Wednesday, April 25, 2012

Madeleinekakan är en muffin

Madeleinekakan och Proust

Byt ut musselformen mot en mindre svensk muffinsform så har du hvad man i Sverige kallar muffins. Citron-, vanille-, apelsin- och tigermuffins, deremot hittils ej sett chokladmuffins kallas madeleines. Man kan få "muffins" med i Paris men det handlar då om matigare, större, öfverpysande sådana, föga lempade att doppa hela i en thé-kopp. Och der kommer choklad- och blåbär i topp. I Paris är en "muffins" torrare än en madeleine (som har smör i sockerkakssmeten). Hittas främst i Starbucks, McDo och andra amerikanska shg, medan alla fik servera madeleines./HGL

Jo, cup-cakes finnas också här - muffins med sockerglasyr - men det är i helta amerikansk-egda små sammanhang./HGL

Thursday, April 19, 2012

Om Maria, med en protestant

En fransk protestant af mörk hudfärg, som kanske trodde att mitt engagement i traditionnel catholicism innebure racialism. Men han afbröt ett mål och frågade först om han intet hade sett mig i en kyrka. Sedan kom det fram att han menade en reformert sådan. Och då svarade jag nej: jag är intet och har intet varit reformert. Utan catholik.

Han försäkrade mig sedan om att Jesus är Gud som blifvit oss lik i alt utom synd. All smärta, alla frestelser, bara icke samtycke till synd. Correct, höll jag med.

Sedan sade han att man borde gå till Jesus, intet till Jungfrun.

Jag höll intet med: der Sonen är, är Modern, der Modern är är Sonen.

Sedan ville han ha hennes ord "se jag är Herrens tjenarinna" till att betyda att hon bara vore tjenarinna, intet moder i vanlig mening. Han underströk med att Jesus sagt "innan Abraham var, är jag" - hvilket icke är fallet med mig eller dig eller den Heliga Jungfrun.

Han var på väg bort och hörde kanske intet mitt svar att "innan Abraham var hade han sin Moder i tankarne".

Jag hade kunnat lägga till att om han blef oss lik i alt utom synd, så måste det innebära att han var till Henne precis som en Son till sin Moder. Annars hade en icke-syndig likhet saknats.

Han är den ende son i all verldens historia eller alla verldars, om det funnes flera, som är innan modern var. Detta implicerar att han i sin allmagt kunde skydda sin moder från alt ondt - utom smärta. "Se också genom ditt hjerta skall ett sverd gå igenom". Jag hade kunnat lägga till det om han stannat. Nu blir det för ännu ej catholska vänner i Sverige.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothek Georges Pompidou
St Alfheah, 19-IV-2012

Wednesday, April 18, 2012

Breivik och Ho-Chi-Minh/Che Guevara

DN rapporterar från rätten:

15:35 Är Breivik nöjd med vad han åstadkommit? Gick det planenligt? frågar ett målsägandebiträde. "Självfallet är det tragiskt att man måste genomföra någonting så barbariskt för att bli hörd. Å ena sidan tycker jag det är tragiskt att någonting sådant genomförs, å andra sidan tycker jag att det var nödvändigt. Motivet var att provocera en häxjakt på moderata kulturkonservativa. Det bidrar till polarisering och censur", säger Breivik. Kaoset, har han tidigare sagt, skulle leda till ett slags revolution där vänsterregeringarna i Norge och Europa störtades. Resultatet av 22 juli-attentaten blev i det avseendet bättre än Breivik väntat sig, säger han.


Detta är exact Ho-Chi-Minhs motiv, uppskattadt som god tactik af Che Guevara i dennes Art of Guerilla Warfare. Se till att "imperialisterna" förgripa sig på oskyldiga genom att göra dem nojjiga - och derigenom polarisera och få dem att få folket emot sig. Nota bene att jag sedan den läsningen tycker än sämre om Che och Ho än innan./HGL

Saturday, April 14, 2012

Smörgåsar i Paris?

Til de danske læsere: det drejer sig ikke om rugbrød som i Danmark, uden om hvidt brød, som i Sverrig. Men snarere landtbrød end franskbrød. Rue des Petits-Champs, mitt emot Galerie Colbert. Bageri, med fika. Fint placerad och priser derefter. Men smörgåsar, öppna, som i Sverige, Danmark - eller Belgien (ursprungsland för egaren). Åt sjelf en nougatsnäcka med kaffe i morse. Mycket godt./HGL

Saturday, April 7, 2012