Saturday, October 5, 2019

Svensk okunnighet briljerar på Quora


Svensk okunnighet i skepnad af en fastighetsmäklare - och nog briljerar han med tanke på ett hundra tretton uppröster innan jag gaf en nedröst.

Fråga
Stämmer påståendet att fattiga människor idag lever bättre än kungarna i historien?
https://sv.quora.com/St%C3%A4mmer-p%C3%A5st%C3%A5endet-att-fattiga-m%C3%A4nniskor-idag-lever-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-kungarna-i-historien


Alexander Kjellström
Fastighetsmäklare (2004-nuvarande)
Svarade den 19. september
Ja, det stämmer väldigt väl. Men nu begränsar jag mig i mitt svar till svenska förhållanden.

Bo Jonsson Grip - 1300-talets rikaste svensk ägde ungefär 1/3 av det kombinerade Sverige-Finland på den tiden, så han får nog räknas som den rikaste svensken ever.

På hans tid var den förväntade livslängden ca 40 år, kanske 50 för de som hade det så gott ställt som honom. Han hade inte tillgång till - i stort sett - någon kvalificerad sjukvård eller tandvård. Svenskar idag får sammanlagt 9 olika vaccin i samband med barnaåren - 10 för flickor. Bo Jonsson Grip fick vackert genomlida pesten, mässlingen, vattkoppor, smittkoppor, difteri, stelkramp med mera. De svenskar som föds idag beräknas leva ca 85 år. Dubbelt så länge som Bo Jonsson Grip. Vi har tillgång till tandvård från 3 års ålder och resten av livet. Om Bo Jonsson grip fick tandvärk så fick han ha tandvärk RESTEN AV SITT LIV. Om jag ramlar på cykeln och bryter benet så får jag åka ambulans, blir ompysslad och får bedövning och blir gipsad och är bra i benet igen, Bo Jonsson Grip fick kanske en krycka och var sedan halt RESTEN AV SITT LIV.

Om jag fryser så stänger jag balkongdörren och höjer värmen. Bo Jonsson Grip fick vackert frysa i sin borg, som inte ens hade fönster. Kanske på sin höjd en öppen brasa.

Jag vet vilken mat jag ska äta för att må bra och må hälsosamt - Bo Jonsson Grip åt den mat som fanns att tillgå med allt av säsongsvariation - jaha, nu blir det svanshals i tio veckor för det finns inget annat. Eller grisfötter. Den mat som Bo Jonsson Grip och hans fattigare samtida åt skulle vi nästan inte ens använda som djurföda idag. Min mat är dessutom kontrollerad och garanterat färsk - när jag köper den.

Jag vet att jag inte skall äta för mycket fett för det ger gallsten - det visste inte gamle Bosse.

Om jag skall resa någonstans så hoppar jag in i bilen och så är jag i södra Tyskland på två dagar. Så långt reste inte Bosse under sin livstid, troligtvis.

Framför allt - Bo Jonsson Grip åt aldrig Tiramisu, bryleepudding och hemmagjord chokladpudding. Det gör jag regelbundet - och alla mina vänner!

Så svaret är ett rungande JA!

Hans-Georg Lundahl
Just nu
Jag börjar här:

På hans tid var den förväntade livslängden ca 40 år, kanske 50 för de som hade det så gott ställt som honom. Han hade inte tillgång till - i stort sett - någon kvalificerad sjukvård eller tandvård.

 • 1) Han hade tillgång till för sin tid qvalificerad sjuk- och tandvård (dessutom åt han mindre socker än sedan Gustav Wasa och hade mindre behof af tandvård).
 • 2) Medellifslängden är missvisande i o m hög barnadödlighet och sedan var förväntad ålder vid döden för den som nått vuxen ålder högre.


Hans-Georg Lundahl
Just nu
Bo Jonsson Grip fick vackert genomlida pesten, mässlingen, vattkoppor, smittkoppor, difteri, stelkramp med mera.

De flesta af ofvanstående funnos icke der och då.

Det framgår intet af wiki hvad han dog af.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Om Bo Jonsson grip fick tandvärk så fick han ha tandvärk RESTEN AV SITT LIV."

Jag garanterar, caries funkar intet så.

Es ist probiert.

Deremot kan det lemna farliga infectionshärdar i käken …

Dessutom kunde han få en tand utdragen och dessutom åt han så mycket mindre socker att han troligen intet fick tandvärk ens en gg.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Om jag ramlar på cykeln och bryter benet så får jag åka ambulans, blir ompysslad och får bedövning och blir gipsad och är bra i benet igen, Bo Jonsson Grip fick kanske en krycka och var sedan halt RESTEN AV SITT LIV."

Han hade ingen cykel, men säg hest …

Gipsa ben fans redan på hans tid, men han fick antingen ingen bedöfning eller dricka sig full.

Jodå, oftast blef man bra.

Att St. Ignatius af Loyola intet blef det efter en canon-kula i benet beror på en operation som misslyckades, så han blef factiskt låghalt resten af lifvet (händelsen är kring tiden för hans omvändelse).

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Om jag fryser så stänger jag balkongdörren och höjer värmen. Bo Jonsson Grip fick vackert frysa i sin borg, som inte ens hade fönster. Kanske på sin höjd en öppen brasa."

Kläder, brasor, fyrfat … jodå, det fans inget tvång att frysa. Du spånar som en hest galopperar.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Jag vet vilken mat jag ska äta för att må bra och må hälsosamt - Bo Jonsson Grip åt den mat som fanns att tillgå med allt av säsongsvariation"

Brukar sammanfalla med helsosam mat.

Man behöfver intet apelsin om vintern för att äta helsosamt. Vinteräpplen går mycket bra för vitamin C.

Och hans doctorer visste nog lika väl som du hvilken mat som var bra, de hade bara andra theorier om hvarföre.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Jag vet att jag inte skall äta för mycket fett för det ger gallsten - det visste inte gamle Bosse."

Eller så tyckte han att spara in på fett, det är för munkar.

Han åt tillräckligt med fett för att vara en effectiv både body-builder och marathon-löpare, om han var typisk för sitt stånd.

"Den mat som Bo Jonsson Grip och hans fattigare samtida åt skulle vi nästan inte ens använda som djurföda idag."

Nu yrar du ….

"Min mat är dessutom kontrollerad och garanterat färsk - när jag köper den."

Hans kött var garanteradt färskt - eller garanteradt conserveradt, från när det var det (korf).

Påstår du ngt annat recommenderar jag Panodil tills febern sjunker.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
Dessutom hjelper fet mat att hålla värmen …

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Om jag skall resa någonstans så hoppar jag in i bilen och så är jag i södra Tyskland på två dagar. Så långt reste inte Bosse under sin livstid, troligtvis."

Om han gjorde ens en af de tre stora pilgrimsfärderna (Rom, Santiago, Jerusalem) reste han längre - men det tog längre tid.

Troligen var han en ngt för upptagen ämbetsman för det, men ngt mindre högt uppsatta (evt slägtingar) kunde mycket väl ha gjort det.

Hans-Georg Lundahl
Just nu
"Framför allt - Bo Jonsson Grip åt aldrig Tiramisu, bryleepudding och hemmagjord chokladpudding. Det gör jag regelbundet - och alla mina vänner!"

OK, erkännes.

Hans afsaknad af cacao, samt socker för brylée-pudding, det kan intet nekas …

Han hade förmodligen andra desserter t ex med honung.

Han var ngt sekel för tidigt ute för Lübecker Marzipan, dock.

Tuesday, September 3, 2019

Existerar Gud, existera englar, "ur rent naturvetenskaplig synvinkel"?


Man kan ha uppfattningen att ur rent naturavetenskaplig synvinkel är frågan oafgjord. Man kan tvertom ha uppfattningen att ur rent naturvetenskaplig synvinkel frågan är afgjord, att Gud fins och att i hvart fall de englar finnas som skyffla rundt planeterna kring zodiaken, och nra fler för asteroidbältet, planet-månar, stjernor med parallax, stjernor med egenrörselse, doubble-stjernor, exoplaneter. Och man kan ha uppfattningen att ur rent naturvetenskaplig synvinkel Gud och englar intet finnas, att inget under solen ger oss anledning att tro det, och att de icke synbarligen ändra gången hos en enda sak i det observerade universum som är naturvetenskapens domaine. Det sista är uppenbarligen Kants uppfattning, det föregående St. Thomas och det första är en nu vanlig compromiss.

Är geocentrismen naturvetenskapligt möjlig med tyngdlagsconstanten?

Frågan förutsätter att två andra frågor afgjorts naturvetenskapligt:

 • hvilken massa de olika himlakropparne ha;
 • att tyngdlagskrafterna och tröghetskrafterna allena afgöra hvart himlakroppar röra sig.


När jag var i nian eller första ring IB på SSHL, kände jag en verklig hedersknyffel till NO-lärare. Liksom du*, Stephan, var han son till en protestantisk kyrkoman, Sv K eller frikyrklig, men missionär. Han var en lärare vi i hvart fall stundom hade i physik, mins ej om det var som vicarie eller att andre NO-läraren var biologie och chemie enbart, eller om den andre var nian och han första ring. Men har för mig det var i nian. Jag hade läst litet om Galileoprocessen i Nordisk familjebok och fann att St. Roberts mening var ganska snarlik den ungjordscreationism jag redan trodde på. Och det var uppenbart att Galileo intet had beviser för Heliocentrismen, notabelt saknade han parallax-observationer.

Så jag frågade denne physiklärare i classen huru vi veta att jorden går kring solen.

Hans svar var att de banor vi räkna ut genom massor och tyngdlagsconstanter och föregående hastigheter med riktningar och tröghet sammanfalla så ytterst väl med de banor vi observera, dermed borde uträkningen vara riktig, och den bygger på heliocentrism i fråga om solsystemets kroppar.

Den dag ngt mer än 18 år sedan jag afvisade Heliocentrismen var jag icke ett dugg glömsk, utan tvertom hågkommande detta. Massorna kännas endast till genom uträkning ur banorna. Beviset jag fick var ett cirkelbevis, vi kunna intet stanna upp solsystemet, plocka ut en planet och väga den.**

Men att massorna kännas till är bara en bit.

Gifvet jordens massa och gifvet en pennas massa, om du släpper en penna två meter öfver golfvet, kommer den att nödvändigtvis trilla i golfvet? Nej, intet om du fångar upp den med andra handen.

Resonnementet utgår intet från att Gud och englar finnas, då skulle tvertom geocentrismens möjlighet vara rätt omedelbart uppenbar. Ej heller från att Guds och englars existens intet kan utrönas vetenskapligt, då kan man heller intet afgöra ngt mellan heliocentrism och geocentrism. Utan det utgår från att Gud och englar intet finnas. Ingen Gud som snurrar universum rundt oss hvarje dag, ingen engel som rör sol eller måne eller annan planet kring zodiaken. Bara massor och deras conseqvenser i tröghet och tyngdkrafter. Om det intet fins fotbollsspelare, bara boll med dess massa på plan representerande jorden massa, kan man räkna ut att matchen intet är spännande. När matchen väl börjat fins andra factorer än bara jordens och den mindre bollens massor.

Ngn skulle invända "om naturvetenskapen intet kan taga ställning till om Gud och englar existera, så kan naturvetenskapen heller intet använda dem som förklaringar". Ett svar ad homines, till dem som tro detta, vore "i så fall kan naturvetenskapen heller inget säga om heliocentrism eller geocentrism".

Men factum är att det verkligt naturvetenskapliga vore att säga: "om Gud och englar intet finnas, bedra oss våra ögon genom parallactisk synvilla, om det vi ser är correct fins ngn som rör universum kring oss i konstnärligt utformade banor för vissa af objecten."

Och eftersom tviflet på sinnesintrycken intet kan var grundförutsättning, måste slutsatsen deraf bli "altå fins det en Gud som rör universum kring oss och englar som röra sol och måne kring zodiaken." Med mera.

Äfven om man förutsätter att planetmassorna och solens och så vidare äro correcta, kunna tychoniska banor upprätthållas i hvart fall med englar som "cyklister," reglerande de rörselser olika krafter skulle ge planeterna. Liksom en cyklist reglerar sin cykels rörelse.

Hans Georg Lundahl
Paris
St. Pius X
3.IX.2019

* Essaien är ett svar på ett bref från denne välgörare.

** Vissa planeters tyngdkraft ha dock bekräftats genom Newton-metrar applicerade via rymdsonder i deras närhet och resultatens skickande via radio-signaler.

Thursday, August 22, 2019

Lugna gatan


Jag hörde ett uttryck en gg för årtionden sedan. "Lugna gatan" = "det är lugnt".

Ordet fastnade, nu blef det en sång. Enligt äldre stafningsregler borde verbet "höjer" skrifvas "höger" och sedan tänkte jag på att det är stafningen för motsatsen till venster. Förmodligen uttalades detta då som "höjer" i likhet med danskans och norskans uttal som ge en stafning med j. Och "höger" med hårdt g, liksom "säger" icke uttaladt som "säjjer" är en sednare skriftspråkspåverkad yttring.

Mussarna i st f Mussarne är gifvetvis talspråk, vi ha en ngt slangartad dialect i sången. Och melodien bör påminna litet om "Oh, freedom's over me".

/ : Lugna gatan fann jag i Paris : /

Der en tiggare om natten
sket utan att tittas ut
Der han ligger vid en skola
tills regnet tagit slut
Der en mor blogg höger fingret
för att lära barnen hut.

/ : Lugna gatan fann jag i Paris : /

Till terminen komma barnen
för att lära A, B, C
Och kanske gör det sitt till
för att lugna gatan med:
För ofrid ger nog böter
och böter med besked.

/ : Lugna gatan fann jag i Paris : /

Och Mussarna ha kanske
gjort något ganska bra
Vill du komma hit och bråka
kan du lika gerna dra':
Men dricker man sitt vatten
Och lika snällt sitt kaffe
Får man mat och mera vatten,
Mer än man ville ha.

/ : Lugna gatan fann jag i Paris : /

Monday, June 3, 2019

Nordfront försvarade Bruno


Intet hvilken Bruno som helst, t. ex. St. Bruno som grundade Carthusianerna. Nej, utan Giordano Bruno.

Giordano Bruno bränns på bål
Av Redaktionen, 2019-02-17
https://www.nordfront.se/giordani-bruno-branns-pa-bal.smr


Bruno fick tidigt ovanan att läsa förbjudna böcker.


Nu är det så att en catholsk prest har bl. a. detta som yrkespligt. En dominican bör vara beläst i förbjudna böcker för att kunna argumentera hvilka böcker som böra förbjudas (detta omedelbart inom ramen för Index Librorum Prohibitorum, som numer intet längre uppdateras, men principen gäller, t ex om man borde förbjuda catholiker att läsa Dan Brown eller allvarligare böcker med innehåll påminnande om Robert Langdons theorier). Nordfront framlägger detta som om det vore ett slags sidosprång frå hans sida.

Litteratur som presenterade en annan världsbild än den katolska kyrkans


Verldsbild och verldsbild, afses cosmologie (spec. cosmographie) eller afses metaphysik? Catholska kyrkan har ingen officiell cosmographie, deremot sedan 1633 vissa gränser, t. ex. att icke anse solen som orörligt centrum eller jorden som rörande sig rundt solen eller också led en daglig rörelse.

Vid sina studier i Frankrike kom Bruno att intressera sig för den heliocentriska världsbilden vilken stod i kontrast mot den tidens föreställning om jorden som världens mittpunkt. 1543 hade Nicolaus Copernicus utvecklat teorin om den heliocentriska världsbilden som innebar att jorden roterar kring sin axel och att jorden och de andra planeterna kretsar kring solen. Copernicus dog samma år och kunde framföra teorin utan att personligen straffas. Hans verk Om himlakropparnas kretslopp skulle år 1616 förbjudas för att senare sättas upp på katolska kyrkans lista över förbjudna böcker.


1616 - då hade Giordano Bruno redan varit död 16 år (eller femton år och nra månader). Med andra ord, när Bruno läste den hade han intet läst en förbjuden bok, eftersom den ännu intet var förbjuden. Den sattes upp i nästa upplaga af Index, ett verk der olika upplagor efter hvarje infördt item preciserar när boken dömts ut.

Det kontroversiella i Copernicus teori var att den motsade att människan, Guds avbild, skulle vara universums centrum.


Enligt hvem?

Utan tvifvel enligt åtskilliga välmenta lutherska modernister (eller t. o. m. conservativa) som hade en anledning att peka ut inqvisitionen deri. Men Nordfront är ju ganska oberoende af SvK, har jag förstått, så enligt hvem för deras räkning? Hvem är deras sagesman om detta?

Bruno tog det hela dessutom ett steg längre; i sin bok De l’Infinito, Universo e Mondi från år 1584 framlade han hypotesen att universum är oändligt och att de andra världarna sannolikt också befolkades av intelligenta varelser.


Och att de andra verldarne också äro solsystem - det är deri som "många verldar" gynnar heliocentrismen. Det är litet meningslöst att ha en verldsbild der jorden bara är centrum för solsystemet, och det är litet svårt att ha en verldsbild der flera jordar samtidigt äro centra för universums dagliga rotation kring jorden. Du kan ha universum rotera kring jorden eller kring ett liknande klot med Sirius eller med Vega som sol, men du kan intet ha universum kretsande både kring jorden och kring ett liknande klot nära Vega och kring ett liknande klot nära Sirius.

Det var denna aspect af Bruno, och intet ngn afgörande upptäckt, som gynnade heliocentrismens spridning under 1700-talet, detta är mycket tydligt hos Euler i hans bref till en preussisk princessa.

Notera också att detta bör ha varit en af Newtons obevisade hypotheser, eftersom ett ändligt universum med gudomligt igångsättande och annars Newtonsk physik skulle resultera i att stjernorna drogos till hvarandra och började gravitera in mot universums centrum. Om Newton var en Rosencreutzare och dessa voro (som uppenbarligen frimurare och national-socialister efter dem) Giordano-Bruno-fans, fins en viss länk idée-historiskt.

I inkvisitionsdomstolarna var domaren och förundersökningsledaren en och samma person och den åtalade var ett förhörsobjekt som förväntades erkänna sina synder gentemot den katolska kyrkan. Annars var tortyr ett effektivt påtryckningsmedel.


Underligt att St. Ignatius af Lojola frikändes så qvickt, tre gånger om, ifall det var en sådan "cangoroo court". Undrar om han kommit lika lättvindigt undan inför svenska conventikel-plakatet. Jag lemnade i hjertat SvK efter att ha tagit afstånd från den typen af fördomar mot just inqvisitionen, äfven om utträdet och upptagandet i Catholska kyrkan (eller dess Vatican-två-perversion) var nra år sednare.

Att domaren och förundersökningsledaren var en och samma person stämmer, men innebar bl. a. att han besparade sig en del arbete som domare genom att lägga ned en hel del förundersökningar. T. ex. när St. Ignatius (då Iñigo, vackert baskiskt namn) svarade att nej, Guds framvisande i hans sjel stod intet öfver kyrkoläran eller bibeln, eller öfver tillgängliga kyrkomän (till skillnad mot hvad fallet skulle ha varit hos en alubrado).

Han fick under denna tid inte inneha papper och penna.


Fins det en serskild uppgift om det, eller är detta ett allmänt "factum" om inqvisitionen? Eller från ngn ovederhäftig sagesman? Uppenbarligen fick Tyndale inneha penna och papper, i o. m. att det fins bevarade tractater mellan Tyndale och hans inqvisitor, Latomus.

Brunos rättegång övervakades av inkvisitorn kardinal Bellarmine, som krävde en hel avsvärjelse som Bruno vägrade.


O.K.

Den italienske historikern Luigi Firpi har framlagt att Giordano Bruno åtalades för att:

 • hysa åsikter som stred mot den katolska läran och för att tala mot denna och dess ämbetsmän,
 • hysa åsikter som stred mot den katolska läran om treenigheten, Kristi gudomlighet och inkarnation,
 • hysa åsikter som stred mot den katolska läran gällande Jesus varande Kristus,
 • hysa åsikter som stred mot den katolska läran rörande Marias jungfrulighet,
 • hysa åsikter som stred mot den katolska transsubstantiationsläran och mässan,
 • hävda existensen av en mångfald andra världar och deras evighet,
 • tro på själavandring, samt
 • syssla med magi och divination.


Notera gerna, att allt detta är ovidkommande hvad han oftast äras som "heliocentrisl martyr", utom en punct, "existensen av en mångfald andra världar och deras evighet". Med andra verldar afses intet Narnia, Charn, Elidor, med andra verldar afses Sirius verld, Vegas verld och så vidare. Detta leder till att dessa äro befolkade, dessa varelsers uppfattning med subjectiv local geocentrism är hvarken bättre eller sämre än vår, dermed exit geocentrism, som objectiv realitet, detta leder vidare till att antingen Christus skulle incarnerats i flera olika verldar, flera olika kroppar, eller andra verldars befolkning saknade arfssynd och vore bättre än vi. Med andra ord, ett väldigt New Age-kör. Deraf det som angår incarnationen.

Om dessutom stjernerymden är oändlig är det svårt att föreställa sig hvar Guds himmel är (den der englarne tillbedja Honom, dit man kommer efter död eller efter död och skerseld om man skött sig). M. a. o. hvart Christi Himmelsfärd gick. En oegentlig lösning framfördes häromdagen af en Henry Karlson, att Han uppsteg "bortom tid och rum", ngt som strider mot Incarnationen. Eventuelt hade Bruno redan uttalat detta.

Bara 32 år efter att Giordano dömts till döden för kätteri skulle Galileo Galiei stå inför samma romerska inkvisitionsdomstol och också han anklagas för att sprida Copernicus teorier.


Galileo treffade factiskt Sanct Robert Bellarmin i egen person ngt tidigare : 1616, när hans bok, men intet han sjelf, stod anklagad. Han hade chancen att försvara sig.

Skillnaden mellan Giordano Bruno och Galileo Galilei, som undgick döden men hamnade under livslång husarrest, var att Bruno inte tog tillbaka sina idéer.


Skillnaden är vidare att Galileo höll sig (i stort sedt) till astronomie. Bruno hade i stort sedt en alternativ theologie. Se mer derom i extractet från en bok om renaissance-vetenskap, nedanför signaturen. Notera att Galileo hade en del knepiga synpuncter om physik och sacramentet, och att Bellarmin och påfve Urban VIII gjorde honom en stor tjenst i att inrikta processerna (mot Sidereus Nuntius och theorien 1616, mot honom sjelf 1633) på en rent astronomisk fråga. Dessutom en som Galileo i brist på verkliga bevis (en till våra dagar qvarstående brist) med godt samvete kunde afsvärja sig.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Måndagen i Pingstnovenan
3.VI.2019The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shaping of Modernity 1210-1685
Stephen Gaukroger
Clarendon Press, Oct 23, 2008 - Philosophy - 576 pages
https://books.google.fr/books?id=tCeQDwAAQBAJ

Monday, May 27, 2019

Brukade ha fler läsare i Ryssland och Ukraina än i Sverige


HGL's F.B. writings : YMW länkade till Åkesons dumhet · På Svenska og på Dansk på Antimodernism : Brukade ha fler läsare i Ryssland och Ukraina än i Sverige · Hans Georg Lundahls Correspondence : Med Yvonne Maria Werner ang. hennes raderande

Men sista månaden verkar det ha vändt. Tio-i-topp-listor:

all tid månad
 
Russie 10326 France 132
États-Unis 8368 Suède 119
Ukraine 6173 Ukraine 113
France 4592 Espagne 108
Suède 3938 États-Unis 87
Allemagne 2439 Allemagne 22
Pays-Bas 1416 Russie 14
région indéterminée 923 Canada 4
Chine 857 Royaume-Uni 4
Émirats arabes unis 632 Vietnam 4
 
vecka dag
 
France 127 Suède 3
Suède 26 États-Unis 2
Ukraine 24 France 1
États-Unis 22
Bangladesh 2
Royaume-Uni 2
Russie 2
Canada 1
Indonésie 1
Pays-Bas 1


Äfven om jag nu skulle ha fler läsare i Sverige än i Ukraina, numer, föredrar jag att dra till mig läsare med förkärlek för äldre stafning, och fösa bort dem som behöfva google translate eller äro fixerade vid en stafning.

Tuesday, April 16, 2019

Svar till välgörare


Ang. frågan.

1446 Exodus
1805 Josephs död
=441 år.

1) Långt uppehåll i Egypten (alla 430 åren der, i st f dels Canaan, dels Egypten);
2) Tydligen börja de 430 åren 11 år efter Josephs död. M a o, tydligen var Pharaonen som lefde då hyfsad, så att främlingskapet intet började innan han dog.

Tänkte först att det vore en slags blandning mellan LXX (för Abraham) och Masoretisk (för Exodus), och 2189 är Syncellus datum för Abrahams födelse, medan han då äfven har 1685 för Exodus.

Notera att hos Syncellus är 1032 när kung Salomon blir kung, kung David var 1072.

Creation vs. Evolution : About 5300 Years Ago There was a World Wide Flood? Iffy ...
https://creavsevolu.blogspot.com/2017/03/about-5300-years-ago-there-was-world.html


Uppenbarligen är slutsatsen de hade correct, det är derföre jag vexlar ngt mellan tabeller för Syncellus och för (mest) Martyrologium Romanum.

I förskott, välsignad påsk!Hvad han svarade och jag försökte svara derpå framgår här:

Stephan Borgehammar
Tack för hälsning och utredning! Bra att veta den ungefärliga tiden för exodus, även om årtalet inte går att fastslå med säkerhet!

Hans-Georg Lundahl
Factiskt är det utdraget ur ngn chronologie osäkert ur synpuncten att både LXX och Masoretisk skulle kunna gå.

Att LXX-baserade Syncellus och St Hieronymus ha tidigare Exodus än Masoretisk-baserade Ussher är mer tolkning än text-skillnader.

Thursday, April 11, 2019

Pädo-hvaddå?


Yvonne Maria Werner
I en längre artikel som publiceras idag uttalar sig Benedictus XVI om pedofilskandalerna i den katolska kyrkan. Orsaken ligger, menar han, dels i 1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet, dels i den kyrkliga kulturrevolution som andra vatikankonciliets reformer utlöste. Här var anpassning till det moderna samhället ett viktigt ledord, och en sådan anpassning kom också att fungera som kriterium vid utnämning av till kyrkliga tjänster. Han anger exempel på hur biskopar för att manifestera sin öppenhet och modernitet lät prästseminarister titta på porrfilm och tolererade homosexuella nätverk samtidigt som konservativt sinnade prästkandidater på många håll ratades som olämpliga för prästämbetet. Trohet mot evangeliets budskap och kyrkans lära är det botemedel som expåven anger för att övervinna den kris som katolska kyrkan nu befinner sig i.

[Afstår från lenk f n]

Hans-Georg Lundahl
[FB hindrade commentaren:]
"1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet"

Notera att när mer och mer unga stemplas som barn, blir "pädophilie" tillåten per naturlig lag.

Ordet är obrukbart.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

FermerAnnan
undertråd

ML
Detta att 60-talets sexuella revolution skulle ha gjort "pedofili tillåtet" låter ju helt osannolikt. Vad tror du att påven menar?

Yvonne Maria Werner
ML Han syftar på det faktum att det under denna tid talades mycket om barns sexualitet och att det propagerades för en tidig sexdebut. Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening.

Hoppar
öfver en del ...

Hans-Georg Lundahl
Yvonne Maria Werner "Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening."

Problemet är att en 15-årig saknar laglig möjlighet inför myndigheter att gifta sig.

Ngn gg högdes männens giftasålder från 14 till 18 och qvinnornas från 12 till 15, efter Napoleons förebild.

Sedan högdes äfven qvinnornas från 15 till först 17 sedan 18.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

Fermer