Sunday, November 17, 2013

Jon bloggar

Memento mori är themat på en af Jons bloggar. Kom ihåg att du kommer att dö.

Tips eller hänvisning till två bloggar, en idéintriktad och en personlig af Jon Kjölstad:

den idéinriktade:

Två oförenliga vänster
19 oktober 2013 by Jon Kjölstad
http://jonkjolstad.se/2013/10/19/tva-oforenliga-vanster/


Jon Kjölstads blogg
Filosofi, samhällsfrågor, litteratur och mer
http://jonkjolstad.se/


Jag valde en artikel jag håller med om. Jag håller nemligen intet med alla.

den personliga:

Francesca Caccini
16 november 2013 by Jon Emil Kjölstad
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/2013/11/16/francesca-caccini/


Jon Emil Kjölstads blogg
Memento mori
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/


Jag valde en artikel jag hade turen att se först af Jons bloggar (de i eget namn, efter Dantes Nyheter). Musiken är verkligen vacker.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och S:ta Elisabeth
af Ungern
17-XI-2013

Sunday, November 10, 2013

Dacke och Wilhelmus, Filip och Gustaf

Wilhelm af Oranien-Nassau var en Calvinist och en furste i Nederländerna, som ansåg sig göra rätt i att taga till vapen mot Filip II af Spanien, för Reformationen (den calvinska). Niels Dacke var en Catholik som ansåg sig ha rätt att taga till vapen mot Gustaf Wasas klockbeskattning och då också mot Reformationen (den lutherska).

Vissa anse att den som styr alltid har rätt. Enligt det synsättet borde Filip II och Gustav Wasa båda ha haft rätt. I o f s efter att Gustaf Wasa dessförinnan haft fel, på tiden då Christian II styrde. Det synsättet kan anses absolutistiskt eller ... med viss betydelseförskjutning "nazistiskt" eller "fascistiskt" (knappast synsättet vare sig hos Röhm tidigt 1934 eller hos Franco sent 1936 - och de hade intet sinsemellan samma synsätt heller).

Vissa anse att monarchie per definition är förttryck. Att upprorsmän mot monarcher ha rätt deri. Enligt det synsättet borde Wilhelmus och Dacke båda ha haft rätt ... i o f s Dacke ngt mer eftersom han var folkligare. Det synsättet kan anses liberalt, marxistiskt ... eller rebellromantiskt.

Inget af de båda seculära och structurfixerade synsätten var serdeles representeradt på 1500-talet.

Alla fyra skulle hålla med om:
  • en rätt christen statsmagt har rätt att styra öfver rätta christna
  • en ochristen men etablerad statsmagt har ofta rätt att fortsätta styra öfver ochristna
  • en falsk christen statsapparat har ingen rätt mot rätt christna i befolkningen, precis som falsk christendom i folket intet har rätt om rätt christen statsmagt.


Det var tre religioner inblandade. Catholiker skulle säga att Dacke hade rätt i sin resning mot Gustaf och Filip II i sina försök till repression mot Wilhelmus' uppror. Calvinister att Wilhelmus hade rätt i att "den Konink van Hispanië heeft hij altijd geëerd" men att Guds ära kräfde en "resning" mot Filip II till försvar för Calvinismen. Och Lutheraner skulle säga att Gustaf hade rätt att blodigt nedslå ett catholskt eller "papistiskt uppror".

Jag är intet modern eller seculariserad. Och jag är intet längre Lutheran, har aldrig varit Calvinist. Jag är Catholik. Räkna ut hvilka två af de fyra jag är för och hvilka två jag är emot är ganska lätt. Liksom att jag är för Franco (i hvart fall 1936-39 och hans öppna agerande, hvad man än kan misstänka om intriger eller om hans bruk af den en gång redan eröfrade magten) och mot Hitler och Stalin.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och påfve St Leo I
10-XI-2013

På polska heter thé "herbata"

Gifvetvis är "thé", "cha", "chai", "tsai" kinesiska för Camelia Sinensis och dess torkade (ibland också jesta) löf och ... drycken som gjorts deraf.

Denna dryck är dermed en "örtad" dryck, om Camelia Sinensis är en "ört." Och "örtad dryck" heter "potio herbata" på latin. Deraf polskans (och två andra språks) "herbata" = "thé" (eller möjligen "thé / örtthéer").

Det roliga är att "potio herbata" intet als behöfver vara just thé af Camelia Sinensis eller ens ngt slags örrthé als. Det kan lika väl vara en closterliqueur. Sådana som Underberg, Amaretto m fl äro definitivt potiones herbatae.

Hvilket ger detta lilla uppslag ... mormor gjorde slånbärsliqueur: slånbär, socker, lika vigt, sprit öfver, låt dra nra veckor ... och jag vet att vissa gjort "caramell-liqueur" (s k "shots") af Danske Bolcher m m.

Kanske dags att sätta in "thépåsar" i liqueur-tillverkningen? Earl Grey, Assam, Njupon, Camomill, Lindblom ...

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndagen före St Mårten
10-XI-2013

Varning!

Caffe och thé gå illa ihop. Liksom man bör undvika att dricka de båda dryckerna tillsammans i deras alcoholfria varma former, bör man äfven undvika att dricka mitt förslag till "Earl-Grey-liqueur" med caffe eller Kahlua med thé eller Kahlua med hemgjord "Earl-Grey-liqueur"./HGL