Monday, September 16, 2013

En viss typ af offentlig sector bör bort

ME (status)
Vill du ha sänkt skatt? Ok, kom inte och klaga på att skola, vård och omsorg monterats ner sen bara.

15 miljarder
http://15miljarder.se/
Hans-Georg Lundahl
Om det är psykiatrisk tvångsvård, tvångsomhändertagande af barn samt skoltvång som monteras ned, klagar intet jag!
ME
Läs länken
Hans-Georg Lundahl
Jag ser en massa matte, intet discussioner om hvilka undersköterskor (t ex psyk) eller hvilka lärare som skulle bort.
IS
Om man är emot psykiatrisk tvångsvård och tvångsomhändertagande av barn och skoltvång... Jadu, då är man i helt fel land till att börja med. Fel världsdel för den delen också
Hans-Georg Lundahl
Jag har redan lemnat Sverige.
IS
Du bör överväga att lämna civilisation i övrigt, då det handlar om det kollektiva ansvaret om mänskliga rättigheter.
ME
Hans-Georg: Just det. Du är med andra offtopic
Hans-Georg Lundahl
Det handlar om statlig ansvarsstöld och om rättigheter de berörda se som bördor. Och alla tre äro ganska nya inom området för christen civilisation.
Hvarefter ...
... tystnad föll. Och jag postade denna länk. Och ngt sednare fick svaret här:
ME
Att posta en debatt i sin egen blogg är kanske ett smidigt sätt att stjäla sista ordet. Att tystnad föll beror med största sannolikhet på att ditt inlägg saknade relevans för min länk.
Hans-Georg Lundahl
Sade du ja. Men nu kan du ju med ett conto i blogger, wordpress (dot com, ej att förvexla med dot net) eller livejournal commentera under min blogg. Och nej, IS tyckte intet att det var irrelevant att svara ...

Vill man ha alla de sjuksköterskorna om en del tillhöra psykvården? Vill man ha alla de grundskolelärarne om halfva classerna skulle stänga om äldre system för skolning af skolbarn - d v s fr a jordbruk och lärogång - toge hand om barn som ville lemna skolan och ytterligare en del (som jag står närmare) om hemskolning vore vanligare, liksom friskolor utan skattemedel för lärarelönen? O s v.
ME
Eftersom han liksom jag har hemtenta det här dygnet tror jag att du får ta med det i beräkningarna
Hans-Georg Lundahl
Länken fins qvar. Commentera när ni vilja.
IS
Du har övertygat mig Hans-Georg. Om du ställer upp i något val lovar jag att personrösta!
SK
Med världens högsta skatter så borde vi ha världens bästa vård, skola omsorg. Vart tar alla pengar vägen?!!?!? Ursäkta att jag är cynisk men svenska folket blir rånat och vi är lyckligt ovetande och blir arga när vi får behålla mer av vara egna pengar...
ME
Svårt att säga vad man skulle kunna minska på:

Statsbudgeten i sammandrag
http://www.regeringen.se/sb/d/12869/a/170146
SK
Hur kokar man en groda?
ME
Låååångsamt
SK
Här är en video så att du kan se det lite mer ur mitt perspektiv. Jag vet att detta är extrem i många öron, men detta hör man i princip aldrig i Sverige. Den libertarianska rörelsen växer så smått i världen men i vårt land är den näst intill okänd.

Joakim Fagerström - En annan värld är möjlig
http://vimeo.com/23800205


Jag tycker att jag själv är ganska moderat jämför med snubbarna i mises-institutet, men det beror ju vilken utgångspunkt man har.
ME
Jag tar mig en titt imorgon :)
Hans-Georg Lundahl
"Svårt att säga vad man skulle kunna minska på"? Jag har precis gifvit ett perfect förslag. [Se nedan om corrigering af det "perfecta"]

IS, jag är utanför landet. Jag är intet i gång med att bli röstad på, jag har röstat med fötterna.

SK, Mises ha rätt i att vissa utgifter äro en dålig idé, men intet i afreglering af commersiella marknader eller i nedbantning af bibliotheker och verkliga offentliga välgerningar. Jag menar förstås "och andra offentliga välgerningar."
SK
När väl en verksamhet hamnat under offentlig förvaltning och folk har vant sig vid det har folk otroligt svårt att tänka sig atr det skulle vara på annat sätt. Gatorna skulle vara fyllda av sopor och människor skulle dö som flugor för att det inte fanns någon vård.
Hans-Georg Lundahl
Nja, sopor på gatorna skulle t ex omkringliggande bönder kunna taga hand om som gödsel (det var dock innan plasten). Och notera att jag intet är öfverifrig att afskaffa sjukvård i offentlig regie om den är somatisk och intet dödar ngn. Jag borde kanske ha sagt att aborter och preventivmedler borde afskaffas än snabbare än tvångs-förvaltningar af barndomar, vuxna lif och utbildning.
ME
SK: Efter att ha tittat på de första 5 minuterna var jag tvungen att pausa filmen för att här skriva: Jag kan inte begripa varför folk vill hemskola sina barn. Trots att jag har vänner om gör det. Med detta sagt, åter till de återstående 25 minuterna av videon!
SK
Privatpersoner eller kanske grannskapet skulle säkert betala en slant för att bli av med soporna, men som du säger det finns säkert bönder som är intresserade och andra som tom skulle betala för det. Jag har heller inget emot offentlig verksamhet bara de statliga monopolen. När det inte finns några andra synliga alternativ känns allt annat hotfullt och skrämmande. Man kan ju ställa sig frågan om det är föräldrarna som har det primära ansvaret för sina barns utbildning eller om det är staten?
ME
Jag tänker i termer av intresse här, inte främst ansvar. Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning. Båda parterna vill att barnen ska växa upp och finna sin funktion i samhällskroppen.
SK
Om statens enda intresse var att barnen skulle få en god utbildning skulle de tillåta hemundervisning. Då hemskolade barn ofta klarar sig bättre enligt vad jag förstått. Men det jag vill säga är att vi är lite väl naiva och lydiga när det gäller vår stat och vår demokrati. Vi ser inte hur staten kränker oss utan ber nästan om mer.
ME
Om det stämmer är det såklart ett argument för hemundervisning. Det är säkert bra för de barn som har kompetenta föräldrar
SK
Alla skolor är inte heller kompetenta och det är också ett skäl för hemundervisning.
Hans-Georg Lundahl
Och så ha vi två skäl till för hemundervisning: mobbing i skolan och en undervisning som föräldrarne äro emot i skolan (tex ensidigt för evolutionism eller heliocentrism).
ME
Inte mig emot
Hans-Georg Lundahl
"Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning." Men bara en af parterna kan ha det normala ansvaret för att tillse intresset. IV Budet ger vid handa att det är föräldrarne, intet staten. Äldsta exemplen på statligt skoltvång i Vesterlandet: Athen och Sparta. Besegrade af Rom, som har undervisningsfrihet, innan Christendomen börjar med Vår Herre Jesus Christus och Kyrkan. Nästa kända exempel : Judendomen innan år 70 men efter Korsfästelsen och efter St Jacobs martyrium. Hvilket är intet dig emot? Hemundervisning eller ensidighet för moderna theorier?
ME
Ensidighet i de fall du nämner
Hans-Georg Lundahl
Du är f¨r indoctrinering?
ME
Om jag säger ja, slutar du diskutera då?
Hans-Georg Lundahl
Om du tycker så illa om att discutera med mig, hvad har du addat mig f¨r?
ME
Minns inte vem som lade till vem ursprungligen, men det spelar ingen roll. Jag är bara lite trött på att du halkar in på dina hjärtefrågor när det ursprungliga temat var något annat.
Hans-Georg Lundahl
Det ursprungliga themat har med hjertefrågorna att göra. Båda ha addat hvarandra, om du är trött på mitt sällskap i efterhand, kan du ju af-adda.
SK
En artikel helt relevant i sammanhanget. :)

GP : Högre skatt än du kanske tror
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2046117-hogre-skatt-an-du-kanske-tror
Hans-Georg Lundahl
Ang frågan om hvem som har ansvar för barnens fostran hade Pius XI ngt att säga till Hitler:

37. Gewissenhafte, ihrer erzieherischen Pflicht bewußte Eltern haben ein erstes und ursprüngliches Recht, die Erziehung der ihnen von Gott geschenkten Kinder im Geiste des wahren Glaubens und in Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen und Vorschriften zu bestimmen. Gesetze oder andere Maßnahmen, die diesen naturrechtlich gegebenen Elternwillen in Schulfragen ausschalten oder durch Drohung und Zwang unwirksam machen, stehen im Widerspruch zum Naturrecht und sind im tiefsten und letzten Kern unsittlich.

38. Die Kirche, die berufene Hüterin und Auslegerin des göttlichen Naturrechts, kann daher gar nicht anders, als die im Zustand notorischer Unfreiheit erfolgten Schuleinschreibungen der jüngsten Vergangenheit als ein Zwangsprodukt zu erklären, dem jeglicher Rechtscharakter abgeht.


Pius PP XI : MIT BRENNENDER SORGE
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_ge.html

Monday, September 9, 2013

Débat med Patrik Lindenfors, forskare, Stockholms Universitet

Min status på ett forum:
Patrik Lindenfors - var du nu zoolog eller biolog?

Har du coll på deggdjurens chromosomtal?

http://ppt.li/7m
=
Creation vs. Evolution : Letter to Nature on Karyotype Evolution in Mammals
http://creavsevolu.blogspot.com/2011/11/letter-to-nature-on-karyotype-evolution.html
Patrik Lindenfors (forskare Sthms Universitet)
Kromosomevolution är oerhört intressant, dock inte mitt specialområde. Men här har du några länkar om du vill få svar på dina frågor:

Grunderna:

ScienceBlogsTM, Pharyngula : Basics: How can chromosome numbers change?
Posted by PZ Myers on April 21, 2008
http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/04/21/basics-how-can-chromosome-numb/


Hur kromosomerna evolverade hos däggdjur:

Science 22 July 2005 : Dynamics of Mammalian Chromosome Evolution Inferred from Multispecies Comparative Maps
http://www.sciencemag.org/content/309/5734/613.short


Hur vi fick ett poar färre kromosomer än andra människoapor:

Nature 434, 724-731 (7 April 2005) : Generation and annotation of the DNA sequences of human chromosomes 2 and 4
http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7034/abs/nature03466.html


Säg till om du inte kommer åt hela artiklarna så kan jag skicka dem till dig.
Hans-Georg Lundahl
Ang. "grunderna" har jag commenterat på den artikeln ad PZM under 2011, och denne har sedan tagit bort commentarer från efter 2009.

På denna discussion har jag citerat en af de sista qvarvarande commentarerna, och refererat det suddade:

Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere : ... on Chromosome Numbers Problem for Evolutionism, and on Solving Distant Starlight Problem for Creationism by Geocentrism
http://assortedretorts.blogspot.com/2013/09/on-chromosome-numbers-problem-for.html


Ang. artikeln från Science Mag, jag tror det handlar om huru chromosomer enligt evolutionistiskt paradigm måste ha utvecklats, intet om huru de observerats kunna utvecklas.

Ang. det tredje, jag påstår intet att chromosomfusion är omöjlig. Det är fission som är det. Dock är denna påstådda fusion ledande till chromosom 2 bara en af tretton storstructurella skilnader gentemot de båda hos chimpansen (räknad som närmast slägt), plus c:a 100.000 rena locus-mutationer. En möjlighet, men icke ett bevisadt factum.
Patrik Lindenfors
"En möjlighet, men icke ett bevisadt factum." Det är förstås riktigt. Vi vet hur fusion och fission av kromosomer kan gå till, vi ser hur de mönstren finns i biokemin hos olika arter, både vad det gäller parning mellan individer/arter med olika kromosomtal och vad det gäller skillnader och likheter mellan arter, bland annat människor och andra apor. Men "bevisat"? Nej, i strikt mening är det något matematiker och logiker ägnar sig åt, inte empiriker.

Jag är lite nyfiken på vad du menar skulle vara alternativet. Är du ung-jords-kreationist?
Hans-Georg Lundahl
Jag är ungjordscreationist af theologiska skäl och p g a vissa icke-biologiska skäl. Typ Kent Hovinds resonnement om refven kring australien m m. Jag är creationist som sådan (gentemot ateistisk, agnostisk eller theistisk eller pantheistisk evolutionism) p g a vissa skäl som chromosomtalen.

"Vi vet hur fusion och fission av kromosomer kan gå till"

OCH FISSION? Nja, colla in PZM's diagram, colla in splitten mellan centromer ex a och centromer ex b.

Hvar commer den eller de nya telomererna från?

Eller anser du att alla deggdjur härstamma från dem med flest chromosomer?

Eller kan du peka på att alla chromsomtal öfver 48 innehålla telocentriska chromosompar (gener mellan två telomerer af hvilka en är f d centromer)?

Eller att de innehålla chromosompar som se ut att ha sammanslagits af telomeriska? Och i så fall skulle splitten (för att resultera i fler par acrocentriska i slutändan) ha skett inom ena centromerexemplaret - och huru många chromosomer hos deggdjur med fler än 48 ha nu centromeras i st för telomeras i en eller flera telomerer?
Patrik Lindenfors
Var den nya telomeren kommer ifrån? Det står ju i texten precis ovanför: genom genduplikation, en av de vanligare formerna av mutation.

Wiki: Genduplikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genduplikation


Dina övriga frågor förstår jag inte riktigt. Men om du hämtar din information från Kent Hovind så förstår jag varför du blir förvirrad.
Hans-Georg Lundahl
Nej, nej, nej - det var de två centromererna i steg ett som kommo till genom genduplication. Om ett brott intreffar mellan dessa contromerer, är brottytan utan vare sig telomeras eller centromeras. Och dermed blir det ingen tvåarmad chromosom utan generna mellan brottytan och förra generationens doubbla centromer bara förtvina i brist på skydd. Elementär geometrie, grabben. Hämtar du din info från PZM ocritiskt blir du kanske förvirrad om geometrie ... för tillfället.
Patrik Lindenfors
Wiki : Centromere, section Telocentric
http://en.wikipedia.org/wiki/Centromere#Telocentric


A telocentric chromosome's centromere is located at the terminal end of the chromosome. Telomeres may extend from both ends of the chromosome. For example, the standard house mouse karyotype has only telocentric chromosomes.[8][9] Humans do not possess telocentric chromosomes.


[Notera att resultatet af en PZM-scenario-fission icke skulle blott ha centromeren placerad vid ena ändan utan också sakna telomer utanför den ändan!]
HGL
Telocentric, jo, om nu alla deggdjur med fler än 48 chromosomer hade sådana par - hvilket intet är fallet.
Patrik Lindenfors
Om du klickar på länken kan du läsa om telocentriska centromerer. Kan vara av intresse. Finns hos möss - de har variabla kromosomtal, så det stämmer väl med Meyers förklaring.
Hans-Georg Lundahl
Jo, men nu var möss intet problemet eftersom deras chromsomevolution var fusion. Intet PZM's berömda fission.
Patrik Lindenfors
Människor har acrocentriska centromerer.

Wiki : Centromere, section Acrocentric
http://en.wikipedia.org/wiki/Centromere#Acrocentric


If the p (short) arm is so short that it is hard to observe, but still present, then the chromosome is acrocentric (the "acro-" in acrocentric refers to the Greek word for "peak"). The human genome includes six acrocentric chromosomes: 13, 14, 15, 21, 22 and Y chromosome.[6]

In an acrocentric chromosome the p arm contains genetic material including repeated sequences such as nucleolar organizing regions, and can be translocated without significant harm, as in a balanced Robertsonian translocation. The domestic horse genome includes one metacentric chromosome that is homologous to two acrocentric chromosomes in the conspecific but undomesticated Przewalski's horse.[7] This may reflect either fixation of a balanced Robertsonian translocation in domestic horses or, conversely, fixation of the fission of one metacentric chromosome into two acrocentric chromosomes in Przewalski's horses. A similar situation exists between the human and great ape genomes; in this case, because more species are extant, it is apparent that the evolutionary sequence is a reduction of two acrocentric chromosomes in the great apes to one metacentric chromosome in humans (see Karyotype#Historical note).[6]


Hans-Georg Lundahl
Acrocentriska chromosomer ha dock två armar och är intet detsamma som telocentriska.

Och menniskor var heller knappast problemet eftersom 46 chromosomer (eller chromatider) är under typvärdet och tänkbara ursprungsvärdet 48.

I väntan på ditt svar (du verkar känna dig inmålad i ett hörn och börja fatta relevansen af mina öfriga frågor) kan jag ju commentera fölgande:

"Men om du hämtar din information från Kent Hovind så förstår jag varför du blir förvirrad."

En slags antireclam. Han är intet förvirrad, utom om kyrkohistoria (vän med Jack Chick), men om tillräckligt många som du säga det kanske man börjar tro det och se mig som förvirrad med. Ql tavtik!


Fortsättning fölger? Jotack, jag lenkade hit och meddelade derigenom att débatten lagts ut. Och fortsättning fölgde - ngt chaotiskt, när jag loggade ut voro de ifärd med att bråka om att jag gjort det.

Patrik Lindenfors
Alltså, du vet nu hur en extra centromer uppkommer, du vet att det finns kromosomer med centromeren i ytterkanten och du vet att det finns kromosomer med centromeren väldigt nära ytterkanten. Vad är problemet? Att förstå hur man sakta sakta kan utveckla längre armar på kromosomerna? Det är något du inte verkar fatta, men det är omöjligt för mig att förstå vad det skulle vara.

Sen vill jag påminna om att det här är ett slutet forum. Att lägga ut debatter hur som helst utan att fråga först är inte särskilt hövligt.
Hans-Georg Lundahl
Jag påpekar gerna att formen slutet forum som sådant intet är mitt val.

Liksom att din fråga verkar illa genomtänkt. Behöfver du en teckning för att fatta?
Patrik Lindenfors
Är du medlem i ett slutet forum har du genom ditt medlemsskap godkänt formerna. Det är inte ok att bryta mot dessa.

Vad gäller dina "invändningar" mot förändringar i kromosomtal har du nu fått all den information du behöver för att förstå hur det går till. Att du inte förstår känner jag nu är upp till dig själv. Är man kreationist så har man redan förnekat så mycket vetenskapliga evidens så jag ser inte att det finns någon utsikt att du ska ta till dig dessa. Men för andra läsare räcker det bra. Du får ha en god fortsättning med ditt liv - jag hoppas du trivs i din "sanning".
Jonny Järnmark (forumadmin)
Hans-Georg, detta är ett slutet forum. Vi har tidigare haft en diskussion om huruvida vi vill ha ett öppet eller slutet forum. Tillsammans kom vi fram till att fortsätta hålla det slutet. Så jag får be dig respektera det och inte lägga ut på någon blogg vad som skrivs här. /Admin

Hans-Georg Lundahl
"Är du medlem i ett slutet forum har du genom ditt medlemsskap godkänt formerna."

Jag blef ansluten, och jag har intet bett om att bli medlem.

Låt oss nu titta på PZMs diagram, med litet corrigering:

Hans version:

a_b_O_c_d_e

a_b_O_ ... x ... _O_c_d_e

omöjlig, han frångår telomerproblemet

O_a_b_O_c_d_e_O

O_a_b_O_ ... x ... _O_c_d_e_O

"Vad är problemet? Att förstå hur man sakta sakta kan utveckla längre armar på kromosomerna?"

O_a_b_O_ ... x <- Här är ett problem, det är ingen chromosomarm, det saknar telomer i den ändan.

Liksom der, i fölgande ända -> x ... _O_c_d_e_O

En icke-arm blir icke längre för att en arm kan bli det.
Sötsur epilog
mailvexling
15:52
Tuve Löfström
Du är välkommen tillbaka till Teologiska Frågor under förutsättning att du går med på att följa de regler som vi kommit överens om där. /Tuve

...

15:56
Hans-Georg Lundahl
Jag anslöts dit på samma sätt som jag anslöts till "funderingar kring kristen tro". Jag eftersträfvar intet att vara i en jesjiva eller sanhédrin, jag är christen och intet jude!

Jag anslöts till en groupe ...
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/07/jag-anslots-till-en-groupe.html
Notera:
Den ggn innebar sluten groupe att jag intet hade kunnat anslutas utan att be om det. I o m att jag kom med i Teologiska frågor undrar jag om det var jag som missade att det var samma gäng (iofs intet, jag ser nu att "funderingar" intet var den catholska grouppen jag gått ur, utan en protestantisk sådan, med anknytning till Björkbloggen), eller om de än en gång anslöto mig till en öppen groupe som de sednare ändrade till sluten./HGL
Till Stockholms Universitet
date : 09/09/13 à 16h10
objet : Ang. Patrick Lindenfors, inför alla biologer och forskare ö h t
Han har en faiblesse för débat i slutna rum. Vetenskap förutsätter öppen débat, inclusive med utomstående critiker, som mig. Läs mer:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html
Till Stockholms Catholska Stift
date : 09/09/13 à 16h13
objet : Ha ni bett Ture (sic!) Löfström och c:o att uppföra sig som en loge eller en jesjiva i secretesse?
Eftersom uppförandet upprepats från svenskt "catholskt" håll får jag det intrycket. Läs mer:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html


Notera att missen Ture för Tuve är i mina ögon ett bevis på att ngn med magt att excommunicera leker med excommunicationer med mig, eller att ngn med kunskaper i kabbalah leker med att sätta magiska krokben för mig. Inget som skulle ha händt mig för nra år sedan./HGL

Patrik Lindenfors har gått i svaromål gentemot mitt uppförande, han säger sig intet ha haft ngt emot öppen débat om jag bara sagt till först. Detta i commentarerna. Läser du detta på en förstasida eller söksida eller archivsida af bloggen, recommenderar jag att du slår öfver till detta meddelandes adress, då syns äfven commentarerna. T ex mina svar till Patrik:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html