Wednesday, March 20, 2013

Två meddelanden af mor om psyk och om folk som satt henne der ...

Jag beklagar min okunnighet men jag hade aldrig tid att studera vad som var och är viktigt. Jag vet inte om du har minnen av Schönbrunn . Din pappas faster blev livrädd för mig när jag upplyste henne om att Jesus skulle komma tillbaka. Jag vet att hon sa till din mormor "[min mors namn, hennes]* barn ska inte ha något bättre än [min fars namn, hans]*" då sa mormor dom ska ha det lika bra. Alltså hamnade jag på dårhus och kämpar nu mot att dö. Din farmor förstod inte det. Din mormor var ursinnig på din farmor för hon tog ut skiljsmässa mot en läkare. Din mormor var i sin tur krävande [namnet på fars nuv. fru]* på pengar per telefon. Därför kunde din kära far inte hjälpa dig att lämna landet.** Nu måste jag sluta jag kan inte skriva själv jag har ingen dator. Korta meddelande kan du ibland nå mig på. Du vet mobilen! Jag kan inte föra ut pengar från Sverige. Komponera en svit för blåsorkester eller piano eller gitarrackord eller tigg. Du kan inte komma hem ännu.

Hjärtliga hilsningar,
Mor

Jag är ledsen att min hjärna förstördes av psykofarmaka och neuroleptika. Jag blev och är fortfarande utsatt för något som din morfar fasade för när han läste tre och ett halvt år i kommunistkinas fängelse.*** HCA fick jag läsa när jag var barn.


*Anonymerar tre namn, mors, fars och fars frus. Af förklarliga skäl.

**Gäller ett tillfälle när jag i första instans frikändes och ville lemna landet innan nästa rättegång - hvilket enligt gällande internationnel lag då intet hade inneburit utlemning tillbaka till Sverige. Far hänvisade mig till socialen i o m att skatter betalades dit. Tjo flöjt, jag var efterlyst! Och det var femtio kronor till färjan det gälde.

***Antar att morfar läste en bok med den titeln, och att han intet sjelf befann sig tre år i kommunistkinas fängelser medan han läste ngt ...

När ska' psyket släppa morsan? (Ja, jag vet att det vara Nygårda och intet "Nydala gård" men det sednare passar bättre i versen). Och de som borde ha hjelpt mig att sätta tryck på Sverige ang. förfölgelse af en christen qvinna och mor ha hittils skrattat åt mig för att jag intet lekt hjelte sjelf och satt mig i knipa med en behjertad men öfverdrifven våghalsighet ...

Friday, March 1, 2013

Göran Greider med Dagens Dårskap

Artikel på DD

"Redan nu lever, enligt forskarna, barn som kan komma att bli 200 år, ett faktum som ställer många av våra invanda föreställningar på huvudet."


- Ack ja, och så finnas det idioter som anse att man lefver i en fantasy-verld för att man tror englar styra stjernors banor och att jorden står still .../HGL