Tuesday, April 16, 2019

Svar till välgörare


Ang. frågan.

1446 Exodus
1805 Josephs död
=441 år.

1) Långt uppehåll i Egypten (alla 430 åren der, i st f dels Canaan, dels Egypten);
2) Tydligen börja de 430 åren 11 år efter Josephs död. M a o, tydligen var Pharaonen som lefde då hyfsad, så att främlingskapet intet började innan han dog.

Tänkte först att det vore en slags blandning mellan LXX (för Abraham) och Masoretisk (för Exodus), och 2189 är Syncellus datum för Abrahams födelse, medan han då äfven har 1685 för Exodus.

Notera att hos Syncellus är 1032 när kung Salomon blir kung, kung David var 1072.

Creation vs. Evolution : About 5300 Years Ago There was a World Wide Flood? Iffy ...
https://creavsevolu.blogspot.com/2017/03/about-5300-years-ago-there-was-world.html


Uppenbarligen är slutsatsen de hade correct, det är derföre jag vexlar ngt mellan tabeller för Syncellus och för (mest) Martyrologium Romanum.

I förskott, välsignad påsk!Hvad han svarade och jag försökte svara derpå framgår här:

Stephan Borgehammar
Tack för hälsning och utredning! Bra att veta den ungefärliga tiden för exodus, även om årtalet inte går att fastslå med säkerhet!

Hans-Georg Lundahl
Factiskt är det utdraget ur ngn chronologie osäkert ur synpuncten att både LXX och Masoretisk skulle kunna gå.

Att LXX-baserade Syncellus och St Hieronymus ha tidigare Exodus än Masoretisk-baserade Ussher är mer tolkning än text-skillnader.

Thursday, April 11, 2019

Pädo-hvaddå?


Yvonne Maria Werner
I en längre artikel som publiceras idag uttalar sig Benedictus XVI om pedofilskandalerna i den katolska kyrkan. Orsaken ligger, menar han, dels i 1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet, dels i den kyrkliga kulturrevolution som andra vatikankonciliets reformer utlöste. Här var anpassning till det moderna samhället ett viktigt ledord, och en sådan anpassning kom också att fungera som kriterium vid utnämning av till kyrkliga tjänster. Han anger exempel på hur biskopar för att manifestera sin öppenhet och modernitet lät prästseminarister titta på porrfilm och tolererade homosexuella nätverk samtidigt som konservativt sinnade prästkandidater på många håll ratades som olämpliga för prästämbetet. Trohet mot evangeliets budskap och kyrkans lära är det botemedel som expåven anger för att övervinna den kris som katolska kyrkan nu befinner sig i.

[Afstår från lenk f n]

Hans-Georg Lundahl
[FB hindrade commentaren:]
"1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet"

Notera att när mer och mer unga stemplas som barn, blir "pädophilie" tillåten per naturlig lag.

Ordet är obrukbart.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

FermerAnnan
undertråd

ML
Detta att 60-talets sexuella revolution skulle ha gjort "pedofili tillåtet" låter ju helt osannolikt. Vad tror du att påven menar?

Yvonne Maria Werner
ML Han syftar på det faktum att det under denna tid talades mycket om barns sexualitet och att det propagerades för en tidig sexdebut. Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening.

Hoppar
öfver en del ...

Hans-Georg Lundahl
Yvonne Maria Werner "Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening."

Problemet är att en 15-årig saknar laglig möjlighet inför myndigheter att gifta sig.

Ngn gg högdes männens giftasålder från 14 till 18 och qvinnornas från 12 till 15, efter Napoleons förebild.

Sedan högdes äfven qvinnornas från 15 till först 17 sedan 18.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

Fermer