Friday, February 24, 2017

Jag tror jag redan hade nämnt detta


Barnavårdsnämnder med LVU (och motsvarande in Noreg, vår søte bror vesteröfver) riskera att taga barn från heterosexuella föräldrar och - i dagsläget - öfverlemna dem till homosexuella fosterhem.

Homosexualitet leder till barnlöshet och ett större intresse af fosterbarn (och då har jag intet räknat med de homopar som factiskt också förgripa sig på de små!).

En ond cirkel. En catholik, en christen med ngt-sånär traditionnel moral ö h t, skall vara mot både barnavårdsnämnder och sodomie.

Och hvad ser jag nu i meddelanden från søte bror?

Ønsker lesbiske og homofile fosterforeldre
https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=14991
[länkar ej direct till den publicationen, om
ngn vill se det, är länken gifven, copier-
och klisterbar, men icke clickbar.]


Citat:

Den 8. desember lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en kampanje for å få flere fosterhjem. Denne gangen står også lesbiske og homofile par på ønskelisten. Behov for tusen nye hjem i året


Jo, enligt officiella ideologien ha 1000 barn och omyndiga ungdomar hvart år "behof" af fosterhem, då kan äfven homo-"par" komma i fråga.

I verkligheten är detta troligen en af anledningarne till att homosexuella sällan om ngnsin protestera mot barnavårdsnämndernas ideologie.

Och så var det frågan om öfvergrepp i samband med fosterhem. Detta tog jag icke upp i sbd med homosexuella, det är ett mer allmänt problem.

Jag fick läsa ngn gg 2003 eller så att en flicka i tonåren skickats tillbaka från fosterhem till far, p g a fosterfaderns öfvergrepp.

Och att 1/3 af placeringarne få afbrytas (eller var det rent af 2/3?).

Det var Sverige, den gången. Nu till søte bror:

FB : TV 2 Nyhetene : video
https://www.facebook.com/tv2nyhetene/videos/10154101090994750/


TV 2 AVSLØRER: Faren som var sjef i barnevernet forgrep seg på datteren Pernille i fire år.

TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbrytere i Norge i 2015. Se 21 Nyhetene og TV2.no


Hvad kul för honom att var chef på norska barnavårdsnämnder, liksom. Kanske mindre kul för dem som fosterhemsplacerades, för att en man som han skulle afgöra att deras föräldrar vore olämpliga.

Kanske skulle man kunna hoppas att han åtminstone hade skam nog i kroppen att bara placera dem som sjelfva ledo under föräldrarne. Men med barnavårdsnämnder är det kanske litet väl optimistiskt.

Summa : psychiatrien ger vissa föräldrar en onormal magt öfver äfven vuxna barn, ibland leder det (skulle jag tro var orsaken) till att en psychiatrie-mobbad 24- eller 26-åring dödar sin egen mor genom knifhugg. Samtidigt tar barnavårdsnämnder och vissa modaliteter i skolpligtslagarne ifrån andra föräldrar den normala och vanliga magten öfver ännu ovuxna barns, samt omyndiga ungas, uppvext. M a o, moderna institutioner förvränga den grundläggande jemlikheten i IV budordet.

Tänk om søte bror ville smida medan jernet var varmt och afskaffa både barnavårdsnämnder och psychiatrie, det vore en Norge-historia med en verklig poäng det!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Mathias, Apostel
24.II.2017

Thursday, February 16, 2017

Huru gammal är Old Tjikko?


"Trädet är enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Old_Tjikko

OK, omcalibrering tack ...

375 = 375 år.

5 660-2017= 3643 f Kr

XI 2062 BC*
81.4472 %, + 1700 years, 3762 BC
XI b 2017 BC
82.4281 %, + 1600 years, 3617 BC


M a o, 3643 f Kr omdatering till mellan 2062 och 2017 f Kr.

9 000-2017=6983 f Kr.

Litet innan detta :

V 2599 BC
100-40.7657 % = 59.2343 %, + 4350 years, 6949 BC


D v s litet innan 2599 f Kr.

9 550-2017=7533 f Kr

Mid pt.2733 BC
49.279 % + 5850 years, 8583 BC
IV 2688 BC
56.3215 %, + 4750 years, 7438 BC


M a o, närmare 2688 än 2733 (förbistringen i Babel). Och åren före Christus, gifvetvis.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Onesimus**
16.II.2017

* Alla citat af tabellen äro från detta meddelande:

Creation vs. Evolution : If Göbekli Tepe is Tower of Babel ...
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/02/if-gobekli-tepe-is-tower-of-babel.html


Procenttalen syfta på kol-14-halten i atmosfären då, deraf beräkning ang. antalet öfverflödiga år. Dessa läggas sedan till reella f Kr året för att ge det daterade.

** Romae beati Onesimi, de quo sanctus Paulus Apostolus ad Philemonem scribit; quem etiam, post sanctum Timotheum, Ephesiorum Episcopum ordinavit, praedicationisque verbum illi commisit. Ipse autem Onesimus, vinctus Romam perductus ac pro fide Christi lapidatus, primo ibidem sepultus fuit; inde ad locum ubi Episcopus fuerat ordinatus, corpus ejus delatum est.

Thursday, February 2, 2017

Så skall det intet få gå till!


Anonymiseradt vittnesbörd från Barnevernet vil vi ha fulstendigt fjernet:

Ble innkalt til såkalt "avhør"& Fikk selv temmelig klar beskjed-enten ta abort-& få beholde barnet-eller skrive under på frivillig omsorgsovertakelse av den ufødte.Var så redd for å miste yngstejenta mi,at jeg skrev under.


Om det nu var någon som inbillade sig att Barnevernet eller Barnavårdsnämnder vore ngn slags christen nästan-kärlek i action.

Snarare värre än Nationalsocialisterna voro mot de flesta icke-judar och icke-arier (d v s icke-zigenare)./HGL

Wednesday, February 1, 2017

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"


I Heliga Landet, dit morfar och mormor icke valde Alijah (rätten hade legat på morfars sida), treffade de en famille som hade räddats af Hermann Göring.

De voro helt enkelt gamla vänner till famillen, och när en adjutant af ngt slag skulle arrestera dessa judar bankade Hermann i bordet och vrålade:

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"

Öfversatt för morfar af de vännerna, eller för mormor af morfar rent af (dock har jag för mig att morfar liksom mormor var usel på tyska).

Nå, det paret var intet de enda som paret Göring hjelpte.

I Nürnberg hindrades hjelpta att vittna, vid fru Görings process för "Entnazifiierung" vittnade deremot tydligen mer än en, t ex Gustaf Gründgens.

Detta får jag nu veta genom dotterns, Edda Görings, intervju för svensk TV:

Interview mit Edda Göring
kvalvika
https://www.youtube.com/watch?v=EQ1u5vOIj3I


Hon hade fått tackbref från Heliga Landet, fick jag läsa på textningen ngt innan 23:44./HGL