Wednesday, May 24, 2017

Jag sökte statistik om medeltida giftasåldrar.


Typ, samma slags statistik som jag gaf här:

Φιλολoγικά/Philologica : Medieval women married when?
http://filolohika.blogspot.com/2017/05/medieval-women-married-when.html


Den som söker, han finner, men intet alltid meddetsamma det han söker ...

 • 1) Gustav Vasa eller Gustav I[2], sannolikt född 12 maj 1496, död 29 september 1560[3], var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–1523, under det pågående befrielsekriget.

 • 2) Erik Johansson (Vasa), död 8 november 1520 (avrättad vid Stockholms blodbad), var en svensk riddare och riksråd.
 • 3) Cecilia Månsdotter (Eka), född efter 1475, död 1522 i pesten under fångenskap i Blåtårn (Köpenhamns slott), var en svensk adelsdam. Hon är framförallt känd för att hon var mor till den svenske kungen Gustav Vasa.

  Gift c. 20

 • 4) Johan Kristiernsson (Vasa), född omkring 1426, död 4 juni 1477 på Rydboholms slott, Östra Ryd, son till Krister Nilsson (Vasa) och Margareta Eriksdotter Krummedige, var riksråd och riddare.
 • 5) Birgitta Gustavsdotter Sture (tre sjöblad, död 1472 på Rydboholms slott, Östra Ryd), dotter till Gustav Anundsson Sture och Birgitta Stensdotter (Bielke).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 6) Måns Karlsson (Eka), var riksråd och häradshövding.
 • 7) Sigrid Eskilsdotter (Banér), född på 1400-talet till Lindholmens gård i Orkesta socken i nuvarande Vallentuna kommun, Stockholms län, död hösten 1527 i Gäddeholm (nu Tureholm), Trosa kommun, Södermanlands län,[1] var en svensk adelsdam.

  Inget födelsesår. "Gift första gången 15 januari 1475 med riddaren och riksrådet Magnus Karlsson till Eka(som levde 1489–1500)[2], som nämndes i livet 1484, men var död vid tiden för Sigrids andra gifte."

 • 8) Krister (eller Kristiern) Nilsson (Vasa) till Vasa i Seminghundra härad och Björnö, Frötuna socken. Född cirka 1365, död 29 april 1442 på Viborgs slott.
 • 9) Margareta Eriksdotter (Krummedige) (1390-1451)

  8: Han var gift andra gången 1428 med Margareta Eriksdotter Krummedige, född omkring 1390 i Köpenhamn, död den 9 juni 1451, dotter till Erik Krummedige till Trankärr (ca 1338–1439) och Beata von Thienen (född 1360), med vilken han hade barnen

  38 år, knappast hennes första gifte?

 • 10) Gustav Sture, riddare och riksråd, född cirka 1410, död cirka 1444.
 • 11) Birgitta Stensdotter (Bielke), död omkring 1462.

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 12) Karl Magnusson, riddare, riksråd. Nämnd 1421-1467, Död 1467/1473.
 • 13) Gift med Birgitta Arentsdotter Pinnow, dotter till Arent Pinnow och Elin Andersdotter; död efter år 1489.

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 14) Eskil Isaksson (Banér) var ett svenskt riksråd, riddare, häradshövding och herre till Venngarn, född omkring 1415 och nämnd mellan 1438 och 1481.
 • 15) Cecilia Haraldsdotter (Gren), födelse- och dödsår okända (levde dock ännu 1465), var en svensk adelsdam.

  Inget födelsesår. "Cecilia Haraldsdotter gifte sig 5 juli 1441[1] med riksrådet Eskil Isaksson Banér."

  Annat : "Hon blev även mormors mor till Gustav Vasa."

  Mor till x = 2x+1.
  Mormor till x, dermed 2(2x+1)+1.
  Mormorsmor till x, sålunda 2(2(2x+1)+1)+1
  Om x nu är 1: 2(2(2+1)+1)+1 = 2(2(3)+1)+1 = 2(6+1)+1 = 2(7)+1 = 14+1 = 15.

  Liten lection i Sosa-Stradonitz ... Far till x = 2x, så farfarsfar till 1 = 8. Ngt enklare. Näste "16" är altså farfars farfar.

 • 16) Nils Kettilsson (Vasa), död tidigast 1378, var väpnare, fogde på slottet Tre Kronor, häradshövding i Frötuna skeppslag i Roslagen. Gift senast 1369 med Christina Jonsdotter (Rickebyätten).
 • 17) Se ofvan. Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 18) Erik Segebodsen Krummedige till Trankärr, född 1364 i Köpenhamn, död 14 september, 1439.
 • 19) Beata von Thienen (1360- )

  (38, som sagdt)

 • 20) Anund Algotsson Sture, även kallad Sture Algotsson, född 1380[1] och död 1434 var riddare i Grönskog, Fliseryd och även riksråd, son till Algot Magnusson (Sture) och Märta Bosdotter.[2]
 • 21) Han var gift med Kristina Anundsdotter (Lejonansikte).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 22) Sten Turesson (Bielke), född omkring 1380, död 1431, var ett svenskt riksråd, herre till Örby i Vendels socken.
 • 23) Gift första gången 1414 med Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)

  Inget födelsesår.

 • 24) Magnus Trottesson, riddare 1391. Nämnd 1364-1411.
 • 25) Gift med Märta Magnusdotter (Kase).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 26) & 27) Arent Pinnow och Elin Andersdotter

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 28) & 29) Isak Isaksson (Banér) och Märeta Siggesdotter

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 30) & 31) Harald Stensson Gren och Sigrid Tomasdotter van Vitzen

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.


2/3:iij Anna Eriksdotter (Vasa) (1503–1545), nunna i Vadstena kloster
2/3:u = 1
2/3:uj Margareta Eriksdotter (Vasa) Gift med Joakim Brahe och Johan av Hoya (-1536)

Margareta Eriksdotter (Vasa) eller Margareta Vasa, född okänt år, död 31 december 1536 i Reval i Estland, var en svensk adelsdam, syster till Gustav Vasa.

Margareta gifte sig på Stockholms slott 30 mars 1516 med Joakim Brahe, då hennes mosters make riksföreståndaren Sten Sture höll bröllopet.

Hennes man och far avrättades båda i Stockholms blodbad 1520.

Margareta återvände till Sverige 1524, trolovades i augusti det året, dagen efter Hoyas ankomst till Sverige, och gifte sig 15 januari 1525 i Stockholm med greve Johan av Hoya.

Barn med Joakim Brahe:

 • Mauritz, till Tärna, född 1517 (?), död ung.
 • Brita Joakimsdotter Brahe, född 1518(?), död 1554-06-22 på Vinäs i Eds socken, Kalmar län och begraven 1554-07-01 i Söderköping. Trolovad vid kungens bröllop 1531 och gift i Söderköping 1533-07-06 med riddaren, riksrådet och krigsöversten Birger Nilsson (Grip), till Vinäs och Tärna, friherre till Vinäs.
 • Öllegård, född 1519(?), död 1527 (före 1527-10-30) och begraven i Sko kloster.
 • Per Brahe dä, född 1520, död 1590, riksråd och greve.


Brita Brahe

1533
1518
0015 gift 15 år gammal

Barn med greve Johan av Hoya:

 • Jost av Hoya, sannolikt född hösten 1525, levde ännu i november 1544[11]
 • Johan av Hoya, född 1530 död 1574, biskop i Osnabrück, Münster och Paderborn.


4/5:i Kristiern Johansson (Vasa), riksråd, fogde på Kalmar slott, död 1497.
4/5:ij = 2
4/5:iij Katarina Johansdotter (Vasa), född 1472
4/5:iu Margareta Johansdotter (Vasa), född 1472
4:u Anna Johansdotter (Vasa), död 1506.

Anna Johansdotter (Vasa), född på 1470-talet, död 1506 och begravd i Vadstena, var en svensk adelsdam, dotter till riddaren och riksrådet Johan Kristiernsson (Vasa) och hans andra hustru Brita Tordsdotter (Bonde).

Gift senast 1498 med riddaren, sedermera riksrådet och hovmästaren Ture Jönsson (Tre Rosor).

20?

6/7:i = 3
6/7:ij Trotte Månsson (Eka).

(Ingen artikel - ja, jag vet han intet är en qvinna, men i en artikel om honom hade kanske fru, döttrar, svärmor nämnts)

8:i Kristina Kristiernsdotter (Vasa), död i början av 1430-talet; gift 1413 med Karl Stensson Blad, och 1416 med Bengt Jönsson (Oxenstierna).
8:ij Karl Kristiernsson (Vasa)
8/9:iij = 4
8/9:iu Birgitta Kristiernsdotter (Vasa)
8/9:u Nils Kristiernsson (Vasa)

Karl Kristiernsson (Vasa), död 8 augusti 1440 i Reval, var ett svenskt riksråd. Han var son till Kristiern Nilsson (Vasa) av Vasaätten och Margareta Johansdotter (Moltke).

Gift med Ebba Eriksdotter Krummedige, som var syster till Kristiern Nilssons andra hustru (d. 1460).

Barn:

 • Kettil Karlsson (Vasa) biskop, född 1433 ca, död 1465 i Stockholm.
 • Erik Karlsson (Vasa) (- 1491)
 • Johan, riddare vid Kristian I:s kröning 1457, död ogift 1461
 • Beata Karlsdotter (Vasa) gift 1454 med Bo Nilsson (Grip)
 • Margareta, nunna i Vadstena kloster 1455, död 1460


Inget mycket om brudarnes giftasålder, deremot fick jag veta att Gustav Wasa var slägt med två romersk-catholska biskopar (inclusive morbror till en i Osnabröck och Paderborn) och till en del nunnor i Vadstena, inclusive en syster. Hvilket kanske förklarar hvarföre Vadstena kloster intet upplöstes med de öfriga, utan var qvar till det hemska året 1593.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Johanna, Chusas fru
24.V.2017

Thursday, May 11, 2017

På FB om Maria Guds Moder, Hennes Syndfrihet och - om mitt språkbruk


M. Kh.
Vördar alla kristna jungfru Maria (sa)?

Är hon den bästa kvinnan någonsin enligt er?

Th. W.
Inom katolska och ortodoxa kyrkan vördas hon. Inom protestantiska kyrkan är hon en "vanlig" person - givetvis värd beundran men inte tillbedjan eller liknande.

J. K.
Hon är också utan synd i katolska kyrkan. Avlad utan synd och levde ett syndfritt liv. Hon är den mest perfekta människan som inte samtidigt är Gud (Jesus)

Elia Guds Barn
J. K.
Så hon hade inte en synda-natur?

Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?

När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur, och då kan man inte annat än synda.

Maria kan omöjligt varit utan synd.

Den enda anledningen till att Jesus var det är för att Jesus själv är Gud.

Om Maria hade varit utan synd så hade hon kunnat vara offret, och då hade Gud själv inte behövt lida så fruktansvärt.

Det är just p.g.a att ingen människa är utan synd som gjorde att Gud i sin Kärlek blev offret.

Gud välsigne dig.

:)

J. K.
Elia Guds Barn du kan läsa om " Den obefläckade avlelsen" (avsnitt 490-493) i katekesen.

http://www.katekesen.se

M. K.
J. K. Varför vördas inte Josef? Han tog ju på sig ett stort ansvar..

J. K.
M. K. Klart han gör. Han vördas bl.a. som kyrkans beskyddare, just p.g.a. det ansvar han fick när han beskyddade och vakade över den heliga familjen

M. K.
J. K. Jo men inte som Maria.

Elia Guds Barn
J. K.
Sorry, jag läser endast Bibeln för att förstå Bibeln. :)

J. K.
M. K. det är för att Maria är ett större helgon än Josef

M. K.
J. K. Jo, men varför..tycker nog att Josef gjorde ett större jobb än Maria

J. K.
Nä, Marias uppdrag var större och viktigare och hon var som sagt syndfri. Gud blev människa genom henne

Elia Guds Barn
J. K.
Använd Bibeln J., använd Bibeln för att bevisa det du säger. :)

J. K.
jag är katolik och kan hänvisar till kyrkan felfria lära. Det är du som är begränsad av Luthers påfund "sola scriptura"

Elia Guds Barn
J. K.
Om din lära hade varit felfri så hade den ensat varit Bibeln.

Men nu har du en lära som inte är i Guds ord.

Precis så hävdar typ alla sekter och kulter, de har den ''sanna läran'', men ingen utav dem håller sig endast till Bibeln, utan de läser Bibeln utifrån en utombiblisk lära.

Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog.

Och därmed blir icke ''sola scriptura'' en hädelse.

J. K.
Hur många sanna läror tror du kan finnas?

Fråga du mig så är det sola scriptura principen som skapat en mångfald av sekter. Protestantismens alla privat tolkningar och den splittring som finns mellan dessa tusentals samfund talar för sig själv

Men någonstanns måste vi väll ändå försöka mötas som syskon i tron. Även om du är ett halvsyskon ;)

Elia Guds Barn
J. K.

J.
Katolicism är en utav dessa ''sekter'', de är en utav dem som har utombibliska läror som hävdar att deras läror är sanna.

Vad katolicism gör med sina utombibliska läror är precis som många sekter och kulter, de säger vad Bibeln lär och punkt slut.

Sekter och kulter uppstår för att folk inte följer Gud, och inte för att Bibeln behöver utombibliska läror.

Om du hävdar det så hävdar du att Bibeln (Guds ord) är inkomplett utan människors utombibliska läror.

Nått att tänka på. ;)

J. K.
Det är väll bara en tidsfråga innan du börjar kalla dig själv för pastor Jim

[afstår från en mem]

C. B.
J. K. problemet med Elia är att så många har motbevisat han ständigt nu i flera månader med bla bibelcitat, diskussioner även förslkt vägleda honom osv ja även i andra grupper och att han då fortsätter smutskasta katoliker och kalla oss att tillhöra en sekt borde han inte ens kallas för halv broder. Han är ingen broder alls. Må Gud förlåta honom, vilsen.

J. K.
C. B. Vi har genom samma dop döpts till samma Jesus. Vi är bröder och systrar genom dopet även om det är tråkigt att vissa följer falska profeter.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Så hon hade inte en synda-natur? Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?"

Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.

"När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur,"

Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.

Hans-Georg Lundahl
M. K. Josef var född och aflad med syndanatur och är ingen fysisk förälder till Gud blifven menniska.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog."

Hallå der, försök att hitta "sola scriptura" i scriptura, om du kan!

Elia Guds Barn
Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här?

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

samma här?

Hans-Georg Lundahl
Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''.

Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

// Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här? //

Det är oerhördt undantagsvis, men dock möjligt att härstamma från Adam och Eva utan att ha syndanatur.

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

// samma här? //

Nej. Somliga af oss föddes från ofvan betydligt sednare än de aflades och föddes.

// Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''. //

Hvad då "det är ju"? Om du intet kan hitta sola scriptura i sola scriptura, så kan du intet enligt din egen princip göra sola scriptura till dogm.

Factiskt kan man hitta motsatsen - äfven om protestanter ha bortförklaringar. Typ "jo, men apostolisk tradition gick förlorad sedan dess, nu är bara Bibeln qvar" - utom att en apostolisk tradition som går förlorad sednare strider mot Matt. 28.

J. K.
En intressant parantes är ju att skriften faktiskt säger emot sola scriptura principen.

I 2 tess 2:15 står det:
"Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev"

Här hänvisar paulus till den muntliga traditionen likväl som till den skriftliga.

Hans-Georg Lundahl
Precis, men jag hittade bara intet II Thess 2:15 ...

Richard Agaeus
Hans-Georg Lundahl du vet hur man skriver på modern svenska - lägg ner rollspelet

Hans-Georg Lundahl
UK calling US "we refuse to respell colour labelled axe as color labeled ax".

M a o, jag bojkottar en anvisning från en svensk regering 1906, eftersom jag anser att anvisningen var ond, i o m att den lade sig i mer än en regering borde lägga sig i.

Det är intet mer rôle-spel än att spela lydig undersåte och kanske nästa år behöfva stafva på ännu ett annat sätt!