Wednesday, September 16, 2015

Hjelp gerna till att samla till Stelas sista resa

Kyrkor hjälper Stela, 59, till sista vilan i Rumänien
Ida Gustafsson, 1 dag sedan, msn nyheter
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/kyrkor-hjälper-stela-59-till-sista-vilan-i-rumänien/

Tiggare äro intet styrda af criminella ligor

Två polisers vittnesmål stå mot hvarandra. I två tidningsartiklar.

Adrian Lucaci (Skara, polis) i Skövde Nyheter:
Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster.

Därför ger han aldrig pengar.

- Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.

Lena Matthijs, Göteborgs Citypolis, metro:
Många upplever ändå att det är något misstänkt. Man ser att tiggare löser av varandra, att de samarbetar, och kanske rentav samlar in varandras pengar. Men enligt polisen handlar det inte om organiserad brottslighet.

– Det är ju organiserat så som vilken bussresa till Ullared som helst. Människor organiserar sig själva hela tiden. Man ordnar resor, rekar lite platser, kanske samlar in de insamlade pengarna. Det låter som grovt organiserad brottslighet så fort man pratar om organisering, men organiserar gör vi människor hela tiden, säger Lena Matthjis, operativ chef vid Citypolisen i Göteborg.


Jo, om ficktjufsligor räknas kanske en del tiggare factiskt äro det.

En organiserad groupe - i sig sjelft ingen liga - kommer ibland på idéen att dryga ut inkomsterna från tiggerie med att organisera fickstölder.

Men organisering af tiggeriet är som sådan intet criminelt. En tiggare som alla andra vill gerna ha ut så mycket som möjligt af sin verksamhet, och vissa slags organisering kan hjelpa i vissa situationer.

Om de aflösa hvarandra, så bråka de intet om samma plats.

Om ngn kommer och samlar in pengarna, så inhandlas bättre mat än hvad en tiggare på plats skulle ha köpt sjelf om han varit ensam. Och gänget delar på det om qvällen, det är intet som om de automatiskt blefve lurade på sin inkomst. Och de som haft ett tidsmässigt dåligt pass compenseras.

Och om ngt skickas till en "hufvudman" i Rumänien är det förmodligen familjegrouppens höfding.

Men Adrian Lucaci har ju rumänsk bakgrund, dermed ett vist communist-förflutet, och för dem var hvarje tiggare en asocial och dermed hvarje groupe tiggare en criminell liga.

Om i några fall tiggarne skulle vara kidnappade är det en annan sak, men man kan hoppas att det intet är typiskt. Men att utreda sådana brott är ngt helt annat än att sätta upp regler om tiggare i allmänhet.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Hll. Cornelius af Rom
och Cyprianus af Carthago
16-IX-2015