Saturday, November 24, 2012

À propos "bästa skolan i hela Svedala" (som rector Berntsen kallade den)


DN: Sigtunaskolan anmäld för nya kränkningar
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sigtunaskolan-anmald-for-nya-krankningar


Är det försent att anmäla kränkningar gjorda 1983-85 på Ängsbacken?

Dels af camrater mot mig, dels af husföräldrar mot min mor. Är det försent att anmäla det nu?/HGL

Friday, November 2, 2012

Välja religion? Lefva efter den osanna sekulariseringsreligionen?

by Hans-Georg Lundahl on Friday, January 28, 2011 at 2:19pm

Just idag publiceras denna artikel på Dagen.

Ministern vill föra ett "samtal" om att:

- Rätten att tro på Gud innebär inte att man får kränka andra, slippa skolplikten eller ställa orimliga krav på arbetsgivaren. Den diskussionen kan behöva föras, säger Erik Ullenhag.


När skolpligt går före föräldrars rätt att hemskola efter sina öfvertygelser, innebär i praktiken den enes skolpligt och den andres "rätt att INTET tro på Gud" och rätt att ansöka till lärareutbildning, i realiteten företräde för atheister i vissa läro-emnen, en "rätt" att kränka religieuse öfvertygelse hos elever och föräldrar.

När man utgår från att atheisten har tillräckligt med sunt förnuft att afstå från kränkningar, utgår man intet bara från en god vilja, som kanske ofta fins der, att intet kränka "i onödan", utan också att det är atheistens uppfattning om hvilka saker som äro nödvändiga, om de än uppfattas kränkande, som gäller.

Atheismen och fritänkeriet har gynnat en religiös splittring, som redan varit ofrånkomlig sedan reformationen, så att den blifvit värre än annars: accepterande af satanism, trolldom, atheism, islamsk invandring. Sedan utnyttjar atheismen denna splittring för att tillskrifva sig en medlarrôle mellan religionerna, gifvetvis då också atheismen och de andra.

Att lärare äro med i Humanisterna är intet ovanligt. Att skolorna prångla ut folk som heja på sekularisering och allsköns tillklämmanden af muslimer, pingstvänner och katholiker, samt kraf på yttersta venstervriding i Svenska Kyrkan, är ett faktum. Tyvärr ger ministerns uttalande föga hopp om att denna regering sjelfmant ändrar detta.

Hans-Georg Lundahl
Mantes/Frankrike
28-I-2011

Mobbing är i vissa fall ett uttryck för atheistisk hegemonie, i andra för muslimsk sekundär-hegemonie. I båda fall är bibehållen skolpligt för både föröfvare och offer fel lösning:

http://www.dn.se/sthlm/kritisk-mobbningsrapport-valkomnas