Thursday, February 1, 2018

öfversättare voro långlifvade


Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
1498 - 1801
http://www.oversattarlexikon.se/listor/kronologi/#1498-1801


 • Nicolaus Balk (1540–1611)
 • Andreas Johannis Arosiandrinus (1600–1700)
 • Ericus Benedicti Schroderus (1580–1647)
 • Jonas Rugman (1636–1679)
 • Olof Swensson Lemwijk (1640–1677)
 • Petrus Brask (1650–1691)
 • Maria Gustava Gyllenstierna (1672–1737)
 • Nils Hufwedsson Dal (1690–1740)
 • Magnus Lagerström (1691–1759)
 • Anders Nicander (1707–1781)
 • Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763)
 • Olof von Dalin (1708–1763)
 • Christopher Manderström (1727–1788)
 • Johan Adolf Stechau (1746–1812)
 • Johan Gothenius (1721–1809)
 • Catharina Ahlgren (1734–1810)
 • Johan Henric Kellgren (1751–1795)
 • Abraham Niclas Clewberg Edelcrantz (1754–1821)
 • Adolf Fredrik Ristell (1744–1829)
 • Gudmund Jöran Adlerbeth (1751–1818)
 • Gustaf Regnér (1748–1819)
 • Anna Maria Lenngren (1754–1817)
 • Gustaf af Leopold (1756–1829)
 • Didric Gabriel Björn (1757–1838)
 • Carl Magnus Envallsson (1756–1806)
 • Johan Adam Tingstadius (1748–1827)
 • Samuel Ödmann (1750–1829)
 • Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818)
 • Gabriel Eurén (1768–1806)
 • Mårten Altén (1764–1830)
 • Anders Fredrik Skjöldebrand (1757–1834)
 • Johan David Valerius (1776–1852)
 • Arved Bethén (1756–1827)
 • Erik Wilhelm Djurström (1787–1841)
 • David Krutmejer (1778–1854)
 • Herman Anders Kullberg (1772–1834)
 • Carolina Weltzin (1754–1812)
 • Ulrica Carolina Widström (1764–1841)


37 38 41 43 44 45 50 50 54 55 58 61 62 63 65 66 66 67 67
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

67 67 68 68 71 71 71 73 74 76 76 76 77 79 79 81 85 88 C
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Medianålder, 67, qvartilerna 55 och 76./HGL