Wednesday, December 29, 2010

Hvad kostar polisen mest?

Att skydda politiker?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-kostnader-for-politikers-skydd_5835409.svd

Eller handräckning till och skydd af psykiatrie och socialtjenst?

Sunday, December 12, 2010

Vidarebefordradt - till jourhem och famille-hem!

En annan medlem i en groupe mot socialens öfvergrepp mot barn och föräldrar:

jour/familje hem ska ha klart för sig vad man har för uppdrag, men hur lätt kan det vara när komunen inte följer lagen om lvu och ger ett uppdrag hur som helst precis så som man gjorde när kalle var hos familjen eskong behandlar en som barnmisshandlare och pedofil trots att man inte gjort utredning om detta .. Dom tror väll aldrig i sin vildaste fantasi att det fins socialsekreterare och utredningshem som enbart arbetar i ekonomiska syften .. Men dom finns dom finns överallt .. Så alla seriösa jourhem och familjehem nästa gång ni får en placering var noga med att fråga harm man gjort en ordentlig utredning hos polisen innan ni överhuvudtaget tar emot barnet , denna utredning skall oxå följa med i uppdraget och gör en kontroll hos polis.Vi måste alla ta vårt ansvar.

Saturday, December 11, 2010

Commentars-serie begynnande med Ja till Livet

Aborter för kvinnor under 15 år i Norge 1996-2009
by Ja till Livet on Thursday, December 9, 2010 at 5:07pm

Utførte aborter for kvinner under 15 år i Norge 1996-2009

År Antall
1996 38
1997 30
1998 24
1999 35
2000 59
2001 46
2002 43
2003 49
2004 55
2005 45
2006 37
2007 46
2008 46
2009 46


Dessa data skickades från Steinar Nilssen, rådgivare på Medisinsk fødselsregister, till Ja till Livet 9 december 2010


Ja till Livet:

Ja till Livet fick, på begäran från norska myndigheter, denna statistik idag. Det är tveksamt om någon har publicerat den tidigare. Nu är frågan hur många svenska 11-14-åringar som gör abort varje år, hur många av fallen där föräldrarna får reda på det, hur många av dem som har utsatts för sexuella övergrepp och hur mycket samhället gör för att stoppa dessa övergrepp. Trots att de svenska statistikrapporterna om abort från Socialstyrelsen är mycket digra har man de senaste åren tagit bort just denna siffra ur rapporterna.

I Norge är det ca 50 11-14-åringar per år som gör abort. Vi har anledning att tro att motsvarande siffra i Sverige är mellan 200 och 300.


KS:

Min närmaste vän på -60 talet blev gravid vid 13 och födde sitt barn vid 14, 3 barn till strax efter, hon hann få barnbarn och barnbarnsbarn innan hon dog vid en ålder av 50, samme man genom hela livet, det är inte alla som får träffa sina barnbarnsbarn innan jordelivet tar slut, men hon fick det trots att hennes liv blev kort.

Hade hon vetat att döden skulle komma tidigt så skulle hon nog levt just så.


Ja, intet är gravid under femton anledning till abort!

[@KS], mannen var altså han som hon blef gravid med vid tretton?

För i dag skulle han ha hamnat i fängelse och hon på ungdomsvårdshem för samma sak. Vidrigt nog.

Hvilket ju också är ett af motiven till dessa tonårsaborter, att "samhället"(=myndigheterna) gör det omöjligt för unga par att hålla ihop kring barnet.

Fjortis'Bröllop
Öppet bref om ungdomars äktenskap

ASk:
en flicka under 15 är ingen kvinna! Hon är ett barn! ett barn som föder barn? hur sunt är det? fråga flickorna som spricker för att en man våldtar dom .le. som tvingas föda barn innan kroppen är mogen för det! som blir skadade för livet! som blir inkontinenta för att dom spricker för att kroppen är inte gjord för att va gravid & föda barn! desutom är det olagligt att ha sex med barn faktiskt! så sjukt att man ska föda barn när man är barn!!


[icke ASk ofvan och nedan] AK:

Rent juridiskt, just i vår tid och i vårt land, har du rätt, bästa Anna, men globalt och historiskt sett är det du säger snudd på obegripligt. Hade man tänkt så förr i tiden så hade mänskligheten tynat bort för länge sedan. Jag sympatiserar med dagens moralföreställningar men inser även deras relativitet. Att hävda att "kroppen inte är gjord för barnafödande" när den är kapabel till det, är orimligt och minskar trovärdigheten i ens övriga, kanske rimliga, argument. Och det är väl synd!


[medicinare]ML:

Under 15 - då rör det sig om barn! Tonåriga barn, som mördar ofödda barn. Båda är minderåriga... Tragiskt överhuvudtaget.


Ja till Livet:

[ASk och ML], ni har rätt! Rubriken togs från den norska tabellen. Ja till Livet har kallat och kallar detta för barnaborter.


ASk [igen, ja]:

[@AK, ofvan] läs detta: om hur dte är att föda barn när man är barn själv! 6 om dom som hjälper flickorna att bli friska igen. dom som klarar att ta sig dit ,till fots över bergen i etiopien! & kom sen & säg att deras underutvecklade kroppar är " gjorda för barna födande" minst 10 år för tidigt!1

"Fistulasjukhuset ...
... ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett sjukhus för fattiga kvinnor med förlossningsskador. Stiftelsen Fistulasjukhuset är den enda organisationen i Sverige som enbart stödjer sjukhuset.

Många fattiga kvinnor som föder barn i Etiopien är bara barn själva. Kvinnor som grupp har en underordnad ställning, vilket för med sig en konstant undernäring som i sin tur ofta medför långa svåra förlossningar utan hjälp. Barnet kanske dör men måste ändå födas fram och det blir fruktansvärda underlivsskador för den unga mamman som följd. Tarm och urinblåsa fungerar inte mer och kvinnan förblir en illaluktande utstött som förskjuts från sin familj.

Fistulasjukhuset hjälper flickorna tillbaka till ett människovärdigt liv.
I en hyddas halvmörker i Etiopien hukar några äldre kvinnor kring en liggande spinkig gestalt med stor mage. Ett utmattat kvidande bryter den dystra tystnaden. En förstföderska, själv knappt mer än ett barn, ligger sedan en vecka i plågor utan att kunna föda fram barnet. Hennes kropp klarar inte att ge passage åt den lilla världsmedborgaren som redan dör av kampens kramper. Dess lilla huvud faller långsamt ihop och till slut kan barnet pressas ut. Den döda kroppen spränger moderns muskler, hinnor och hud. Ur detta hål rinner hennes avfallsämnen ut under resten av hennes liv. Modern hämtar sig efter hand så pass bra att hon kan hämta vatten, tvätta sina kläder och sig själv. Men ingen tvagning i världen hjälper. Hon förblir en illaluktande utstött, dömd att bo i avskildhet utan hopp.


@"en flicka under 15 är ingen kvinna! Hon är ett barn!"

Svammel!

Genomsnittlig första menstruation är 12 år plus ngn månad (tre tror jag, plus att studien är från USA) och normal variation gäller mellan i hufvudsak 11-årsdagen och 14-årsdagen (motsvarande för pojkar 13-16 medel 14+).
[@ML], "tonåriga barn" är en oxymoron, serskildt hos det qvinliga könet. Som varande i en läkarefamille borde du mycket väl veta detta.
A Sk har icke preciserat hvilken ålder skildringen från Ethiopien rör sig om och om det är typiskt.

Jag vet att 13 icke är ideal ålder för en första förlossning (17 - 23 är den ideala ålder för det), men att riskerna i sig äro värre vid 30 (att sedan en 13-åring far mer illa i Ethiopien än en 30-årig förstföderska i I-länder beror kanske på de nedlagda resurserna). Texten du citerar beskrifver en dödfödsel,

"Hennes kropp klarar inte att ge passage åt den lilla världsmedborgaren som redan dör av kampens kramper."

och sjukhuset ligger i Addis Abeba hvilket sedan siste Negus död varit communist-territorium, d v s med en ideologie som vill hålla äktenskap till 18+ (precis som liberalerna, för öfrigt), och säger kanske mer om en förtäckt form af tvångsabort än om tidiga förstfödslar.

M a o: när flickan väl kommer till Fistula-sjukhuset har hon kanske undanhållits vanlig förlossningshjelp för att folket i hyddan varit rädda för kommunisterna.

FH:
Kanske grunden till bitska kommentarer och svammel och allt annat elände i denna sak står att finna i bristen på allsidig sexualundervisning och därpå följande förvrängnda lössläppthetsideal i samhällets syn på sexualitet?

Grunden är högd äktenskapsålder.

Vi veta mycket väl att en condom kan brista, att en fylla kan få en att glömma ngt etc. En lögnare måste ha bättre minne än andra: och den som vill ha sex utan graviditet eller könssjukdomar är en slags lögnare inför Gud. Bästa sättet att undvika könssjukdomar är afhållsamhet eller trohet. Bästa sättet att fixa trohet för vissa är att just bli gravid och sedan stå för det. Och största hindret mot biten "och sedan stå för det" är ideologien som säger att man är barn under femton.

Lagen i fråga bygger på pubertetens medelålder vid en tid innan elektriskt ljus och importerad vitaminrik mat sänkte pubertetesåldern i Sverige och Norge till i menskligheten vanligare medeltal.

NB: lagen talar icke om "barn" utan om "minderårig" - eller gjorde så tills den mindre än 15 år sedan ändrades af feminist-ideologer.

Jag skref dessa svar igår och idag.

Hans-Georg Lundahl
Mouffetard-Bibl., Paris
11/XII/2010

1Detta genomideologiska och orimliga påstående hade jag icke sett, annars hade jag reagerat direct.

Wednesday, April 7, 2010

Div. Hukomster fra débatter på Blackmarket.dk med nyhedninger

1) Der har aldrig været nogen Dannebrog uden kors.

Dannebrogen er fra en eller anden Valdemars korstog mod hedninger (ikke asatru, men andre, slaver på Rügen tror jeg, og jeg vil også huske det var Atterdag, men det ved jo I selve bedre, jeg er en svensker). Og Danmark har lige så lidt som Sverrige eller Norge nogensind været udsat før korstog. Men Sverrige gik i korstog i Finland, Danmark i Estland ("historiske Estland" thi sødre delen af det der nu heder så var den gang norre delen af Livland).

2) Man kan sige at festedatumer, navneskik, skriftsprog ikke har nogen religiøs betydning; eller så kan man indrømme at de er meget mere kristne end hedenske i Danmark. Sten, Ulf, Bjørn er ikke fornordiske navne, det er oversættelser af Petrus, Lupus og Ursus - alle tre kristne bispenavn.

Hvad så med Thorsten, Thorulf og Thorbjørn? Ja, de er todelte som fornnordiske navner. De slutter også på Sten, Ulf og Bjørn: min slutning er at de er fra tiden da fornsids-levende prøvet at demarkere sig fra kristne ved - navneskik. Fra Frankrig, meget tidligere, findes der en Romulf - d v s en Lupus der talet frankisk og alligevel vilde vise sig lojal gentemod Rom.

Ellers er fornnordiske navne ret lidt vanlige nutildags: Rolf (Hrodulf), Roar (Hrodgar), Helge, Bjoulf (Beowulf), Hugleik, Adils (Eadgils), Ottar (Ohthere) ... på konesiden er Siv, Disa, Nanna lidt vanligere. Men de fleste navne er jo kristne. Og netop i tiden hvor kristendom og den virkelige fornsid sameksisteret heroppe, var navneskik af religiøs - lojalitetsbevidst betydning.

Og Midvinterblot og Midsommar (der stadigt fejres af kristne!) er da ikke Jul og St Hans asatru højtider? Ikke. Deres datum bestemtes i følge den julianske kalender i rom langt inden kristendommen kom op til os. Påsk fejres efter et kompliceret system der tar hensyn til både græsk-hebraisk månekalender og den romerske. Heroppe som sydpå. Desuden syns det som at midvinter under somlige århundreder indtreffet på Sta Lucia.*

Så hvis feste-datum og festenavner har religiøs betydning - og hvis ikke, hvad HAR så det? - er vi i nogen religiøs mening kristne og i samme mening ikke asatru.

Skriftesproget er ikke længere runer. Runer brugtes dog af gammel vane også af kristne, mange runestener har kristne indskrifter.

På Balkan og i Indien er der sprog der er mer eller mindre ens, men skiller sig ad i valget af skriftesprog og i talernes religion: katholske kroatisk med latinsk og orthodoxe serbisk med kyrillisk alfabet, muslimske urdu med arabisk-persisk skrift og hinduiske hindi med devanagari.

I antikken var der to store sprog i Romerriget. Latin og græsk.** De skrevs på ruller af papyrus - i enkelte tilfælder pergament, som bibliotheket i Pergamon, hvorfra pergament har sit navn. De skrevs kun med de bogstæver vi nu kalder STORE. Jøder har et andet alfabet, og deres hellige Torah skrives stadig på ruller før religiøst brug. Men de kristne gik fra rulle til kodex (som bøger stadig er nu) og fra papyrus til pergament (sednere papper) og fra STORE bogstæver til dem der kaldes uncialskrift (som irsk og anglosaksisk skrift) og sednere videre til små.

Det var praktiskt før at finde tilrette i Bibeln (selv foruden sidenummer finder du hvis du setter et bånd der du skal åbne bogen) og blev sednere praktiskt før at finde tilrette i den kristne kejser Justinianus' kodex. Og derved blev retskibning mindre vilkorlig, mere lovlig. Vi fik dette system sammen med kristendommen. Sverrige fik enheden mellem gøter og svear ved samme tid som vi fik kristendommen.

3) Man kan sige at disse kulturelle ting og kontinuiteter ikke længere har nogen betydelse.

Man kan ikke sige at vi har en betydelsefuld kontinuitet ved fornsid (den kaldtes ju forn, fordi den var truet og derefter forsvandt) og dette i større grad end fra kristendommen.

4) Selvfølgeligt er det af større betydning hvis kristendommen er hvad den siger sig være, eller hvad dens fremmeste tilhængere siger at den er: nemlig sand. Faktuelt sand, om universum, om historie og om efterlivet, og moraliskt ret.

Men fra hedensk side hørte jeg flere der havde et forhold til de gamle myther som de svenske Martin Lönnebo eller K G Hammar til kristendommen end dem der havde et forhold som en katholik, orthodox, pinsevend eller højkirkelig (nylig hengangne Bertil Gärtner i Sverrige) har til kristendommen.

Jeg siger ikke at det er uheldigt. Jeg siger at det viser at de asatru selve ikke påstår at de spiller i samme liga som kristne.

Hans-Georg Lundahl
Paris XI, bibliothèque Parmentier
Påskeonsdag eller Fjerdedag Påsk
Nådens År 2010

*Er ikke fleskekød før at ære Frej? Nej, thi det spistes af kristne sydpå desførinden. Hestekød var det. Og ved den kristne tid blev hestekød nedvurderet til fattigmandsspis. I Sverrige siger man "Solvalla" (en kappeløbsbane) om heste-charkuterier.

**Runer kommer måske fra de store bogstæver i etruskiske alfabetet. Cyrilliske alfabetet skabtes af en kristen missionær på basis af græsk uncialskrift.

Sunday, March 28, 2010

Moderatoren på BM er også frilanser, virker virket virker det som - eller ikke

Her er hans hans føretags hans hjemmeside*. I hvert tilfælde efter hvad han påstår på BM.

På hin community figurerer han som moderatoren Sweep.

Og nog svøber han frem med kosten, ikke?

Artikelforfatter X havde sagt at der var ingen nyhedninger der såg nogen som helst virkelig fakta-relateret mening ved at ofre til Thor. Jeg oprettet så en tråd på BM der jeg vidste at der fans en del asatru - før at spørge dem hvad de selve syntes derom. Jeg fik - var jeg den eneste der ikke ventet det? - mange der sagte at artikeln var uselt skreven og en del der ...

a) syntes at der var vrøvl af den førfatter og af meg at se kristendommen som sand og desuden som kulturel kontinuitet i Norden ligesom sydover

b) syntes at deres egen asatru ikke var sand på den måde og at vi havde større kulturel kontinuitet tilbage til Thor og til Nerthus

... hvad jeg så ikke var enig ved, men når jeg så påpeget de kulturelle kontinuiteter der knytter os først og fremmest til kristne førfædre - jeg påstod aldrig at vi helt savnet sådan til de førkristne, hedenske - så var kulturelle kontinuiteter ikke længer noget der spillet nogen rôle, indfør en og anden.

Jeg kom i noget seriøsere diskussioner med dels én der var historiskt førvirret - han førvekslet inqvisitionen med hekseprocessen - og somlige ganger i min mening ulogisk; dels med en anden som var ret bekent med de hedenske ting og tog dem, i hvert tilfælde på den moralske plan, seriøst (lige hvad jeg varet nysgjerrig på, når jeg postet artikeln i hovedet på en tråd), men når vi som bedst er i gang med at sammanligne rimthurser og menneskeofrende kananeer, sammenligne meneskeofrende Upsalensere på den hedne tid med Abrahams offer, så kommer Sweep.

MODERATORBESKED

Tråd lukket.

Fremadrettet bedes parter afholde sig fra brugen af nedladende dialog, personlige angreb o.l.

Da tråden alt andet lige ikke har været tilnærmelsesvis sober, lukkes den.

(Måske dette bare ikke er stedet til debatter af denne type.)


Jeg går så til hans profil og finder:

Ask me anything! Anonymt eller ej. Der er svar-garanti.


Guestbooks:

jeg: i dag kl. 16.55
LIGE når jeg var ved at gi [bruger] et détailleret svar .... og høffligt, han brokker sig ikke som (nå, hvis du selv er sober ser du nog godt hvem) ...


Sweep:i dag kl. 17.16
Det beklager jeg.

Dette er ikke den første tråd fra din hånd der er blevet lukket. Måske BM blot ikke er stedet til denne type debatter. Ønsker du at svare ham, kan du jo snildt skrive i hans gæstebog, eller sende ham en privat besked.


jeg:i dag kl. 19.01
han fik dog svare mig offentligt ...

den der har lyst til debatter er dessuden velkommen til mine blogs, hvor den eneste kommentator er jeg og hvor jeg ikke vilde have slettet meget fra det jeg så i denne tråd


Sweep: i dag kl. 19.12
Det er irellevant hvad DU vil acceptere i dine blogs.

Her på forummet er der regler der skal overholdes. Hvis de ikke overholdes, bliver trådene modereret eller låst. I dette tilfælde blev tråden låst.

Jeg er lidt i tvivl om du forsøger at skabe en diskussion om hvorvidt det er en acceptabel lukning af tråden, og om den skal genåbnes eller ej.

Til det kan jeg sige at tråden er låst, og forbliver låst.


Så tilbage til tråden:

MODERATORBESKED

INFO: Emnet er flyttet fra kategorien "Religion / Tro"


Ny kategori:

Kloakken - Her ender lortet. 'nuff said.


Her er fra registreringsbeskrivelse:

Registrering

Registrering er gratis, og kan foretages her.

Bemærk: En forudsætning for registrering er en minimumsalder på 16 år og et åbent sind. Black Market er IKKE for børn og mennesker med for meget i klemme. Herunder hører f.eks. personer af racistisk eller nazistisk overbevisning.
Aggressiv og/eller diskriminerende adfærd vil uden varsel medføre bortvisning og udelukkelse.
Det samme vil grove eller gentagne overtrædelser af sitets regler.


Jeg finder ikke at hans sind var særligt åbent, den der Sweep. Ikke virkeligt.

*fra ham på Black Market gruppen på Facebook:


det site du linker til er mit PRIVATE domæne, og altså ikke noget i erhvervs-øjemed.


På mig lader det som hvis jeg fortolket det ret første gang, d v s han frilanser som fotograf. Men hvis der ikke er "noget i erhvervs-øjemed" - betyder det så at han fotograferer gratis? Jeg tror troede ikke riktigt det.

Nå, her er hans dementi fra Facebook:

Du har øjensynligt svært ved at forstå hvad man skriver til dig. Når jeg skriver "mit PRIVATE domæne", hvad tror du så det betyder? Jo, ser du... Det er mit private site. Det er min blog. Et sted hvor jeg skriver hvad jeg vil. Når jeg skriver "ikke noget i erhvervs-øjemed", hvad tror du så det betyder?

Skåret ud i pap, kun for dig: Jeg er IKKE ansat af BM. Jeg er IKKE freelancer noget sted. Jeg er ansat ét sted. Og ingen af de sites har noget med det at gøre. Churn er min private blog, noget jeg bruger tid på engang imellem i fritiden.

Er det klart og tydeligt for dig nu? Hvis ikke beklager jeg. For jeg orker slet og ret ikke at diskutere med dig mere. Slut herfra, ingen grund til at svare, da jeg ikke har tænkt mig at vende tilbage til dine indlæg her igen.

Og få rettet din blog, tak.


Før at alle I som førstår ham bedre end jeg skal kunne begribe bedre, linker jeg så til beskrivelsen af dette Churn.dk en beskrivelse der er hans egen, ikke min, og den kan han så ikke klage på.

OK, jeg sku kunde lyve og påstå at det var dette meget professionnelle fotogalleri der fik mig at tro at han freelancet (eller hvis man fortrækker frilanset) som fotograf. Men rent faktiskt var det to ting: 1 presensen af et sådant, og 2 at beskrivelsen indhold så meget om hans færdigheder på dette og IT-områderne. Så hvis han ikke frilanser, er det ikke på grund af mangel på talent.