Friday, December 2, 2016

Kära Liselotte Nilsson!


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Jag fick detta besked:

E-posta oss

Här är svaret på din fråga till CSN.

Svar från CSN [2016-12-02 11:21]

Hej Hans-Georg!

Du skriver att du är utan inkomst, det är för sent att ansökan om nedsättning (att betala mindre) med hänvisning till din inkomst för inkomståret 2016. Det gäller för lån tagna 1989 - 30 juni 2001 (studielån) samt för lån tagna efter 1 juli 2001 (annuitetslån). För lån tagna före 1989 (studiemedelselån) finns fortfarande möjlighet att ansöka om nedsättning.

Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor. Du loggar in med mobilt BankID, med e-legitimation eller med din personliga kod. Har du glömt din personliga kod beställer du enkelt en ny i Mina sidor.

När du ansöker om att få betala mindre ska du beräkna din inkomst för hela 2016. Vi använder den sammanlagda inkomsten före skatt när vi räknar ut om du kan få betala mindre. I den sammanlagda inkomsten ingår inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital före skatt.

Om du får ett lägre belopp att betala, kontrollerar CSN din inkomst i efterhand. Därefter räknar vi ut om du har betalat rätt belopp. Uppgifter om din inkomst i Sverige får vi från Skatteverket. Du som har bott utomlands eller har haft inkomster utomlands, måste själv intyga din inkomst vid vår efterkontroll.

Om dina inkomstuppgifter inte stämmer eller om du inte kan styrka din utländska inkomst, måste du betala det årsbelopp du hade innan du ansökte om nedsättning. Du måste då också betala en tilläggsavgift.

Här kan du som har svensk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/nedsattning/inkomst

Här kan du som har utländsk inkomst läsa mer om nedsättning:

http://www.csn.se/aterbetala/utland-nedsattning

För lån tagna mellan 1989 - 30 juni 2001(studielånet) är reglerna att årsbeloppet är fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare. Du har inte skickat in intyg om slutlig skatt från den franska skattemyndigheten och ditt årbelopp beräknas i stället till fem procent av skulden. Du har fortfarande möjlighet att skicka in beslut om slutlig skatt, du ska då skicka in för åren 2012 - 2015. Vilka intyg som krävs för inkomster i Frankrike finns på

http://www.csn.se/aterbetala/utland-styrka-inkomst/frankrike

Det finns också möjlighet att ansöka om nedsättning för tidigare år med hänvisning till synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att en låntagare har haft försörjningsstöd varaktigt eller haft en betalningsförmåga som är motsvarande den hos en person som får försörjningsstöd. Kontakta oss igen om du vill ha ansökningsblanketter.

Vänliga hälsningar
Liselotte Nilsson

Fråga från Hans-Georg Mikael Elitzur Lundahl [2016-12-01 16:16]

427150-51216-202

God dag!

Som jag precis noterade för Er incasserare Roy Oro, detta är nu min vädjan, ang. min situation:

Vädjan till CSN:

  • 1) Jag är fortfarande hemlös och utan inkomst;
  • 2) jag skrifver fortfarande och hoppas på publication;
  • 3), om detta verkar orealistiskt, titta på de statistiker jag samlat på denna blogg-post:


http://danskantimodernism.blogspot.fr/2016/12/ingen-som-laser-mina-blogger-ingen-ide.html

Hans Georg Lundahl
Paris, St Nahums dag, 1.XII.2016


Det fins en liten problematik med detta att stödja min inkomst.

Frankrike har för meddellösa hemlösa inga declarationsblanketter. Er bureaucratie utgår från att om jag nu är meddellös så skall ett declarationsbesked kunna styrka detta. Det kanske är fallet för Tyskland, England, Holland eller vissa delstater af USA, men det är intet fallet i Frankrike.

Jag har, bortsedt från smärre almosor och gåfvor, fått 820 euro tillskickade af en svensk välgörare (hittils 720, 120 i maj, 100 hvar månad derefter). Af en välgörare i Frankrike har jag en gg fått 200 euro insatta på contot, men gåfvorna från Sverige blockerades insättningen med hänvisning till fel mellanslag i contonumret. Dermed har jag inget document från vare sig post eller Trésor Public att uppvisa derom, och de 200 euro jag hade har heller intet intresserat denna.

Om ni vilja colla upp den situation jag utmålar recommenderar jag att colla upp huru ofta mina bloggar updateras, alla inräknade:

http://danskantimodernism.blogspot.com/p/samme-skribents-ofriga-bloggardensamme.html

Deraf draga slutsatsen att jag skrifver på heltid*, vanligen från bibliotheker der vistelsen frf dator är gratis för kortinnehafvare.

Derefter afvakta om Amazon eller annan bokhandel utkommer med en titel hafvande mitt namn som författare eller medförfattare och en vald text af mig tagen ur sagda bloggar, från DET datumet kan du, kära Liselott och collegor, börja fråga hvad jag får för inkomst af skrifvandet. Just nu har jag ingen, och ert valda sätt att stödja detta är icke tillempligt ur franska bureaucratiens perspectiv.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Hl. Bibiana, Jungfru, Martyr
2.XII.2016

* Och dermed intet har tid till ett på kort sigt mer inkomstbringande jobb./HGL

Thursday, December 1, 2016

Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Här äro statistikerna öfver 36 bloggar för sednaste veckan:


Ukraina 213
USA 176
Frankrike 89
Förenade Arabemiraten 25
Tyskland 22
Ryssland 15
Pakistan 13
Grekland 9
Canada 8
Polen 8
Tyskland 130
Frankrike 70
USA 68
Ukraina 21
Kina 9
Sverige 9
Ryssland 7
Netherländerna 3
Rumänien 3
Canada 2
USA 1506
Frankrike 68
Brasilien 56
Tyskland 12
Australien 9
Ryssland 5
Indien 4
Netherländerna 4
Polen 4
Filippinerna 3
Frankrike 1
USA 1
Grekland 395
USA 177
Storbritannien 101
Spanien 49
Frankrike 25
Japan 14
Kina 8
Netherländerna 7
Ukraina 6
Fiji-öarne 3
Frankrike 18
USA 5
Finland 3
Tyskland 1
Ryssland 1
Sverige 1
Turkiet 1
Sydafrica 1
Ukraina 2

Frankrike 1
Tyskland 11
USA 11
Frankrike 7
Ryssland 7
Australien 1
Spanien 1
Storbritannien 1
Lettland 1
Ukraina 1
Tyskland 11
Ukraina 11
Frankrike 7
USA 6
Indien 4
Netherländerna 3
Ryssland 3
Australien 2
Pakistan 2
Turkiet 2
Frankrike 35
Ukraina 6
Sverige 2
Brasilien 1
Sverige 2
USA 2
Litaven 1
USA 18
Frankrike 9
Tyskland 3
Förenade Arabemiraten 2
Kina 1
Spanien 1
Kroatien 1
Indien 1
Pakistan 1
USA 1
Irland 2
Ryssland 2
USA 2
Tyskland 1
Frankrike 1
Thailand 1
Frankrike 11
Australien 2
USA 2
Brasilien 1
Rumänien 1
Frankrike 1
USA 1
USA 213
Frankrike 18

Tyskland 10
Canada 6
Netherländerna 5
Ryssland 5
Turkiet 5
Ukraina 5
Thailand 4
Grekland 3
Ukraina 1
USA 1
USA 8
Turkiet 3
Ryssland 1
Ukraina 1
Ukraina 12
USA 3
Frankrike 2
Indonesien 1
Pakistan 1
Ryssland 1
Sverige 1
Thailand 1
Turkiet 1
USA 1
USA 1
USA 1
Frankrike 1
USA 1
USA 1
USA 9
Frankrike 1
Mexico 1
Ryssland 1
Frankrike 8
USA 7
Tyskland 5
Ryssland 4
Turkiet 3
Ukraina 3
Colombia 1
Netherländerna 1
Ukraina 38
Frankrike 13
USA 7
Förenade Arabemiraten 2
Kina 2
Norge 2
Ryssland 2
Sverige 2
Tyskland 1
Pakistan 1
USA 9

Frankrike 8
Storbritannien 2
Bangladesh 1
Brasilien 1
Kina 1
Haiti 1
Ryssland 1
Ukraina 1
Frankrike 4
Grekland 1
Pakistan 1
USA 1
USA 1470
Frankrike 23
Polen 7
Brasilien 3
Ryssland 3
Tyskland 2
Ukraina 2
Australien 1
Canada 1
Storbritannien 1
Frankrike 3
USA 2
Storbritannien 1
Ukraina 1
Frankrike 12
USA 11
Kroatien 8
Ukraina 5
Tyskland 2
Indonesien 2
Pakistan 2
Ryssland 2
Grekland 1
Litaven 1
Ukraina 8
Frankrike 1
USA 1
Frankrike 2
Tyskland 1
Ukraina 1
USA 1

= 5643


Notera först att två bloggar slå stort i USA just nu.

Jag skickade en artikel på creationist-bloggen till Texas skolstyrelse - och sedan gick bloggen som sådan "viral" som man säger.

Jag skickade en rättelse ang. St Thomas 1:sta och 2:dra Gudsbevis till en philosophie-professor som hade återgett en nuance fel - så gick äfven den allmän-christna apologetiska bloggen "viral".

Här äro först articlarne jag skickade, sedan sjelfva de "virala" bloggarne:

Correcting Theodore Gracyk's analysis
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com/2016/11/correcting-thomas-gracyks-analysis.html


Advantages of a Shorter Carbon 14 Chronology / Letter A of ex oriente - IV - Conclusion
http://creavsevolu.blogspot.com/2016/11/advantages-of-shorter-carbon-14.html


På respective:

somewhere else
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com


Och:

Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com


Och här äro statistikerna sednaste månaden för de två, notera att "totalt"-statistiken tas på annat sätt än de här gifna tio-i-topp-statistikerna.

 somewhere else Creation vs Evolution
USA 3815 5564
Frankrike 106 292
Canada 44 39
Singapore 33 44
Ukraina 24 36
Tyskland 13 49
Brasilien 4 57
Förenade Arabemiraten - 39
Ryssland - 23
Nederländerna - 19
Storbritannien 19 -
Polen 9 -
Portugal 7 -
Totalt 4276 6362


Deremot ligger Sverige i lä. Deraf kan missförståndet lätt uppkomma just i Sverige att knappast ngn läser mig, att det intet skulle löna sig att trycka upp mina texter i bokform.

Jag tror att de nämnda exemplerna visa att mitt project är, om intet helt och fullt realistiskt, i alla fall mer realistiskt än man kan tro i kära hemlandet.

Detta då skrifvet som en del af min vädjan till CSN om anstånd tils mitt skrifvande (hittils icke inkomstbringande) blir en inkomstkälla för mig och för mina creditorer. Der de nog stå för största summan.

Hans Georg Lundahl
Bibl. M. Audoux, Paris
Skt Nahums dag
1.XII.2016