Tuesday, May 15, 2018

Till Barnevernet ...


Fra nrk med mine kommentarer:

Pål Christian Bergstrøm
Jeg har forståelse for at det å være i kontakt med barnevernet for mange mennesker innebærer ganske sterke følelser ...

min kommentar
Jeg har forståelse for at det å være i kontakt med en menneske der forsvarer sin familje for mange barnevernsansatte innebærer ganske starke følelser ...

Pål Christian Bergstrøm
Men vi kan allikevel ikke akseptere at man tyr til trusler eller grov hets mot ansatte som utfører sin jobb på vegne av samfunnet.

min kommentar
Var det nå ikke en stark følelse du gav uttryk før?

Somlige familjer kan allikevel ikke akseptera at barnevern tyr til trusler eller grov hets mot førældrer som utfører sin jobb på vegne af Gud (se Exodus 20:12) ...