Friday, December 2, 2016

Kära Liselotte Nilsson!


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Jag fick detta besked:

E-posta oss

Här är svaret på din fråga till CSN.

Svar från CSN [2016-12-02 11:21]

Hej Hans-Georg!

Du skriver att du är utan inkomst, det är för sent att ansökan om nedsättning (att betala mindre) med hänvisning till din inkomst för inkomståret 2016. Det gäller för lån tagna 1989 - 30 juni 2001 (studielån) samt för lån tagna efter 1 juli 2001 (annuitetslån). För lån tagna före 1989 (studiemedelselån) finns fortfarande möjlighet att ansöka om nedsättning.

Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor. Du loggar in med mobilt BankID, med e-legitimation eller med din personliga kod. Har du glömt din personliga kod beställer du enkelt en ny i Mina sidor.

När du ansöker om att få betala mindre ska du beräkna din inkomst för hela 2016. Vi använder den sammanlagda inkomsten före skatt när vi räknar ut om du kan få betala mindre. I den sammanlagda inkomsten ingår inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital före skatt.

Om du får ett lägre belopp att betala, kontrollerar CSN din inkomst i efterhand. Därefter räknar vi ut om du har betalat rätt belopp. Uppgifter om din inkomst i Sverige får vi från Skatteverket. Du som har bott utomlands eller har haft inkomster utomlands, måste själv intyga din inkomst vid vår efterkontroll.

Om dina inkomstuppgifter inte stämmer eller om du inte kan styrka din utländska inkomst, måste du betala det årsbelopp du hade innan du ansökte om nedsättning. Du måste då också betala en tilläggsavgift.

Här kan du som har svensk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/nedsattning/inkomst

Här kan du som har utländsk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/utland-nedsattning

För lån tagna mellan 1989 - 30 juni 2001(studielånet) är reglerna att årsbeloppet är fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare. Du har inte skickat in intyg om slutlig skatt från den franska skattemyndigheten och ditt årbelopp beräknas i stället till fem procent av skulden. Du har fortfarande möjlighet att skicka in beslut om slutlig skatt, du ska då skicka in för åren 2012 - 2015. Vilka intyg som krävs för inkomster i Frankrike finns på

http://www.csn.se/aterbetala/utland-styrka-inkomst/frankrike

Det finns också möjlighet att ansöka om nedsättning för tidigare år med hänvisning till synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att en låntagare har haft försörjningsstöd varaktigt eller haft en betalningsförmåga som är motsvarande den hos en person som får försörjningsstöd. Kontakta oss igen om du vill ha ansökningsblanketter.

Vänliga hälsningar
Liselotte Nilsson

Fråga från Hans-Georg Mikael Elitzur Lundahl [2016-12-01 16:16]

427150-51216-202

God dag!

Som jag precis noterade för Er incasserare Roy Oro, detta är nu min vädjan, ang. min situation:

Vädjan till CSN:

 • 1) Jag är fortfarande hemlös och utan inkomst;
 • 2) jag skrifver fortfarande och hoppas på publication;
 • 3), om detta verkar orealistiskt, titta på de statistiker jag samlat på denna blogg-post:


http://danskantimodernism.blogspot.fr/2016/12/ingen-som-laser-mina-blogger-ingen-ide.html

Hans Georg Lundahl
Paris, St Nahums dag, 1.XII.2016


Det fins en liten problematik med detta att stödja min inkomst.

Frankrike har för meddellösa hemlösa inga declarationsblanketter. Er bureaucratie utgår från att om jag nu är meddellös så skall ett declarationsbesked kunna styrka detta. Det kanske är fallet för Tyskland, England, Holland eller vissa delstater af USA, men det är intet fallet i Frankrike.

Jag har, bortsedt från smärre almosor och gåfvor, fått 820 euro tillskickade af en svensk välgörare (hittils 720, 120 i maj, 100 hvar månad derefter). Af en välgörare i Frankrike har jag en gg fått 200 euro insatta på contot, men gåfvorna från Sverige blockerades insättningen med hänvisning till fel mellanslag i contonumret. Dermed har jag inget document från vare sig post eller Trésor Public att uppvisa derom, och de 200 euro jag hade har heller intet intresserat denna.

Om ni vilja colla upp den situation jag utmålar recommenderar jag att colla upp huru ofta mina bloggar updateras, alla inräknade:

http://danskantimodernism.blogspot.com/p/samme-skribents-ofriga-bloggardensamme.html

Deraf draga slutsatsen att jag skrifver på heltid*, vanligen från bibliotheker der vistelsen frf dator är gratis för kortinnehafvare.

Derefter afvakta om Amazon eller annan bokhandel utkommer med en titel hafvande mitt namn som författare eller medförfattare och en vald text af mig tagen ur sagda bloggar, från DET datumet kan du, kära Liselott och collegor, börja fråga hvad jag får för inkomst af skrifvandet. Just nu har jag ingen, och ert valda sätt att stödja detta är icke tillempligt ur franska bureaucratiens perspectiv.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Hl. Bibiana, Jungfru, Martyr
2.XII.2016

* Och dermed intet har tid till ett på kort sigt mer inkomstbringande jobb./HGL

Thursday, December 1, 2016

Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Här äro statistikerna öfver 36 bloggar för sednaste veckan:


Ukraina 213
USA 176
Frankrike 89
Förenade Arabemiraten 25
Tyskland 22
Ryssland 15
Pakistan 13
Grekland 9
Canada 8
Polen 8
Tyskland 130
Frankrike 70
USA 68
Ukraina 21
Kina 9
Sverige 9
Ryssland 7
Netherländerna 3
Rumänien 3
Canada 2
USA 1506
Frankrike 68
Brasilien 56
Tyskland 12
Australien 9
Ryssland 5
Indien 4
Netherländerna 4
Polen 4
Filippinerna 3
Frankrike 1
USA 1
Grekland 395
USA 177
Storbritannien 101
Spanien 49
Frankrike 25
Japan 14
Kina 8
Netherländerna 7
Ukraina 6
Fiji-öarne 3
Frankrike 18
USA 5
Finland 3
Tyskland 1
Ryssland 1
Sverige 1
Turkiet 1
Sydafrica 1
Ukraina 2

Frankrike 1
Tyskland 11
USA 11
Frankrike 7
Ryssland 7
Australien 1
Spanien 1
Storbritannien 1
Lettland 1
Ukraina 1
Tyskland 11
Ukraina 11
Frankrike 7
USA 6
Indien 4
Netherländerna 3
Ryssland 3
Australien 2
Pakistan 2
Turkiet 2
Frankrike 35
Ukraina 6
Sverige 2
Brasilien 1
Sverige 2
USA 2
Litaven 1
USA 18
Frankrike 9
Tyskland 3
Förenade Arabemiraten 2
Kina 1
Spanien 1
Kroatien 1
Indien 1
Pakistan 1
USA 1
Irland 2
Ryssland 2
USA 2
Tyskland 1
Frankrike 1
Thailand 1
Frankrike 11
Australien 2
USA 2
Brasilien 1
Rumänien 1
Frankrike 1
USA 1
USA 213
Frankrike 18

Tyskland 10
Canada 6
Netherländerna 5
Ryssland 5
Turkiet 5
Ukraina 5
Thailand 4
Grekland 3
Ukraina 1
USA 1
USA 8
Turkiet 3
Ryssland 1
Ukraina 1
Ukraina 12
USA 3
Frankrike 2
Indonesien 1
Pakistan 1
Ryssland 1
Sverige 1
Thailand 1
Turkiet 1
USA 1
USA 1
USA 1
Frankrike 1
USA 1
USA 1
USA 9
Frankrike 1
Mexico 1
Ryssland 1
Frankrike 8
USA 7
Tyskland 5
Ryssland 4
Turkiet 3
Ukraina 3
Colombia 1
Netherländerna 1
Ukraina 38
Frankrike 13
USA 7
Förenade Arabemiraten 2
Kina 2
Norge 2
Ryssland 2
Sverige 2
Tyskland 1
Pakistan 1
USA 9

Frankrike 8
Storbritannien 2
Bangladesh 1
Brasilien 1
Kina 1
Haiti 1
Ryssland 1
Ukraina 1
Frankrike 4
Grekland 1
Pakistan 1
USA 1
USA 1470
Frankrike 23
Polen 7
Brasilien 3
Ryssland 3
Tyskland 2
Ukraina 2
Australien 1
Canada 1
Storbritannien 1
Frankrike 3
USA 2
Storbritannien 1
Ukraina 1
Frankrike 12
USA 11
Kroatien 8
Ukraina 5
Tyskland 2
Indonesien 2
Pakistan 2
Ryssland 2
Grekland 1
Litaven 1
Ukraina 8
Frankrike 1
USA 1
Frankrike 2
Tyskland 1
Ukraina 1
USA 1

= 5643


Notera först att två bloggar slå stort i USA just nu.

Jag skickade en artikel på creationist-bloggen till Texas skolstyrelse - och sedan gick bloggen som sådan "viral" som man säger.

Jag skickade en rättelse ang. St Thomas 1:sta och 2:dra Gudsbevis till en philosophie-professor som hade återgett en nuance fel - så gick äfven den allmän-christna apologetiska bloggen "viral".

Här äro först articlarne jag skickade, sedan sjelfva de "virala" bloggarne:

Correcting Theodore Gracyk's analysis
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com/2016/11/correcting-thomas-gracyks-analysis.html


Advantages of a Shorter Carbon 14 Chronology / Letter A of ex oriente - IV - Conclusion
http://creavsevolu.blogspot.com/2016/11/advantages-of-shorter-carbon-14.html


På respective:

somewhere else
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com


Och:

Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com


Och här äro statistikerna sednaste månaden för de två, notera att "totalt"-statistiken tas på annat sätt än de här gifna tio-i-topp-statistikerna.

 somewhere else Creation vs Evolution
USA 3815 5564
Frankrike 106 292
Canada 44 39
Singapore 33 44
Ukraina 24 36
Tyskland 13 49
Brasilien 4 57
Förenade Arabemiraten - 39
Ryssland - 23
Nederländerna - 19
Storbritannien 19 -
Polen 9 -
Portugal 7 -
Totalt 4276 6362


Deremot ligger Sverige i lä. Deraf kan missförståndet lätt uppkomma just i Sverige att knappast ngn läser mig, att det intet skulle löna sig att trycka upp mina texter i bokform.

Jag tror att de nämnda exemplerna visa att mitt project är, om intet helt och fullt realistiskt, i alla fall mer realistiskt än man kan tro i kära hemlandet.

Detta då skrifvet som en del af min vädjan till CSN om anstånd tils mitt skrifvande (hittils icke inkomstbringande) blir en inkomstkälla för mig och för mina creditorer. Der de nog stå för största summan.

Hans Georg Lundahl
Bibl. M. Audoux, Paris
Skt Nahums dag
1.XII.2016

Monday, November 14, 2016

Interview med pastor Ljufvermark


[OBS : satir]

Antimodernism
God dag, hörde Ni hade synpuncter på en ny reformation. Kunna* vi börja med hvad Ni heter?

Pastor Ljufvermark
Ljufvermark. Harald Ljufvermark.** Du får jettegerna*** säga "du".

Antimodernism
Och Ni ... du hade sagt ngt om behofvet af att ersätta en gammal protest med en ny protest?

Pastor Ljufvermark
Jo, just. Den der gamla protesten på Luthers tid var väl i stil med "kan vi få litet mera Bibel, tack" eller "för litet Bibel!"

Nu vore det dags att protestera öfver att det slagit öfver åt andra hållet.

Antimodernism
Huru då?

Pastor Ljufvermark
Ja, jo, första Corinthierbrefvet sex tio, första Timothäusbrefvet ett tio, första Romarebrefvet° ett tjugusex och tjugusju och en del ställen i Ge-Te citeras litet väl mycket ibland.

Antimodernism
Men är det intet bra om nytestamentliga Bibelställen citeras?

Pastor Ljufvermark
Nja, nej, intet de här Bibelställena! Intet för mycket i alla fall.

Antimodernism
Hvarföre då?

Pastor Ljufvermark
De tolkas så lätt som ... ja, du vet ... homophoba.

Antimodernism
Verkligen?

Pastor Ljufvermark
Titta sjelf. Har ingen lust att läsa upp ... det der ...

Antimodernism
[Bläddrar, slår upp tre ställen i Fader Benelii öfversättning°°.]

Antimodernism
Men om Gud nu är homophob, skulle kanske en bruksanvisning vara på sin plats?

Pastor Ljufvermark
Jamen, det är ju han som skapat oss.

Antimodernism
Just, Han tycker väl om att skapa menniskor och brukar vanligen naturligt umgänge till skapa dem, kanske Han intet uppskattar att man skaffar sig den njutningen gratis utan att ge Honom den chancen?

Pastor Ljufvermark
Nja, det der är väl litet väl mycket Ge-Tes Gud! Har du hört talas om Markion?

[Med lysande ögon]

Antimodernism
Vet intet om jag verkligen vill.

Pastor Ljufvermark
Eller Thomas-Evangeliet?

[Ännu mer lysande ögon]

Antimodernism
Jag tror jag drar.

Pastor Ljufvermark
Hej på dejjj då!


* Uttalas [kan] i talspråk när det är plural af presensformen. ** Ljufvermark är ett taget namn. Ingen idé att förklara att det egentligen skulle stafvas Jufvermark, för Ljufvermark kan intet stafva. *** Eftersom interviewn är mundtlig unnar jag mig luxen att stafva rätt - han skulle förmodligen sjelf stafva det "jättegärna", som enligt 1870-talets stafningsreformer. °Fins bara ett Romarebref i Bibeln!

°° Här äro förresten ställena:

1 Cor 6:10 eller själfbefläckare eller sodomiter eller tjufvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola äga Guds rike.
1 Tim 1:10 otuktiga, sodomiter, människoröfvare, lögnare, menedare och hvad annat som strider mot den sunda läran,
Rom 1:26 f. Fördenskull öfverlemnade Gud dem åt skändliga lustar. Deras kvinnor förbytte nämligen det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Sammalunda öfvergåfvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes af sin lusta till hvarandra; och de bedrefvo styggelse, män med män, och fingo sin förvillelses rätta lön på sig själfva.

Ibland göra s. k. "nazister" godt


De afvisa sjelfva beteckningen nazister och mena att det correcta är "nationalsocialister". Här har Nordfront gjort ngt MYCKET godt, de ha republicerat skriften Jag Anklagar:

Nordfront : ”Jag anklagar!”
Robin Palmblad, republicerande Elof Eriksson
https://www.nordfront.se/veckans-skrift-jag-anklagar.smr

Saturday, November 12, 2016

Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Här citerar jag Jonathan Sarfati:

Diamonds: a creationist’s best friend
Radiocarbon in diamonds: enemy of billions of years
by Jonathan Sarfati
creation.com/diamonds-a-creationists-best-friend


Citerar två stycken med fyra fotnoter:

Some try to measure age by how much 14C has decayed. Many people think that radiocarbon dating proves billions of years.1 But evolutionists know it can’t, because 14C decays too fast. Its half-life (t½) is only 5,730 years—that is, every 5,730 years, half of it decays away. After two half lives, a quarter is left; after three half lives, only an eighth; after 10 half lives, less than a thousandth is left.2 In fact, a lump of 14C as massive as the earth would have all decayed in less than a million years.3 Några försöka mäta ålder på criteriet huru mcycket kol-14 har sönderfallit. Många tro att kol-14-datering bevisar miljarder år.1 Men evolutionisterna [han menar vetenskaparne bland dem] veta att det intet kan det, eftersom 14C sönderfaller för snabbt. Dess halfveringstid är bara 5730 år, d v s hvarje 5730 år sönderfaller hälften. Efter två halfveringstider, är en fjerdedel qvar, efter tre bara en åttondel; efter 10 halfveringstider är mindre än en tusendel qvar. En klump kol-14 af jordens massa skulle ha sönderfallit helt och hållet i mindre än en miljon år.3

[Tio halfveringstider ger rent theoretiskt 0,0009765625 af ursprungliga halten.]

 
So if samples were really over a million years old, there would be no radiocarbon left. But this is not what we find, even with very sensitive 14C detectors.4 Om altså ett prof vore öfver en miljon år gammalt i verkligheten, skulle inget kol-14 vara qvar. Men detta är intet hvad vi finna, och detta med mycket känsliga kol-14-detectorer.4
 
1For example, the ‘Rev.’ Barry Lynn, leader of the anti-Christian group Americans United for the Separation of Church and State, proclaimed in a nationally televised debate, ‘Carbon dating, that shows the earth is billions of years old!’ (Firing Line, PBS, 19 December 1997). 1 T ex "högvördige" / "pastor" Barry Lynn, ledare för den anti-christna grouppen Förenade Americaner för Åtskilnad mellan Kyrka och Stat, förkunnade i en débat som televiserades öfver nationen, "kol-14-datering, som visar att jorden är miljarder år gammal" (Firing Line, PBS, 19 December 1997).

[Han - Barry Lynn - är pastor i United Church of Christ, en syncretism mellan evangelikala och reformerta med congregationalister]

 
2The time t since radioactive decay commenced can be given by N/N0 = e–λt, where N is the number of atoms measured in the present; N0 is the initial number; λ, the decay constant, which is related to the half life t½ by λ = ln2/t½. This presupposes that the system is closed, so that the loss of atoms is solely by decay, and that the decay rate is constant. See also Sarfati, J., Refuting Compromise, ch. 12, Master Books, Arkansas, USA, 2004.  2Tiden t sedan radioactivt sönderfall började kan ges genom N/N0 = e–λt, der N är antalet uppmätta atomer i nutiden, N0 är det ursprungliga antalet; λ är sönderfalshastigheten, som är proportionnel till halfveringstiden t½ enligt λ = ln2/t½. Detta förutsätter att systemet är slutet, så att förlust af atomer bara är genom sönderfall, och att sönderfalshastigheten är constant, se äfven etc.

[Och notera här att åldrar äldre än Bibelns Skapelse eller Flod fås med kol-14 genom antagandet att ALLA prof hade N0 = normala N i nya profver. Se nedan.]

 
3 The earth’s mass is 6x1027 g; equivalent to 4.3x1026 moles of 14C. Each mole contains Avogadro’s number (NA = 6.022x1023) of atoms. It takes only 167 halvings to get down to a single atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), and 167 half-lives is well under a million years.  3 Jordens massa är 6x1027 g; eqvivalent till 4,3x1026 mol14C. Hvarje mol innehåller Avogadros tal atomer (NA = 6,022x1023). Det tar bara 167 halfveringar att komma ned till en enda atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), och 167 halfveringstider är väl under en miljon år.

[Det är 956 tusen 910 år, 7,5 halfveringstider och litet till qvar till en miljon år - notera att jordens massa fås genom heliocentriska och newtonianska förutsättningar. Som geocentriker och troende englar rörande planeter kan jag intet skrifva under på 6x1027 g som fåtts genom jordens "rörelse kring solen" och denna förklarad i Newtons termer.]

 
4 AMS (accelerator mass spectrometry) counts the atoms themselves, and can detect one 14C in more than 1016 atoms, or measure a 14C/C ratio of < 10–16 or 0.01% of the modern ratio (0.01 pMC, percent modern carbon). 4 AMS-methoden (accelerator mass spectrometry) räknar sjelfva atomerna, och kan finna ut en enda 14C bland fler än 1016 atomer, eller mäta en 14C/C-proportion af mindre än 10–16, eller 0,01% af den nutida proportionen (0,01 pMC, "percent modern carbon").


Slut citat.

Jag bad att notera att om en grotta med vackra mammuth-målningar eller hest-målningar eller elephant-målningar eller altihop om hvartannat dateras till 20 tusen eller 30 tusen år gammal, beror detta på att kol-14-halten i dåvarande atmosfär, dermed också ursprungliga kol-14-halten i profverna antas vara ungefär lika stor som idag, atmosfären och de flesta (intet alla, se isbjörnar och musslor) prof som tas idag.

Altså böra vi antaga att kol-14-halten var betydligt lägre då.

Men vi kunna intet antaga att den högdes först väldigt nyligen.

Kan man precisera procenten till 25% efter två halfveringstider, 12,5% efter tre, 6,25% efter fyra, o. s. v. kan man ju också precisera huru mycket som fins qvar efter en half eller en fjerdedels eller en åttondels halfveringstid.

2865 år - qvar är qvadratroten af 50%, d v s 70,7%. 1432,5 år - qvar är qvadratroten af 70,7%, d. V. S. 84,1%. 716,25 år - qvar är qvadratroten af 84,1% d. v. s. 91,7%. 358,125 år - qvar är qvadratroten af 91,7%, d. v. s. 95,76%. 179,0625 år - en enhet jag användt för indelningen af den verkliga, d v s bibliska chronologien - har qvadratroten af 95,76%, d. v. s. 97,857%.

Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

Och om kol-14-halten ännu höll på att stiga är detta ytterst förklarligt. Om discrepansen hade varit 358 år, hade kol-14-halten i atmosfären vid Jerichos fall varit 95,76%. Hade discrepansen varit 179 år hade kol-14-halten i atmosfären varit 97,857%. Och så vidare. Nu har jag för mig att den är ngt mindre än 358 år - och å andra sidan sätter Biblica Hebraica (äfven utan judarnes förkortning af tiden, för att få Daniels 70 veckor att passa Bar Kochba i st f Jesus) Exodus mer än 50 år (70, 80 år) för nyligen. Catholsk tideräkning sätter Jesu födelse till år 1510 efter Uttåget ur Egypten. br />
Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

M a o bör kol-14-halten ha varit mellan 95,76% och 97,857% när Jericho föll. Men en diamant från syndafloden bör ha lefvat som hvad den än lefde som, trä förmodligen, i en atmosfär BETYDLIGT fattigare på kol-14, om än intet helt utan. Och hvad jag har gjort är att göra olika mathematiska modeller för stigningen af kol-14-halten.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Påfve Sanct Martin I
12.XI.2016

Thursday, November 10, 2016

Grottkonst med min omräkning


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Art préhistorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pr%C3%A9historique


Si les premières manifestations discrètes de l'art préhistorique datent de la fin du Paléolithique moyen, celui-ci ne prend une réelle ampleur qu'au début du Paléolithique supérieur (30 000 à 12 000 ans av. J.-C.) avec l'Aurignacien qui marque la première manifestation de l'art figuratif. Om de första discreta yttringarne af förhistorisk konst komma från mellerta paleolithicums slut, tar den dock icke sitt fulla uppsving förrän början af Öfre Paleolithicum (30 000 till 12 000 år f. Chr.) med Aurignacien-stilen som markerar den första yttringen af bildande konst.
 
30 000 à 12 000 ans av. J.-C.

2957 av. J.-Chr.
3,90625 % + 26 800 ans, 29 757 av. J.-Chr. (20 000 – 50 000)
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.

Första två seclerna efter syndafloden. 18000 år > mindre än 180 år.
 
Au Mésolithique (12 000 à 8000 av. J.-C.), les manifestations artistiques figuratives sont rares. De cette époque sont connus des galets peints ou gravés de figures géométriques. I Mesolithicum (12 000 till 8000 f. Chr.) äro afbildande konstyttringar sällsynta. Från denna epok äro målade eller ristade flata stenar med geometriska motiver kända.
 
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.
2599 av. J.-Chr.
62,75068 % + 3850 ans, 6449 av. J.-Chr.

4000 år blir c:a c:a 180 år (c:a "2000 år" före hvardera feldateringen = ungefär samma rättdatering, eller möjligen kortare).
 
Au Néolithique (8000 à 3000 av. J.-C.), l'art figuratif se développe à nouveau, en incluant notamment des animaux domestiques. De nouveaux supports commencent à être utilisés, par exemple lors du décor de poteries en céramique. I neolithicum (8000 till 3000 f. Chr.) utvecklar sig bildande konst ånyo, och omfattar bl a husdjur. Nya underlag börja brukas, till exempel decor på krukmakerier.


Från slutet af Göbekli Tepe (Babels Torn) till tidiga stencirclar i Stonehenge.

5000 år > litet mer än 466 år.

8000 BC - 3100 BC = 4900
10 328 BC - 2792 BC = 7536*
4900/7536 = 0,65021231422505307855626326963907
2778 BC - 2062 BC = 716*0,65021231422505307855626326963907
= 465,55201698513800424628450106157, 466 years

Som jag skref här:

Stonehenge and Göbekli Tepe?
http://filolohika.blogspot.com/2016/11/stonehenge-and-gobekli-tepe.html


Och hänvisar till tabellen här:

Avec un peu d'aide de Fibonacci ... j'ai une table, presque correcte
http://nov9blogg9.blogspot.fr/2015/10/avec-un-peu-daide-de-fibonacci-jai-une.html


Gifvet den betydligt kortare tiden, de längre lifslängderna just efter Floden, skulle Altamira och Les Eyzies de Tayac kunna vara grottmålningar af samme konstnär - rent af i Noah's famille.

Har man på ett ställe hittat skelettet af en vuxen menniska, kan det intet vara från just after Floden första årtiondet, i o m att de åtta lefde och Noahs barnbarn ännu voro barn. Men annars kan en grottmålning gå tillbaka till åren efter Floden.

Hans Georg Lundahl
La Défense
San Andrea Avellino
10.XI.2016

Wednesday, November 9, 2016

Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Denna person sade mig nyligen "kol-14 är cirkelbevis".

Jag svarade "intet helt och hållet". Här är uppfölgningen af det svaret.

Kol-14 har en halfveringstid af 5730 år, sednaste värdet jag känner till (Libby hade satt det till 5600 år). Efter 5730 år skall precis hälften, precis 50% vara qvar och lika mycket borta.

Hälften af 5730 år är 2865 år. Fjerdedelen af 5730 år är 1432 och ett halft år.

Huru mycket skall vara qvar efter 2865 år? 75%? Nej. Om hvarje period af 2865 år lemnade 75% af värdet före, skulle en period af 5730 år lemna 75%*75%. Och det är 56,25%. Vi skola ha ned det till 50%. Vi söka qvadratroten af 50% för halfva tiden. Denna qvadratrot är 70,7%.

För hvarje period af 1432 och ett halft år skall altså qvadratroten af 70,7% vara qvar. Detta är 84,1%.

Vi titta litet på värden med fler decimaler, efter miniräknaren ...

0,5
0,70710678118654752440084436210485
0,84089641525371454303112547623321

Men tydligen, i procenter, är värdet efter 2865 år 70,7% af värdet före, värdet efter 1432 och ett halft år är 84,1%.

Så, hvad nu med ett föremål af organiskt ursprung (trä, elfenben, strå, papyrus, djurben etc.) som har exact 50% af hvad som anses ha varit stabila värdet innan fossilt kol släpptes upp i luften med brännande af naturgas, bergolja och bergkol?

Tja, rent theoretiskt sett, om vi intet hade Bibeln, skulle föremålet kunna vara fyra gånger 1432 och ett halft år, och första värdet, medan föremålet andades, skulle ha kunnat vara 100% af för-industriella värdet af kol-14.

Men då vore föremålet 5730 år gammalt. Hvilket år före Christus? 3714 f. Chr.

Nu var syndafloden 2957 f. Chr. Det innebär (ja, jag räknade efter i morse) 757 före Syndafloden. I så fall skulle vi ha en massa spår af Syndafloden daterade till YNGRE än dessa 5730 år.

Hvad blir det nu om föremålets ursprungliga värde af kol-14 bara var 84,1% af det förindustriella?

I så fall behöfde det värdet bara multipliceras med 84,1% TRE gånger. Det tog i så fall bara tre gånger 1432 och ett halft år.

Och hvad kan sägas om det?

Jo, 5730 minus 1432 och ett halft år är 4297 och ett halft år. Föremålet vore i så fall från bara 2281 och ett halft år före Christus.

Det är 266 och ett halft år innan Abraham föddes, eller 675 och ett halft år efter Syndafloden. Och i o m att det är efter Floden, så fins inget behof af att hitta spår af Floden högre upp eller yngre daterbart med kol-14 än det föremålet.

Detta är ett föremål från fördynastisk tid i Egypten, eller från ngn af perioderna kring Woolleys Ur i Mesopotamien.

Eller, låt oss se litet närmare på wikipedisternas uppräkning af händelser daterade till 38:nde seclet före Christus.

 • An earthquake near a Neolithic culture at Sotira in Cyprus destroys much of the local infrastructure.
 • Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC.
 • In Syria, mass graves at Tell Brak, dating from ca. 3800 to 3600 BC, have been unearthed, suggesting advanced warfare around this period.
 • 3800–3200 BC – 120 Wedge tombs (Ireland)
 • c. 3750 BC – origins of Proto-Semitic language[1]
 • 3760 BC – first year of the Hebrew calendar
 • 3700 BC – Oldest known door in Europe (Zurich, Switzerland)
 • 3700–2300 BC – Long barrow tombs in England


Af detta är det bara proto-semitiska språkets ursprung och första året i Hebreiska calendern som icke kol-14-daterats.

Lingvisterna ha lätt fel när det säga att den och den språkgrouppen går tillbaka till ett urspråk som började eller slutade talas så och så länge sedan - om intet urspråket är belagdt i historian, som latin för de romanska språken.

Och judarne ha fel text och ha dessutom suddat ut år "mellan testamentena", hvilket gör deras calender för kort.

De som kol-14-daterat det öfriga ha bara fel i antagandet att kol-14-värdet i atmosfären var c:a 100% af det förindustriella värdet.

Och vid Syndafloden var kol-14-värdet ännu mycket lägre än 84,1% af det förindustriella värdet. En Triceratops som förmodligen begrafdes i Syndafloden (men man kan intet veta, en del fyndorter skulle kunna vara från efter Floden, i och med att mycket lera torde ha gjort det riskabelt att begrafvas i lera äfven efter Floden en tid. Och Noah hade säkert en hane och en hona af någon Ceratops-race (icke nödvändigtvis Triceratops, kan ha varit mindre för att ha mer plats på Arken). Denna Triceratops, som förmodligen begrafdes i Syndafloden, som sagdt, har kol-14-daterats i två profver. Eller, dessa två Triceratopes : 33 tusen 570 år, ±20, 41 tusen 010 år, ±220. Citeradt af creationisten Joel Tay här:

CMI : Triceratops soft tissue
More dinosaur soft tissue found and carbon dated
Published: 19 November 2016 (GMT+10)
http://creation.com/triceratops-soft-tissue


Han hänvisade till:

More recently, Brian Thomas and Vance Nelson carbon dated a number of dinosaur fossils including two specimens from Triceratops horridus.

Thomas, B. and Nelson, V., Radiocarbon in Dinosaur and Other Fossils, CRSQ 51:299–311, ‎‎2015‎.

Förkortningen står för Creation Research Society Quarterly.

Då kan man ju räkna ut att 675 år tidigare, Syndafloden, var kol-14-värdet betydligt lägre än bara 84,1% af det förindustriella värdet i atmosfären.

DET, DEN STIGNINGEN, är hvad jag har försökt räkna ut modeller för. På franska, i o m att det var en student på Nanterre Université som i en discussion en qväll kring en öl eller två hade sagt att en sådan stigning i kol-14-halten i atmosfären bara skulle ha kunnat ske genom atomkrig eller catastrofalt stor solactivitet. Nej, efter mina beräkningar om stigningen borde cosmiska strålningen vid Floden ha varit c:a en milliSieverts per år högre än totala bakgrundsstrålningen i Princeton. Och det går ju att lefva i Princeton.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Vår Frelsares Kyrka i Rom
9.XI.2016

Thursday, November 3, 2016

Är "Franciscus" påfve? Del I


Man blir påfve genom en juridisk process, icke genom autoproclamation. DET är uppenbart.

En af de juridiska utgångspuncterna är att "Benedict XVI" var påfve, icke abdicerade giltigt, och derföre ännu är påfve, hvadan conclaven 2013 icke var en conclave.

The Luther-Bergoglio Reformation Phase Two
on St. Corbinian's Bear
http://corbiniansbear.blogspot.com/2016/10/the-luther-bergoglio-reformation-phase.html


En annan är att valcampagner under conclaver äro olagliga, att en sådan existerade för Bergoglio och att dennes val var ogiltigt:

From Rome : The Myths used to defend Team Bergoglio from UDG 81
https://fromrome.wordpress.com/2015/09/30/the-myths-used-to-defend-team-bergoglio-from-udg-81/


som länkar till:

From Rome : The Monstrosity of the Allegations against “Team Bergoglio” = Cardinal Bergoglio is not the Pope
https://fromrome.wordpress.com/2014/12/12/the-monstrosity-of-the-allegations-against-team-bergoglio-cardinal-bergoglio-is-not-the-pope/


Och ytterligare en är att en heretiker icke kan väljas (jfr frågan om Obama var valbar eller född utan US-americanskt medborgareskap, på ön och delstaten Hawaii eller i ett studenthem kalladt Hawaii i Kenya):

:Quidlibet: Bergoglio’s Revolution: Six Key Points
http://www.fathercekada.com/2013/11/21/bergoglios-revolution-all-according-to-plan/


ur hvilken jag fann mitt eget bevis att Bergoglio var heretiker innan valet, om sådant:

New blog on the kid : Bergoglio and Quarracino Neognostics?
http://nov9blogg9.blogspot.com/2014/05/bergoglio-and-quarracino-neognostics.html


Àterkommer med mera.

Hans Georg Lundahl
Paris
St Carl Borromeo
3.XI.2016

Friday, September 9, 2016

Jeszcze Polska nie zginiela ... hurra før Polen!


Erik og Natasha har rømt fra barnevernet
http://www.tv2.no/v/1065669/


Hedmark-paret gjemmer seg på hemmelig adresse i Polen fordi barnevernet ønsker å sette tvillingdøtrene i fosterhjem.


Igår læset jeg en artikel om hvorfor Franco ikke fikk slut på kriget helt og holdent i 1939. En af grunderna var ... barnestølder. Men han sluttet op med at gøre det åbent efter nogle år. Noreg - med velsignelse fra ett parlament med flerpartie-systeme - er endnu igang.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Dagen efter Vår Frues Fødselsdag
9.IX.2016

PS, lad os ikke glemme hvad jeg skrev i titelen:

Polish National Anthem - "Jeszcze Polska Nie Zginęła" (PL/EN)
jamesblitz90
https://www.youtube.com/watch?v=vdYCbAjgfh4

Tuesday, August 30, 2016

När lefde Oden, Thor och Frej?


Jag har nyss fått ett litet oväntadt bud af min vän Stephan Borgehammar. 500-talet.*

Anledning : archäologiskt sedt dyka just under 500-talet bilder och cult-föremål associerade till Odens-culten m m asa-culter upp, hvilka tidigare saknats. Rimligen har ett slags régime-skifte bidragit till en religieus vandel. Och detta skulle sammanfalla med asarnes personliga historiska existence.

Innan jag går vidare med Snorre vs Saxo och båda vs Paulus Diaconus, skall jag kanske ange hvad jag sjelf anser motiverade skiftet under 500-talet.

Eller snarare, hvilka olika möjligheter jag ser. Icke nödvändigtvis uteslutande hvarandra.

För det första, nej, asarne lefde betydligt tidigare än så, eftersom alla acteurer som historiskt (inclusive "legendär-historiskt" eller historiskt, men icke Weibullskt) kunna knytas till 500-talet verka anse att asarne redan manifesterats, vare sig de voro gudar eller ej. Och Ynglinga-ätten verkar ha varit flera generationer efter Oden.

Och om Sigmund och Sigurd/Sigfrid härstammade från Oden, var Sigurd dock ungefär samtida med Attila Hunnen. Sedan är det en annan fråga om detta är helt och hållet en sednare legend, eller en historisk figur från den tiden. Och huru pass många generationer som kunnat öfverhoppas mellan Oden och Sigmund i stamtaflan Oden, Sige, Rerer, Völse, Sigmund, Sigurd.

Ett annat bud var att icke-hunner förgudat Attila. Nu är jag tillräckligt icke-Weibullsk för att ge Völsungasagan betydligt mer vittnesvärde än moderna academiker skulle göra. Jag har funderat i banor om att christna munkar som skrifvit historien från den tiden kunnat öfverhoppa Sigurd som ett slags damnatio memoriae, eftersom det kunnat finnas misstankar om ett djefvuls-contract bakom osårbarhet, osynlighet och ständiga segrar. Dermed är jag personligen ovillig att se Attila som Oden.

Men, hvad kan då ha händt kring 500 som gjorde att asadyrkan visade sina färger och fr a former i konsten?

Låt oss ge en overklig parallel. Antag att Constantin icke haft en christen mor, utan varit ex:vis af parthisk härkomst. Antag att han flyttat hufvudstaden till Ekbatana i st f Constantinopel. Antag att Carolus Magnus heller icke varit christen, men lyckats återupprätta en slags storhet för Rom ... skulla i så fall icke Caesar, Augustus och kanske några till ha öfverskuggat Jupiter Capitolinus och Mars som romerska gudar? Nå, det är hvad jag anser att asarne kring 500 gjorde med ex:vis qvarvarande Nerthus-dyrkan (om belagd efter Tacitus) eller nyare skepticism och eclecticism.

Hvad anger möjligheten för an asa-renaissance kring anno 500? En del.

 • Vid denna tid hade en del germanska stammar med kungar af Odens-ätter lyckats expandera. Om evt. frankerna intet hade denna härkomst bakom Clodion den Hårige (som jag misstänker kan ha härstammat från St Christopher innan dennes omvändelse, eller vara denne, innan omvändelsen), kunna de ha tillskrifvits sådan p g a Hengest och Horsa, som nordbor och evt. Saxer i Tyskland hade bättre contact med. Dessa hade i alla fall ett anspråk på att härstamma från Tydda, son till Caesar, son till Oden. Eftersom hedningar äro framgångstheologer i qvadrat, kan en serie lyckade eröfringar ha öfvertygat dem att Oden factiskt hade magt att ge sina barnbarnsbarns barnbarnsbarn magt öfver stora riken.

 • Ynglinga-ättens lågvattenmärke måste ha varit icke Ingjalds förräderie utan Ottar Vendelkråkas förlust och död och skändliga behandling af liket. Adils fick en revanche mot Danmark, under denna revanche verkar Odens-culten ha varit omdebatterad bland Rolf Krakes män : Bödvar Bjarke skall till slut ha kallat Oden "förrädare", när Rolfs män dräptes på löpande band.

 • Vid denna tid verkar det säkert att Nerthus-culten, som beskrifven af Tacitus, var borta. Ett theologiskt tomrum kan i så fall ha verkat delvis till fördel för christendomen, delvis till fördel för en ny religion som tog upp drag från christendomen - hvilket Odens-culten gjorde. Tydligen. För nra århundraden var det då icke christendomen som vann kampen om sjelarne, utan Odens-culten. I Norden, altså.

 • Vid denna tid hade Odens-dyrkare, om de redan funnos, säkert fått contact med både romerska hedningar och christna. Två verldsåskådningar med betydligt större sophistikering än det verkar som att Gylfe hade, om han lät lura sig af en hypnotiseur. Konst-föremål typiska för Odens-dyrkan verka vara inspirerade af celtisk konst men äfven tidig christen, byzantinsk. Odens-dyrkan kan helt enkelt ha skaffat sig nya visuella uttryck.


Med andra ord, 500-talet var icke Odens-cultens början utan ett i hvart fall konstnärligt, kanske äfven cultiskt uppsving för den.

Med möjlighet till radical omstructurering.

Å andra sidan skola vi intet glömma att en del af högarne i Gamla Uppsala ännu icke tyckas ha utgräfts - jag fick inget svar när jag frågade. Öfverraskningar af "brådmogna" asa-iconographier (om man nu kan säga så om icke-christna religieusa bildkonster) kan intet helt uteslutas. Så vidt jag vet.

För den delen har Tacitus' skildring af en Nerthus-helgedom (jag ansåg just att Nerthus-dyrkan gått ned sedan Tacitus' tid) icke knutits till ngn helt bestämd archäologisk situs heller. Deremot skulle mossfynd från mellan 200-tal och 400-tal kunna ha olika localare anknytningar till Nerthus-dyrkan.

Hit kommer en anledning till att se de historiska asarne som lefvande innan 500-talet. De deltogo rimligen i ngn mån i Nerthus-dyrkan. Odens rival och Yngve-Frejs far hette rimligen Nerthus. Icke, som gudinnan, i bemärkelsen "Demeter", utan, som hennes prest, i bemärkelsen "Demetrios". Om de voro motståndare till den culten hade "Nerthus" - den sednare Njord - troligen icke altid varit det.

Och som sista mossliken af cult-typ äro från 400-talet ("peppar, peppar ..." skulle min atheistiska mormor ha sagt) bör Njord ha lefvat innan dess, dermed också Oden.

Nu anser jag att jag afverkat 500-talet, i hvart fall 500-talet EFTER Christus.

Till "autores" ... som motsäga hvarandra.

Paulus Diaconus:
nä, Godan kan absolut intet ha haft ngt att göra med Vinnilernas seger, för han hette egentligen Mercurius och bodde i Grekland 1000 år tidigare.

Saxo:
Frejs son Fjölner besökte Frode I Haddingson. Flera århundraden sednare var Frode II Fredfrode samtida med Caesar Augustus.

Snorre:
Frejs son Fjölner besökte Fred-Frode som var samtida med Caesar Augustus, rimligen identisk med Frode Haddingson.


Med andra ord, Paulus Diaconus sätter den historiske Oden lika med den historiske Mercurius, bara för att de voro samma gudom för hedningarne. Påminner litet om huru St Francisco Xavier afvisar Buddhas historiska existence med hänvisning till att en menniska icke lefver och reincarneras under 9000 år. Nja, men om nu den "buddhistiske guden" är fler än en menniska, hvaraf den siste (Siddharta Gautama) evt. äfven tidigare "reincarnationer" (som icke voro sådana, utan andra menniskor) t ex Krishna hade lefvat?

Skulle sjelf tro att Oden är en betydligt sednare trollkarl än Mercurius i Grekland.

Mellan Saxo och Snorre är jag i hvart fall i chronologiens mening för Snorre. Jag menar altså att Frode Haddingson och Fred-Frode är samme alldanske härskare, att efter honom en viss dansk particularism satt in, att Saxo dolt detta genom att dela upp honom i flera olika Frode och genom att räkna i verkligheten parallela kungalängder som seriella. Bland annat har jag väldigt svårt att se Helge och Roar som lefvande innan Caesar Augustus "före Fred-Frode". Jag ser deremot Roars gäst från Geaternas - rimligen Götarnes - land som systerson till en historiskt belagd Chlochilaicus.

Den som eventuelt skulle ha lust att försvara Saxos chronologie skulle väl kunna svara att Beowulfs morbror icke vore identisk med utan bara en mycket äldre namne till den historiske Chlochilaicus.

Denne siste är dock ganska väl daterad:

"Chlochilaicus († zwischen 516 und 522) ist die latinisierte Namensform eines Kleinkönigs, der im ersten historisch bezeugten Überfall der Wikinger mit seiner Flotte in Gallien einfiel. ... Im altenglischen Heldenepos Beowulf wird ein König Hygelac dem Volksstamm der Geaten (vgl. Gauten, Götaland und Goten) zugerechnet, der bei einem Überfall auf die Franken und Friesen (V. 1207, 1210) den Tod findet. Ob damit der Kleinkönig Chlochilaicus des Gregor von Tours gemeint ist, ist nicht völlig sicher. Die Übereinstimmungen der beiden Ereignisse wurden erstmals 1812 von Grundtvig entdeckt."

Så tyska wikipedien: Chlochilaicus
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlochilaicus


Detta innebär att Rolf Krake och Adils också rimligen lefvat i hvart fall delvis under 500-talet.

Och uppenbarligen har Frode Haddingson och dennes samtide Fjölner lefvat sekler, men icke huru många som helst, innen detta, som framgår äfven af Saxo.

Så, skulle vi taga Saxos chronologie, vore asarnes ankomst samtida ungefär med Babyloniska Fångenskapen eller Cyrus eller Darius eller Arthaxerxes.

Ta vi deremot Snorres (och anse vi att Saxo doubblerat en ensam Frode till två eller än fler) blir Fjölner samtida med Caesar Augustus, evt. yngre samtida. Dermed borde hans farfar "Nerthus" och dennes rival Oden ha varit samtida eller äldre samtida till Julius Caesar.

Detta går ganska väl ihop med idéen att Oden skulle ha kunnat vara ...

 • Gallisk druid på flygt undan Caesar, och hvars Teutates - d v s national-hufvudgud - hette Nodens;
 • Farfar eller farfarsfar till Jakob och Johannes ("boanerges, det är tordönssöner" - denna förklaring är ICKE lingvistisk, boanerges betyder snarare Tjurvrålarne);
 • Onkel eller gammelonkel till Simon Magus. Denne siste försökte en Gylfa-Ginning bis i Rom, men misslyckade tack vare att Sanct Petrus var der med exorcerande böner.


Dermed har jag nu också gifvit uttryck för mina hufvudmisstankar om Odens identitet. I mellersta fallet skulle han ha kunnat heta Jeschu ngn gg i sin ungdom i Galileen och en anti-christen judisk pamflett skulle ha kunnat blanda ihop hans tidigaste carrière med Jesu Korsfästelse och apostlarnes martyrier. Det verkar som om judarne comprimerat sin calender, för att flytta Daniels profetia från Jesu tid till Bar-Kochbas. I så fall skulle mycket väl en Jeschu född under eller ung under Salome Alexandra ha kunnat förvexlas med en Jesus från Nazareth, född i Herodes tid.

Hans Georg Lundahl
Nanterre, UB
Sancta Rosa "af Lima", O.P. Tert.
30.VIII.2016

* Icke som om han var såld på det, men han fann ett archäologiskt argument värdt att nämna. Han ville ha min uppfattning om saken.

Thursday, August 25, 2016

Ida (lenk)


Ok, de hører ikke. Da brenner jeg institusjonen ned.
http://www.aftenbladet.no/magasin/Ok_-de-horer-ikke-Da-brenner-jeg-institusjonen-ned-3851613.html


Glassjenta kapittel 1: En mail om natten

En sommernatt i 2014 kommer en epost til redaksjonen i Aftenbladet. Den er sendt av ei jente på 15 år, og blir starten på en lang reise inn i barnevernets univers.

Glassjenta
[Aftenbladet]
http://mm.aftenbladet.no/2016/glassjenta/

Fler røster om barnevernet


Ja, jeg vet, jeg skriver lidt selv her, skriver mer på engelsk og fransk. Derimot har gruppa "Barnevernet vil vi ha fulstendigt fjernet" hjulpit denne blogga med hyppigere material end den anderledes vilde have haft. Undskyll hvis jeg skriver mer "skandinavisk" end ren norsk, jeg er svensk og har boet nære på Danmark.

I
[t.v. anonymisert]
Meg og min Alex skal snart gifte oss, vi er 18 år. Vi ønsker også en gang å bli foreldre, har masse barneting.. men barnevernet vil ta barnet etter som Alex har vært i barnevernssystemet siden han var 7 år.. hva feiler dem???!!!!!!? Kan noen finne en plass hvor vi kan skape en familie? Pm??? Helst en plass som er gratis ettersom vi ikke har store summer penger.. vi er begge 18 år og barnevernet fyller dessverre godt med oss for øyeblikket.. vi kommer aldri vekk uten hjelp

II
Advokat Jørgen Stualand
Barnevernet vil plassere en 12-årig spirrevipp på en institusjon for barn fra 13 til 18 med store adferdsvansker. Hurra. Ja, det er en super ide. Da vil han nok ikke læres opp i faenskap av de andre

III
Oddvar Espegard
BARNEVERNET - ET HINDER FOR VERN AV BARN

Nå er det nok !

1. Bv er nedsatt for å ta vare på barn. Men de står selv i veien for at denne tjenesten skal kunne ivaretas. Trenger vi bv da ??

2. At noen barn lider i Norge, det vet vi. Men den som lager mest lidelse, den som forårsaker mest sykdom, flest dødsfall og selvmord, er ingen andre enn BARNEVERNET selv !! Trenger vi da bv??

3. DUMT SPØRSMÅL !! - sier jeg til meg selv. Men det kan av og til være nyttig å stille slike spørsmål.

4. Barnevernet er en så stor kreftsvulst i samfunnet, at den må snarest mulig bort. Jeg ber derfor innstendig om at alle som leser vil gjøre sitt ytterste til at vi får bv nedlagt, raskt, hardt og brutalt !!

Commentarer af meg selv:
Barnevernet skaper "dynastier" af sine offer (I). Barnevernet drejer til det til det sæmre når de låter som at ordne det til det betre (II). Och Barnevernet skal bort, måske ikke brutalt, men hellre det en dets fortsatte brutalitet mot barn og unge (III).

Anden Andre comm. til II
Hans Jørgen Jørgensen
synes det er utrolig at det ikke er mer tilsyn med slike institusjoner, og ikke minst at våre folke valgt får opp øya å ser galskapen. men det er jo klart at dem ikke vil for dette generer jobb på flere plan, først BV som tar barna vekk, så institusjonen som har dem boende, og i di tilfeller barna/ungdommen for problemer eller blir kriminell, for da har psykiriatien jobb eller politi/rettsvesen.... så i mine øyer er den norske stat mereklig og verre en kommunismen

Oyvind Michelsen
Barn bør ikke bo på institusjon for det gjorde jeg fra 1954-1971 og det var jævlig. De fleste jeg vokste opp med prøver jeg nå å søke etter på google og finner de fleste av dem i kommunens gravstedsregistre fra 1980-1990-tallet så min kamerater ble ikke mer enn 30-40 år de fleste av dem. Hilsen Øyvind som er bydelspolitiker for Høyre i Bydel Gamle Oslo som har ansvaret for barnevernet i bydelene i Oslo. Jeg jobber for at barnevernet skal bli bedre og slutte med å ta barn som kan være hjemme hos foreldre med litt hjelp fra kommunen eller i verste fall kan være hos andre i familien. Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine.

Hans Jørgen Jørgensen
veldig kloke ord. kjemp videre for dette

Hans-Georg Lundahl
"Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine."

Diagnose om psykisk sykdom er ikke altid et bevis at foreldrene kan skade barne sine. Eller er det oftest ikke. Psykiatria er også et bedrag og et tyrannie.

Oyvind Michelsen
Noen få barn i Norge har blitt drept av sine foreldre så ikke alle mennesker bør ha ansvar for barn dessverre.

Hans-Georg Lundahl
Er de få det drejer seg om typiske før dem med psykisk diagnose? Havde de en gang en såden inden drapet? Har det drejet seg om andre ting, satanisme eller bronsealdershedendom?

OG : gik det at forutsige?

Efter notification
ved lenk til denne blogg-artikel:

Hans-Georg Lundahl
Oyvind Michelsen, Hans Jørgen Jørgensen, håper I ikke har nåe mot at jeg republicerer debatta?

Hans Jørgen Jørgensen
ingen problem for meg... jeg står for det jeg skriver, og jeg kjemper gladelig mot denne galskapen som BV bedriver

Hans-Georg Lundahl
Mang tak!

Tuesday, August 2, 2016

Den Amerikanske studien misser en détail ...


Fosterhjem er ikke bra for barna, viser amerikansk studie
by Redaksjonen - mars 17, 2014
http://www.barnefjern.org/fosterhjem-er-ikke-bra-for-barna-viser-amerikansk-studie/


Men hvis det ikke er bra før barna er vel mindre viktigt før visse somlige!

Fjerner man barna fra en familje, er staten den der betaler administrasjona af det hele. Og DET blir barnevernets og andre involveredes (undtagen barnet og dess rette førældrer!) lommebøkker så fine, runde og fete af!/HGL

Tuesday, July 26, 2016

Öppet meddelande till vår son Domenic (länk)


Öppet meddelande till vår son Domenic
Posted on 2016/07/21 av Roger Wikström
http://www.hjartamodochstyrka.com/oppet-meddelande-till-var-son-domenic/


Öppet meddelande till vår son Domenic

Se denna filmen som Christer har gjort till sin son Domenic Johansson.

Familjen Johansson saknar sin son Domenic och ber nu alla att dela denna film för att deras son skall få vetskap om hur saknad och älskad han är av sin riktiga mamma och pappa och övriga familjen. Gör allt ni kan gott folk för att sprida denna film och låt budskapet nå Domenic.

Wednesday, July 20, 2016

Advokat Jørgen Stualand :


80% av plasseringer er akuttplasseringer. Dette er virkelig, virkelig bekymringsfullt. Ved "vanlig" omsorgsovertakelse blir barna foreberedt og i hvert fall stort sett foregår det hele uten dramatikk. Ved akuttplasseringer blir barna revet bort fra skole eller barnehage, uten mulighet for å få sagt adjø til sine foreldre, eller de blir revet ut av armene til gråtende foreldre. Slik har det blitt, og jeg har ikke ord for hvor ille det er.


Han har medgivet at jeg citerer ham på denna blogga!

Friday, May 20, 2016

Nationalsången, var det laicism?


En tidningsman af fagra könet skref:

Jag minns när jag först läste påståendet om att i Sverige får man inte längre sjunga nationalsången på skolavslutningen av hänsyn till invandrarna. Jag tror det var 2009 eller 2010, och det var i en kommentarskolumn. Jag svarade direkt att ”men vi har ju aldrig sjungit den på skolavslutningar”, men den andre parten var tvärsäker. Så jag ringde min mormor, som var född 1915 och gick i sockenskola i Brattfors i Värmland, och hon sa ”näe men vi sjöng ju Den blomstertid … nationalsången har jag aldrig sjungit”.


Jag mins också den blomstertid från lågstadiet, kanske äfven mellanstadiet med och 7:an.

8:an hade jag hemundervisning, 9:an och gymnasiet gick jag på SSHL der skolafslutning betydde "Härlig är jorden, härlig är Guds himmel ...".

Deremot kan jag tänka mig att vissa skolor som nu lida af förbud mot nationalsången factiskt kunna haft den, som icke-kyrklig protest mot psalmen "Den blomstertid nu kommer". Frågan är : får man ännu sjunga "Den blomstertid nu kommer"?

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Qvatemberfredag i Pingstoctaven
20.V.2016

Thursday, May 19, 2016

"Kjære Barnevernet."


Dere kom inn i livet mitt uten at jeg var forberedt på det.
Dere kom med deres brede smil og "kloke ord" og sa dere gjorde dette for barnets beste.

Dere flyttet meg flere timer bort fra min egen mamma og dere bestemte jeg fikk kun lov å snakke med henne femten minutter hver onsdag og besøke henne en gang i måneden i tre timer med tilsyn.. Jeg skrek hver dag og sa hvor mye jeg savnet mammaen min..
Hvordan er dette for barnets beste?

Jeg ble mobbet og slått på skolen og jeg sa ifra til dere men alt svar jeg fikk tilbake var at dere ikke kunne gjøre noe med det..
Hvordan er dette for barnets beste?

Jeg hadde det vondt hos fosterforeldrene mine, vi forstod ikke hverandre og dem var alt for strenge mot meg i mine øyne.
Alt jeg fikk i svar var: Du skal bo her til du er 18 og sånn er det bare.
Hvordan er dette for barnets beste?

Min kjære mor døde i 2008, jeg fikk reise ned til begravelsen. Alt jeg ville var å være med min familie, men neida.. Dere synes at 6 timer med min egen familie var godt nok før jeg ble sendt på ett fly tilbake flere timer fra min egen familie.. Jeg gråt om at jeg ville være hos familien min, men dere hørte ikke.
Hvordan er dette for barnets beste?

Nei.. Barnevernet sier dem vil barnets beste, men hører dem virkelig på hva barna synes er det beste? NEI!

Dette er NØDT til å ta slutt!


Samma person:

maliice
Min historie om barnevernet -- Pakken sendes til?
24.01.2014 - 16:55
http://m.maliice.blogg.no/1390578936_min_historie_om_barne.html


Citat:

I november fant jeg ut at jeg var gravid, jeg var både glad og redd!
Instutisjonen sa dem ville støtte meg igjennom valget mitt, samme hva jeg valgte.
Og jeg var fast bestemt på å beholde lille nurket
HELT TIL :
Barnevernet ga meg beskjeden om at hvis jeg beholdte kom dem til å ta ungen ifra meg.

Jeg ble helt knust, for i mitt hodet hadde jeg bare ett valg: Å det var og ta abort, for jeg ville ABSOLUTT IKKE at ungen skulle ha samme oppvekst som meg!!!
Og det kan jeg på hånda på hjerte at det er en av di verste tingene jeg NOEN GANG HAR GJORT!!


M a o, barnevernet har drivet en mor til den grad af førtvivlen at hun deraf blev barnemyrderske.

Thursday, April 21, 2016

Svar till en national-socialistisk artikel


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Citat af hvad jag svarar på:

Om man ska förespråka någonting måste man kunna förklara vad det innebär, själva kärnan i vad man pratar om. Den aboslut största delen av debatten mellan olika världsåskådningars förespråkare idag handlar om begreppsdefinition. Ett enkelt exempel kan se ut så här:

A: Jag anser att svenskar har rätt att existera som folk.
B: Vad är en svensk?

Debatten glider in på att definiera begreppet svensk. Människor som uppmanar till massinvandring, mångkultur och globalisering vill sällan medvetet utrota svenskar eller andra vita folk. Dessa människor känner sig betydligt säkrare på sin sak när de kan debattera hur man ska definiera en svensk i stället för huruvida svenskar ska existera. Det finns ett fåtal som skulle tillstå att svenskar och andra vita ska förintas, exempelvis den judiske professorn Noel Ignatiev.


Mina svar:

 • 1) Hvad är en svensk?*

  En svensk är en inneboende sedan flera generationer i alla eller flesta sidorna af stamtaflan i ngn af de svenska landskapen i Svithiod eller Svealand, historiska Götaland, Vermeland, Småland eller Helsingars länder (Norrland eller svenska Finland, inclusive både Åland och Åboland), sedan 1600-talet äfven i Skåneland, Bohuslän, östliga delar af Trondheims län, sedan viss utvandring på olika tidpuncter äfven Ösel och delar af USA. I det sista fallet om betydande delar af stamträdet kommer från tidigare nämnda delar genom Utvandring ur Sverige och invadnring i USA.

  Detta folk har haft tre hufvudsakliga religioner som äro välkända från historisk tid:

  • Asatro eller forn sed.
  • Catholicism.
  • Lutherdom.


  Det har omfattat olika lösningar vid Lutherdomens gradvisa sjelfupplösning:

  • Återgång till catholicism.
  • Frimurerie.
  • Upplysning.
  • Agnosticism.
  • Atheism.
  • Socialism.
  • Radicalism.
  • religiös syncretism.
  • New Age.
  • Återgång eller förment sådan till forn sed. Dock dessbättre utan menniskooffer, oftast äfven utan djuroffer.
  • Lutherdom i syncretistisk skepnad.
  • Lutherdom i Fria Synodens skepnad.


  Dess språk har varit, hufvudsakligen:

  • Urnordiska [ek Hlevagastiz Holtingaz horna tawido]
  • Runsvenska
  • Fornsvenska
  • Äldre nysvenska
  • Yngre nysvenska (hvilket jag skrifver med än äldre stafning än de löjliga stafningsreformerna).


 • 2) Hvad är en invandrare i Sverige?

  En invandrare är en person hvars slägts tillhörighet till Sverige är lika nylig eller snarare nyligare än USA-svenskarnes tillhörighet till USA.

 • 3) Äro svenskar ett folk?

  Ja och nej, culturelt äro vi en nation, ingen svensktalande i USA eller Finland skulle rynka på näsan åt kroppkakor eller Villa Villerkulla eller Midsommarstång (med ideologiskt och då också frikyrkligt motiverade undantag).

  Politiskt sedt äro vi det intet, eftersom vi äro delade i Sverige-svenskar, Finlands-svenskar, Amerika-svenskar och kanske en del andra groupper.

  Dessutom är kungariket Sverige hemvist för andra folk.

 • 4) Ha vi rätt att förbli det?

  Med rätta medel och afstånd från felaktiga medel, ja.

 • 5) Hvad äro rätta medel?

  • Föröka oss, och intet låta invandrare vinna på walkover vid vaggorna.
  • Begränsa framtida invandring.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa mot svenskhet genom vanliga fängelsestraff.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa collectivt, men mildt, genom collectiv utvisning af den groupe det gäller.
  • Lefva i fred med inhemska minoriteter, som kunna göra anspråk på svenskhet äfven med andra språk (finska eller meänkieli, lappska eller samiska, tattare-romani eller resande-språk, jiddisj, skaunska och jamska). Annat än om de uppföra sig illa.


 • 6) Hvad äro felaktiga medel?

  • Förtrycka inhemska minoriteter oprovoceradt.
  • Förtrycka invandrare oprovoceradt.
  • Förtrycka endera med eugenism** eller barnavårdsnämnder eller psychiatrie.
  • Kräfva att endera skall skaffa färre barn än traditionnelt, som om felet vore deras att vara naturliga, intet vårt att vara onaturligt barnbegränsande.
  • Definiera svenskhet till religiöst förtryck mot ngn svensk groupe. Inclusive via skolpligt. Dock böra asatroende ej få införa blodsoffer. Gäller äfven historiskt osvenska religioner, gifvetvis.


 • 7) Ha vi pligt att taga emot flygtingar?

  I den mån det gäller christna och i mån af möjlighet, ja. Muslimska flygtingar borde hänvisas till muslimska länder och bristande möjlighet är en ursäkt.

  Jag gillade Sjöbo-omröstningen som dels gjorde frågan local (att Malmö kan taga emot nra flygtingar till betyder intet att Sjöbo kan det) och dels en individuel (inget collectivt ordnat mottagande, men heller inget förbud mot privat anordnad gästfrihet).

 • 8) Ha vi rätt att ge svenskar företräden på arbetsmarknaden?***

  Vi ha definitivt rätt att skrota delar af antidiscrimineringslagarne.

  Att concurrera med muslimer och confucianer är att concurrera på olika villkor, eftersom de ha att annat synsätt på lifvet och dermed på pligten till arbete och dermed på fackliga frågor.


* Se äfven: Før at svare Björn Lindahl
http://danskantimodernism.blogspot.com/2014/01/fr-at-svare-bjorn-lindahl.html


** Se äfven: Inget fan af Nils von Hofsten, nej
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/01/inget-fan-af-nils-von-hofsten-nej.html


*** Se äfven: Snor invandrare ditt jobb?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2015/12/snor-invandrare-ditt-jobb.html

Om begreppet "nazist"


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikelTillägg, en kort dialog, under II:

Rolf Gunnar Rolfsson skriver:
2016-02-27 kl. 00:43

Allemansrätten bildar motsats till allemansplikten, och jämvikt är lagom. Lag måste lagstiftas. Arbete är plikt och rätt. Arbeit macht Frei.

Nationalsocialismen = allemansplikten.

Hans Georg Lundahl skriver:
2016-04-21 kl. 19:09

Påminner om Obamas ”America serves”.

I princip har enhvar ”pligt att arbeta”, men i practiken fins det för många moraliska undantag från vanligaste formerna deraf (anstälning, eget företag) för att staten skall kunna administrera dem, dermed för att staten skall kunna lagligen genomdrifva en allemanspligt.

Jagten på lösdrifvare var ond, i många democratier och democraturer, men äfven i Tredje Riket.

Gratulerar Breivik till segern i rätten!


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Icke för att jag hyser stark sympathie för hvad jag erfarit om hans sak innan Utøya eller hans handling på Utøya, men för att jag hyser en mycket stark antipathie för det fångvårdsssystem som sökte bryta ned honom, och dess hycklande "anledningar".

Det påstods att hans isolering från alla medfångar var "för hans säkerhet".

Uppenbarligen ett skumt argument. Det fins tre möjligheter:

 • 1) Det fans inga nazister* jag menar national-socialister i fängelser att sätta honom ihop med?

  I och för sig är Vikernes redan ute sedan många år**, men att säga att sedan Breivik kom in efter Vikernes befrielse INGEN national-socialist kommit inom galler är ju närmast att gör reclam för deras laglydighet.

 • 2) Eller finnas de äfven inom fängelse (der de betrakta sig som politiska fångar), men de ha SÅ annan synpunct än Breivik att de skulle göra mos af honom.

  Trolighet noll till ett på en scala 0-10.

 • Eller .... så är hans säkerhet bara ett svepskäl, man ville isolera honom från dem han kunde tala ut i både klarspråk och vänskaplig ton med.


Med fångvaktare hade han väl valet och qvalet mellan klarspråk och spänd ton eller vänlighet och hycklerie. Och om han hamnade på isolering var det intet det andra han valde.

Situationen var arrangerad för att bryta ned honom***./HGL

PS, ursäkta dröjsmålet, jag skref detta efter att det skulle kunnat göra skilnad för Anders Behring!/HGL

* Ursäkta, gammal vana!

** Han har kallat mig raceförrädare för att jag dyrkar jude-guden Jesus Christus.

*** Hvilket jag tror Auschwitz var likaså, för att bryta ned judars stolthet. Har en misstanke om att rykten om gascamrar arrangerades af pedagogiska skäl, som när Jo Wajsblat kom in i och ut ur en sådan för att "doctor Mengele" (de kunna ha turats om att kalla sig så) kom och blef rasande och sade ifrån att den sista grouppen om femtio (den trettonde) skulle ut ur gascammaren (han kan ha sagt det i samma ton de andra gångerna med). Och att en del öfverlefvande tagit öfver den pedagogiken.

PPS, se äfven:

Min heltinde fra Utøya
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/03/min-heltinde-fra-utya.html


Emma Martinovic - Breivik senior : 1-0
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html


Kastade sko på Breivik - befriare?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2012/06/kastade-sko-pa-breivik-befriare.html


och To lille ting om Breivik
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/to-lille-ting-om-breivik.html

Monday, April 11, 2016

Läst om LPT

Via Evelina Svensson Sandgren på "Vi som kräver att tjänstemän ska kunna dömas till fängelse" (FB):

Evelina Svensson Sandgren (status)
En äldre man skriver: skriver:

(Jag skrev detta 2012 och i mitt fall har den här formen av övergrepp inte förändrats)

Myndigheterna har börjat använda en metod mot människor som protesterar, som förkortas LPT. Metoden innebär kort och gott att offret ådömmes psykiatrisk tvångsvård med permission. Så länge du lyder får får leva under vanliga förhållanden, men står juridiskt hela tiden under den psykiatriska tvångslagstiftningen, som i realiteten berövar dig dina mänskliga rättigheter och medför livslång dårstämpel.

Samhället ställer upp restriktioner för ditt liv, som t.ex reseförbud eller anmälningsplikt ,att du skall ta tvångsinjektioner med plågsam vanebindande psykofarmeka.osv.

Lagstridiga Förbud mot att bära plakat eller att demonstrera på annat sätt, ålägges dig. Som till exempel har angetts förbud mot att bära en röd mössa. Om du gör något obekvämt uttalande eller vittnar om något avfärdas du som tokig.

Är du olydig frihetsberövas du under förnedrande former,på obestämd tid men kraven som ställes muntligt och informellt på dig kan även följas upp och och olydnad bestraffas genom att man höjer dosen av de mycket smärtsamma medicinerna intill vansinnesnivåer.

Du journalföres hela tiden och man fyller pärmarna med lögner och smutskastning för att använda vid behov. Det finns idag inga fungerande skyddsmekanismer mot denna form av frihetsberövande som kan drabba vem som hellst som oponerar sig mot myndigheterna och i realiteten pågå livet ut. Ansökan om tvångsomhändertagande göres av en läkare och hans kollega. Den rättsliga prövningen är rena skämtet. Du är helt chanslös.

Tuesday, April 5, 2016

Uppdrag granskning som man inte vågade sända (länk)

Uppdrag granskning som man inte vågade sända
https://forystablogg.wordpress.com/2012/07/16/uppdrag-granskning/


Från presentationen på FB:

Nu börjar de svenska betesmarkerna växa igen.

Kanske beror det på att djurskyddsinspektörerna kräver att det ska vara fri tillgång på foder i foderhäckarna och inte förstår att betesgräs är foder? Då lägger man föreläggande på djurägarna att det får aldrig vara tomt på foderbordet oavsett årstid. Tre stycken föreläggande ger djurförbud som utdelas utan att du får en rättvis rättegång enligt de mänskliga rättigheterna.

Eller är det att djurskyddsinspektörerna inte ser skillnad på fjällkor och köttdjur? Länsstyrelsen utarmar den biologiska mångfaldigheten och tar död på våra gamla lantraser då de stoppar in alla djur oavsett ras eller ålder i samma form. Plötsligt är fjällkorna magra och små i jämförelse med köttdjuren, att det är skillnader mellan raserna gör att fjällko-ägaren får sina djur omhändertagna och sedan djurförbud. Anledning? Djurskyddsinspektören innehar inte kunskapen om olika raser inom samma djurslag.


[länkar också till:]

ATL : Miljoner till naturbetesprojekt
Publicerad 2016-02-21 | Uppdaterad 18:40
http://www.atl.nu/lantbruk/miljoner-till-naturbetesprojekt

Saturday, April 2, 2016

En sykeplejerske blogger om saka

Monica Halland skref i grouppen Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

"Jeg er sykepleier og blogger - Men først og fremst en mamma, akkurat som du. Jeg har vært blåøyd når det kommer til barnevern. Jeg trodde de ville barna og oss vel, der tok jeg feil! Jeg heier på hver og en av dere som måtte gå igjennom et helvete, pga systemer som ikke en gang har kvalitetssikring. Kommenter gjerne!"


astmaogallergi : Når barnevernet hører mer på sladder, enn fakta!
30.03.2016 kl.18:32 i Blogg
http://astmaogallergi.blogg.no/1459354090_30032016.html

Tuesday, March 15, 2016

Débat om skolpligten

Uppdatering fölgande dag
Ytterligare débat har tillkommit under tiden. P St = Pontus Stagling, går att söka utanför FB, som forskare i fackföreningshistoria. Ytterligare uppdatering St Patriks dag.

EÅ (status):
Jag gör inte många förutsägelser om framtiden, men här är en: Svenska skolan kommer att få centralt rättade prov som bestämmer vilket slutbetyg eleven får i ett ämne.

Om ni har små barn: Se till att ni hjälper dem, när de kommit i tonåren, att mentalt hantera den press som det ligger i att hela (eller stora delar av) ens betyg bestäms av ett enda prov. Hjälp dem också med det kassa självförtroendet som kommer om de misslyckas.

SvD : Efter M:s utspel – S vill se centralt rättade prov
http://www.svd.se/skolutspel-baddar-for-uppgorelse-over-blocken/i/senaste


PS
Vad är din uppfattning som lärare, EÅ? Kommer insatsen att förbättra det nuvarande läget?

[Notera att PS intet är den PSt som kommer in ofta i det fölgande.]

Väldigt kluven. Skriver ett längre svar lite senare.

Jag hade kunnat skriva sidovis om det här. Men kort:

Helt klart är att man i en marknadsekonomi med utvärderingshysteri måste göra något. Den nya läroplanen misslyckades med sina mål att öka likvärdigheten och minska betygsinflationen. Det nya systemet är inte analt nog utifrån det perspektivet. Central rättning och betygsättning löser en del av det.

Det tar också bort vissa friskolors marknadsfördelar i att de inte kan sätta press på lärarna att sätta vissa betyg. Konkurrensfördelen kommer istället handla om skolan kan tillhandahålla undervisning som leder till att många får bra resultat på proven. Det är mycket bättre.

Till det dåliga hör att skolundervisningen kommer att bli mycket tråkigare och mindre relevant. Ju mer du styr centralt desto mindre möjlighet får läraren att utforma undervisningen så att det blir kul och knyter an till det eleverna är intresserade av.

Till det dåliga hör också att man kommer att behöva skära ner antalet ämnen eleverna läser. Det går inte att ha centrala prov i massor av ämnen - eleverna får en smalare utbildning. Hur ser det centrala provet i slöjd ut liksom?

Sen leder det naturligtvis till ökad stress och prestationsångest vilket det redan finns rätt mycket av.

Finns miljoner aspekter till men ungefär så.

II

PSt
När nu lydnadsmåttet verkar säga att ungarna lyder mindre måste vi ju lydnadsträna dem mer, förstår du väl.

Foucault is my homeboy.

III

SS
Sicket jävla hittepå. Ogilla.

Helt bra är det inte. Jag tror dock att man som förälder bör vara beredd.

IV

HGL
afskaffa skolpligten!

deretour : REFLEKTION OM SKOLPLIGT
http://hglundahlsblog.blogspot.com/2008/04/reflektion-om-skolpligt.html


PSt
Eller så avskaffar vi skolans roll som lydnadsframkallande organ och tvingar pedagogerna att syssla med traderande av bildning istället.

HGL
hvilket fungerar bäst genom att göra skolan till en luxe igen, d v s genom att afskaffa skolpligten

f öfr, utan vist minimum af lydnad fungerar intet traderandet af bildningen heller

PSt
Det fungerade aldrig förr, varför skulle det göra det nu?

HGL
Hvad exact fungerade aldrig förr?

Att AFSKAFFA skolpligten eller att lefva utan den?

PSt
Du beskrev ett om-så-förhållande. Såvitt känt har det aldrig kunnat anföras någon empiri till stöd för det, varför skulle det vara annorlunda idag?

HGL
menar du om skolan är en luxe blir den fr a bildningsbärande eller ngt annat?

PSt
Du skrev ungefär 'om vi avskaffar skolplikten blir den bildningsbärande'. Min invändning är att det aldrig har hänt.

[uppenbarligen har jag aldrig sagt att skolpligten blir bildningsbärande om den afskaffas, deremot skolan, om pligten för alla ointresserade afskaffas.]

HGL
Min invändning är att skolan varit starkt bildningsbärande till dem som gått i den frivilligt innan skolpkligten, ngt svagare till dem som gått i den under tidig skolpligtsera och svagare och svagare ju längre skolpligten pågått och ju mer egalitära idéer som burit skolschemata.

PSt
Visst, du kan repetera ditt påstående tills du avlider om du vill, jag ser ingen empiri i det.

HGL
Latinets rôle innan resp. efter skolpligten?

PSt
Varför tar du inte sanskrit som exempel?

HGL
Sanskrit är ett parallelt exempel i en annan cultur. Liksom grekiska, kyrkslaviska, farsi och arabiska i ett antal mellanliggande.

PSt
Så det viktiga för dig är inte bildning utan att skolväsendet ska vara ideologibildande och kulturkonservativt.

Vi har lite olika syn på det där och du har därför inte förevisat någon empiri som från mitt perspektiv är relevant och godtagbar.

HGL
Bildning och culturconservatism är ofta samma sak.

Ditt perspectiv ger jag mindre för.

Bildning som culturrevolution? Nej tack, stoppa plågsamma elevförsök!

PSt
Möjligen förväxlar du dem, men det är inte en nödvändighet.

Och varje generation är en kulturrevolution. Annars har människan reducerats till hund.

HGL
Jag sade OFTA, hvilket är synonymt med "är ingen nödvändighet".

Hvarje generation en culturrevolution? Njae, men i så fall borden den i hvart fall intet drifvas af lärares ambition att skapa sådan.

Vissa ha varit goda, typ när Rom introducerade grekisk filosofie och comedie.

PSt
Då är det inte bildning du är ute efter, utan indoktrinering och utbildning, dess instrumentella släktingar.

HGL
Sorry, men du har en öfvertro på att culturrevolutioner skulle vara bildande.

Verklig bildning är också verkligen värd att bevara, dermed conservativ till sin natur.

PSt
Den kan inte bevaras, för människan dör.

Vilket du förstås inte medger, men så ser det ut för de allra flesta av oss.

HGL
Menniskan dör, men kan förmedla ngt till efterkommande innan dess.

Föräldrar ha förtur frf lärare. En förtur som skolpligten icke respecterar.

PSt
En text som aldrig läses är ingen bildning, utan den lever alltid genom människor.

Föräldrar kan lära sina ungar vad som helst, även sådant som är lögn och falskhet. Det bör vara skolans uppgift att vara en motståndare till det.

HGL
Skolan kan OCKSÅ lära barn hvad som helst, t ex lögn och falskhet. (Evolutionstheorie och heliocentrism falla båda i tanken).

Och conservativ bildning handlar förstås om att kunna just LÄSA de gamla texterna. Hvilket nyare skola handicappat ungdomar i.

PSt
Nej, skolan är ett socialt projekt och lyder under sociala konventioner, och är därför en del av den maktapparat under vilken kunskap skapas.

Fanatiska föräldrar, exempelvis sådana som ljuger om hur livet uppkommit eller hur materien fungerar, är ingalunda begränsade i sådant avseende.

HGL
Bildningsconservatism är verkligt social.

Dina "sociala project" äro bara socialistiska.

Och föräldrar ha som sagt förtur - t o m i det onda.

Pontus Stagling
Nejdå, de är sataniska också.

Det är din uppfattning, och jag finner den milt suspekt. Varför är det inte barnets väl som ska stå i centrum?

Hans-Georg Lundahl
Barnets väl SKALL stå i centrum - för i första hand FÖRÄLDRARNES uppmärksamhet.

Gud har gifvit barn och föräldrar likartade genom, liknande svagheter och styrkor och en stark instinctiv samhörighet.

Huru stort annat väl man än ger, det compenserar nästan aldrig (utom i fallet satanist-föräldrar med planer på mennisko-offer) brytandet af DET bandet.

Men tack för att du erkänner att socialismen är satanisk.

Det kom Wurmbrandt fram till innan du.

Pontus Stagling
Relationen mellan barn och förälder varierar stort och är inte given som sådan. Du sitter och fantiserar fritt och hoppas att jag ska dela dina fantasier.

Det är inte ett erkännande, det är ett konstaterande. Vi organiserar dödandet av Gud och har gjort det i sekler.

Hans-Georg Lundahl
Jag fantiserar intet fritt als, och en man som erkänner sig stå på deras sida som organiserat "dödandet" af Gud är intet trovärdig.

Pontus Stagling
Okej då, det finns kanske en viss regelbundenhet i det.

Det var rätt länge sedan trovärdighet ansågs emanera från personen och inte ligga i resonemanget som sådant i förhållande till beprövad erfarenhet, men jag har förstått att du helst drömmer bort allt som inte är förmodernt och ger dig privilegier.

Hans-Georg Lundahl
Nej du. Det var intet als länge sedan.

Och ditt raisonnement är för skralt för att compensera bristerna i din venstervridna person.

Att illustrera att det intet var så länge sedan, du tror ju t ex på technocraters raisonnementer om årmiljoner eller bristande objectiv referensram p g a deras "trovärdighet" i rent techniska afseenden - som äro ovidkommande raisonnementerna jag attackerar.

Pontus Stagling
Ja, det är sant, såtillvida att jag ljög i den delen. Det är vanligt att föredra auktoritetstro även idag, mycket av populärkulturen under USA:s kulturimperialistiska ok bygger på det.

Däremot är det böcker jag tror på, men jag är inte fullt så diskriminerande som en del andra med det.

Hans-Georg Lundahl
Och om du nu trodde på böcker, borde du kanske också tro på latin och culturconservatism.

Du vet, med antingen "odöda" språk eller "ålderdomligast begripliga stafning bibehållen" (motsats till 1906 års stafningsreform för svenskan och till latinets nedgång), bli böcker tillgängliga för fler secler efterlefvande.

Skilnande är som mellan att ge en débat från första tillgängliga commentar till sednaste uppdatering och att ge den sednsaste uppdateringen eller de sednaste två uppdateringarne enbart.

Det är conservatismen som strider mot culturel snäfsynthet.

Pontus Stagling
Jag gillar latinet, men har fått i stort sett hela min latinska bildning från jämförelser mellan NT på koiné samt svenska och versio vulgata, med stöd av klassiska NT-ordböcker. Fick jag bestämma skulle ett antal odöda språk, klassisk grekiska, latin, sanskrit, klassisk hebreiska och arabiska, bland andra, få komma in i stugvärmen igen och inte enkom vara förpassade till akademiernas kommersialiserade informationsbehandling.

Med bred språklig bildning blir formalistisk stavning och semantik av gradvis allt mindre betydelse i tolkningsprocessen inför en text, enligt min erfarenhet. Min skolning i äldre engelska är närmast obefintlig, men det är oftast inga större svårigheter för mig att förstå Milton, för att ge ett exempel. Eller så här, att jag har en mager liten vokabulär ur äldre grekiska och latin gör det klart lättare för mig att sporadiskt underhålla och använda skoltyskan från grundskoleåren, vid läsning av såväl tidningstext som Goethe som heltigenom idiomatisk nutidstyska i sociala medier.

Hans-Georg Lundahl
Milton är gifvetvis samma språk som dagens engelska, precis som svenskan har sin nuvarande enhet sedan nästa sekel, 1700-talet.

Och din studieväg är ett ypperligt exempel på hvad vissa skulle kunna göra om intet skolpligten komme i vägen.

"få komma in i stugvärmen igen och inte enkom vara förpassade till akademiernas kommersialiserade informationsbehandling."

Jatack.

Latin och grekiska vanliga (men icke obligatoriska från statens sida) skolor. Engelska med Milton och Shakespear jemte nutida texter.

Sanskrit, hebreiska, arabiska - gerna för serskildt intresserade.

Efter dessa ord fattar jag bättre Bellocs ord, tysk öfversättning af "The Path to Rome" "mann soll niemanden auf den ersten Blick hassen, sogar auf den zehnten Blick nicht."

Jag undrade just hvarföre EÅ blifvit vän med dig, och något har nu klarnat, ganska mycket.

V

Apropå det ni pratar om PSt och HG: Jag vill att man ställer sig den mer övergripande frågan om vad vi skall med skolan till. Helt klart är att det är disciplin snarare än bildning som står på agendan nu. Jag vill att skolans skall drivas av ett bildningsideal. Vad det gäller skolpliktens vara eller inte vara, beror det på vilka alternativa sätt som finns.

HGL
lärlingskap för practiska yrken?

I vissa fall hade det helt klart varit ett bättre alternativ.

Hans-Georg Lundahl
Jag hade - 90-tal, en by - äran att rösta för att en niondeclassare UTAN academiska intressen skulle få nästan alla timmar hos en kock.

MYCKET bättre.

VI

PSt
Idag vet vi att inlärning är i stort sett helautomatiserat och att barn inhämtar information från omgivningen oavsett om de vill eller ej, förutsatt att deras neurologi inte totalt domineras av potentiella eller faktiska trauman (eller belöningar, för den delen).

Jag ser ingen poäng med de sociala skiktningar som kommer att uppstå av att skolplikten undanröjs. När vi erhållit ett jämlikt, demokratiserat samhälle lär jag se annorlunda på saken.

Ja, speciellt andra stycket.

HGL
"Jag ser ingen poäng med de sociala skiktningar som kommer att uppstå av att skolplikten undanröjs."

Jag ser ingen poäng med att:

 • a) undvika dem (jag är intet egalitär);

 • b) behålla skolpligten när denna ändå intet undviker dem.


Åtskilligt i categorien passivitet hos nedre classer kommer af påtvingad passivitet i skolan.

M a o, skolpligten undviker intet sociala skiktningar.

PSt
Nej, det antar jag väl att du menar att lidandet och okunskapen är gudagåvor bland andra.

Den är inte en bot, det är korrekt, men det är det heller ingen som har påstått att den är.

HGL
 • 1) att vara underclass är intet nödvändigtvis lidande;
 • 2) att vara okunnig om det man är ointresserad af är en chance att bli bättre kunnig i det man är intresserad af. (Jag tänker kock-utbildning, cykelreparation, etc).
 • 3) Om skolpligten nu intet är bot på ngt som helst missförhållande, skall man intet behålla det LIDANDE den bringar för att afskaffa detta missförhållande.


PSt
Nej, såklart, de fattiga är ju de enda som kommer till den ökända himmelen och allt vad det är, de har inget att klaga över.

Och jag är hyfsat ointresserad av skolastiska övningar i stil med din avslutning.

HGL
Nä, du är mer intresserad af att utsätta mobbade elever och ointresserade elever för plågan att tvingas vara qvar i skolan. Det är ju ditt lefvebröd.

PSt
Berätta mer om vad mitt levebröd är, jag känner inte alls igen din beskrivning men jag förmodar att det är Madonnan som sitter och viskar i ditt öra och det kan ju inte vara lögn.

HGL
Ingen hviskar [det] i mitt öra, jag antar att du är lärare, och jag har egen erfarenhet af skolan i Sverige.

PSt
Så varifrån har du då fått det? Sitter du och drar fantasier ur anus eller kommer de till dig spontant från andar i närheten?

[Han tycks verkligen vilja ha mig till "lidande af hallucinationer". Intet för att andar intet existera, eller aldrig hviska ngt till ngn, men att stämpla ngn som utsatt för dem eller att stämpla ngn som inbillande sig dem är det ena som det andra ganska nedsättande för denne ngn. Påminner om mina värsta ovänner på helgon.net, gör han.]

HGL
Ingetdera.

Jag har varit elev, och jag har varit lärare i Sverige, jag vet hvad det innebär.

Ursäkta förlåt, förlåt om du nu hade ngt annat yrke än lärare i offentliga skolsystemet.

[Hans attitude påminde om sådana, af det mer fanatiska slaget.]

PSt
Det torde ha flutit en del vatten under broarna sedan dess, eller hur?

Jag har inget yrke, jag kommer aldrig att ha något.

HGL
OK, ursäkta att jag trodde du var lärare.

Sedan jag var det tror jag intet att skolpligten afskaffats. Och jag tror intet ngt annat kan bota missförhållandena.

PSt
Ser du den önskade effekten bland papperslösa och nomadiska romer i Sverige?

HGL
Tja, en del af dem ha lärt sig fiol väldigt bra?

Alla ha lärt sig nomadism hyfsadt.

PSt
Då trivs jag rätt bra med skolplikten som hinder för ditt bildningsideal.

[M a o : han respecterar intet hvad romska föräldrar lära sina barn. Eller nomadism som lefnadssätt.]

HGL
Har det gått upp för dig att mitt bildningsideal hade betydligt större utrymme i andras lif, t ex tyska handtverkares, t ex ölbryggares?

PSt
Personligen tycker jag att det är rätt fint när människor samarbetar istället för att låsas in i skrån för knapp överlevnad, men vi ser lite olika på den saken.

HGL
Samarbete är just hvad skråna voro till för. "Knapp öfverlefnad" visar att du knappast är historieprofessor på universitet.

Och samma med "låsas in". Haydn var intet inlåst i vagnmakareskrået.

PSt
Nej, de var till för monopolisering och utsugning av människor, de var förebilden för nutidens aktiebolag.

Nej, han hade tur och lyckades genom sin familj erhålla undervisning i något annat. Föreslår du nu att slumpen ska dominera mänskligt liv?

HGL
De voro till för att undvika oligopol.

Och turen att ha goda föräldrar är en betydligt bättre factor i en menniskas lif än oturen att lefva under skolpligt.

Pontus Stagling
Om en förälder inte kan sköta sitt ansvar finns det andra att ta av. Uppväxt får man däremot bara en av.

Hans-Georg Lundahl
En dålig uppvext hos föräldrarne kan compenseras.

En dålig uppvext hos andra (typ fosterföräldrar utnämnda af soc) än en inkörsport till modernt slafverie.

Menar du verkligen att alla evolutionstroende och heliocentriska föräldrar skulle kunna bytas ut mot fåtalet geocentriska och creationnistiska? Alla protestantiska och atheistiska och judiska mot relativa fåtalet catholska?

Rent practiskt?

Eller har du typ en bakvänd uppfattning om hvilka som passa bäst?

Pontus Stagling
Såväl geo- som heliocentrism är döda paradigm, dogmatik för rädda människor och inte så mycket mer. Evolutionen är inte en trosfråga, precis som det inte är en trosfråga huruvida du avlider om du äter några gram nikotin.

Hans-Georg Lundahl
 • 1) du har fel och har dermed en bakvänd uppfattning om hvad som passar bäst för ett barn (hvilket jag viste, men jag ville ha det klart);
 • 2) du har fel ang. vissheten, man kan testa hvad menniskor tåla i fråga om nicotine, och det har säkert redan gjorts dödliga test af Fredrik Hohenstauffen, eller Doctor Mengele eller i Nord-Korea, man kan deremot intet testa millioner af år, jemförelsen blir dermed knasig - annat än att i formen tobak lär man snarare kräkas än dö;
 • 3) om du med "heliocentrism" menar solen i centrum af hela universum, som Galileo trodde, har du en p., men jag menade i allmän mening, och att kalla geocentrismen död är ngt öifverdrifvet (som ryktet om Mark Twains död var den der ggn han skref de orden), jag är t ex geocentriker, liksom Sungenis;
 • 4) du undviker VERKLIGEN frågan om huru pass farligt det är att "ha en dålig uppvext".


LIKSOM frågan hvarföre den som råkar ha fel skulle dermed ge sina barn en sådan på hela taget.

Pontus Stagling
Att du anser mig ha fel är en komplimang och beröm av mitt resonemang enligt alla rimliga standarder, det hoppas jag att du förstår.

Vi ser resultatet av miljarder år av materiella processer. Du kan sitta och hitta på att något i dig skulle ha den lömska avsikten att testa oss eller bejaka någon annan infantil paranoia, men det har verkligen ingen förklaringskraft och ger ingen annan än dig något av värde. Vi har observerat gendriven evolution i många år vid det här laget, och förstår processerna mycket väl, precis som vi förstått ljusets natur tillräckligt väl för att kunna konstruera automatiska dörröppnare till butiker. Du kan hävda att det är ren tur eller Guds vilja i stunden eller något att de där dörrarna öppnas men för oss andra ser inte materien ut att vara demiurgens godtycke på det planet, utan den framträder som totalt hänsynslös och regelbunden.

Eller med andra ord, vi behöver inte "testa", det räcker med att observera, anteckna och göra kvalificerade antaganden för att vi ska upptäcka nya användningsområden för fenomen i vårt habitat.

Heliocentrismen är död. Stendöd. Avliden. Slut som paradigm. Galileo hade ingen aning. Du verkar inte heller ha det. Hur saker ser ut beror på referensram, mätmetod, med mera, inte någon helig ordning som kyrkan bestämt att den inte får ifrågasättas. Eller med andra ord, det är relativt, hur saker ser ut. Därför är naturalistisk dogmatism om centrum och periferi något som fega, tankerädda människor är intresserade av.

Hans-Georg Lundahl
"Att du anser mig ha fel är en komplimang och beröm av mitt resonemang enligt alla rimliga standarder, det hoppas jag att du förstår."

Intet ALLA "rimliga" standarder, utan den jag lemnade Sverige för att slippa lefva bland.

"Vi ser resultatet av miljarder år av materiella processer."

Resultatet äro sedda, miljaderna år "uträknade".

"Du kan sitta och hitta på att något i dig skulle ha den lömska avsikten att testa oss eller bejaka någon annan infantil paranoia"

Du visade ganska stor paranoia sjelf ang. "fanatiska föräldrar".

Antag att creationisterna hade fel. (Jo, jag vet att du antar det hela tiden.) Skulle det fölga deraf att de som föräldrar LJÖGE för sina barn?

Du yttrade det, innan.

Jag håller mig för god för den typen af paranoia. Min agnostiske morfar, min atheistiske stjuffar, min mellan atheism och theism vacklande mormor, alla dessa ha varit vetenskapstroende och verkligen trott på evolutionstheorien.

Jag skulle aldrig få för mig att tro att de afsiktligen ljugit för mig.

Att DILLA om att jag tillskrifver 10 000 plus forskare "lömska afsigter" när jag aldrig sagt detta är den slags débat-knep som kallas strawman, högubbe eller non causa pro causa.

"men det har verkligen ingen förklaringskraft"

Håller jag med om. Gillar du att sparka in öppna portar eller slå hål i luften?

"och ger ingen annan än dig något av värde."

Ger intet heller MIG ngt af värde.

[Tittar på nästa rad.]

Ah, nu ser det ut som att verkliga argumenter äro i faggorna! Trefligt!

"Vi har observerat gendriven evolution i många år vid det här laget,"

Men knappast årmiljoner?

"och förstår processerna mycket väl,"

Jotack, och jag förstår dem kanske en smula bättre än gemene man - eller än forskare inom fackföreningshistoria.

Tag gerna bacterier. De ha en generation per 30 minuter. Efter en half timma delar sig en bacterie i två nya, yngre, ibland med mutationer eller annat som fölgd.

Det blir c:a 17 000 generationer per år, om jag mins min lilla uträkning rätt.

Escherischia coli har förblifvit Escherischia coli. Visserligen i ett antal af stammarne med tillagd förmåga att lifnäre sig af citronsyra. Men i alla fall.

Den har hittils intet muterat till spirill eller amöba. Och lär intet göra det heller.

"precis som vi förstått ljusets natur tillräckligt väl för att kunna konstruera automatiska dörröppnare till butiker."

Factiskt kan ljusets observerade interactioner med electricitet och vissa material ersätta en verklig förståelse af dess natur.

Så dörröppnare äro inget bevis på att vi ens förstå ljusets natur. Bara att vi sett ljus interagera med elctroniska processer i sbd med vissa materialer.

"Du kan hävda att det är ren tur eller Guds vilja i stunden eller något att de där dörrarna öppnas men för oss andra ser inte materien ut att vara demiurgens godtycke på det planet, utan den framträder som totalt hänsynslös och regelbunden."

Regelbunden håller jag med om. Guds vilja "i stunden" (till skilnad från för hela tiden eller för denna tidsålder åtminstone) har jag aldrig påstått. Men du elskar tydligen att krama högubbar. Säg till när du vill bevara fogelskrämmor som bönder ha lust att plocka bort, det fins säkert ngn intresseförening som ger dig stöd i campagnen!

"Eller med andra ord, vi behöver inte "testa", det räcker med att observera, anteckna och göra kvalificerade antaganden för att vi ska upptäcka nya användningsområden för fenomen i vårt habitat."

Jo, men nu voro årmiljonerna intet mera observerade eller antecknade än de voro testade.

Och qvalificerade antaganden kunna factiskt ha turen att ge rätt practiskt resultat (som pre-Maxwellska theorier om magnetism intet stoppade compasser), äfven om de äro felaktiga till tusan när det blir relevant för theoretiska raisonnementer.

"Heliocentrismen är död. Stendöd. Avliden. Slut som paradigm. Galileo hade ingen aning. Du verkar inte heller ha det. Hur saker ser ut beror på referensram,"

Acentrism är en sofistikerad form af heliocentrism.

D v s det är en form af anti-geocentrism.

För geocentrikern har Gud placerat oss på bästa möjliga observationspunct, d v s en som verkligen har den hvila den verkar ha.

"mätmetod,"

Nej.

"med mera,"

Oprecist.

"inte någon helig ordning som kyrkan bestämt att den inte får ifrågasättas. Eller med andra ord, det är relativt, hur saker ser ut."

Om Kyrkan intet hade dömt ut Galileo, hade man behöft uppfinna 1633 års beslut idag.

Om icke af religiösa skäl (som dock finnas der i Bibeln, i Guds ord), af filosofiska.

"Därför är naturalistisk dogmatism om centrum och periferi något som fega, tankerädda människor är intresserade av."

Ad hominem, non ad causam.

+ Ett utöfvande af odygden "pseudo-empathie". I likhet med den annars annorlunda högubben.
Pontus Stagling
Tack för en grundlig genomgång, det kan jag uppskatta.

Jag har inget problem med fanatiska föräldrar, liksom jag inte har något problem med fanatiker över lag. Det är ändå en mycket stor andel av mänskligheten vi pekar ut här, som i en del eller många vardagliga situationer inte klarar av att bedöma läget utifrån vad de har tillgång till utan prompt ska fylla ut med annat.

Vad gäller E. Coli pekar du ut just evolution. Artbestämningen är rent mänsklig och inte något som utgår ur naturen, så att vi alltjämt kallar arten för detta trots att den förändras är av praktiska, mänskliga skäl. Det saknar förankring i vad naturen ger oss genom sitt framträdande. Det är likadant med husdjursarterna, vi har på något tiotusental år tagit fram skräddarsydda arter bara genom att intuitivt begagna oss av evolutionära mekanismer. Vi kan också se hur de är i arbete i människoorganismen.

Ditt motstånd mot den forskningen kan liknas vid ett motstånd mot historieskrivningen där Gutenberg & Co. injicerar tryckpressen i mänskliga samhällen på den grunden att vi inte kan laboratoriereproducera ett universum där samma förlopp sker igen.

Galileo döms systematiskt ut oberoende av katolska kyrkans agerande, så kyrkans utdömande av honom idag tror jag inte skulle haft någon betydelse för den allmänna synen på hans gärning. Däremot skulle det kanske förändra synen på kyrkan och bli ett festligt massmediejippo av det i någon dag, numera har ju kyrkan för vana att lyssna till naturvetarna och låna av dem så det hade nog väckt viss uppmärksamhet om hon plötsligt sluggade till mot en figur som av många identifieras som en ur det naturvetenskapliga gillet. Du kanske inte har tänkt på det, men Galileo var verkligen inte någon metodologiskt renlärig vetenskapare och det hade inte gått hem i det nuvarande paradigmet.

Hans Georg Lundahl
"Jag har inget problem med fanatiska föräldrar, liksom jag inte har något problem med fanatiker över lag."

Tydligen jo, innan, när du talade om "Fanatiska föräldrar, exempelvis sådana som ljuger om hur livet uppkommit eller hur materien fungerar" - d v s tillskref dem medvetet ljugande i st f att bara ha fel. Sedan begrep jag factiskt intet copplingen med predicatet och det föregående, predicatet varande "är ingalunda begränsade i sådant avseende." Sådant syftar på hvad?

"Det är ändå en mycket stor andel av mänskligheten vi pekar ut här, som i en del eller många vardagliga situationer inte klarar av att bedöma läget utifrån vad de har tillgång till utan prompt ska fylla ut med annat."

Det tycks som om du prompt skall fylla ut med annat ang. dina medmenniskor.

INGEN har "tillgång till" en heltäckande förklaring. De som intet vilja tro mer än de kunna se, mäta etc. (om det nu var DET du syftade på) tvingas tro på mindre, t ex intet tro på jordens stillhet, fastän den är ett sinnesfactum.

Och de som tro på det de se, måste tro på MER. T ex jordens stillhet > universums rörelse > Gud som rörare. Jordens stillhet + universums dagliga rörelse > andra rörelser med denna, men med oberoende factorer (år, månad, "retrogrades" om engelskan ursäktas, "parallax" om heliocentrisk terminologie ursäktas) > englar som rörare af himlakroppar (annat än om dessa skola anses som sjelfva varande lefvande och ngtsånär medvetna).

Att tro på BARA och ALLT som sinnena ge oss är lika omöjligt som att tro på BARA och ALLT i Bibeln. Fundamentalism leder logiskt till catholicism eller orthodoxie. Protestantism leder logiskt till modernism eller atheism.

Och att antaga ena eller andra osynliga factorn (ty era förklaringar äro intet heller ENBART det sedda, mätta, etc) gör vanligen intet menniskan oförmögen att klara sitt hvardagliga lif.

F öfr, hvilken af de osynliga factorerna man väljer (Gud, englar, djelflar - eller mörk materia) afgör intet om man är fanatiker eller sansad.

"Vad gäller E. Coli pekar du ut just evolution."

Bristen på.

Skilnaden mellan E. Coli och en spirill är oerhördt mycket färre gener än mellan menniska och chimpans. Men generationerna som observerats af Escherichia (eller hvad den nu hette) äro en betydande del af det antal generationer som menniska och chimpans af evolutionister anses ha tillryggalagt sedan sista gemensamma förfader.

"Artbestämningen är rent mänsklig och inte något som utgår ur naturen,"

Enskilda artbestämningar äro evt. menskliga felbedömningar (gräns der naturlig saknas, sammanblandning af liknande men genetiskt bidt skilda slag). Deremot är företeelsen som sådan utgående just från naturen.

Du skulle lika gerna kunna säga att trianglar och fyrkanter ha samma form i naturen eller att två är lika många som tre.

Det är rappakalja.

"så att vi alltjämt kallar arten för detta trots att den förändras är av praktiska, mänskliga skäl."

Genetic drift må hända, men den har icke observerats öfverskrida vissa gränser mellan hvad allmänt tal menar med "art" eller "slag".

"Det saknar förankring i vad naturen ger oss genom sitt framträdande."

Vi ha inom historisk ram observerat naturen som varande, intet som gradvis framträdande.

"Det är likadant med husdjursarterna, vi har på något tiotusental år tagit fram skräddarsydda arter bara genom att intuitivt begagna oss av evolutionära mekanismer."

Detta med "något tiotusental år" har du intet belägg för.

Skräddarsydda, jo, vi ha plockat fram skräddarsydda varianter inom betydligt kortare tid. En hexaploid korsning af en octoploid och en tetraploid rubus-art skräddarsyddes 1968 i Uppsala - eller om det nu var 1967 eller ngt. Boysenberries äro ett annat exempel.

Liksom phenotypen är ändrad men i båda fallen klart ännu rubus, har E. Coli på betydligt fler generationer förblifvit bacill (eller om det nu var cocc), och intet blifvit spirill (det vet jag att E. Coli intet är). Eller amöba (dito).

"Vi kan också se hur de är i arbete i människoorganismen."

Om du menar hvad vi verkligen kunna se, jo, en del variationer af hudfärg och hårstructur har observerats. Menniska är likafullt menniska.

"Ditt motstånd mot den forskningen"

HÖGUBBE!

Jag är motståndare till DÅLIG forskning!

"kan liknas vid ett motstånd mot historieskrivningen där Gutenberg & Co. injicerar tryckpressen i mänskliga samhällen på den grunden att vi inte kan laboratoriereproducera ett universum där samma förlopp sker igen."

Vi ha utan tvekan inget VETENSKAPLIGT belägg för detta. Men vi ha ett HISTORISKT.

Och detta ger vid handen att HISTORIA kan ge oss upplysningar som VETENSKAP saknar förmåga att uttala sig om.

Och nu intet bara är utan också utger sig Bibelns första elfva capitler för att vara just historia, medan evolutionstheorien utger sig för att vara vetenskap.

Sherlocks berömda skryt om att reconstruera hvilken af 100 olika cigarettmärken ngn rökt från bara askan (utan hjelp af fimpen, altså) är oerhördt mycket trovärdigare än att låta vetenskapare reconstruera en historia.

"Galileo döms systematiskt ut oberoende av katolska kyrkans agerande, så kyrkans utdömande av honom idag tror jag inte skulle haft någon betydelse för den allmänna synen på hans gärning. ... Du kanske inte har tänkt på det, men Galileo var verkligen inte någon metodologiskt renlärig vetenskapare och det hade inte gått hem i det nuvarande paradigmet."

Jag vet intet hvad du kallar methodologiskt renlärig vetenskapare.

Jag vet att jag intet kallar någon icke-geocentriker för det ang. hans astronomiska gerning.

Och, jo, det hade jag tänkt på mer än en gg innan jag blef geocentriker.

"Däremot skulle det kanske förändra synen på kyrkan och bli ett festligt massmediejippo av det i någon dag, numera har ju kyrkan för vana att lyssna till naturvetarna och låna av dem så det hade nog väckt viss uppmärksamhet om hon plötsligt sluggade till mot en figur som av många identifieras som en ur det naturvetenskapliga gillet."

Jag vet tyvärr hvad det är du kallar "kyrkan", jag vägrar kalla JP-II för påfve.

Pontus Stagling
Att jag är av uppfattningen att barn inte ska behöva dras med föräldrar som ljuger, eller som du kallar det, har fel, betyder inte att jag har något problem med dem. De flesta människor gör det från tid till annan, däremot är det ojuste att försöka tvinga barn att helt ta över föräldrarnas bildningsmässiga misstag.

Och det är förstås sant att ingen har tillgång till någon heltäckande förklaring som håller för en praktisk eller kritisk prövning, vi ser allting genom en typ av filter vi inte kan välja bort (nerverna och deras sammanhängande), med mera. 'Tillgång till' är heller inte en synonym till 'se', även om jag privat gärna använder 'se' eller 'läsa' om all medvetenhet.

Du tar upp ett bra exempel. Vad vi kallar mörk materia är något vi har tillgång till, vi ser dess materiella effekter på diverse olika sätt. Beteckningen materia kanske visar sig missvisande så småningom, men idag ser det ut som ett materieliknande fenomen. Att göra antaganden om detta är inte konstigare än att göra antaganden om förekomsten av föremål omkring oss, det är hela vägen materien som kommer till oss i båda tolkningsprocesserna, och i båda fallen finns en däggdjurshjärna i vägen (nå, de delar vårt medvetande lever, så att säga, ovanpå eller omgärdade av) som vill göra sina tolkningar utifrån vad som överlevt fram tills idag.

Det förhåller sig inte på samma sätt med, säg, vissa figurer i tidig judisk myt. Även om skillnaden inte är jättestor ser jag en viss diskrepans mellan att förklara menstruationen med att Eva lät sig luras av ett talande djur och att förklara himlakroppars uppträdande med hypotetisk materia.

Tänker du dig arter som ett slags aristoteliska former? För annars förstår jag inte riktigt varför du menar att artbeteckningar är annat än tämligen godtyckliga avgränsningar baserat på reproduktiv kompatibilitet och jämför med matematikens symboler. E. Coli hade med all sannolikhet förändrats mer på de där generationerna om habitatet gradvis hade blivit mer fientligt än vad det faktiskt varit. Madagaskar är ett rätt bra exempel på evolution i arbete, där vi kan studera ättlingarna från fastlandsarter och vilken särprägel den lokala naturen framkallat, inte bara hos en enstaka art utan liknande särprägel hos flera olika arter på grund av anpassning till det nya habitatets villkor.

Det står dig förstås fritt att hävda att tamdjuren hade uppstått utan mänsklig inblandning. Samtidigt har jag svårt att se hur du i sådant fall förklarar deras överlevnad, då många tamdjursarter svälter eller törstar ihjäl utan assistans med föda och veterinära tjänster. Många av dem är också lätta byten för predatorer.

Om du accepterar tryckpressens historia, varför accepterar du inte geologihistorien? Är du av uppfattningen att vi bör tro att C14:s sönderfallshastighet förändrats avsevärt, exempelvis?

För övrigt räknar jag historia till de andra vetenskaperna här, och bedömer förklaringen snarare än vem som avgett den eller hur svårt jag tror att problemet är. Dessutom tror jag att masspektrometri ger säkrare information, om än kanske inte ett konkret svar, än Holmes.

Vad gäller det om metodologisk renlärighet, så syftar det på positivister, popperianer och diverse efterföljare som tror att metoden ensam sätter kvaliteten på eller kunskapsinnehållet i eller graden av vetenskaplighet, osv., hos en kommunikationsprodukt av något slag, en rapport eller vad det nu kan vara (jämte uppfattningar i stil med falsifikationism, experimentell reproducerbarhet, m.m. som anses ligga i metodologin som sådan, vilket kan ifrågasättas). Dagens typiske naturvetare av detta slag dömer alltså ut Galileo som en charlatan utan någon vetenskaplig metod att stödja sig på, således.

Romersk-katolska kyrkan har varit på väldigt många olika sätt genom historien, enligt hur den ter sig från mitt perspektiv, så för mig är det konstigt att dra en gräns vid JP-II, eller andra vatikankonciliet eller vad det nu kan vara för tidpunkt i moderniteten. Hur ser du på den katolska reformationen, dvs. de förtydliganden och förändringar som antogs vid tridentinska kyrkomötet?

Hans-Georg Lundahl
"Att jag är av uppfattningen att barn inte ska behöva dras med föräldrar som ljuger, eller som du kallar det, har fel,"

Brukar du ordet "ljuga" i den ngt försvagade bemärkelsen "säga en osanning" (äfven om man anser sig göra motsatsen)?

"betyder inte att jag har något problem med dem."

Jodå, du tycker intet att barn som ha dem skola behöfva dras med dem.

"De flesta människor gör det från tid till annan, däremot är det ojuste att försöka tvinga barn att helt ta över föräldrarnas bildningsmässiga misstag."

DET blir intet resultatet af att ge föräldrar hufvudansvaret för barnens läroplan.

Se på mig som fostrades till evolutionist mellan 6 och nästan 9!

Ditt botemedel (om nu evolutionstheorien vore sann och creationisterna hade fel) blir värre än sjukan. Skolpligt, läroplaner, mobbing för afvikande åsigter, etc. blir ett betydligt mer tvingande, om än intet nödvändiggörande, bara pressande tvång, att helt taga öfver icke-föräldrars bildningsmässiga misstag - eller f d d fördelar.

"Vad vi kallar mörk materia är något vi har tillgång till, vi ser dess materiella effekter på diverse olika sätt."

Vi se Guds och englars materiella effecter på diverse olika sätt i ett universum der vi tro hvad vi se på.

D v s der jorden står stilla.

M a o, "mörk materia" och mera andliga förklaringar ha EN sak gemensamt, att vara förnuftets förklaringar snarare än direct erfarenhet.

SEDAN blir det andra discussioner om hvilken af dem som är riktig.

"Beteckningen materia kanske visar sig missvisande så småningom, men idag ser det ut som ett materieliknande fenomen."

För astronomer med materialistiska fördomar, d v s nekande Gud, englar, djeflar, och jordens stillastående (som vi ändå se!)

"Att göra antaganden om detta är inte konstigare än att göra antaganden om förekomsten av föremål omkring oss"

Nej, men deremot är det en annan fråga HVILKA antagenden som äro rimligast.

Och tack för "antaganden"!

"det är hela vägen materien som kommer till oss i båda tolkningsprocesserna, och i båda fallen finns en däggdjurshjärna i vägen (nå, de delar vårt medvetande lever, så att säga, ovanpå eller omgärdade av) som vill göra sina tolkningar utifrån vad som överlevt fram tills idag."

Om vi skapats till Guds afbild äro de aspecterna af vårt medvetande intet missvisande.

"Det förhåller sig inte på samma sätt med, säg, vissa figurer i tidig judisk myt."

Historia.

Ren classification, en författare gjorde en distinction mellan, holländsk öfversättning "keltische mythen" och dito "legenden".

Legender äro normalt sedt historia.

Om än intet alltid accepterade af historiker.

Myther handla om gudars göranden och låtanden innan eller ofvanför menskliga actörer och observatörer.

"Även om skillnaden inte är jättestor ser jag en viss diskrepans mellan att förklara menstruationen med att Eva lät sig luras av ett talande djur och att förklara himlakroppars uppträdande med hypotetisk materia."

Jo, serskildt att vi ha historiska uppgifter om Eva.

Den tradition som Moses samlade i Genesis.

"Tänker du dig arter som ett slags aristoteliska former?"

Ja. Om du nu intet med arter afser moderna biologers ofta snäfvare artgränser än dem jag anser rimliga.

En modern palaeontolog anser Homo Heidelbergensis för en annan art än vi. Jag anser bevarare skelett af Homo Heidelbergensis som verkliga menniskar, verkliga ättlingar till Adam (och gifvetvis mycket yngre än dateringarne med, hvilket är ett annat problem än art-begreppet).

"För annars förstår jag inte riktigt varför du menar att artbeteckningar är annat än tämligen godtyckliga avgränsningar baserat på reproduktiv kompatibilitet och jämför med matematikens symboler."

Gjorde intet ens Darwin.

Han gjorde en skilnad mellan "ring species / band species" och simpliciter "same species". Och han menade att alla exempel på total icke-compatibilitet antingen bero på utdöende af mellanliggande former i ring species eller olika sådana formers vidare-utveckling till diversifiering af total icke-compatibilitet.

Men uppenbarligen är Darwins, liksom din, förklaring ngt utöfver hvad vi observera.

Hundar och katter gemensam och sam-artad förfader? Icke hvad vi observera, nej.

"E. Coli hade med all sannolikhet förändrats mer på de där generationerna om habitatet gradvis hade blivit mer fientligt än vad det faktiskt varit."

Nej.

Du förvexlar nu naturligt (eller i detta fall konstgjordt) urval med mutationer. De sednare kunna gynnas eller missgynnas, men aldrig produceras af urvalet.

M a o, om urvalet hade totalt missgynnat all öfverlefnad som intet muterat MYCKET, hade bacterierna helt enkelt DÖTT.

"Madagaskar är ett rätt bra exempel på evolution i arbete, där vi kan studera ättlingarna från fastlandsarter och vilken särprägel den lokala naturen framkallat, inte bara hos en enstaka art utan liknande särprägel hos flera olika arter på grund av anpassning till det nya habitatets villkor."

Jo, och jag skulle tro att Madagaskars exempler äro betydligt närmare fastlands, än hvad menniskan är chimpansen.

"Det står dig förstås fritt att hävda att tamdjuren hade uppstått utan mänsklig inblandning. Samtidigt har jag svårt att se hur du i sådant fall förklarar deras överlevnad, då många tamdjursarter svälter eller törstar ihjäl utan assistans med föda och veterinära tjänster. Många av dem är också lätta byten för predatorer."

Tamdjuren i dagens former ha definitivt ngn mensklig inblandning.

Sedan är det en annan fråga om förhållandet är ett sent resultat af utveklingen, så att de måste ha haft härdigare förfäder, och dessa "vilda" i bemärkelsen otama, i bemärkelsen "snarare villebråd än tamdjur för den tidens menniskor". ELLER. Om de skapats samma dag som Adam och Eva för 7215 år sedan, och om eventuelt nra vildare former kunna vara mindre ursprungliga (tex varg härstamma från tamhund).

"Om du accepterar tryckpressens historia, varför accepterar du inte geologihistorien?"

För att den intet är historia, utan dubiös reconstruction.

"Är du av uppfattningen att vi bör tro att C14:s sönderfallshastighet förändrats avsevärt, exempelvis?"

Standardsvaret bland oss creationister är att C-14-halten afsevärdt ökat sedan t ex Syndafloden.

Räkna ut huru stor halt C-14 athmosphären hade för 4973 år sedan, då många dinos begrafdes i slam under vissa skeden af Floden, för att deras ben skola få massa "gratis" år och dateras till 20 000 till 50 000 före nutiden. Räkna sedan ut huru snabbt C-14-halten ökat tills den för 2500 år sedan hamnade och stannade på nuvarande halt.

Jag kom fram till att detta implicerar att ngt snabbare bildande af nytt C-14, d v s mer cosmisk strålning, just efter Syndafloden. Och att den dåvarande strålningen från cosmos bara var litet öfver Princeton's hela bakgrundsstrålning.

M a o, det är möjligt.

Gjorde min studie på franska i tio uppsatser.

"För övrigt räknar jag historia till de andra vetenskaperna här, och bedömer förklaringen snarare än vem som avgett den eller hur svårt jag tror att problemet är."

Du glömmer den enorma skillnaden mellan recontructör och traderare.

"Dessutom tror jag att masspektrometri ger säkrare information, om än kanske inte ett konkret svar, än Holmes."

Mycket troligt. Och TUSEN TACK för "om än kanske inte ett konkret svar" - för dessa sednare går jag till historian.

"Vad gäller det om metodologisk renlärighet, så syftar det på positivister, popperianer ... Dagens typiske naturvetare av detta slag dömer alltså ut Galileo som en charlatan utan någon vetenskaplig metod att stödja sig på, således."

Factiskt var en af dem, eller ett par, ännu klarare, med att döma ut i stort sedt ALLA inblandade i den copernikanska revolutionen med efterdyningar. Koestler kallade en uppgörelse med deras idée-historia "The Sleepwalkers".

"Romersk-katolska kyrkan har varit på väldigt många olika sätt genom historien, enligt hur den ter sig från mitt perspektiv, så för mig är det konstigt att dra en gräns vid JP-II, eller andra vatikankonciliet eller vad det nu kan vara för tidpunkt i moderniteten. Hur ser du på den katolska reformationen, dvs. de förtydliganden och förändringar som antogs vid tridentinska kyrkomötet?"

Tridentinsk catholicism var lika bibeltrogen som bibeltrogna vänner. D v s ena af dem gifvetvis mer och andra mindre, genom den andres misslyckande att lefva upp till det.

Det går en ganska tydlig skiljelinje under 1900-talet, vissa plan tidigare (enskilda jesuiter som Teilhard), vissa plan sednare (direct stöd från JP-II till en icke-biblisk syn på skapelsen).

Ken Miller, som hördes i the Kitzmiller/Dover trial, erkänner väldigt tydligt i boken "Finding Darwin's God" att han hade en annan syn på skaparen än den som hans barndoms "confa-prest" hade. Jag kallade nra essäer "staying with Father Murphy's God".

1994 var året när julnattens liturgie bytte ut födelsen 5199 efter Skapelsen och 2957 efter Syndafloden mot mer obestämda saker man kan tolka i modernare meningar.

Och det bytet har intet ratificerats af alla catholiker, utan vissa bjuda ett ihärdigt motstånd (tänk en gallisk by mot Cäsar ...).

VII

VA
Instämmer i en del av dina tankar EÅ.

Om jag inte är fel ute har man just denna modell med examensprov i Finland - så varför skulle inte våra ungdomar klara även detta? Visst är det hårt med ett så viktigt prov, men proven i Finland utgörs av relevanta grundläggande frågor vilket vi rimligtvis borde tycka att eleverna ska kunna när studierna är slut. Vad fyller skolan annars för funktion?

Sen är jag skeptisk till kritiken om att elevernas intressen inte tillgodoses - det är ju det som är vårt problem i Sverige idag. Elevers intresse har höjts till skyarna som den enda vägen till lärande. Hur ska man kunna vara intresserad av något man aldrig fått chans att studera?

Vi kommer tillbaka till den mer övergripande metafrågan: Vad skall vi med skolan till? Den frågan är alltid politiskt laddad. Lååååång diskussion.

Vad det gäller intresse så menar jag inte att centrala prov med logisk nödvändighet omöjliggör att eleverna finner undervisningen intressant - bara att det gör det mindre sannolikt. Svenska 3 examineras exempelvis idag med att eleverna skriver ett PM och håller en muntlig redovisning. PM skriker inte "oj vad kul" precis - men det är just den typen av torr kunskap och färdighet som skolsystemet eftersträvar. Det finns visserligen andra saker man hade kunnat examinera, men centrala prov leder ofta till ett tragglande av saker som är rätt perifera för en ungdom.

VA
Så må vara, men bara för att de är "perifera för en ungdom" behöver det inte vara fel. Det handlar ju om att lära sig ett hantverk för att tillgodogöra sig och kunna återge kunskap på ett tydlig och strukturerat sätt.

Så talte magister VA. Givetvis har du lite rätt.

VA
Tack magister EÅ.

VIII

PSt
Vem är det som bestämt vilka frågor som är grundläggande och relevanta? Varför låter vi den personen göra det?

VA
Vi har väl redan kursplaner. Vem beslutar över dem och om de är relevanta?

PSt
Kursplaner är något slags bestämmelse av frågors natur, eller vad menar du? Är statens utsagor alltid grundläggande och relevanta eller bara i vissa fall? Vad händer om det inte finns en stat som bestämmer dessa saker om frågorna och frågandet?

VA
I kursplanerna står det vad eleven ska ha uppnått vid avslutad kurs och kursens syfte. Ganska lätt att formulera frågor utifrån dessa, jag gör det dagligen. Vad gäller statens roll så kan du klart ställa dig frågande, men nu har vi statliga organ i Skolverket och Skolinspektion som definierar mål och kunskapskrav och hur arbetet för att nå dit kontrolleras.

PSt
Visst, visst, men du menar alltså alltjämt att en frågas natur, det är statens godtycke?

VA
Förtydliga gärna vad du menar med "en frågas natur"?!

Filosofslagge. Slagge, slagge slagge. ;)

PSt
Huruvida den är att betrakta som relevant och grundläggande. Det var du som beskrev det så ovan.

HGL
Cursplaner, ja.

Reelt, idag: staten. M a o ideologer, typ idioten Fridtjuv Bergh som ändrade svenskans stafning 1906.

Före skolpligten och ideelt igen : de redan döda, som hade ngn bildning att ge oss.