna åsikter’ ens ser det som ett religionskrig. Snarare ett sätt att slippa bli kontrollerade och fördömda för att de vill leva sina liv på sätt som gör dem lyckliga.”

ego
Dessa ”tolf kategorier menniskor” som du vränger det till - det handlar om tolf misstag, och de flesta menniskor utom kristna göra fler än ett af dem, men icke nödvändigtvis allihop samma antal af dem - strida mot historiskt existerande kristendom.

Hvarje sådant misstag är en anledning i sig att bojkotta historiskt existerande kristendom. Ju fler anledningar en menniska har till det, desto fler anledningar har den menniskan att sluka en theorie som gör den historiskt existerande kristendomen till en efterhandskonstruktion eller ren bluff. Sedan variera de theorierna i två hufvudgroupper: 1 Jesus var en myth, 2 Jesus hade helt andra värderingar än den historiskt existerande kristendomen.

I nästan alla öfriga afseenden anser jag anhängarne af dessa misstag ytterst heterogena. Men nämnda afseende är icke oväsentligt.

dm
”Vränger det? Scrolla ner och kolla - det är bevisligen svart på vitt (eller ja, vitt på grått) ett konkret faktum att du raddar upp 12 kategorier människor med av dig sammanfattade egenskaper/åsikter. Om du i efterhand vill få denna påtagliga sanning att vara ’tillvrängd’ av mig så undrar jag om vi lever i samma universum (vilket jag sedan länge betvivlar, det ska erkännas).

”Det finns för övrigt djupt troende individer som trots detta delar flera av de saker du räknar upp. Howcome?

”Historien har inte en och endast en kristendom. Det finns falanger, olika strömningar, utbrytargrupper och gud vet vad långt tillbaka i tiden, och bara för att du lägger dina pengar på grupper som säger ’VI har rätt, andra har fel’ så blir det inte mer sant för det (eftersom alla andra grupper hävdar detsamma egentligen),

”Dessutom, av dina inlägg på detta forum att döma tycks du vara mer besatt av att tycka som sura, bittra, gnälliga, fördömande och svartsynta gamla lurkar från historiens sophög - gubbar som knappast delar några som helst åsikter med Jesus själv. Eller du kanske lever i tron att Han var en sur och bitter herre liksom du själv?”

ego
Jag har icke radat upp dem som 12 sinsemellan åtskilda kategorier personer, icke heller har jag godtyckligt tillskrifvit ngn kategorie åsigter som den icke behöfver ha: utan åsigterna utgöra hvar sin kategorie hvilka sinsemellan öfverlappa: i två fall af de tolf har jag talat om kategorier af annat slag (yrkescorpser) som äro serskildt benägna att ha en viss åsigt.

Bortsedt från det i dessa gemensamma att strida mot historiskt existerande kristendom - och räkna den som ”historiens sophög”! - så ha de tolf åsigterna det gemensamt (förutom kategorien icke-kristna religioner) att öfvervägande omfattas af moderna vesterlänningar. Hvar och en omfattas af så många moderna vesterlänningar, att en del kristna dermed omfatta åsigter som icke gå ihop med den historiskt existerande kristendomens objektiva riktighet.

Med historiskt existerande kristendom afser jag hufvudfåran. I de nämnda frågorna omfattas den af såväl katholiker som orthodoxa.

Lefver du i tron att man måste vara gnällig, sur och bitter för att man motsätter sig de tolf uppräknade misstagen? Det är kanske just den villfarelsen som sprider dem.

dm
”Jag anser inte att det är ett misstag att kvinnor inte accepterar att tvingas in i giftermål om de inte vill samt att de kräver att få räknas som jämställda ^^

”Anser du att det är ett problem så får du helt enkelt leva med det. Inget har varit statiskt genom historien, så jag ser inte varför kristendomen skulle vara det (vilket den inte har varit, den har varierat berönde på samfund och vilka som chefat för stunden).

”Nej vad fan, måste och måste... jag menar bara att man ÄR det om man hänger upp sig på sådana skitsaker. Dessutom är det DU som räknar upp dem, och ingen helig person med credibilitet. Och mig veterligen har endast en sådan förekommit hittills i den aktuella kosmologin.”

ego
jag citerar eller numrerar hvad jag besvarar:

”Jag anser inte att det är ett misstag att kvinnor inte accepterar att tvingas in i giftermål om de inte vill”

Intet jag heller, och jag har aldrig sagt motsatsen!

”samt att de kräver att få räknas som jämställda”

 • Jemstälda med främmande män i största allmänhet: ja.
 • Med sin man i fråga om menniskovärde: likaså ja.
 • Med sin man i äkta sängen: definitivt ja.
 • Med sin man i hvarje beslutsfattande om famillen: nej. Mellan två kan ingen majoritetsomröstning ske, och somliga ärenden medge ej långvariga dröjsmål för diskussioner, således måste en af dem ha utslagsröst, och denne bör vara utpekad i förväg och af hela kulturen, för att undvika magtkamper. Af vissa skäl är det mannen.


”Inget har varit statiskt genom historien, så jag ser inte varför kristendomen skulle vara det”

Du bortser väldigt medvetet från konstanter inom det/de båda långvariga samfundet/n.

”jag menar bara att man ÄR det om man hänger upp sig på sådana skitsaker.”

Så du hänger intet upp dig på dem?

”Dessutom är det DU som räknar upp dem, och ingen helig person med credibilitet.”

Låt oss härleda motsatt sanningar till heliga personer med credibilitet då:

 • 1) Saliga äro de fridfärdiga. /Kristus sjelf.
 • 2) Man kan icke tjena både Gud och Mammon. /Kristus sjelf
 • 3) Kristus sjelf härleder äktenskapet till Adam och Eva. St Paulus säger att hustrun skall lyda sin make och maken elska sin hustru som Kristus elskade Kyrkan.
 • 4) (Kyrkan lefde godt i Jerusalem när hvar och hvarannan ny rik medlem sålde allt han hade och gaf åt kyrkan) Att rika män skänkte pengar till Kyrkan och att denna gaf åt de fattiga så att ingen led nöd berättas af St Lukas, Apostlagerningarne.
 • 5) ”Då är det bättre att als icke gifta sig.” - ”Den som kan fatta det göre så.” /Lärjungar - Kristus sjelf
 • 6) Ve den som kallar ondt för godt och godt för ondt. /Konung David
 • 7) Män som ligga med män, skamlösa ... skola icke se Guds rike. /St Paulus
 • 8) Alla hedningarnes gudar äro demoner. /Konung David
 • 9) ...
 • 10) Jag har icke kommit med frid, utan med svärd. /Kristus sjelf
 • 11) Mensklighetens undergång går annorlunda till enligt apokalypsen, från Kristus sjelf till St Johannes Theologen
 • 12) Och Gud skapade menniskan till sin afbild. /Moses


dm
”Varför gnäller du då ideligen och påstår att att feminister vill krossa äktenskapen? Bara för att du kan rota upp en och annan så är det inte din rätt att bygg Straw(wo)men för att det ska passa dina syften.

”Jaha, och trots att världen fullständigt kryllar av primitiva, korkade jävla gruntar till män som dessutom ofta är snarare att använda våld än hjärnan så har karljävlar per definition rätt och veto och sista ordet?

”Maktkamper är det SISTA mänskligheten har lärt sig att undvika, så försök för fan inte med mig.

”Nej, men DU ser det i en historisk kontext där du inte har en susning om ett dugg mer än vad din så kallade tradition har med sig och fragmentariska texter, så inbilla varken mig eller dig själv att du kan uttala dig om den saken. Hur det funkade i praktiken vet ingen, allra minst du. Eller jag heller för den delen.

”Nej, jag ser dem inte som problem, jag förundras mest över hur du STÄNDIGT kan återkomma till de där grejerna som om de vore de största problemen vi dras med. Herrejävlar, vissa försöker komma till rätta med krig, världssvält och miljöförstöring, medans du ägnar en massa energi åt att muttra över att bögar får löpa fritt och att kvinnor ens vågar öppna käften.

 • ”1) Definiera ’fridfärdig’.
 • ”2) Definera ’tjäna’
 • ”3) St Paulus, vad har han med saken att göra? Hade det varit så viktigt hade JC nog varit en smula mer tydlig på den punkten. Jag kan ha fel, men inte fan sa JC något om din ovanstående teori om kvinnans underlägsenhet?
 • ”4) Då ja. Den traditionen höll inte länge, all jävla prålighet och utsmyckningar sommed tiden blev standard för kyrkorna får anses som ett fett slöseri IMHO.
 • ”5) Tja, jag har låtit bli. Så även du.
 • ”6) David visste nog mycket väl att det kräver givna definitioner. Så, definiera ”ont/gott”
 • ”7) St Paulus igen. Han babblade ganska mycket, och återigen - hade det varit en så jäkla big deal så hade nog JC påpekat det åtminstone en gång.
 • ”8) Kung David? Jaha, och vad visste han? Självklart ansåg han det eftersom hans övertygelse förmodligen krävde det, men det är bara en åsikt.
 • ”9) ^^
 • ”10) Så, vem vill du använda svärdet mot?
 • ”11) Det kan gå åt helvete på åtskilliga sätt. Jämför undergången med död; en människa kan likväl lemlästas och falla i sjukdom och ändå levas miserabelt och eländigt i 40 år till. Totalt jävla mörker kan vara nog så otrevligt som undergång, om ej lika permanent.
 • ”12) Isåfall betyder det att GUd är en ganska instabil typ, med tanke på hur hans kopior burit sig åt i alla tider.”


ego
Om du kräfver definitioner på godt, ondt, fridfärdighet, tjenande, så är du inkompetent att föra en ethisk diskussion. Dessa saker äro icke mystiska definienda, utan bland de första lättfattliga grundbegreppen utifrån hvilka andra, svårfattligare begrepp definieras.

En kristen kan icke dissa Kristus sjelf, men heller icke gammaltestamentliga helgon såsom Konung David eller Moses, eller nytestamentliga som St Paulus eller som apostlarne i Jerusalem.

Du talar om att lösa verldsproblem som krig, svält och milieuförstöring, hvilka du icke ansvarar för, men du för icke denna diskussion utan att förvränga motståndarens ståndpunkter till parodier, fastän dina ord är en sak du ansvarar för.

dm
”Nej, det är precis det jag INTE är. Jag råkar veta att det är subjektiva begrepp, och jag vet även att varenda jävel som har en övertygelse tror att just deras definition är objektivt sann.

”Jag talar inte om att dissa vad de kan ha sagt, utan vad skribenten som nedtecknade det hade för formulering om händelseförloppet; samt vilken koll den som uttalade sig egentligen hade (t ex Paulus).

”Av oss två är det du som är mästare på att förvränga ståndpunkter till parodier, vilket dina 12 punkter är 12 klockrena exempel på.”

ego
jag återtar: ”Jag råkar veta att det är subjektiva begrepp, och jag vet även att varenda jävel som har en övertygelse tror att just deras definition är objektivt sann.”

Du råkar inbilla dig det.

dm
”Nej, DU råkar inbilla dig att du sitter på objektivt korrekta tolkningar. Men då har du även missat betydelsen av begreppet ’tro’.”

ego
nu råka buden icke höra till trons mysterier

för öfrigt är det lustigt huru många icke-troende som anse sig ha en korrekt definition af ordet tro

dm
”Nej, men dess äkthet faller under ’tro’.

”Och vad är DIN ”objektiva” host tolkning av begreppet då?

”Och vem säger att jag inte tror? Frågan är på VAD? Men du buntar väl ihop alla med annorlunda åsikter (ja, åsikter) än dig själv med ateister och kättare, får man anta.”

ego
Budens riktighet är icke en trosfråga, det är en sjelfklarhet som vissa kunna sjelfförblinda sig från.

Kristen tro är deremot en tro på ALLT som Gud har uppenbarat* DERFÖRE att Han gjort så.

*m a o icke bara påminnelserna om buden

Meddelande 6 på Antimodernism

dm
”Javisst, men om man inte tror på källan överhuvudtaget eller aspekten/tolkningen av densamma av den så är det slöseri med påståenden. Ergo: endast tro.”

ego
budens riktighet ligger icke blott i uppenbarelsen, utan äfven i hvarje oskyldigt hjerta

dm
”Men för helvete, du KAN väl inte vara så naiv att du blandar in objektivitet i trosfrågor? Jag och alla andra som läser de här forumen VET att du är 100% övertygad om allt du hävdar, men inse, fatta och förstå att din tro är en bland många.

”p.s: det finns inga oskyldiga hjertan.”

ego
 • 1 en sanning blir icke mindre sann för att somliga tro lögner i stället
 • 2 oskyldiga hjertan finnas, och buden är icke en trosfråga


[läs hufvudmotståndarens svar nedan]

annans inpass:
”En kommentar...

”en påstådd sanning blir inte sann bara för att fler tror på den.

så återigen det handlar slutligen om vad man väljer att tro på.

”och vad som är gott och ont är inte något som är en objektiv sanning.

det är en åsikt om någonting som är högst subjektiv.”

ego
en påstådd sanning är antingen en äkta eller en falsk sanning: och en äkta sanning blir intet falsk om än ingen skulle tro på den

nu talar du om hvad [hvilka saker] som är godt och ondt: men jag talade om hvad godt och ondt är

dm (eller den hvars inpass det var?)
”ja gott och ont är två olika ord för att värdera något.

”Det är två ord...inget mer. Sedan vad människan lägger in i begreppet ont respektive gott varierar.”

ego
”två ord, inget mer” är en af de ruskiga feldefinitionerna: att du sedan sätter in begreppet ”som används för att värdera” i den definitionen gör den cirkulär, eftersom ”värdera” definieras ”afgöra huru godt eller dåligt/ondt ngt är”

godt och ondt äro två grundbegrepp, och att de ibland felappliceras (enligt hvem som än applicerar dem rätt) ändrar icke derpå: eftersom felappliceringarne handlar om fel prioritering mellan två goda att (hvar för sig, om de icke stode i konflikt just der) uppnå eller två onda [att] (samma sak) undvika

dm
”sant ...en äkta sanning blir inte osann bara för att ingen tror på den.

”Men vad som uppfattas som sant är också olika från person till person.”

ego
att det är olika kan betyda:

1 att alla ha fel helt och hållet

eller

2 att ingen menniska har rätt om allt som fins att ha rätt i, men de flesta dock om det mesta som de hvar och en anse (hvilket medger objektivitet deri, liksom blinda fläcken icke hindrar objektiviteten hos synen)

afslut af början
och här går det vidare till förra meddelandet på denna blogg, mostvarande 7 och 8 på Antimodernism. Meddelandena 1, 2 och 4 saknas ännu.

Om antikristna akademiker

1) Om antikristna akademiker... the prequel, 2) Om antikristna akademiker

Dessvärre en torso, meddelanden saknas ännu ...

ego
[fortsatt från ofvan:

1 en sanning blir icke mindre sann för att somliga tro lögner i stället
2 oskyldiga hjertan finnas, och buden är icke en trosfråga]

åter förste débat-motståndaren (i det fölgande dm):*
”Du tror det ja ^^ Det får du göra. Men mer är det inte.”
ego
problemet börjar när en generation hindras förmedla sin ethiska kunskap till nästa i ”utvecklingens” namn

methoden kan observeras på ett lägre plan i grammatiken: de/dem undervisas icke längre i skolan, och så får man afgångselever som icke behärska mer än ”dom”

[se fotnot nästa meddelande ]

i grammatik kan man lefva med att vara obildad, men i ethik vända sig de sålunda obildade mot sjelfva begreppet om kunskap och att deras brist skulle vara en brist

dm
”Men vad väntar du på? Bäst att börja skjuta av dem redan nu.

”Du HAR ju trots allt blottlagt konspirationen för länge sedan.”

ego
ack ja....

om man påpekar att en viss kulturell (r)evolution kan kopplas till en systematisk tactik, stemplar någon en som paranoid konspirationstheoretiker

för det är ju (numera) kulturelt allmängods (i vissa kretsar) att konspirationer:

a) icke förekomma längre, eftersom striderna vunnits (1945 eller 1990, efter behag)
b) i det förflutna varit af godo
c) i hvart fall aldrig varit så onda som resultaten af paranoida konspirationstheorier

dm
”Men du är ju paranoid :O Vad ska jag göra åt saken?

”Du tar ju dina egna slutsatser om sakernas tillstånd som absolut sanning och hittar stöd för dem i allehanda skrifter. Du är tämligen ensam om att se kontrollmaskinen inom den av dig så avskydda obligatoriska skolgången samt att du anar aktiv och engagerad antikristen verksahmet inom precis allting som inte sanktionerats av dig personligen, och psykvården är nazister som håller världen i ett järngrepp.

”1) Konspirationer pågår alltjämt. Dock råder det delade meningar om vilka.
”2) Det allmängodset känner jag inte till
”3) En kosnpiraion är varken ond eller god per definition, och begreppen ont/gott är som sagt ämne för diskussion (även om du och flera andra ’vet’ hur det förhåller sig med den saken)”

ego
jag återtar: ”Du är tämligen ensam om att se kontrollmaskinen inom den av dig så avskydda obligatoriska skolgången”

We don’t need no
education!
We don’t need no
thought control!


(nej, jag är sjelf ingen medlem af bandet Pink Floyd)

dm
”Briljant platta. Men den har liiiite andra budskap än vad du har, hörru.

”(nej, det hade förvånat mig oerhört)”

ego
har för mig att budskapet är allmänt antimobbing

och att utsätta känsliga ungdomar för skolgårdsmobbing mot deras vilja är, oafsedt qvalitet på undervisningen, redan i sig en dyr räkning på skolpligtens konto

dm
”Eh, väldigt mycket ’tänk själv och låt inte dig styras’. Vilket jag skriver under på. Knappast du.

”Ja, skolgårdsmobbing är förkastligt, men ingår inte i läroplanen.”

ego
mycket som icke ingår i läroplanen, som likafullt är fullt förutsägbart om den tillämpas (äfven för dem som skrifvit den, om de ej äro korkade)

dm
”Just det - där har du din konspiration. Allt är planerat. Nöjd nu?

”Om du ursäktar mig ska jag nu ut och hitta satanister i varenda buske. (Man ser dem lättare i snön)”

i det fölgande
uppdelning af débatten efter fem trådar, efter de fem puncterna i mitt fölgande svar:

 • 1) menskligheten har klarat sig utmärkt (så utmärkt ngt kan vara i denna jemmerdal) utan skolpligt under långa tider
 • 2) sedan den infördes har mobbing förekommit, ibland mot elever som bestämt sig för att härda ut, men ibland ocksa mot sådana som haft bättre för sig än att gå till skolan och låta sig mobbas
 • 3) samtidigt ha insatserna mot mobbare blifvit mindre direkta (de riskera icke längre ett kok stryk från majjen, utan att skickas till psykolog, hos hvilken de ibland redan befinna sig, hvilket tar udden af det)
 • 4) och tillstånden att slippa skola för att man mobbas ha icke blifvit fler, icke heller relegeringar för mobbing
 • 5) medan ”sensibilisering” af mobbare i stort sett tipsar dem om att mobbing funkar och att de måste vara försiktigare nästa gång

  ursäkta en ”nojjig typ” som tycker att det är illa antingen velat eller genomtänkt!
I
ego
1) menskligheten har klarat sig utmärkt (så utmärkt ngt kan vara i denna jemmerdal) utan skolpligt under långa tider

dm
”1) FYI, extremt stora delar av mänskligheten hade nog inte skrivit under på ditt ’klarat sig utmärkt’

ego
1) oj, ursäkta, de dogo visst af längtan att införa skolpligt!

dm
”1) vad pratar du om? Jag tänkte snarare på misär, fattigdom och död. Och delar av världen hade sluppit mycket sånt om de varit utbildade.

ego
1) Serskildt döden, eller huru? Din kommentar i öfrigt är som att säga att dagens arbetslösa i Frankrike hade sluppit arbetslöshet om de varit utbildade! Men låt gå för att vissa eländen hade sluppits på vissa håll, om utbildade experter hade funnits på plats (som om inga eländen orsakats af sådana!), och att befolkningen hade kunnat propsa på det om de känt till det: det är icke samma sak som skolpligt.

dm
”1) Jag har absolut inte en susning på hur arbetslösa har det i Frankrike, men jag har varit en dito i Sverige och hade inte haft det jobb jag har nu om jag inte råkat vara utbildad inom mitt yrke. Men nej, jag tänkte snarare på en global nivå - områden där ingen ens har rudimentära kunskaper i att läsa/skriva/räkna ligger rätt taskigt till vad gäller att få saker att funka.

ego
1) ”och hade inte haft det jobb jag har nu om jag inte råkat vara utbildad inom mitt yrke.”

Har inget mot yrkesutbildning. Får gerna ersätta skolpligt.

”Men nej, jag tänkte snarare på en global nivå - områden där ingen ens har rudimentära kunskaper i att läsa/skriva/räkna ligger rätt taskigt till vad gäller att få saker att funka.”

Eller snarare på att förhandla med de numera oundgängliga neokolonialisterna, som lägga för stor vigt vid en viss slags utbildning.

II
ego
2) sedan den infördes har mobbing förekommit, ibland mot elever som bestämt sig för att härda ut, men ibland ocksa mot sådana som haft bättre för sig än att gå till skolan och låta sig mobbas

dm
”2) Mobbing är lika gammalt som mänskligheten självt, individer och grupper har hittat skäl att jävlas med varandra sen evigheter.
ego
2) Det är också lika gammalt att den som befinner sig i underläge drar sig undan eller att andra komma den till hjelp utan att tredje part lägger sig i för att hindra detta.

dm
”2) Ja, och det sker allt som oftast, dock drar sig många (och har alltid gjort) för att de är rädda att drabbas själva.
ego
2) I hvilket fall den drabbade drar sig undan, om han drabbas för hårdt. Dessutom kan det ibland vara så att lärare icke tillåta att man ingriper, att de taga mobbaren i försvar, som varande känslig och i grund och botten välmenande.

dm
”2) Det där är du som fabulerar. Har du överhuvudtaget någon insyn, eller sitter du och drar slutsatser i ditt hörn?
ego
2) Jag vet definitivt att jag drog mig undan. Och jag vet lika definitivt att en viss groupe klasskamrater dessförinnan försvarat mig mot mobbare, men slutat med det. Jag utgår i all vänlighet från att det icke var vare sig af rädsla för mobbarena som sådana (förskräckliga för en, men småpotatis för en groupe) eller för att de tyckte sämre om mig: qvar står [en möjlighet], samma som att jag endast efter psykologbesök fick draga mig undan: lärarcorpsen satte käppar i hjulet för dem.

III
ego
3) samtidigt ha insatserna mot mobbare blifvit mindre direkta (de riskera icke längre ett kok stryk från majjen, utan att skickas till psykolog, hos hvilken de ibland redan befinna sig, hvilket tar udden af det)

dm
”3) Pfft. Pennalismen genom tiderna sågs som ’helt naturligt’, däremot fick man spö av majjen om man sade emot eller uppförde sig taskigt i andra fall. Någon psykolog i dagsläget är fan inte vanligt, sådana resurser finns inte.
ego
3) ”Pennalismen genom tiderna sågs som ’helt naturligt’”

På vissa elitskolor, ja.

”Någon psykolog i dagsläget är fan inte vanligt, sådana resurser finns inte.”

Ah, hvad händer då, nu?

dm
”3) PÅ sin höjd nån jävla kurator, och får man tro pressen (vilket jag iofs sällan gör) så är det inte ovanligt att ingen jävel bryr sig alls. Enligt uppgift flyttas hellre mobbaren än den mobbade

ego
3) Ah, mobbaren flyttas - men skolpligten ser till att han icke relegeras för godt.

dm
”3) Relegering är ett straff, men du tycks se det som en befrielse. Anar jag ett samband?

ego
3) Jag ser relegering som ett lämpligt straff för mobbare. Jag ser frivilligt lemnande af en skola som en befrielse för en mobbad, om skolan icke kommer tillrätta med mobbingen.

IV
ego
4) och tillstånden att slippa skola för att man mobbas ha icke blifvit fler, icke heller relegeringar för mobbing

dm
”4) De som mobbas är inte ute efter att slippa skolan, utan att slippa mobbas. Men ja, detta sköts klantigt av allt att döma.

ego
4) Hvad vet du om det? Skol-PLIGTEN hindrar dem ju, som oftast att uttrycka uppfattning i frågan.

dm
”4) HUr vet DU annorlunda? Det är inte JAG som ska bevisa att alla skulle må skitbra av att slippa utbildas. Det är du som påstår, jag kontrar.

ego
4) Jag talade icke om att slippa utbildning som sådan, utan utbildning med en skolgård. Viss skilnad.

dm
”4) Eh? Du har gnällt om skolplikt i varenda tråd du kommer åt, och nu ska du ha det till skolgård? Vad fan, är det DINA taskiga erfarenheter som talar, och du anser att världen blir bättre om ALLA slipper?

ego
4) Skolpligt innebär att INGEN slipper, i hvart fall icke utan serskildt tillstånd. Frivillig skolgång innebär att de som ha det taskigt kunna slippa. Hvilket jag finner rimligt.

[och notera att det är skolan med skolgården, som å ena sidan görs obligatorisk med skolpligt och å andra sidan gynnat mobbing altför ofta]

V
ego
5) medan ”sensibilisering” af mobbare i stort sett tipsar dem om att mobbing funkar och att de måste vara försiktigare nästa gång

ursäkta en ”nojjig typ” som tycker att det är illa antingen velat eller genomtänkt!

dm
”5) Åhå, och vad har du för källor på detta?

”du är så oerhört O[ff] T[opic] att jag inte vet vad jag ska ta vägen.

”(Och, att stora delar sköts illa beror knappast på en antikristen konspiration inom utbildningsverket och bör ej heller åtgärdas genom att ta bort obligatorisk skolgång. Då kan vi ta bort allt annat med där det förekommer oegentligheter. Det hade sett illa ut för dina kyrkor)”

ego
5) ”Åhå, och vad har du för källor på detta?”

Mina mobbares beteende på skolgården.

”bör ej heller åtgärdas genom att ta bort obligatorisk skolgång.”

Eller taga bort psykologer, eller taga bort barnpsyk, eller taga bort socialen, eller ngn annan involverad yrkescorps, eller huru?

”Då kan vi ta bort allt annat med där det förekommer oegentligheter. Det hade sett illa ut för dina kyrkor”

Der HAR, med rätt eller orätt, tvånget för medlemmar att bli qvar afskaffats. Och der HAR sällan varit tvång att BLI medlem, sådant tvång HAR förbjudits der det förekommit, af kyrkan sjelf.

dm
”5) Ah, igen. Du tar dina egna empiriska upplevelser som mall för Resten Av Världen.

”Nä, du är ett levande bevis på att vi nog snarare ska öka antalet corps som kan ta reda på hur i helvete vissa kan bli så skruvade i hjernan.

”Så bra ^^”

ego
5) ”Ah, igen. Du tar dina egna empiriska upplevelser som mall för Resten Av Världen.”

Mina memoirer äro åtminstone ett stickprof.

”Nä, du är ett levande bevis på att vi nog snarare ska öka antalet corps som kan ta reda på hur i helvete vissa kan bli så skruvade i hjernan.”

Och det är gifvetvis i brist på dem jag blifvit den jag är (hvad det nu innebär och till ditt stora förtret!)? DET låter som hot om mobbing. På hög niveau.

dm
”5) Ah bra. Då ska jag OCKSÅ utgå från suspekta stickprov hädanefter istället för en rättvisare bild. Jag ska t ex ha dig som allmänt exempel på hur troende beter sig, anser, resonerar och tror. Och det är ju inte sant på det stora hela.

”Tja, jag tror att världen hade varit en mycket dyster, mörk och hotfull och ofri plats om det hade varit fler som du i den, speciellt om de hade en beslutsfattande position. Jag och många andra skulle nog till och med frukta för våra liv i en sådan värld.

”Så det måste givetvis undvikas.
ego
5) ”Ah bra. Då ska jag OCKSÅ utgå från suspekta stickprov hädanefter istället för en rättvisare bild. Jag ska t ex ha dig som allmänt exempel på hur troende beter sig, anser, resonerar och tror. Och det är ju inte sant på det stora hela.”

Jag utgår från alla stickprof jag har, gör så du med!

”Tja, jag tror att världen hade varit en mycket dyster, mörk och hotfull och ofri plats om det hade varit fler som du i den, speciellt om de hade en beslutsfattande position. Jag och många andra skulle nog till och med frukta för våra liv i en sådan värld.

”Så det måste givetvis undvikas.”


Oh yeah?


skriftspråket ”utvecklas”

(fotnot till föregående meddelande)

Två svar:

K21 från Västerås i Västmanlands län, 22/2 kl 13:18

Jag skulle gissa att det mest är fråga om personer som mig, som försöker följa reglerna, utan att någon gång ha fått lära sig dem ordentligt. När jag gick i skolan verkar ”dom” ha varit en helt acceptabel form, för jag kan inte minnas att jag har hört någon lärare prata om de/dem innan jag började läsa Svenska B på komvux.

Denna tråd är låst

T17 från Helsingborg i Skåne län, 22/2 kl 13:34

Under mer eller mindre hela min skolgång har jag knappt hört ett pip om när man ska använda de/dem så jag brukar hålla mig till ”dom”. Ingen risk att man skriver fel då. Antar att dom som använder orden fel inte lärt sig det helt än utan går efter vad som låter mest korrekt.

Lite ot kanske, men hur är det nu man lättast kollar om man använder rätt? Är det inte typ att man kan kolla genom att byta ut ”de” med ”jag” och ”dem” med ”mig”? Typ: Jag lärde mig detta idag = De lärde sig detta idag. Och: Min lärare lärde mig detta idag = Deras lärare lärde dem detta idag. Eller har mitt minne blandat sig totalt? // Slut på ot.

Denna tråd är låst

Ursprungliga frågeställaren var en: T32 från Uppsala i Uppsala län, 22/2 kl 12:57

Jag forumsökte men fick inget svar så jag hoppas inte detta varit uppe tidigare. Varför envisas alla med att skriva ”dem” i situationer där man ska skriva ”de”? Försöker okunniga människor verka lärda eller vad är det frågan om? Titta i valfritt forum så finns det minst ett inlägg där folk skriver fel. Får de inte lära sig något alls i skolan numera?

Denna tråd är låst

Kommentarer:

1 jag har sjelf undervisat. Och haft en kollega som conseqvent undvek att undervisa om de/dem, sägandes att det ”numera” hette ”dom”. Med sådant sabotage af förmedlingen ”utvecklas” skriftspråket gifvetvis från distinktionen de/dem till ett ”dom” användt i båda fall och i skrift förvexlingsbart med substantivet ”dom”. Men lärares vägran att undervisa en sak är ngt annat än elevers leda eller kritik mot den;

2 notera att frågeställaren är 32, medan de som icke fått undervisning i denna fråga äro yngre (äfven än de elever jag haft då).

* dm = J_Strauss / Johan Strauss, Morlocks ledsångare, débatten höls på Helgon.net

Korrekt disposition

en korrekt disposition öfver ett emne är en disposition som är afpassad till emnet

gäller det bilar kör du icke en disposition "under antiken - medeltiden - renaissancen - barocken - upplysningstiden - efter franska revolutionen", för det fans inga före franska revolutionen

gäller det ryska kör du icke en disposition "i Europa - Asien - Nordamerika - Sydamerika - Oceanien" för det fins så litet ryska utanför Europa och Asien, samt att sibirisk ryska intet skiljer sig nämnvärdt från Europeisk

det är det ena

det andra är att hufvuddelarne böra gå efter samma indelningsprincip

har du två indelningsprinciper, t ex tid och rum, så får du bestämma hvilken som är hufvudindelning och hvilken som är återkommande underindelning

i fråga om ryska eller bilar skulle tid och rum vara afdelningar af ena delen: den första skulle beskrifva ngt om ryskan som kasusspråk och med verbpar efter afslutad eller pågående aspekt, eller om bilarnes motorer och styranordning

innan du går in på historia och utbredning skulle ryska artikeln förmodligen nämna cyrilliska alfabetet och bilartikeln ngt om säten och dörrar

det gäller en känsla för hvad som är väsentligast information

________________
på Antimodernism torsdag 29 mars 2007 21:28, förmodligen från Helgon.net

Saturday, August 30, 2014

Sveriges Läsarestatistik

1) Mon public en France (sans compter le reste du monde), 2) Mijn Lezenaars uit de Nederlanden, 3) Readers of English Tradition, 4) Leser aus Deutschland, 5) Sveriges Läsarestatistik, 6) Readers from Rus', 7) Turkey and other Muslim Countries, 8) Latvia, Lithuania, Poland and Romania, 9) Chinese Readers and Other East Asiatics, 10) Rest of the world - rest of the blogs / Reste du monde - reste des blogs

Auf Deutsch (auf Antimodernism und später) : inga svenskar här på tio i topp
New blog on the kid : inga svenskar här på tio i topp
Correspondence van Hans Georg Lundahl : inga svenskar här på tio i topp
Φιλολoγικά/Philologica : inga svenskar här på tio i topp
HGL's F.B. writings : inga svenskar här på tio i topp
musicalia : inga svenskar här på tio i topp
Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere : inga svenskar här på tio i topp
Great Bishop of Geneva! : 73
En lengua romance en Antimodernism y de mis caminaciones : inga svenskar här på tio i topp
Recipes from Home and Abroad : inga svenskar här på tio i topp
Creation vs. Evolution : inga svenskar här på tio i topp
På Svenska og på Dansk på Antimodernism : 2063
gm b1 lou : inga svenskar här på tio i topp
somewhere else : 313
Répliques Assorties : inga svenskar här på tio i topp
Antworten nach Sorte : 1
MSN Group Antimodernism in memoriam : inga svenskar här på tio i topp
Triviū, Quadriviū, 7 cætera : inga svenskar här på tio i topp
Latinitatis morphologia simplificata : inga svenskar här på tio i topp
deretour : inga svenskar här på tio i topp
Litaven : 302
Kopiera oförändradt, sprid gratis : 156
La cinquième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La quatrième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La troisième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La seconde ou deuxième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La première cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
haiku : inga svenskar här på tio i topp
En français sur Antimodernism : inga svenskar här på tio i topp

I alt, tio i topp all tid : 2908Sednaste månaden, utanför all tids tior:

Auf Deutsch (auf Antimodernism und später) : inga svenskar här på tio i topp
New blog on the kid : 21
Correspondence van Hans Georg Lundahl : inga svenskar här på tio i topp
Φιλολoγικά/Philologica : inga svenskar här på tio i topp
HGL's F.B. writings : 34
musicalia : 6
Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere : 54
En lengua romance en Antimodernism y de mis caminaciones : 33
Recipes from Home and Abroad : 17
Creation vs. Evolution : inga svenskar här på tio i topp
gm b1 lou : 2
Répliques Assorties : inga svenskar här på tio i topp
MSN Group Antimodernism in memoriam : 2
Triviū, Quadriviū, 7 cætera : inga svenskar här på tio i topp
Latinitatis morphologia simplificata : inga svenskar här på tio i topp
deretour : 22
La cinquième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La quatrième cinquième du pélérinage : 1
La troisième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La seconde ou deuxième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La première cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
haiku : inga svenskar här på tio i topp
En français sur Antimodernism : inga svenskar här på tio i topp

Summa, der Sverige visat mer relativ närvaro under månaden än under hela tiden: 191

Sednaste veckan utom hvad som täckts af sednaste månaden eller all tid:

Auf Deutsch (auf Antimodernism und später) : inga svenskar här på tio i topp
Correspondence van Hans Georg Lundahl : 2
Φιλολoγικά/Philologica : 2
Creation vs. Evolution : 11
Répliques Assorties : inga svenskar här på tio i topp
Triviū, Quadriviū, 7 cætera : 11
Latinitatis morphologia simplificata : inga svenskar här på tio i topp
La cinquième cinquième du pélérinage :inga svenskar här på tio i topp
La troisième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La seconde ou deuxième cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
La première cinquième du pélérinage : inga svenskar här på tio i topp
haiku : inga svenskar här på tio i topp
En français sur Antimodernism : inga svenskar här på tio i topp

Summa öfver veckans inhopp i topp tio: 26.

Wednesday, July 23, 2014

Ivar Arpi får VG

Lenk a):

Ingen hjälper Iraks kristna
Ledare Ivar Arpi
21 juli 2014 kl 22:27, uppdaterad: 22 juli 2014 kl 13:29
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/iraks-kristna-flyr-undan-doden-och-vem-tar-emot-dem_3765554.svd


Lenk b):

Samma lenk som kortlenk:
http://ppt.li/vg


Notera den automatiskt generade coden: vg.

Den Heliga Jungfrun kanske tycker bra om mannen. I första lenken finnas ciffrorna 555 - som i 5 glädjerika, 5 smertorika, 5 ärorika mysterier af rosenkransen. Antar att äfven den ursprungliga url-en var automatiskt genererad./HGL

Monday, July 14, 2014

Vissa lärde sig skrifva bara i skolan eller på universitetet

En scribent värd sitt salt (ursäkta anglicismen/lånet från CSL) lär sig skrifva af sina elsklingsförfattare. Den jag (ytterst kort, hittils) debatterade literär stil med i det fölgande har, hvad jag vet, gått på universitet men aldrig gjort anspråk på att vara scribent. Här kommer dock först lenk till det débatterade exemplet:

Sydsvenskan : Se till mig som liten är
Publicerad 13 juli 2014 05.30 · Uppdaterad 14 juli 2014 10.09
TEXT: Helena Granström
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/se-till-mig-som-liten-ar/


Recommenderades af min vän Stephan Borgehammar. Med rätta. Han citerade (och ngt comenterade) en bit af slutklemmen:

Tänkvärt:

”Det arbete som traditionellt har utförts av män ska utföras också av kvinnor, som också de ska ha förmånen att försumma sin familj till förmån för sin karriär. Det arbete som traditionellt har utförts av kvinnor inom ramen för en relation, ska nu utföras av den som gör det billigast.

Jag befarar att den typen av jämställdhet i vår nuvarande belägenhet bara kan åstadkommas på ytterligare bekostnad av vår mänsklighet.”


Helena Granström, Sydsvenskan s. B11, 2014-07-13


Commenterades negativt af dennes (Stephans) vän, en begrafningsrådgifvare:

Att läsa denna artikel är som att lyssna på någon som tänker högt, där tankarna skiftar än åt ena hållet, än åt andra. Att författaren på detta sätt eftersträvar en balanserad hållning är lovvärt, men skärpan i syntesen motsvaras inte av någon klarhet i analysen. Man frågar sig i själva verket vad hon egentligen vill, vilket samhälle hon i själva verket vill ha. 50-talet svävar framför ögonen.


Ang. hans literära ideal, commenterade då jag:

"Att läsa denna artikel är som att lyssna på någon som tänker högt, där tankarna skiftar än åt ena hållet, än åt andra."

Är ditt literära ideal den academiska uppsatsen med uppdelning i 1, 2, 3, och sedan 1.1, 1.2, 1.3 med hvarje placering i en sådan plats väl afvägd efter innehållet, noll spontanitet?

(Upplysningsvis: intet mitt.)

Till och med St Thomas lättar upp det schemat genom att hvarje articulus inom hvarje questio bjuder på tvervetenskap i form af obiectiones och responsa ad obiectiones. Plus att hvarje appell i "sed contra est" i sig är en öfverraskning.

Hvadan nu detta att jag tar upp detta? Jag har en VISS ganska stark misstanke att vissa se mina ambitioner att tas som scribent med oblida ögon, så länge jag intet gjort dem jettetjensten och mig sjelf (med min sida i hvarje débat) björntjensten att "lära mig skrifva" så att jag blir immun mot den första critiken begrafningsrådgifvaren gaf. Och dermed oläslig för gemene man.

Hans Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
inomhus under franska
nationaldagsfirandet
14-VII-2014

PS, sedan jag postat mitt bloggmeddelande under tråden, fick jag ingen protest för citerandet, deremot fortsatte débatten om Helena Granströms artikel:

Begrafningsrådgifvaren
Det hade nog underlättat för författaren att ha den akademiska uppsatsen i bakhuvudet. Det hade hjälpt henne att skapa reda i tanken. Det dunkelt skrivna är ju som bekant det dunkelt tänkta. Nu blev det mest: "...blablablablabla: alltså skola hustrun blifva i hemmet med sitt barn."
Jag
Tja, det hade nog underlättat för en viss läsare att INTET ha den i bakhufvudet.

Dessutom är "skola", förutom infinitiv, pluralform, och dermed incongruent med "hustrun".

Dessutom var det intet exact hvad hon sade heller. Hon sade snarare: altså skall modern ha möjlighet i största mån att stanna hemma hos sitt barn. Och om det låter femitiotal, hvad stör det mig? Mor anser att femtiotalet var bättre än nu (ok, bortsett från eugenismen, då).

Thursday, June 19, 2014

Är Balder en christen uppfinning, frågade Harrison ...

Är Balder en kristen uppfinning?
15 juni 2014 kl 5:05
http://blog.svd.se/historia/2014/06/15/ar-balder-en-kristen-uppfinning/


Här är resonnementet:

Den fornnordiske guden Balder ger ett kristet intryck – en ljusgud som dödas men som skall återkomma för att härska i en tid av allmän fred. Finns det belägg för att Balder dyrkades under förkristen tid, eller rör det sig om ett kristet tillägg till den fornnordiska religionen, i syfte att göra denna mer rumsren? Snorre Sturlassons skildring av Balder tillkom ju först på 1200-talet, Saxo Grammaticus berättelse omkring 1200 och eddadikterna är svårdaterade.


Nyckelphrasen är frågan:

... eller rör det sig om ett kristet tillägg till den fornnordiska religionen, i syfte att göra denna mer rumsren?

Huru vore en christen funtad som försökte göra den fornnordiska religionen mera rumsren, när man just var eller varit i färd med att:

 • a) utrota den som gudadyrkan,
 • b) bevara mythologien som ren underhållning?


Jag har stött på ett annat resonnement, af Viktor Rydberg, att mythen om Balder och blinde Höder och misteltenen hade varit en christen allegorie utförd i hedniska (och marginella för hedendomen) figurer. En takmålning i en hall. Ungefär som man skulle ha kunnat litet söderut behandla Orpheus och Eurydike om ett annat christet thema. Och denna sedan skildrad i ord som undanhåller att det rör sig om en takmålning. om detta stemmer eller är fel lemnar jag åt Rydbergs redlighet. Det är i hvart fall intet totalt omöjligt.

Deremot att uppfinna hednagudar inom en mythologie som redan var besudlad af heden afgudadyrkan, det torde ha varit främmande för christna. När Tolkien uppfinner en mythologie gör han samtidigt klart att detta skulle ha varit ett icke blott förchristet utan äfven (rent hypothetiskt) förhedniskt skede af mythologien, d v s innan den blef hednisk. Det verkar dock var sparsamt med Snorre och dylika som omdiktat gudasagor om Oden till att denne skulle ha varit en englaskapelse af den Ende och Sanne Guden. Gylfaginning är intet direct Ainulindale.

En annan fråga är om heden Balderskult kan ha haft christen bakgrund.

Jag räknar gerna New Age som en nyhedendom. I den bemärkelsen är man hedning om man tror att Annunaki med "sjelfvaste Enki" varit rymdfarare i rymdskepp som skapat menniskor med genetiska experiment. Och en hel del af dessa nyhedningar äro ju väldigt ifriga att blanda in Jesus från Nazareth i sin cult. DERAS "Jesus" är väldigt definitivt en hednagud med christen bakgrund. Äfven om han har samma namn som Honom hvars Helga Lekamens högtid vi fira idag.

Och det är intet orimligt att både Balder som död och kommande igen och Ragnarök som kommande verldsundergång ha ngn bakgrund i hedningars nosande på Christendomen. D v s när Oden och Njord och Frey och eventuelt Balder lefde i Uppsala hade Balder ännu intet fått denna rôle. Han kanske var en frommare man än andra asar, mindre delaktig i sin far Odens vidriga lurendrejerie, och dermed gaf ett slags heligt intryck och dermed blef hedningarnes måttstock på helighet och dermed den de associerade Christi döds och återkomsts (men icke uppståndelses eller himmelsfärds) berättelser med, när de halföradt lyssnade ngn gg på Christna. I den bemärkelsen kan "Balder vara en christen uppfinning", men knappast i den ofvan schizzerade bemärkelsen.

... den andra av de så kallade Merseburgbesvärjelserna, som nedtecknades på fornhögtyska på 900-talet; forskarna är överens om att besvärjelserna är betydligt äldre än så. I den andra besvärjelsen berättas att Balder, som här även kallas Phol, är ute och rider med Wodan (Oden). Hans häst drabbas av vrickning, men Oden botar den genom en trollsång.


Den "besvärjelsen" - om den nu var det (jag tror att forskare från 1800-tal i England ha classat kyrkliga välsignelser af catholsk eller orthodox typ som "besvärjelser", de hade det themat på hjernan) - kallar factiskt hvarken Wodan eller Phol/Balder för gudar, deremot skildrar den Wodan som en trollkarl.

Forn-HÖG-tyska, förresten? Då bör det väl snarare vara Wotan än Wodan? Eller? Nejdå. Uuodan, var det.

Die Merseburger Zaubersprüche (MZ1+2) finden sich in einem Sakramentar des 9. Jahrhunderts, einer sechslagigen Sammelhandschrift mit doppelter Foliierung[1] als nachträglicher Eintrag[2] auf einem ursprünglich frei gebliebenen Vorsatzblatt.[3] In der Regel wird die ältere Foliierung fol. 85r in der wissenschaftlichen Literatur angeführt; sie findet sich in Tinte in der oberen rechten Ecke des Blattes (siehe Abbildung). Jedoch ist diese Zählung in der Handschrift nicht stimmig, da Auslassungen und Doppelungen bestehen. Schon Grimm hatte daher bei seiner Erstedition die am unteren rechten Rand stehende konsistente, in Bleistift geschriebene jüngere Foliierung (fol. 84r) angeführt.[4] Neben den beiden Sprüchen sind in der Handschrift noch zwei weitere deutsche Texte enthalten, nämlich das sogenannte „Fränkische Taufgelöbnis“ (fol. 16r) und das „Merseburger Gebetsbruchstück“ (fol. 53r).[5] Unterhalb der MZ befindet sich ein lateinisches Gebet.


Det kan ju ha varit ngn som försökte sig på ngn mer détaillerad version af Gylfaginning, i episk och versifierad gestalt, sedan fick afbryta verket för att det var för mycken magie med, och dennes "hemskaste" verser sattes in af en prest i sacramentaret för att be för den förvillade brodern?

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Helga Lekamens Fest
19/VI/2014

Monday, May 5, 2014

Atheistisk meditation öfver Harmageddon ...

Eller snarare en atheists.

Hon hette Astrid. Hon skref factiskt två med ganska nära anknytning: Mio och Bröderna Lejonhjerta.

Två christna skrefvo ytterligare en del i samma århundrade: J. R. R. Tolkien med Akallabeth, Silmarillion, Ringtrilogien och i viss mån äfven Bilbo. Och C. S. Lewis med Den Sista Striden.

Men jag hade hört Astrids versioner innan jag läste vare sig Bibelns eller Inklingarnes./HGL

1) Atheistisk meditation öfver Harmageddon ... · 2) Astrid Lindgren om 2a VK

Thursday, April 3, 2014

Allergisk mot Admin (till en groupe jag är utanför)

MU (vän, M=Marcus)
Igår, för 75 år sedan, tystnade kanonerna i Spanien. Nationalisterna hade besegrat "Den andra spanska republiken", och därmed var en av de värsta förföljelserna mot Kyrkan sedan antiken över. De rödas terror hade varit fruktansvärd, många martyrer fick sätta livet till. Pius XII skickade ett glädjens budskap till Spaniens katoliker:

Rorate Cæli : The Passion of Spain comes to an end, 75 years ago
Message of His Holiness Pope Pius XII
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/04/the-passion-of-spain-comes-to-end-75.html
LD
Och inledningen på en ny, fruktansvärd terror tog sin början.
FJM
Og Hitler havde afprøvet sine bombefly sammen med Franco - så nu var han klar til at bombe det katolske Polen.... og sætte Europa i brand.
MR (vän, M=Mikael)
typiska kommentarer från libersl"katoliker".
FJM
Uanset hvilket prædikat - ændres de historiske fakta ikke.
LD
Skall vi då svara på ditt oseriösa angrepp herr Mikael Rosén att din kommentar är typisk för fascister? Det är bättre att du skärper dig istället och försöker komma in i matchen. Alla konservativa katoliker stöder inte fascismen i Spanien och Italien.
MR
Det kanske var lite överilat. Men betänk att tom den moderna kyrkan salig och helgonförklarat åtskilliga lekmän, präster, systrar och biskopar som led martyrdöden under republikanernas terror. Ber om ursäkt att jag anser att Franco räddade Spanien undan denna terror.
FJM
"jag anser att Franco räddade Spanien undan denna terror" And so what? Den enes synder legitimerer ikke den andens ...
MR
Och vem bryr sig i så fall om vad du tycker angående Franco och Spanien?
GB
FJM representerar normala katoliker och andra normala kristna genom hans uttalande.
MR
Jag tror inte att fader Rafael Sarachaga tidigare kyrkoherde i Göteborg håller med dig GB. Kommunisterna korsfäste skolprästen fram honom och de andra eleverna. En av många historier vi inte får glömma. Så naivt GB.
GB
MR naiv kan du vara själv. Vad du nu tror om fader Rafael förändrar inte inte saken. En normal katolik idag har inget särskilt gott att säga om diktatorn och mördaren Franco.
MR
jag tror mer gott om en trogen katolik som räddade sitt land än om de som förringar vad som hänt.
LD
Det är ingen som förringar det som hänt. Skärp dig! Vi är ändå inga fascister. Det finns en mycket bättre väg, och det är demokratin.
MR
Nu talade jag faktiskt om Gottfrids uttalande. Demokrati som den ser ut efter V2 och WW2 betackar jag mig för!
ME
Slutdiskuterat! Politik, statsskick och hyllningar till regimer som orsakat stort mänskligt lidande hör inte hemma här inne. Ytterligare inlägg kommer att raderas. Låt tråden sjunka /Admin


Det hör till saken att ME är en convertit från den lättchockade frikyrkligheten. Jag kände honom på Helgon.Net innan han converterade. På det stora hela håller jag med MU och MR. Hvad angår FJM, han verkar tro på en kålsupare-theorie om Azaña och Franco. Det gör intet jag. Jag tror snarare en smula mer på en kålsuparetheorie om Azaña och Hitler. Den sednare kokade öfver att Azañas fall var Catholska Kyrkans upprättelse. Om Catholiker tyckte Azaña, Hitler, deras föregångare Jules Ferry, Émile Combes, Georges Clémenceau ungefär detsamma./HGL

PS, jag skickade den berörde denna länk och fick ett vist svar:

ME
Dina åsikter om mig bekommer mig inte
Jag
Noteras.

Wednesday, March 5, 2014

Ärade Linda Bellander!

Jag erhöll idag först Er skrifvelse om incasso och om öfverlemnande till Era collegor i Frankrike. Nu är det möjligt att brefvet redan var framme förra veckan, post-luckan på Frelsis är litet oregelbunden med öppettiderna och tisdag förra veckan var det för ovanlighetens skuld stängt när det borde ha varit öppet.

Nu är studieskulden och min moraliska skuld till RATP och SNCF, som jag tjufåker med prioriterade den dag jag får börja tjena den inkomst jag redan verkar för, som skribent och compositeur. Och redan verkade för förra gången incasso var actuelt.

Dessvärre finnas vissa skurkar på ort och ställe som afhålla talenterade musiker från att börja gifva sig sjelfva och mig en inkomst från compositionerna. T ex genom att sudda ut gränserna mellan pastiche (som är tillåtet), stilöfning (som också är tillåtet, men räknas som konstnärligt mindre intressant), och plagiat (som intet är tillåtet). Att min musik skrifven i wienclassisk eller barock stil skulle kunna var ngt annorlunda af typen "revival" (som man talar om New Orleans-revival i Jazz eller 60-tals-revival i Rock) har tydligen intet fallit dem in ... ursäkta ironien, om de verkligen intet hade haft en aning om att det är så jag ser mina saker, hade de kanske varit förvånade nog att ställa mig frågan direct.*

Liknande observationer gälla mitt skrifvande. Der är suddandet snarare mellan "competens" (i academisk mening) och "rätten att skrifva om ett ämne" (som om jag saknade sådan p g a bristande academiska meriter). Eller utmålanden af mig som om jag vore direct obegriplig (hvilket de naturligtvis inse, mina kära fiender, eftersom de varit talent-fulla nog att begripa mig när ingen annan - enligt dem - kunnat göra det).

I en viss mening slåss jag mot skuggor. Få ha kommit direct ut med sina obehagliga tyckanden till mig i conversationer direct berörande mina affairer, oftare har jag fått antydningar af slag som skulle kunna slås bort med "nä, det var ju intet så jag menade, tar han det så, så är han paranoid".

Deremot gör jag det intet i fråga om Er. Tror Ni att jag har hemliga pengar på contot tro ni fel. 10 euro jag intet kommer åt lär intet hjelpa fordringsegaren, d v s i detta fall CSN. Att jag skulle taga ett vanligt illa betaldt kneg med så mycket skulder och dermed så litet öfver sjelf om jag betalar, det är intet riktigt mina planer eller mitt ansvar, som jag ser på det.

Det jag sysslar med roar mig, den chance att det ger mig pengar utan mödor af den mer fysiska arten (Åsa Linderborgs far** Leif Boris Andersson blef intet alcoholskadad af arbetslöshet utan i sina försök att stå ut med ett hårdt kneg, f öfr enl obduction af lefvern mindre än "man kunnat tro" i slutändan) är något som äfven skulle komma fordringsegare tillgodo, och när jag 2011 fick en större summa af farmor, gick en stor bit (en tredjedel vill jag minnas) till just CSN. Men skuldsatt plus hårdt kneg, nä, intet om jag kan slippa utan att det står mig altför dyrt.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
(der Internet är penningmessigt
gratis, det kostar bara kön)
Helige Phocas' Martyrdag
och Mors Födelsedag***
5-III-2014

* musicalia : Britten n’était pas plagiaire, moi non plus
http://hglundahlsmusik.blogspot.com/2014/03/britten-netait-pas-plagiaire-moi-non.html


** Mig äger ingen, Stockholm : Atlas, 2007, ISBN 978-91-7389-226-1. Boken är en mémoire-bok af charactèren förlängd dödsruna öfver fadern. Sidorna 282 till 283 ge obductionsprotocollet. Vore glad om mor och jag sluppe den proceduren efter döden. Men lefvern var intet skrumpnad, bara lindrigt fetare. Leffes, altså.

*** Och just i år Askonsdag, ja. Hoppas semlorna voro goda i går!

Saturday, March 1, 2014

Också barnfamiller

Jag har inget emot vissa fascistiska idéer som sådana, t ex att monarchier äro lika representativa som parlamenter och att parlamenter med personröstade valda inom yrkesvalkretsar kanske äro bättre än vare sig en- eller flerpartisystem. Men antiziganism är intet helt och hållet min stil.

Realisten : Zigenare bygger kåkstad i Solgård i Huddinge

Solgård är ett litet idylliskt område som främst består av villor. I området ligger också ett dagis där de flesta av de många barnfamiljerna i området har sina barn. I utkanten finns Solgårds fornborg, som troligen fungerat som tings- eller kultplats från stenåldern.

Bara cirka femtio meter från barnfamiljerna har nu zigenarna slagit upp sina skjul. ...


OK, sedan när äro zigenska familler inga barnfamiller?

Vill man verkligen, verkligen, verkligen afhysa, kanske man skall gå ur EU. Man kanske skall det i alla fall, till och med. Jag röstade intet för.

Men jag är rädd för att vissa småbarnsföräldrar låta sig hetsas i samlad trupp mot i och för sig ofarliga (om man lemnar dem rimligen ifred) nya grannar.

En commentar ur högen:

Eftersom dessa läger tenderar till att bli veritabla sophögar och sanitära olägenheter så självklart blir dessa ett hot mot hela sin närmiljö. Barn som vuxna djur och natur.


Jaha ... verkligen?

Två andra:

Katarina
ÖÖÖÖHhhh "Bara cirka femtio meter från barnfamiljerna" ??????

Vilken idiot har skrivit denna artikel? Påstår den människan att dom skulle vara ett "HOT" mot barnen? Dessa tiggare är själva små barns föräldrar som kommer hit för att tigga ihop pengar till JUSt sina barn i Rumänien. Det eu det fel på inte människorna!! Vem skulle inte grabba tag i halmstrån när chansen finns? Finns det en liten chans att få mat på bordet till sina ungar VEM FAN tar inte den? EU borde ställt högre krav på Bulgariens och Rumäniens regering med att ta hand om sin befolkning innan medlemskap tilläts Att öppna gränser öppnar självklart möjligheter och dom allra fattigaste har INGET att förlora då dom försöker finna nya möjligheter!!!
Marcus
Katarina! Jag bor själv i området, jag passerar deras så kallade "bostäder" varje dag!
Jag ser hur dem blir fler & fler samlar på sig mer skrot & stöldgods
Det som numera är en sanitär olägenhet & en plats för kriminella främlingar! Var tidigare en plats i ett familjärt bostadsområde! Mitt i naturen där barnen hade sin lekplats sina kojor för lek och skratt!
Skratt & lek är utbytt till oro och rädsla hos föräldrarna och barnen.....
Folk i området är rädda och osäkra dem vågar inte längre vistas runt området!

Plötsligt har stölder & intrång på tomter uppstått! Tror du att det har någon koppling till kåkstaden?


Har ngn försökt att taga det i två bitar? Kåkstad, jo, men med hyfs. Annars afhysning. Är sjelf ofta ute i intrång för att ha sofplats, men sällan eller aldrig att jag lemnar osnyggt efter mig! Sedan är jag än så länge ensam och kan kosta på mig att byta ställe mellan hvarje natt. Och skulle vilja ha eget innan eller medan jag skaffade famille.

Och vissa skulle vilja ha mig antizigensk, andra antifascistisk, men det går jag intet med på.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Heliga 260 Martyrer
i Rom
1-I-2014

PS, altså vare sig att bli antifascist eller antizigensk. En sak till, en soptipp är intet alltid en hygienisk olägenhet och rädsla kan sprida sig från nervösa föräldrar till deras barn./HGL

Saturday, February 15, 2014

Hvilket Gossebarn då, Pastor Tommy?

Hittade en underlig formulering på pastor Tommys blogg:

I Sixtinska kapellet är Luther avbildad i helvetet, utanför har helgonförklarade påvar fått sina egna avgudabilder. Jesus finns där någonstans men han överskuggas av Maria och gossebarnet, etcetera.


Får jag understryka igen?

"Jesus finns där någonstans men han överskuggas av Maria och gossebarnet"

Skall man skratta eller gråta? Hvilket gossebarn anser pastor Tommy afbildas i Marias armar i Sixtinska Capellet och andra Catholska kyrkobyggnader? Jag bara undrar!

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
St Sigfrid af Vexjö
och St Onesimus
15-II-2014

Sunday, January 26, 2014

Ruby Harrold-Claesson om Tortyr i Sverige och ett offer vid namn Domenic Johansson

Oisín Cantwell : Tortyr i Sverige
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article18174196.ab


Sverige ägnar sig åt tortyr, dundrar Aftonbladets journalist, Oisin Cantwell om den 22-årige mannen som sitter häktad i tre år och tre månader.

Men vi får inte glömma alla barnen som är tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem, där de hålls i total isolering från sina föräldrar och andra nära och kära.

Domenic Johansson har varit totalt isolerad från sin familj sedan den 22 november 2010, dvs i tre år och drygt två månader.

Det är således inte enbart vuxna häktade som blir utsatta för tortyr i Sverige.


Från grouppen Return Domenic Johansson to his parents!

Jag collade upp lenken och såg att Axel Schulman ansåg det kul om Zlatan kunde reta Sverigedemocrater. Jag är sjelf måttligt förtjust i Rosengård och sport, och betydligt mer stolt öfver en invandrad engagerad menniska som Ruby Harrold-Claesson. Hon har gifvit sitt tillstånd till denna republication./HGL

Wednesday, January 22, 2014

Før at svare Björn Lindahl

Han stilte et rhetorisk spørgsmål:*

- Blir man for eksempel født i Washington av norske foreldre og flytter til Norge så regnes man som etnisk norsk. Men hvor mange generasjoner skal det gå før en person med pakistanske besteforeldre eller oldeforeldre skal regnes som norsk? 3,4, 5 generasjoner? Eller kan de aldri bli etnisk norske? spør han.


Forældrene er to. Hvis begge to er af samme nation, regnes barnet som etnisk nationel af den nationa.

Besteforældrene er fire. Hvis alle fire af dem er af samme nation er det også rimeligt at deres barnbarn regnes som etnisk x, hvad det no end er før nation.

Oldeforældrene er åtte. Hvis alle åtte af dem er af samme nation ...

Jeg tror min standspunct er rimeligt klar. Der er ingen grund til at en Pakistanier, selv om han er norsk statsborger, skal regnes som etnisk norsk, hvis han har to pakistanske forældre, fire pakistanske besteforældre, åtte pakistanske oldeforældre o s v. - Specielt hvis han stadig er Muslim og stadig snakker Urdu.

I tilfældet at beste- eller oldeforældrene er af blandet herkomst, da blir det intressant at spørge hvilken etnicitet af dem deres afkomme tilhør. Jeg har en far och en bestefar og en bestemor fra Norge og har før mig at oldeforældrene på hendes side er fra Danmark rentaf. Jeg har en mor og en mormor fra Stockholmstrakta. Morfars forældre og hans barndom er malmøitiske. Mormors forældre var fra Vestergøtland inden de kom til Stockholm. Jeg ser mig som etnisk blandet, som qvartsskåning og som svensk. Thi svenske er mit modersmål. Selv hvis jeg no også er halfnorsk.

Hvis jeg gifter mig med en fransyske i Frankrig (jeg er catholik) er hon stadig etnisk fransk og jeg stadig etnisk svensk. Vi er af "samme folk" i den mån vi både er catholiker i så tilfælde, men ikke i etnisk mening. Vores barn blir i så tilfælde etnisk blandete - men predominant i function af det sprog de taler. Hvis jeg gifter mig med ens svenske (selvfølgelig catholik) eller en amerikanske (samme observation) er tingene lidt anderledes.

Lindahls spørgsmål er no tvetydligt. Fem generationer efter at pakistanske forfædre kommit till Norge, er man pakistansk eller norsk? Lad os regne. En generation tilbake = to forældre. To generationer tilbake = fire, tre generationer tilbake = åtte, fire generationer tilbake = sexten, fem generationer tilbake = to og tredive førfædre. Hvis det er to og tredive pakistanier der kommit til Norge er vel deres afkomme stadig pakistanier, undtagen han har brudt bandene mede deres kultur. Hvis af de to og tredive to er pakistaniere og de andre tredive norske, er han vel norsk i etnisk mening.

Marie Antoinette var selvfølgelig østerrikisk og ikke prøjsisk eller skotsk - selv om hun har en Brandenburg bland førfædrene i en af førgreningene. Og en Stuart i en anden af dem. No er aristokraternes etnicitet lidt speciel, de er ofte mer internationalistiske end andre samfundsklasser. Da blir det gerne så at man hellre ser sig som det hvor man er født end som "håbløst" oudredbart blandet.

Lindahl er muligtvis modstander til etnicitet som relevant kriterium i verlden. Det er i så tilfælde hans problem. Men at sige "det kan ikke vare relevant fordi det ikke er målbart" er noget andet, det er en absurditet udkastet i agt og mening at fremstille hans modstanderes synspunct som absurd nær den no ikke er det. Det er desinformation ved dårlig rhetorik.

Hans-Georg Lundahl
BU Nanterre / Paris X
St Vincent fra Valencia
Diakon og Martyr
22-I-2014

* Nettavisen.no : - «Etnisk norsk» er rasistisk
Elin Reitan
http://www.na24.no/article3742995.ece


Fra commentarerne:

Hvor mange svenske fanatikere med rasisme på hjernen går det egentlig på dusinet? Er det ikke Lindgren så er det lakrisfigurer eller nordmenn eller Gud vet hva...Mon tro om denne svenskesyken er smittsom.

Thursday, January 16, 2014

Tryckeri med dator, skrifvare, och copiator

Utsidan/rätsidan innan vikning
Insidan/afvigsidan innan vikning
Hvad som ännu är utsida efter första vikningen
Hvad som blifvit ny insida efter första vikningen
Engelsk och fransk text
Here is the right position before folding it.
Voici la bonne position avant de tout plier.
 • i) Öfverför blogmaterial (eget eller med bloggarens tillstånd) till ett word-document.
 • ij) Jemna ut all text på documentet. Sätt minsta antalet puncter i textstorleken 1,414 eller 2 ggr. hvad du vill ha i slutändan, beroende på huru mycket du förminskar. Se till att ingen slutrad blir ensamrad i början af en sida, sätt då hellre in ny sida. Se till att - detta är inom steg i) igen - hela documentet med undantag för titelsida och tom sida (den första utskrifven i efterhand) och sista två sidorna tomma och med undantag af illustrationssidor (som räknas för sig och läggs ihop med texten) blir jemnt delbart med 8. D v s text plus bild minus titelsida och tom sida, minus två tomma i slutet = 8*n.
 • iij) Skrif ut. Lägg ihop efter schemat:

  Fascikel n H och AB och GF och CD och E
  Fascikel 1 8 och 12 och 76 och 34 och 5
  Fascikel 2 16 och 910 och 1514 och 1112 och 13
  Fascikel 3 24 och 1718 och 2322 och 1920 och 21
  Fascikel 4 32 och 2526 och 3130 och 2728 och 29
  o.s.v. evt. med:
  Fascikel 0 iv och titelsidatom sida och iijij och andra titelsidatom sida och i


 • iu) Lägg ihop till de hela recto och verso. Skrif sedan ut double-sidigt.
 • u) Vik och gör likadant med nästa fascikel tils alla äro tryckta.
 • uj) Lägg ihop alla fasciklar per exemplar. Håll exemplaren skilda.
 • uij) Bind hvarje exemplar sjelf, eller skicka dem till ngn bokbindare.


Här äro villkoren för mitt tillstånd, på engelska och franska på deretour och hglwrites:

 engfr
deretourlänklänk
hglwriteslänklänk

Wednesday, January 15, 2014

Dick Harrison erkänner sig intet veta drakarnes ursprung

Härom dagen eller om det var idag* fick han frågan om drakar kunde ha funnit sin väg till fantasien via observationer af dinosaurie-skelett.

Han svarade att det funnos äfven andra theorier, som att drakar skulle komma ur väldigt sent öfverlefvande dinosaurier eller ur minnen af kobror och krokodiler eller ur ett slags instinctif rädsla för kattdjur, ormar och kräldjur.

Notera att han knappast räknade upp som en möjlighet att dinosaurier, öfverlefvande till efter Jesu Födelse, skulle ha dödats af historiska personer som St Göran, Sta Martha eller vår egen Beowulf.** Notera att detta är mitt bästa tips, i öfverensstämmelse med den gode Kent Hovind, creationist och cryptozoolog, samt fängelsedömd af skatteskäl.

Att denne sedan förvexlade Beowulfs drake - namnlös och i Götaland - med Beowulfs troll, Grendel, dödad i närheten af Lejre / Hleiðr, är en annan femma.

Detta är nu intet helt utan anknytning till Harrisons vanliga gebit. Han är ju anhängare af Weibullsk historieskrifning, d v s kräfver källor som äro både samtida och skriftliga. Detta har förmodligen att göra med att combinationen muntlig tradition och sednare nedskrifvande af en händelse är med kring t ex Beowulfs saga.

Men den combinationen gäller t ex äfven Njals saga i ngn mån - hvars historicitet han ju knappast betviflar.

Hans-Georg Lundahl
Bpi. Georges Pompidou
St Paulus de Förste Eremiten
15-I-2014

* Det var idag: Dick Harrison : Drakarnas ursprung

** Han erkände att han stött på ngt liknande som antidarwinsk hypothes:

Jag har till och med stött på anti-darwinistiska hypoteser om att dinosaurier i själva verket levde kvar så länge att människan mötte dem under stenåldern och bevarade dem i minnet.


Den i hans framstälning derefter refererade anthropologiska hypothesen har framförts af Buican - och critiserats af mig. Men då gälde det intet drakar utan ... Dracula: Quel discrépance de critères entre Buican et Bloch .... Och antidarwinister torde knappast begränsa dinosauriers öfverlefnad till stenåldern (Kent Hovind identifierar i en läsning af Jobs bok Leviathan med Tyrannosaurus Rex och Behemoth med Brontosaurus - eller snarare med de typer af dinosaurier der T Rex och Bronto utgöra mycket ofta citerade varianter).