Tuesday, November 14, 2017

Är HS naturligt? Jag débatterar mot nra andra


Är HS naturligt? : Jag débatterar mot BH · Jag débatterar mot nra andra

Annan undertråd
samma hufvudtråd, under en status af RL ..

JW
är det nån som vet om homosexualla män möjligen skulle vara mindre våldsbenägna ?

Hans-Georg Lundahl
härefter HGL
Huru skulle det vara relevant?

Dessutom troligen felaktigt. Feminina män mindre våldsbenägna = / = (är icke lika med) homosexuella.

Det finns feminina heterosexuella män och det finns masculina och våldsbenägna homos (colla in "bear" eller hvad det nu var)

TK
Inte när de träffar csi-personer 😉

ME
I Sparta tog de fasta på att relationer mellan stridande var bra för moralen. Bra för sammanhållningen. Och elitförbandet i Thebes bestod av 150 homosexuella par som stred sida vid sida. Tror att de var något mer konkret rimligt sant på spåren. Heterosexuella kan kanske också slåss. Men homosexualitet är moralstärkande och borde snarare framhållas som en dygd, inte som ett problem.

HGL
Hvad för slags "moral" menar du att homosexualitet stärker?

Sjelfkänslan? Modet? Det fins godt om odygder som stärka dessa med. Har du sett ngn deprimerad tjuf?

ME
Jag menar att det var en officiellt uttalad dygd och av den anledning att det stärkte moralen i de stridande förbanden. Varför undrar du? Vet du hur kärlek påverkar människor, deras sammanhållning och lojalitet med varandra? I så fall behöver jag nog inte förklara närmare. Vet du inte det, kan jag nog inte förklara.

HGL
"sammanhållning och lojalitet"

Ah, OK.

Nu äro sammanhållning och lojalitet intet dygdiga i alla sammanhang.

T ex skulle du knappast anse att sammanhållningen och lojaliteten i en SS-afdelning äro dygder, i o m att målet är fel.

Hvarföre skulle jag då intet kunna anse att homosexualiteten i Sparta var en odygd, när den sammanhållning och lojalitet den hjelpte var sådan hos ... homosexuella?

ME
Om kärlek mellan mannarna innebar en mer stridbar armé var det till nackdel för de arméer de stred mot, självklart. Men problemet är väl snarare i så fall att det inte fanns tillräckligt mycket kärlek mellan mannarna i de förband som besegrades, och att de likt spartanerna borde se det som en dygd, alltså även för egen del något eftersträvansvärt. Överhuvudtaget är det märkligt att argumentera för att för mycket kärlek mellan människor är ett problem. För i det stora hela är det inte så, i alla fall inte som jag ser det. Jag tror på kärleken förvisso, men det är ingen blind tro. Tycker mig se mycket bevis på att kärlek är mer positivt än negativt i det stora hela.

HGL
 • 1) Homosexualitet är intet för mycket kärlek mellan män, utan fel slags.
 • 2) Alla som klåddes upp, i väpnad strid eller annars, af SS, kanske enligt dig hade problemet "för litet kärlek mellan mannarne"?


För att intet tala om de som klåddes upp af SA, hvaraf en del öppet HS ...

Tredje undertråd
samma hufvudtråd, under en status af RL ..

FL
Jo, det förefaller som om skeptiker till homosexualitet får för sig att de enda dessa människor sysslar med är sex – perverterat sex till på köpet. De lever oftast helt vanliga och odramatiska liv. Förutom när de blir påhoppade av skeptiker.

Hermanni Pihlajamaa
[utgår från att han kan stå för sitt namn]
De får förstås leva vanliga och odramatiska liv, men sekularisterna vill inte hjälpa dem att komma igång med det, utan stjälper dem genom att uppmuntra det onormala.

Men helt har sekularisterna inte lyckats bekräfta det felaktiga. Det finns en förtryckt och föraktad skara människor som kämpar mot det onaturliga också på denna punkt i sina liv. Jag lyfter på hatten åt dem. De har förstått att kärlek inte låter sig kombineras med onaturlighet.

FL
Hermanni Pihlajamaa I och med det uttalandet så har du i din uppblåsta självgodhet värderat deras liv och personlighet till noll och intet. Du har ansett dig ha tolkningsföreträde för det normala, det godkända och det önsksnsvärda i livet.

Du blåser upp dig som en högfärdspumpa i en russinbod.

Vik hädan från de förföljda, såväl de sanna kärleksfulla och förföljda kristna genom historien, som de sanna kärleksfulla och förföljda HBTQ-människorna genom historien. De spelar i samma lag och du spelar i förföljarnas. När du upphöjer dig ska du vara förödmjukad. Och må de som tror på Jesus, sanningen och ordet, be för dig i kristen anda och älska dig trots att du är deras fiende.

Jag har aldrig hört värre dynga (1).

En poäng får du: du är åtminstone rakryggad i din fördömelse av de avvikande. Det gör dig inte kristen, men det gör dig ärlig.

Hermanni Pihlajamaa
Nej, tvärtom är deras liv och personlighet viktiga för mig.

Jag står för vad som är majoritetsuppfattningen globalt och historiskt.

D.v.s. kärlek i konflikt med skapelsen/det naturgivna - finns inte!

Nu ska vi se, var det något substantiellt där bland tiraderna, något att bemöta ... nej, ser inte ut så.

Välkommen att höra mer "dynga" (2)!

Och, trots din likgiltighet för dem som kämpar mot sin onaturliga böjelse, människor som du inte bevärdigar ett ord, så lyfter jag fortfarande på hatten åt dem. Ni är hjältarna!

FL
Nej, jag tycker nog att de förföljda kristna och se förföljda homosexuella, för att inte tala om de förföljda homosexuella kristna är några av de sanna hjältarna.

Hermanni Pihlajamaa
Dynga (3) ska med dynga (4) bemötas.

Hermanni Pihlajamaa
Ah, så du erkänner att du skrivit dynga (5).

Ja, märk hur du ser ner på homosexuellas kamp att bli heterosexuella. Din tystnad inför denna minoritet är monumental. Det är en likgiltighetens (tig-ihjäl-tystnad), så uppfattar jag saken. Men all heder åt dem, de kämpar för normaliteten!

FL
Vi har inte ens anledning att debatera den gruppen människor, men gärna för mig.

Jah har ingen aning om orsakerna till att de vill förneka sin sexuella läggning. Förmodligen är inte orsaken enhetlig.

Att börja gissa varför de vill bli något de inte är känns bara förmätet.

Istället vill jag gärna att du definierar begreppet "naturligt" här, då att vi har något vettigt att utgå ifrån.

Självklar erkänner jag att även om orsakerna bakom mina tirader är seriösa och odyngiga, så var mitt utbrott spontant och något som naturligtvis skulle bedömas som "dynga" (6) i dina ögon.

Hermanni Pihlajamaa
Gärna för dig? Nej, det var huka-huka, innan pressen blev för stor.

Skyll inte ditt ord "dynga" (7) om dina texter på mig!

Och se själv hur du skriver ännu ett inlägg som förminskar dessa människor till nada. Du har inte ett ord att säga om dem, plötsligt är det jättesvårt att uttala sig om grupper. Men när det gäller hbtq, ja då är du eld och lågor och idel sympatier.

FL
Hermanni Pihlajamaa

Då bedömer du mig fel. Jag varken vill eller tänker huka rörande homosexuella som försöker bli hetero, lika lite som jag hukar för någon intressant fråga rörande människor. Jag har bara väldigt lite att säga om dem själv eftersom jag inte känner till något om deras tankar och möda.

Jo, jag bemötte din dynga med tirader som beskriver hur jag kände. Jag rycker nämligen att det är dynga att kalla homosexualitet för onaturligt av såväl biologiska som etiska skäl.

Nej, min avsikt var inte att förminska "dessa människor". Men jag kan ju inte gissa något om dem. Det vore respektlöst.

Jag uttalar mig gärna ifall jag vet hur de mår, tänker och agerar.

Ja, jag är vad du kallar "eld och lågor" för utsatta människor. Det gäller långt ifrån bara HBTQ-människor.

Berätta nu gärna hur du definierar "naturligt", annars får jag snart anledning att påstå att DU hukar. Du har nämligen anklagat HBTQ-människor för onaturlighet utan att närmare definiera naturlighet.

RL
Hermanni Pihlajamaa "homosexuellas kamp att bli heterosexuella" Va? Jag trodde de homosexuella kämpade för att få vara sig själva utan att bli dömda för den de är?

Hermanni Pihlajamaa
Ja, så okunnig du var. Nu vet du mer.

RL
Hermanni Pihlajamaa Vilka homosexuella kämpar för att bli heterosexuella? Finns det en organisation eller är det en mer personlig kamp du talar om? Har inte hört talas om detta innan, därav frågan...

Hermanni Pihlajamaa
Så kan det bli när man lever i en ankdamm där etablissemangen styr genom att kontrollera informationsflödet.

Folk med homosexuella böjelser som kämpar mot dem finns lite här och var, också i ankdammen Sverige och andra sekularistiska fästen.

FL
Hermanni Pihlajamaa
Du är alltså inte ett dugg intresserad av att diskutera deras situation, motivation och skäl till att förneka sin läggning, utan bara att gnälla över Sverige? Ska jag förstå det så? Jag har flera gånger bett dig att förklara omständigheter och att definiera din ståndpunkt. Men du väljer att huka. Synd.

Eller om jag uttrycker mig så här: förutom att du hävdat att "kärlek i konflikt med skapelsen/det naturgivna - finns inte" så har du bara visat dessa människor som du pratar om likgiltighet som du inte bevärdigar ett ord. Du försvara således din tro (vad den nu bygger på) inte dessa människor.

Hermanni Pihlajamaa
Jag ursäktar ju dig FL med att tala om situationen i Sverige. Hade du bott i ett naturligare land, t.ex. någonstans i Afrika, och förfäktat samma idéer hade det varit värre, än mer hårdkokt.

Nej, jag bryr mig om dem. Jag bryr mig faktiskt om propagandister också, sådana som du. Men också om dem som kämpar den goda kampen mot den onaturliga böjelsen. Störs skuld har faktiskt propagandisten, på sätt och vis. Lärorna styr världen, och är det falska läror är styrningen åt helvete, om jag får vara bokstavlig.

RL
Hermanni Pihlajamaa "... ett naturligare land..."

"... den onaturliga böjelsen."

Enl. vem? Vad är ett naturligt land? Vad är en onaturlig böjelse?

ME
Kristna omvändelseprogram för homosexuella är ju numera förbjudet i USA (tack Obama) och det finns goda faktaunderstödda skäl till det. För det första fungerar det inte att omvända någon. Vad som går är att få människor att avsexualisera och förneka sig själva för att i nästa steg anpassa sitt sätt att leva. Det är psykologiskt påfrestande, nedbrytande och förstör människors liv och välbefinnande. Som yttersta konsekvens driver det människor in i döden som inte kan leva med, vad deras kristna omgivning, intalar dem är ett misslyckande. Och även i Sverige finns alltså de som hejar på. Fullständigt vidrigt, kärlekslöst och människofientligt är vad det är.

[Min emphas ang. Obama-hyllningen]

FL
Hermanni Pihlajamaa
Du hävdar att det är en onaturlig böjelse. Jag skulle vilja ha lite underlag för det. Du får gärna även belägga varför kampen mot denna böjelse är god.

Jag hävdar (och nu får du ursäkta att jag blir en smula mer personlig) att det är dina påståenden med stöd i Bibeln som är falska. Och det gör jag därför att Bibeln stödjer sig på allt för vaga och förlegade sanningar. Genom medmänsklig forskning, dialog och empirism har vi kunnat slå fast att homosexualitet varken är skadligt eller oetiskt. Rätt bejakad och tillämpad gynnar den kärlek mellan människor. Det som skrevs i Bibeln bygger på okunskap och fördomar. På samma sätt som tryckfel har smugit sig in i Bibeln så har/kan även bristande insikter smyga sig in i Bibeln när människan nedtecknade den. Även om inspirationen till den faktiskt kommer från Gud. Det borde även du förstå.

Hans-Georg Lundahl
Nra här utgå från att homos ha problemer med att lefva heterosexuelt ...

 • 1) Oscar Wilde gjorde sin fru ytterst besviken, men det genom snedsprång, icke genom impotens hos henne, hvad jag vet (han hade barn)
 • 2) Frugan till Roy Campbell hade en lesbisk affär med Vita Sackville-West - men bortsedt från det inga problemer med att göra barn med herr Campbell


Hermanni Pihlajamaa, nra år sedan funderade jag på att skrifva en chörsång sjungen af Sodomiter - mot homosexualister som sjelfva intet ha en ond bögelse som ursäkt ... tyvärr skref jag intet ned den och har nu glömt orden, tror du skulle kunnat uppskatta den (bara du intet tar mig för en af dem, tack!)

FL "Genom medmänsklig forskning, dialog och empirism har vi kunnat slå fast att homosexualitet varken är skadligt eller oetiskt."

Hur i fagerlund skulle ngt af dessa saker kunna "belägga" om en sak är ethisk eller intet?

Du reducerar ju moralen till en öfverenskommelse, i så fall fins det knappast ngt att belägga om den.

Men om du nu valde ordet, kanske du har ngt slags resterande insigt om att moral är en naturligt bestämd del af menniskan. Att ändra den är som att operera in ett sjette finger per hand. Och i så fall kunna nämnda saker intet belägga det nämnda, utan snarare misstänkas att vara en slags inoperering af elfte och tolfte fingrarne, elfte och tolfte tårna.

Sedan är din rappakalja om att stå på ett ben på stängslet mellan atheistisk och christen bibelsyn inget argument heller.

RL ang def se mitt första inlägg i débatten jag copierade här:

Är HS naturligt? Jag débatterar mot BH
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2017/11/ar-hs-naturligt-jag-debatterar-mot-bh.html


FL
Man har försökt påvisa att homosexualitet är en sjukdom. Eftersom ingen forskning har kunnat belägga ett insjuknande pga av just homosexualitet så har man övergett att klassa det som sjukdom. Genom dialog har det framkommit att en överväldigande majoritet av homosexuella som "kommit fram" äntligen har känt sig som "sig själva" vilket får betraktas som eftersträvansvärt.

Inga empiriska studier har heller kunnat påvisa några negativa effekter som på något sätt skulle kunna ifrågasätta det etiskt riktiga i att HBTQ-människor lever sina liv utifrån den läggning de begåvats med.

Hans-Georg Lundahl
"Man har försökt påvisa att homosexualitet är en sjukdom."

Andra idioter ha försökt kalla kleptomanie en sjukdom. Att detta är pseudomedicin innebär intet att vare sig sodomie eller tjufnad äro ethiska handlingar.

"Eftersom ingen forskning har kunnat belägga ett insjuknande pga av just homosexualitet så har man övergett att klassa det som sjukdom."

En ganska god grund att intet heller klassa kleptomanie som en sjukdom.

Medicin har intet med saken att göra.

"Genom dialog har det framkommit att en överväldigande majoritet av homosexuella som "kommit fram" äntligen har känt sig som "sig själva" vilket får betraktas som eftersträvansvärt."

 • 1) Icke i alla sammanhang. Om en "kleptoman" ändtligen känner sig som sig sjelf när han sjel, gerna med adrenalinchocker, kanske hans läkare bör gratulera honom, men han borde ändå sitta af eller återställa eller betala skadestånd, beroende nu på huru mycket han stulit.

  Om en mobbare ändtligen känner sig som sig sjelf när han nra dagar eller veckor i rad ringat in ngn (med sina medmobbare) och fått honom att gråta eller uttrycka ilska utan att göra ngn af mobbarne illa, och denne sedan misslyckas att rätta till saken för att ingen lärare var der och såg och för att det man (i allmänna ordalag och rent verbalt) sade till den mobbade tycks läraren vara rimligt ... än en gg, kanske läkare bör gratulera grabben till god helsa, men läraren bör gifvetvis se upp bättre nästa gg och få honom relegerad.

  M a o att "ngt är friskt" i rent medicinsk mening innebär intet att det är OK i ethisk mening.

 • 2) Dialogen tycks ha förts på medicinares termer. M a o, läkare leka ethik-experter, jag tror verkligen intet de äro det.


"Inga empiriska studier har heller kunnat påvisa några negativa effekter som på något sätt skulle kunna ifrågasätta det etiskt riktiga i att HBTQ-människor lever sina liv utifrån den läggning de begåvats med."

Antar att du menar medicinska studier.

OK, det var ingen empirie bakom att 2003 dåv. statsministern annoncerade att pensioner härefter skola completteras af privata försäkringar?

Det var ingen empirie bakom att Tyskland pressar unga arbetare att jobba hårdare?

Det var ingen empirie bakom att Frankrike nyss högde pensionsåldern?

Sodomie, masturbering, preventivmedler och annat ligger intet på något sätt bakom att födelsetalen sjunka och att gamla äro fler om att lefva på färre ungas arbete? Det är BARA abort, eller BARA kyskhet som ligger bakom? Eller äro födelsetalen så ypperliga att pensionerna få ses som ganska väl garanterade i alla fall?

Om man afsubventionerar preventivmedler och rentaf förbjuder dem bör man förbjuda sodomie med : båda handlingssätten bidra till färre barn, liksom tjufnad bidrar till mindre stabilitet i företag eller privatlif. Liksom mobbing bidrar till mindre studiero för vissa. Etc.

RL
Hans-Georg Lundahl Vill du svara på något jag skrivit här, gör det här. Jag tänker inte ge din blog trafik för att läsa fina svar.

Hans-Georg Lundahl
Det har intet gått upp för dig:

 • 1) att jag svarar här först (sedan komma båda repliker upp på min blogg, din som min)
 • 2) att mina svar ge minst lika mycken trafik
 • 3) att griniga typer som du ha bidragit till att trafiken från Sverige är MYCKET dålig.


Derefter
ansåg jag att RL kunde blockeras, så slapp han oroa sig för hvad jag kunde se af hans publicationer. Sedan hände detta:

"Cette publication a été supprimée ou ne peut pas être chargée."

Ack ja, tråden i dess helhet var ju också hans status i grouppen. Nåja ... fick sista ordet här, såvida de intet gå hit för att commentera (och det få de, no problems).

Monday, November 13, 2017

Är HS naturligt? Jag débatterar mot BH


Är HS naturligt? : Jag débatterar mot BH · Jag débatterar mot nra andra

RL
delade FKs publication.
10 november, 17:01
Jag kickar liv i frågan om homosexualitet är naturligt. Vad säger ni egentligen?

[Utelemnar publicationen, svarade bara på inledande ord, af RL.]

Hans-Georg Lundahl,
härefter HGL
"Förekommande i naturen" = / = "naturligt"
Naturligt = icke tillfälligt, icke skadadt, icke missbildadt ...

BH
Men va bra! Men tanke på att homosexualitet varken är tillfälligt, skadat eller missbildat så är ju frågan löst då.

HGL
Noterade du evt de sista puncterna? [=...=osv]

Och det ÄR i förhållande till det kön man fått:

 • tillfälligt (hvarken man eller qvinna brukar vara homo)
 • skadadt (det är inget man föds till)
 • missbildadt (dysfunctionnelt i förhållande till sexualitetens syfte)


BH
HGL
Det är vad du anser/tror måhända.

 • vad män och kvinnor ”brukar” vara är på sin höjd subjektivt. De flesta ”brukar” vara högerhänta, ska det få styra om det är ok och/eller accepterat att vara vänsterhänt?
 • det ÄR något man föds till! Sluta sprida felaktigheter! Jag skulle vilja be dig att faktiskt prata med och lyssna på vad homosexuella säger angående detta men jag vill nog inte utsätta någon för att behöva försöka föra ett samtal med dig om du inte kan lyssna.
 • sexualitet är mångfacetterat och inte enbart en funktionalitet för reproduktion.


Jag anser dina åsikter vara det som är dysfunktionellt med ett modernt accepterande samhälle

HGL
Jag anser det moderna samhället vara dysfunctionnelt i jemförelse med menniskans natur.

Att vara vensterhändt är intet naturligt, men heller intet så vigtigt. Det kan finnas handtverk och sysslor i hvilka vensterhändthet bör utselutas, sex hör intet dit.

Jag har hört det der om "man föds till det", men factum qvarstår enda läggningen som är nästan 100 % stabil är heterosexualitet, och jag misstänker starkt att det man i sådana fall föds till är ngt annat än homosexualitet som sådan.

T ex kan en man födas till att vara en smula qvinligare, och vexa upp bland folk som se detta som bögaktigt, och dermed bli bög. Vice versa för lesbisk. Notera, "t ex", jag har intet schizzerat alla fall.

Jag väntar med nästa till efter svar.

BH
Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv. Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva. Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här. I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror.

HGL
"Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv."

Intet allt.

Jag tar in hvad de kunna visa som skedda händelser, intet alltid slutsatser.

x säger "jag blef hypnotiserad och gick tillbaka till ett tidigare lif"

Jag tar in att den upplefvelsen egde rum under hypnos, jag tror intet på sjelavandring.

Det "tidigare lifvet" var en helt annan menniskas, eller en icke existerande fictiv menniskas, upplefvelsen ett konstverk, af egna "undermevetna", af elfvor, eller af djeflar. Sällan af Guds englar. Slutsatsen att x har en sjel som tidigare lefvat i en annan kropp går jag intet på.

Samma med slutsatsen "y föddes till homosexuell". Man brukar intet minnas sin egen födelse, och man brukar intet ha direct sexuella känslor före puberteten.

"Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva."

Vet x att hon lefvat ett tidigare lif?

"Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här."

Jag tror jag svarat.

"I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror."

Som du önskar.

Uppdatering
efter att BH sett länken till ofvanstående.

BH
21 timmar sedan
HGL
Så du kopierar vår dialog och klistrar upp den på din blogg? Vad vill du åstadkomma med det!?

BH
18 timmar sedan
Är du medveten om att du även bryter mot gruppens regler här?

BH
5 timmar sedan
HGL Kan du vara så vänlig att;

 • 1 förklara varför du lade upp vår dialog på din blogg utan att be om min tillåtelse, och
 • 2 ta bort inlägget från din blogg! Jag uppskattar det inte och det bryter mot gruppens regler


HGL
3 min sedan
 • 1) Ditt argument om att jag vägrar ta till mig hvad andra s a s "veta" om sig sjelfva hade jag intet hört innan, nu är det besvaradt.

  Jag anser att mitt svar är ytterst godt, och att jag gör mina läsare en tjenst genom att tillhandahålla vår dialog.

 • 2) Uppskattar du intet att dina argument komma ut?

  Det var derföre jag förkortade ditt namn, för att intet hänga ut dig ifall du nu var blyg ...


HGL
Och till anmodan : nej.

Annan tråd, administrativia

BH
Jag skulle vilja få kontakt med en admin, jag skriver enbart från min telefon och den vill inte tagga folk alla ggr om det inte gäller ett direkt svar..

David Silverkors
Vad är du vill diskutera BH? Jag är en admin.

BH
David Silverkors
Hej, och tack för din respons David.

Jag kommenterade en post som en Hans-Georg Lundahl gjort i en tråd om homosexualitet. Utan att fråga mig om tillåtelse så kopierade han vår diskussion och lade ut den på sin blogg. Det framgår inga personliga uppgifter om vem jag är utan jag omnämns bara med mina initialer, men jag uppskattade det ändå inte. Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta.

Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på.

David Silverkors
Hans-Georg Lundahl: Du får en varning, då du har citerat inlägg från denna grupp utan medgivande från den berörde. Se regel 7 i våra regler Det inlägg jag syftar på finns på din blogg:

[länk hit:]
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2017/11/ar-hs-naturligt-jag-debatterar-mot-bh.html

Gruppens regler: https://www.facebook.com/notes/livets-frågor-religion-och-livsåskådningsdialog/regler-för-gruppen/1232813150145355/

// Admin

Hans-Georg Lundahl
David Silverkors, factum är att jag anslöts till grouppen medan den var "öppen". Sedan blef den "sluten" bakom ryggen på mig.

Jag är först och främst scribent. Medlem i denna groupe kommer betydligt längre ned.

3 Tillägg
 • 1) "Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på."

  Jag trodde débatten var färdig, BH hade uttryckt sig så.

  Mitt agerande är altså intet ett sätt att débattera med honom, utan en tjenst till mina läsare.

 • 2) "Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta."

  Han frågade 21, 18 och 5 timmar innan jag fick syn på hans frågor.

  Jag svarade så fort jag fick syn på dem.

 • 3) Såg regel 7:

  "Man får inte utan medgivande av berörda citera eller posta skärmdumpar ur gruppen i andra grupper (eller sammanhang). Gruppen är sluten och därför stannar det som skrivs här."

  Detta har uppenbart skrifvits EFTER att en vän eller tidigare sådan anslöt mig till grouppen medan den var öppen.


David Silverkors
Hans-Georg Lundahl Gruppen har varit sluten i så många år jag varit med i alla fall. Du kom med i april förra året, då var gruppen sluten och regeln fanns även då. Vänligen ta bort inlägget.

BH
David Silverkors
Tack för din hjälp David

Hans-Georg Lundahl
Ngn admin kan mycket väl ha ändrat det fem secunder för att ansluta mig.

Men det är i o f s också möjligt jag gjorde ett undantag mot min princip om att intet gå med i slutna groupper.

Tja, i så fall ... tant pis.

Jag tänker dock intet ta bort inlägget.

Tuesday, October 10, 2017

FB Censurerar Mina Länkar


Jag föreslog just Stephan Borgehammar att publicera ett urval af mina dikter.

Jag gaf en lista af länkar han kunde botanisera bland. Otur. FB har ngn mechanism i hvilken ngn matat in att ngn af mina länkar är att blockera.

Tuesday, September 26, 2017

Förfäder på 1700-talet - fyra kändisars


Notera först att jag icke tagit förfäderna från wiki, utan från ...

Family Tree & Family History at Geni.com
https://www.geni.com/


Notera vidare, detta är ingen högläsningsvänlig post, denna läses helst som facklitteratur i tystnad. Men den som vill läsa detta högt har min respect. Ett tips, utelemna ciffrorna i undre raderna, de äro till för att hålla reda på ställvärdena, ange deremot i efterhand hvilken eller hvilka två värden som är median, de äro cursiverade.

Födelsedatum:
19 november 1774 (50)
Födelseort:
Örsta mellangård, Lid, D
Död:
6 november 1825 (50)
Herrvreten, Gryt, D

Födelsedatum:
27 mars 1788 (78)
Födelseort:
Lid, D
Död:
4 februari 1867 (78)
Stjärnholms Baggbol, Gryt, D

Födelsedatum:
25 november 1783 (74)
Födelseort:
Sjöstugan, Flen, Dunker, D
Död:
8 oktober 1858 (74)
Nystugan, Hesselby Rote, Gryt, D

Födelsedatum:
24 oktober 1783 (82)
Födelseort:
Gryt, D
Död:
23 januari 1866 (82)
Nystugan, Hesselby Rote, Gryt, D

Födelsedatum:
13 december 1819 (60)
Födelseort:
Slätthög, G
Död:
11 september 1880 (60)
Lindås Westergård, Vislanda, G

Födelsedatum:
4 oktober 1821 (32)
Födelseort:
Fighult, Kristinebergs ägor, Gårdveda sn, Småland
Död:
31 januari 1854 (32)
Ryssby, Kalmar län (H) Småland, Sverige

Födelsedatum:
6 juni 1782 (57)
Födelseort:
Kristuna, D
Död:
13 december 1839 (57)
Attersta, Björnlunda, D

Födelsedatum:
1786 (64)
Födelseort:
Järna, D
Död:
26 november 1850 (64)
Trosa-Bro, Vagnhärad, D

Födelsedatum:
11 december 1782 (71)
Födelseort:
Frustuna, D
Död:
4 februari 1854 (71)

Födelsedatum:
25 september 1799 (48)
Födelseort:
Gymninge, Holm fs, Uppsala Län, Sverige
Död:
25 juni 1848 (48)
Broby, Kalmar fs, Uppsala Län, Sverige


32 48 50 57 60 64 71 74 78 82
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Födelsedatum:
1786 (69)
Födelseort:
Bortigarden, Bjerkeset, Gjemnes, Møre og Romsdal, Norge
Död:
1855 (69)

Födelsedatum:
1780 (69)
Födelseort:
Norpå, Enstad, Lesja
Död:
1849 (69)
Lyngstad, Eide, Møre og Romsdal, Norge

Födelsedatum:
4 december 1791 (73)
Födelseort:
Kornstad, Averøy, Møre og Romsdal, Norge
Död:
4 oktober 1865 (73)

Födelsedatum:
14 december 1794 (68)
Födelseort:
Kornstad, Averøy, Møre og Romsdal, Norge
Död:
4 oktober 1863 (68)

Födelsedatum:
1771 (74)
Födelseort:
Tornes, Fræna, Møre og Romsdal
Död:
20 maj 1845 (74)
Naas, Eide, Møre og Romsdal

Födelsedatum:
februari 1777 (55)
Födelseort:
Tornes, Bud, Fræna, Eide, Møre og Romsdal
Död:
20 november 1832 (55)

Födelsedatum:
25 januari 1768 (59)
Födelseort:
Kornstad, Averøy, Møre og Romsdal, Norge
Död:
16 juli 1827 (59)

Födelsedatum:
avant september 3, 1769
Födelseort:
Vasenden, Hustad, Fræna, Møre og Romsdal, Norge
Död:
21 november 1850

Födelsedatum:
avant juni 23, 1811
Födelseort:
Hemnes, Nordland, Norge
Död:
12 april 1878
Vefsn, Nordland, Norge


55 59 67 68 69 69 73 74 81
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Båda tvås:

32 48 50 55 57 59 60 64 67 68 69 69 71 73 74 74 78 81 82
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Andra i hvart fall tidvisa paret, ene:

Födelsedatum:
13 december 1771 (58)
Födelseort:
Högahylta, Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige
Död:
8 december 1830 (58)
Sjötorp, Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige

Födelsedatum:
10 augusti 1770 (33)
Födelseort:
Sjötorp, Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige
Död:
5 februari 1804 (33)
Sjötorp, Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige

Födelsedatum:
1769 (62)
Död:
26 juli 1831 (62)
Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige

Födelsedatum:
1771 (48)
Död:
13 februari 1819 (48)
Hinneryd, Kronobergs Län, Sverige

Födelsedatum:
1769 (43)
Död:
3 maj 1812 (43)
Kolsbotorp, Grästorp, Flo fs, Västra Götalands län, Sverige

Födelsedatum:
24 september 1750 (63)
Död:
27 maj 1814 (63)
Kolsbotorp, Grästorp, Flo fs, Västra Götalands län

Födelsedatum:
1 september 1776 (75)
Födelseort:
Grästorp, Flo fs, Västra Götalands län, Sverige
Död:
7 maj 1852 (75)
Bransöls rote, under kronogården, Särestad, Hallands Län, Sverige

Födelsedatum:
28 juli 1771 (90)
Födelseort:
Nennesmo Sörgård Reftele, Sverige
Död:
24 mars 1862 (90)
Väcklinge Söregård Reftele, Jönköpings län, Sverige

Födelsedatum:
21 maj 1766 (77)
Födelseort:
Väcklinge Storgård, Reftele, Jonkopings Län, Sverige
Död:
7 augusti 1843 (77)
Väcklinge Söregård, Reftele, Jonkopings Län, Sverige

Födelsedatum:
15 januari 1749 (79)
Födelseort:
Stranden, Ödsmål, Västra Götalands Län, Sverige
Död:
15 maj 1828 (79)
Rebbetegen, Ödsmål, Västra Götalands Län, Sverige

Födelsedatum:
13 october 1745 (60)
Födelseort:
Brännerna, Ödsmål, Västra Götalands Län, Sverige
Död:
7 november 1805 (60)
Rebbetegen, Ödsmål, Västra Götalands Län, Sverige (kolik)

Födelsedatum:
1 februari 1760 (72)
Födelseort:
Jernblästen, Ödsmål, Västra Götalands Län, Sverige
Död:
18 maj 1832 (72)
Apelröd, Karlstorp, Spekeröd, Västra Götalands Län, Sverige (feber)


33 43 48 58 60 62 63 72 75 77 79 90
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Och andra:

Födelsedatum:
2 januari 1800 (59)
Födelseort:
Vings Kvarn, Falköping, Norra Åsarp fs, Västra Götalands Län, Sverige
Död:
13 october 1859 (59)
Guldkällan, Dalum (P)

Födelsedatum:
11 november 1789 (68)
Födelseort:
Vedåsla Storegård, Blidsberg, Västra Götalands Län, Sverige
Död:
17 september 1858 (68)
Guldkällan, Dalum (P)

Födelsedatum:
11 november 1786 (70)
Födelseort:
Kärråkra fs, Västra Götalands län, Sverige
Död:
29 april 1857 (70)
Torbjörnsarp, Möne fs, Västra Götalands Län

Födelsedatum:
9 augusti 1784 (64)
Födelseort:
Möne fs, Västra Götalands Län
Död:
12 maj 1849 (64)
Torbjörnsarp, Möne fs, Västra Götalands Län

Födelsedatum:
12 februari 1786 (64)
Födelseort:
Stommen, Kärråkra, Västergötland, Sverige
Död:
24 november 1850 (64)
Öjelunda Storegården, Kärråkra, Västergötland, Sverige

Födelsedatum:
29 september 1783 (49)
Födelseort:
Storegården Öjelunda, Hällstad, Kärråkra, Västergötland, Sverige
Död:
25 maj 1833 (49)
Baggården, Hällstad, Kärråkra, Västergötland, Sverige

Födelsedatum:
19 juni 1790 (41)
Födelseort:
Nr 2, Trää, Norrvidinge (M), Skåne, Sverige
Död:
27 januari 1832 (41)
Nr 1, Lund, Källs-Nöbbelöv (M), Skåne, Sverige

Födelsedatum:
23 juni 1795 (69)
Födelseort:
Källs Nöbbelöv (M), Skåne, Sverige
Död:
21 november 1864 (69)
Nr 1, Lund, Källs-Nöbbelöv fs, Skåne län, Sverige

Födelsedatum:
2 januari 1786 (84)
Födelseort:
Vireda, Jönköpings Län, Sverige
Död:
25 december 1870 (84)
Gränna, Jönköpings Län, Sverige

Födelsedatum:
10 november 1788 (80)
Födelseort:
Gränna, Jönköpings Län, Sverige
Död:
22 november 1868 (80)
Gränna, Jönköpings Län, Sverige

Födelsedatum:
14 december 1787 (48)
Födelseort:
Lommaryd, Jönköpings Län, Sverige
Död:
28 mars 1836 (48)
Vireda, Jönköpings Län, Sverige

Födelsedatum:
19 november 1782 (53)
Födelseort:
Vireda, Jönköpings Län, Sverige
Död:
8 november 1836 (53)
Vireda, Jönköpings Län, Sverige

Födelsedatum:
5 juli 1799 (94)
Födelseort:
Ljusnaberget under Eklabo,Blåvik(E)
Död:
1 december 1893 (94)
Säterbo,Blåvik(E)

Födelsedatum:
13 mars 1805 (53)
Födelseort:
Gropa,Västra Roten,Boxholm,Ekeby(E)
Död:
6 mars 1859 (53)
Sätrbo,Blåvik(E)(Drunknade i Hallången)

Födelsedatum:
4 november 1803 (74)
Födelseort:
Borensberg, Ask fs, Östergötlands Län, Sverige
Död:
7 januari 1878 (74)
Mjölby V, Väderstad, Östergötlands län, Sverige

Födelsedatum:
18 december 1790 (70)
Födelseort:
Mjölby, Rinna, Östergötlands Län
Död:
3 februari 1861 (70)
Mjölby V, Väderstad, Östergötlands län, Sverige

Födelsedatum:
1 augusti 1793 (86)
Födelseort:
Vadstena, S:t Per fs, Östergötlands Län, Sverige
Död:
19 december 1879 (86)
Granby Östergård, Vadstena, S:t Pers fs, Östergötlands Län, Sverige


41 48 49 53 53 59 64 64 68 69 70 70 74 80 84 86 94
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Båda tvås:

33 41 43 48 48 49 53 53 58 59 60 62 63 64
64 68 69 70 70 72 74 75 77 79 80 84 86 90 94
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Alla fyras:

32 33 41 43 48 48 48 49 50 53 53 55 57 58 59 59 60 60
62 63 64 64 64 67 68 68 69 69 69 70 70 71 72 73 74 74
74 75 77 78 79 80 81 82 84 86 90 94
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Bonus för den som kan gissa de fyras identitet, till och med förfädernas har anonymiserats.

Okända förfäder, samt de med kända namn och okänd lifslängd, ha utelemnats. För enhvar äro förfäderna från samma generation, den första bakåt med klart öfvervägande födda på 1700-talet.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Martyrerna Cyprian och Justina
26.IX.2017

PS, nu icke blott cursivering, utan cursivering och fetstil för medianer./HGL

PPS, cursivering och fetstil och understruket./HGL

Monday, September 11, 2017

Updatering om förra


Hvad har händt med Sockerdricka och Haket? · Updatering om förra

Factiskt hade Haket och Sockerdricka bara bytt URL, bara domaine.

Sockerdricka.nu - poesins oas på internet
http://sockerdricka.nu/


Poesi på nätet - Haket Skribentforum
http://www.haket.com/


Deremot saknas ännu articlar på wikipedien:

Skapa sidan "Haket skribentforum" på svenskspråkiga Wikipedia!

Inga resultat matchade frågan.

Skapa sidan "Sockerdricka.nu" på svenskspråkiga Wikipedia!


Inga resultat matchade frågan./HGL

Thursday, September 7, 2017

Hvad har händt med Sockerdricka och Haket?


Hvad har händt med Sockerdricka och Haket? · Updatering om förra

Illustration från "sockerdricka.se":Jag var med i fr a tre webbcommunityn i Sverige: sockerdricka, haket och helgon.net. Jo, jag hade silverplanet och skunk med, men mycket mer marginellt.

Ang. haket.se fins en möjlighet att fråga .se, hvilket jag gjorde bruk af. Får se om jag får svar. Helgon.net tycks jag ha varit med i sedn m e m början - inbjuden af en medlem på haket. Stämde treff Malmö Stadsbibliothek, visade sig hon hade pojkvän, men hon brukade tillfället för att bjuda in mig till helgon.net.

Haket och sockerdricka tyckas nu, till skillnad från Lunarstorm, ha städats bort till och med från wikipedian. På haket och sockerdricka var hufvudsakliga verskamheten att skrifva.

Poesie och noveller och essäer.

Och det gjorde jag - och de fins ej mer!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Nemorius diakon
och fölgeslagare, martyrer*
7.IX.2017

* Trecis, in Gallia, sancti Nemorii Diaconi, et Sociorum Martyrum, quos Attila, Rex Hunnorum, interfecit. Dödades af Attila, altså. Och "Trecis" = i Troyes. Icke långt från Catalauniska fälten. Han kallas Mémiers på franska.

Monday, July 31, 2017

Danskere i Paris


Lad os kalde dem H, V og F.

Lad os sige, de har ingen ønsken forløbig at blive kendt via min blog.

Men de er ved at blive kendte, de skriver.

Her nogle råd : ha en time væk fra hinanden eller tyste side om side før at skrive, hver dag, mindst.

Aftal en time per uge - mindst - før at høglæse. Kom med manuscript eller udskrift af blog poster.

Gif constructive critik - og det tror jeg I ved lige så godt som jeg at det betyder ikke at tillæmpe de floskler i critikken I har hørt, det betyder at sige hvad I selve syntes var godt eller kunde være bedre.

En ting til, H havde ikke før meg mødt en creationist. Altså bør jeg måske præsentere min holdning lidt:

Hvordan er det nu der arkæologer updager hvordan de levet under stenalderen?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/04/hvordan-er-det-nu-der-arkologer-updager.html


"Og at fjerme deres levetid fra den bibliske kronologi ved datering er noget der førudsætter hvad der skal bevises, at jorden vilde være altfør gammel før at de tider når kul-14-halten endnu var lav sku' være relevante før den lave kul-14-halt i kranierne."


Mer derom på engelsk, på min creationistiske blog, f eks:

How Fast was Carbon 14 Forming During Babel Event?
on Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/07/how-fast-was-carbon-14-forming-during.html


Hygge jer med læsningen, i aften far jeg ud på en måske uge før en kur mod skav, det kan tage lidt tid inden vi ses. Hils pigerne!

Og dem oppe i Norden!

Hans Georg Lundahl
Paris
Sankt Ignats af Loyola
31.VII.2017

Wednesday, July 5, 2017

Om LVU i Sverige


Citerar Annina Karlsson:

Ove Sviden blev utslängd med sina papper flygande i riksdagstrappan ur sitt eget parti, när han tog upp förslag om att gå mot tvångsvårds lagar mot barn då han blivit insatt i det som sker bakom kulisserna. Det gör att man förstår vilken grund bult det är. Han samla ihop sina papper och gick ifrån riksdagen och skrev en bok om LVU istället.

Lönsam kommunal affärsrörelse är det med massor av mätta munnar. Inte minst för forskningen. Ett krig mot familjer och barn. Det är man medveten om så man har beslutat hur många procent som får tas så det inte blir upplopp. Så smart va?

De som drabbas kan stå ensamma med sin förtvivlan och ingen hjälpare finns. Inte ens högsta dumstolen eller JO bryr sej i om dessa barn far illa och dör i plågor utan vård. De faller mellan stolarna säger polisens kriminalare.

Massor med föräldrar orkar inte leva så värst länge i detta trauma som det är att förlora den finaste delen av sej själv, så många blir föräldralösa på riktigt.

Barnen brukas som försökskaniner i forskning, arbetskraft på lantbruk och byggen, djurstall och får finna sej i att bli inlåsta som brottslingar och nerbrottade med polis grepp om de sjunger ut. Många har blivit bjudna på röka så de blir vanerökare utan familjens medgivande på låsta hem. Varför? Det är olagligt.

De lockas till resor med sprit och utnyttjas som sexobjekt.

Över hälften mår så dåligt när de tjänat ut sin tid att de mår psykiskt dåligt. 75 % är för många misslyckanden.

De får i bästa fall en träningslägenhet ett år och dumpas sen på gatan. Som nerbrutna främlingar går drabbade omkring i en värld där de är osynliga. Eller är bästa fall att de rånar en bank?

Som krigskadade mitt i den så kallade freden där alla frågar sej, vilket parti ska vi rösta på? Vilka åsikter vågar de ha? Vem vill bli utslängd ut i kylan med sina valblanketter ? Djävulen en mästare på brott vässar klorna hungringt och ger bra betalt till med aktörer som ljuger om vård och omsorg och ber om ursäkt för att de ibland misslyckas. Men först måste en ny ramla mellan stolarna.

Läs Ove Svidens bok, Lönsam kommunal människohandel.


Ove Svidén verkar ha skrifvit boken jag intet orkade skrifva sjelf.

Ove Sviden Lönsam Kommunal Människohandel
For My Children
https://www.youtube.com/watch?v=g4a1HeHKvNQ


Tack, Ove!/HGL

Sunday, June 11, 2017

Om Barnevernet


Klik før større billed:Jeg fant dette på FB, det er så gott beskrivet!/HGL

Monday, June 5, 2017

Hvad är en sqvär?


I svensktalande och half-svenska delar af Finland hittar man sqvärer* annoncerade som sådana i sjelfva gatuskylten. Ordet kommer från square, uttaladt på engelska.

Det är i stort sedt ett qvarter med trädgård i st f hyreshus, och denna öppnar när grindarne göra så, att döma af Frankrike. För, jo, i Paris hittar man också sqvärer. Men en sådan, t o m flera i taget, uttalas sqvar, rentaf skoar : ung skoar, de skoar, lö skoar, le skoar. Hvaraf inses att finlandssvenska lånat ordet från engelsktalande länder, intet från Frankrike. Eftersom det heter sqvär.

Jag befann mig nyss i en treflig "skoar", Paris cousin till Helsingfors sqvärer.

Välsignad Annandag Pingst!/HGL

* Se Annelis blogg Jeu de rôles... : Dagens ord
augusti 13, 2011
http://jeu-de-roles.blogspot.fr/2011/08/dagens-ord_13.html

Thursday, June 1, 2017

Svar till Stephan Borgehammar!

 
Paris, III arr.
1.VI.2017 eller
To. i Pingstnovenan

Ärade och käre Stephan,
Ett nöge. Och tack för « blommorna ».


Nu till din undran. Jag citerar, för läsarnes (utom dig) uppbyggelse :

« varför kan man intet som geocentriker anta att jorden roterar kring sin egen axel (även i högre hastighet än den du föreslår i artiklarna om söndagsbokstaven) ? Jag frågar av ren okunnighet och i egenskap av agnostiker (mer eller mindre) när det gäller frågorna om solsystemets uppbyggnad och de interstellära avstånden. »

Afsides, till dem som undra hvilken artikel och hvilken hastighet jag talar om :

Creation vs. Evolution : What was the Sunday Letter for the Year of Creation? PartV
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/05/what-was-sunday-letter-for-year-of.html

Postulatet är att skapelseåret var söndagsbokstaf B, eftersom fredagen menniskan skapades var en 25. mars, liksom Långfredagen. I år är det A, efter ett skottår CB.

Desideratum är att detta skall funka med St. Hieronymus’ chronologie, nämligen skapelseåret som 5199 f. Chr. Jag fick intet ihop det vare sig med Juliansk eller Gregoriansk calender, intet heller om jag från den sednare tog bort ytterligare skottdagar, en på 3200 år.

Men om alla år upp till Syndafloden (2957 f. Chr.) hade 364 dagar, och året sedan fick en variation af söndagsbokstäfver, är det i stället tillbaka till Syndaflodens år jag bör räkna, då funkar det. Och om nu rymdens himlakroppar fortsatt i samma takt som innan, är det jorden som fått en viss rotation, motsatt riktning, görande dagarne ngt kortare, c:a fem minuter. Och ngt fler per år. Detta var hvad han talade om.

Afsides-anmärkningen öfver.

Jo, man kan antaga att det vore möjligt att jorden roterade kring sin egen axel, och att detta i stort sedt ensamt vore anledningen till natt och dag. Man kan också antaga att hela universum krymper till halfva längden hvarje dimension och att alla krafter anpassa sig, så att inget afslöjar detta. Man kan vara radical skeptiker, det är intet jag.

Jag antar helt fräckt att universum var lika stort alla dimensioner igår som idag, att ljuset gick (i stort sedt) lika snabbt, att verkligheten är stabil och ganska genomskinlig.

Med andra ord, innan jag antar att ngt är annorlunda än det ser ut som, vill jag ha en anledning.

En anleding att antaga en rotation som förskjuter dagens längd med c:a fem minuter nedåt och dagarnes antal per år till 365,2425 och ngt mindre ändå är t ex Henochs bok, som sade att himlakropparne skulle fortsätta till nya himlar och ny jord med ett år på 364 dagar, och då måste (om boken är af Henoch i denna passus) det vara jorden som står för skillnaden.

En annan anledning är söndagsbokstäfverna, som antyder att med St. Hieronymus chronologie (läst hvarje Jul i romerska kyrkan) bättre fungera med menniskan skapad en fredag 25. mars om alla år sedan dess fram till Floden också hade söndagsbokstaf B.

Annars skulle jag intet ha kommit in på ens en långsam rotation.

Hvilka anledningar finnas då att tro på en snabbare ?

1. Gud skulle like gerna kunna snurra jorden kring sig sjelf som universum kring jorden, som Seneca påpekade.

Jo, men en Gud som snurrar universum kring jorden är hela universums Gud.

En gud som bara snurrar jorden kring sig sjelf skulle kunna vara enbart jordens gud.

En Gud som snurrar universum kring jorden har satt oss så att vi se universum som Han skapade det.

En gud som bara snurrar jorden kring sig sjelf skulle snarare vara en smula snillrik, ngt ironisk mot naivitet, och uppmuntrande gentemot snillrik skepsis – der den fins.

Det är skillnaden i stort sedt mellan Abrahams, Isaaks och Jakobs Gud gentemot deras grannars käre Enki.

2. Mycket tyder physiskt på att jorden snurrar, från Coriolis till geostationära satelliter.

Jo, men allt detta kan också fixas om Gud snurrar ethern kring jorden ett hvarf per stellär dag.

Då kräfs också en physik der vectorer och ljus båda äro relativa till ethern, som till sitt medium. Vid eqvatorn skulle theoretiskt ett object falla ned till marken från två meters högd till nra hundra meter vesterut, men innan objectet faller har det redan en vectoriel hastighet gentemot ethern, österut, som jemnar ut detta.

3. Afstånden i rymden äro så stora att det vore absurdt att denna snurrade kring jorden, ungefär som det vore absurdt att oändligheten snurrade. Eftersom en oändlig hastighet är absurd.

Jaså, men det är ju heliocentriska slutsatser.

Om jag intet går med på premissen att Bessels phenomen 1838 är parallactiskt till sin optiska natur, utan detta blir en egenrörelse hos stjernan, så blir det heller ingen trigonometrisk måttstock på hvar denna är.

Om mellan 22 december och 22 juni jorden flyttar sig, medan stjernan står still, blir jordens afstånd till sig sjelf en af längderna i en triangel mellan jord och stjerna, och detta afstånd är då kändt.

Om i stället jorden är stilla, och både sol och stjerna röra sig i samma tact, blir det kända afståndet bara relevant för solen inom stjernhimlen och ethern, medan stjernans två positioner ha känd vinkel från jorden, men okändt afstånd till hvarandra.

Och då faller begreppet « ljusår » som ogrundadt.

Hvilket i sin tur är hyfsadt bra för biblisk chronologie, i o m att begreppet « miljarder ljusår » också faller.

Dermed blir det en slags gissning huru långt borta stjernorna äro. Gifvetvis längre än planeterna, hvilkas afstånd kunna mätas med en samtida trigonometrie (åtminstone ungefär, med reservation för huru mycket det påverkas af tiden mellan solljusets reflecterande på planetytan och det reflecterade ljusets ankomst till jorden).

En ljusdag är ur denna synpunct intet för litet för de egentliga stjernorna, eftersom Pluto är nra ljustimmar ut eller upp. Voyager 1 och 2 äro nu närmare en ljusdag bort, c:a 18 ljustimmar. Om nra år kan denna gissning vara falsifierad eller verifierad. Jag tror snarare verifierad.

Deremot vore tre ljusdagar för långt borta för att ljuset från stjernorna skapade på Fjerde Dagen, Onsdag den 23. mars skapelseåret, skulla hinna nå Adams och Evas ögon den första fredagqvällen i vår historia. En eller två ljusdagar, och om foglar också gilla sjernljus, snarast så att deras ögon sågo det redan Torsdag 24. mars. Dermed : snarast en ljusdag.

Och visserligen blir deras snurr då i rena afstånd snabbare än ljusets hastighet – 6,28 ljusdagar under en dag – men detta räknas intet, eftersom det är i förhållande till ethern som ljuset har sin hastighet. Och dessutom verkar det talet symboliskt, som om stjernorna hvarje dag gjorde sex fulla dagsresor (de 6 ljusdagarne) och en sabbatspromenad (de 0,28 ljusdagarne) – hvarigenom de ge en förebild till Guds anvisning för den menskliga veckan.

Utöfver detta

Du frågade äfven om solsystemets uppbyggnad, geometriskt och med geometrien i rörelser i tiden föreslår jag Riccioli, d v s Tycho Brahe, men uppdaterad med Keplerska ellipser. Mechaniskt är jag, som Riccioli, förespråkare för englar som röra himlakropparne, med eller utan hjelp af gravitation, hvilken enligt Machs princip borde fungera lika bra med Tychonisk geometrie.

Denna geometriska uppbyggnad är nemligen ngt bättre belagd med observationer än de bekanta « miljarderna ljusår ».

Hans Georg Lundahl
som ofvan.

Wednesday, May 24, 2017

Jag sökte statistik om medeltida giftasåldrar.


Typ, samma slags statistik som jag gaf här:

Φιλολoγικά/Philologica : Medieval women married when?
http://filolohika.blogspot.com/2017/05/medieval-women-married-when.html


Den som söker, han finner, men intet alltid meddetsamma det han söker ...

 • 1) Gustav Vasa eller Gustav I[2], sannolikt född 12 maj 1496, död 29 september 1560[3], var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–1523, under det pågående befrielsekriget.

 • 2) Erik Johansson (Vasa), död 8 november 1520 (avrättad vid Stockholms blodbad), var en svensk riddare och riksråd.
 • 3) Cecilia Månsdotter (Eka), född efter 1475, död 1522 i pesten under fångenskap i Blåtårn (Köpenhamns slott), var en svensk adelsdam. Hon är framförallt känd för att hon var mor till den svenske kungen Gustav Vasa.

  Gift c. 20

 • 4) Johan Kristiernsson (Vasa), född omkring 1426, död 4 juni 1477 på Rydboholms slott, Östra Ryd, son till Krister Nilsson (Vasa) och Margareta Eriksdotter Krummedige, var riksråd och riddare.
 • 5) Birgitta Gustavsdotter Sture (tre sjöblad, död 1472 på Rydboholms slott, Östra Ryd), dotter till Gustav Anundsson Sture och Birgitta Stensdotter (Bielke).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 6) Måns Karlsson (Eka), var riksråd och häradshövding.
 • 7) Sigrid Eskilsdotter (Banér), född på 1400-talet till Lindholmens gård i Orkesta socken i nuvarande Vallentuna kommun, Stockholms län, död hösten 1527 i Gäddeholm (nu Tureholm), Trosa kommun, Södermanlands län,[1] var en svensk adelsdam.

  Inget födelsesår. "Gift första gången 15 januari 1475 med riddaren och riksrådet Magnus Karlsson till Eka(som levde 1489–1500)[2], som nämndes i livet 1484, men var död vid tiden för Sigrids andra gifte."

 • 8) Krister (eller Kristiern) Nilsson (Vasa) till Vasa i Seminghundra härad och Björnö, Frötuna socken. Född cirka 1365, död 29 april 1442 på Viborgs slott.
 • 9) Margareta Eriksdotter (Krummedige) (1390-1451)

  8: Han var gift andra gången 1428 med Margareta Eriksdotter Krummedige, född omkring 1390 i Köpenhamn, död den 9 juni 1451, dotter till Erik Krummedige till Trankärr (ca 1338–1439) och Beata von Thienen (född 1360), med vilken han hade barnen

  38 år, knappast hennes första gifte?

 • 10) Gustav Sture, riddare och riksråd, född cirka 1410, död cirka 1444.
 • 11) Birgitta Stensdotter (Bielke), död omkring 1462.

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 12) Karl Magnusson, riddare, riksråd. Nämnd 1421-1467, Död 1467/1473.
 • 13) Gift med Birgitta Arentsdotter Pinnow, dotter till Arent Pinnow och Elin Andersdotter; död efter år 1489.

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 14) Eskil Isaksson (Banér) var ett svenskt riksråd, riddare, häradshövding och herre till Venngarn, född omkring 1415 och nämnd mellan 1438 och 1481.
 • 15) Cecilia Haraldsdotter (Gren), födelse- och dödsår okända (levde dock ännu 1465), var en svensk adelsdam.

  Inget födelsesår. "Cecilia Haraldsdotter gifte sig 5 juli 1441[1] med riksrådet Eskil Isaksson Banér."

  Annat : "Hon blev även mormors mor till Gustav Vasa."

  Mor till x = 2x+1.
  Mormor till x, dermed 2(2x+1)+1.
  Mormorsmor till x, sålunda 2(2(2x+1)+1)+1
  Om x nu är 1: 2(2(2+1)+1)+1 = 2(2(3)+1)+1 = 2(6+1)+1 = 2(7)+1 = 14+1 = 15.

  Liten lection i Sosa-Stradonitz ... Far till x = 2x, så farfarsfar till 1 = 8. Ngt enklare. Näste "16" är altså farfars farfar.

 • 16) Nils Kettilsson (Vasa), död tidigast 1378, var väpnare, fogde på slottet Tre Kronor, häradshövding i Frötuna skeppslag i Roslagen. Gift senast 1369 med Christina Jonsdotter (Rickebyätten).
 • 17) Se ofvan. Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 18) Erik Segebodsen Krummedige till Trankärr, född 1364 i Köpenhamn, död 14 september, 1439.
 • 19) Beata von Thienen (1360- )

  (38, som sagdt)

 • 20) Anund Algotsson Sture, även kallad Sture Algotsson, född 1380[1] och död 1434 var riddare i Grönskog, Fliseryd och även riksråd, son till Algot Magnusson (Sture) och Märta Bosdotter.[2]
 • 21) Han var gift med Kristina Anundsdotter (Lejonansikte).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 22) Sten Turesson (Bielke), född omkring 1380, död 1431, var ett svenskt riksråd, herre till Örby i Vendels socken.
 • 23) Gift första gången 1414 med Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)

  Inget födelsesår.

 • 24) Magnus Trottesson, riddare 1391. Nämnd 1364-1411.
 • 25) Gift med Märta Magnusdotter (Kase).

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 26) & 27) Arent Pinnow och Elin Andersdotter

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 28) & 29) Isak Isaksson (Banér) och Märeta Siggesdotter

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.

 • 30) & 31) Harald Stensson Gren och Sigrid Tomasdotter van Vitzen

  Inget vare sig födelse- eller giftasår.


2/3:iij Anna Eriksdotter (Vasa) (1503–1545), nunna i Vadstena kloster
2/3:u = 1
2/3:uj Margareta Eriksdotter (Vasa) Gift med Joakim Brahe och Johan av Hoya (-1536)

Margareta Eriksdotter (Vasa) eller Margareta Vasa, född okänt år, död 31 december 1536 i Reval i Estland, var en svensk adelsdam, syster till Gustav Vasa.

Margareta gifte sig på Stockholms slott 30 mars 1516 med Joakim Brahe, då hennes mosters make riksföreståndaren Sten Sture höll bröllopet.

Hennes man och far avrättades båda i Stockholms blodbad 1520.

Margareta återvände till Sverige 1524, trolovades i augusti det året, dagen efter Hoyas ankomst till Sverige, och gifte sig 15 januari 1525 i Stockholm med greve Johan av Hoya.

Barn med Joakim Brahe:

 • Mauritz, till Tärna, född 1517 (?), död ung.
 • Brita Joakimsdotter Brahe, född 1518(?), död 1554-06-22 på Vinäs i Eds socken, Kalmar län och begraven 1554-07-01 i Söderköping. Trolovad vid kungens bröllop 1531 och gift i Söderköping 1533-07-06 med riddaren, riksrådet och krigsöversten Birger Nilsson (Grip), till Vinäs och Tärna, friherre till Vinäs.
 • Öllegård, född 1519(?), död 1527 (före 1527-10-30) och begraven i Sko kloster.
 • Per Brahe dä, född 1520, död 1590, riksråd och greve.


Brita Brahe

1533
1518
0015 gift 15 år gammal

Barn med greve Johan av Hoya:

 • Jost av Hoya, sannolikt född hösten 1525, levde ännu i november 1544[11]
 • Johan av Hoya, född 1530 död 1574, biskop i Osnabrück, Münster och Paderborn.


4/5:i Kristiern Johansson (Vasa), riksråd, fogde på Kalmar slott, död 1497.
4/5:ij = 2
4/5:iij Katarina Johansdotter (Vasa), född 1472
4/5:iu Margareta Johansdotter (Vasa), född 1472
4:u Anna Johansdotter (Vasa), död 1506.

Anna Johansdotter (Vasa), född på 1470-talet, död 1506 och begravd i Vadstena, var en svensk adelsdam, dotter till riddaren och riksrådet Johan Kristiernsson (Vasa) och hans andra hustru Brita Tordsdotter (Bonde).

Gift senast 1498 med riddaren, sedermera riksrådet och hovmästaren Ture Jönsson (Tre Rosor).

20?

6/7:i = 3
6/7:ij Trotte Månsson (Eka).

(Ingen artikel - ja, jag vet han intet är en qvinna, men i en artikel om honom hade kanske fru, döttrar, svärmor nämnts)

8:i Kristina Kristiernsdotter (Vasa), död i början av 1430-talet; gift 1413 med Karl Stensson Blad, och 1416 med Bengt Jönsson (Oxenstierna).
8:ij Karl Kristiernsson (Vasa)
8/9:iij = 4
8/9:iu Birgitta Kristiernsdotter (Vasa)
8/9:u Nils Kristiernsson (Vasa)

Karl Kristiernsson (Vasa), död 8 augusti 1440 i Reval, var ett svenskt riksråd. Han var son till Kristiern Nilsson (Vasa) av Vasaätten och Margareta Johansdotter (Moltke).

Gift med Ebba Eriksdotter Krummedige, som var syster till Kristiern Nilssons andra hustru (d. 1460).

Barn:

 • Kettil Karlsson (Vasa) biskop, född 1433 ca, död 1465 i Stockholm.
 • Erik Karlsson (Vasa) (- 1491)
 • Johan, riddare vid Kristian I:s kröning 1457, död ogift 1461
 • Beata Karlsdotter (Vasa) gift 1454 med Bo Nilsson (Grip)
 • Margareta, nunna i Vadstena kloster 1455, död 1460


Inget mycket om brudarnes giftasålder, deremot fick jag veta att Gustav Wasa var slägt med två romersk-catholska biskopar (inclusive morbror till en i Osnabröck och Paderborn) och till en del nunnor i Vadstena, inclusive en syster. Hvilket kanske förklarar hvarföre Vadstena kloster intet upplöstes med de öfriga, utan var qvar till det hemska året 1593.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Johanna, Chusas fru
24.V.2017

Thursday, May 11, 2017

På FB om Maria Guds Moder, Hennes Syndfrihet och - om mitt språkbruk


M. Kh.
Vördar alla kristna jungfru Maria (sa)?

Är hon den bästa kvinnan någonsin enligt er?

Th. W.
Inom katolska och ortodoxa kyrkan vördas hon. Inom protestantiska kyrkan är hon en "vanlig" person - givetvis värd beundran men inte tillbedjan eller liknande.

J. K.
Hon är också utan synd i katolska kyrkan. Avlad utan synd och levde ett syndfritt liv. Hon är den mest perfekta människan som inte samtidigt är Gud (Jesus)

Elia Guds Barn
J. K.
Så hon hade inte en synda-natur?

Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?

När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur, och då kan man inte annat än synda.

Maria kan omöjligt varit utan synd.

Den enda anledningen till att Jesus var det är för att Jesus själv är Gud.

Om Maria hade varit utan synd så hade hon kunnat vara offret, och då hade Gud själv inte behövt lida så fruktansvärt.

Det är just p.g.a att ingen människa är utan synd som gjorde att Gud i sin Kärlek blev offret.

Gud välsigne dig.

:)

J. K.
Elia Guds Barn du kan läsa om " Den obefläckade avlelsen" (avsnitt 490-493) i katekesen.

http://www.katekesen.se

M. K.
J. K. Varför vördas inte Josef? Han tog ju på sig ett stort ansvar..

J. K.
M. K. Klart han gör. Han vördas bl.a. som kyrkans beskyddare, just p.g.a. det ansvar han fick när han beskyddade och vakade över den heliga familjen

M. K.
J. K. Jo men inte som Maria.

Elia Guds Barn
J. K.
Sorry, jag läser endast Bibeln för att förstå Bibeln. :)

J. K.
M. K. det är för att Maria är ett större helgon än Josef

M. K.
J. K. Jo, men varför..tycker nog att Josef gjorde ett större jobb än Maria

J. K.
Nä, Marias uppdrag var större och viktigare och hon var som sagt syndfri. Gud blev människa genom henne

Elia Guds Barn
J. K.
Använd Bibeln J., använd Bibeln för att bevisa det du säger. :)

J. K.
jag är katolik och kan hänvisar till kyrkan felfria lära. Det är du som är begränsad av Luthers påfund "sola scriptura"

Elia Guds Barn
J. K.
Om din lära hade varit felfri så hade den ensat varit Bibeln.

Men nu har du en lära som inte är i Guds ord.

Precis så hävdar typ alla sekter och kulter, de har den ''sanna läran'', men ingen utav dem håller sig endast till Bibeln, utan de läser Bibeln utifrån en utombiblisk lära.

Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog.

Och därmed blir icke ''sola scriptura'' en hädelse.

J. K.
Hur många sanna läror tror du kan finnas?

Fråga du mig så är det sola scriptura principen som skapat en mångfald av sekter. Protestantismens alla privat tolkningar och den splittring som finns mellan dessa tusentals samfund talar för sig själv

Men någonstanns måste vi väll ändå försöka mötas som syskon i tron. Även om du är ett halvsyskon ;)

Elia Guds Barn
J. K.

J.
Katolicism är en utav dessa ''sekter'', de är en utav dem som har utombibliska läror som hävdar att deras läror är sanna.

Vad katolicism gör med sina utombibliska läror är precis som många sekter och kulter, de säger vad Bibeln lär och punkt slut.

Sekter och kulter uppstår för att folk inte följer Gud, och inte för att Bibeln behöver utombibliska läror.

Om du hävdar det så hävdar du att Bibeln (Guds ord) är inkomplett utan människors utombibliska läror.

Nått att tänka på. ;)

J. K.
Det är väll bara en tidsfråga innan du börjar kalla dig själv för pastor Jim

[afstår från en mem]

C. B.
J. K. problemet med Elia är att så många har motbevisat han ständigt nu i flera månader med bla bibelcitat, diskussioner även förslkt vägleda honom osv ja även i andra grupper och att han då fortsätter smutskasta katoliker och kalla oss att tillhöra en sekt borde han inte ens kallas för halv broder. Han är ingen broder alls. Må Gud förlåta honom, vilsen.

J. K.
C. B. Vi har genom samma dop döpts till samma Jesus. Vi är bröder och systrar genom dopet även om det är tråkigt att vissa följer falska profeter.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Så hon hade inte en synda-natur? Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?"

Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.

"När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur,"

Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.

Hans-Georg Lundahl
M. K. Josef var född och aflad med syndanatur och är ingen fysisk förälder till Gud blifven menniska.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog."

Hallå der, försök att hitta "sola scriptura" i scriptura, om du kan!

Elia Guds Barn
Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här?

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

samma här?

Hans-Georg Lundahl
Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''.

Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

// Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här? //

Det är oerhördt undantagsvis, men dock möjligt att härstamma från Adam och Eva utan att ha syndanatur.

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

// samma här? //

Nej. Somliga af oss föddes från ofvan betydligt sednare än de aflades och föddes.

// Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''. //

Hvad då "det är ju"? Om du intet kan hitta sola scriptura i sola scriptura, så kan du intet enligt din egen princip göra sola scriptura till dogm.

Factiskt kan man hitta motsatsen - äfven om protestanter ha bortförklaringar. Typ "jo, men apostolisk tradition gick förlorad sedan dess, nu är bara Bibeln qvar" - utom att en apostolisk tradition som går förlorad sednare strider mot Matt. 28.

J. K.
En intressant parantes är ju att skriften faktiskt säger emot sola scriptura principen.

I 2 tess 2:15 står det:
"Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev"

Här hänvisar paulus till den muntliga traditionen likväl som till den skriftliga.

Hans-Georg Lundahl
Precis, men jag hittade bara intet II Thess 2:15 ...

Richard Agaeus
Hans-Georg Lundahl du vet hur man skriver på modern svenska - lägg ner rollspelet

Hans-Georg Lundahl
UK calling US "we refuse to respell colour labelled axe as color labeled ax".

M a o, jag bojkottar en anvisning från en svensk regering 1906, eftersom jag anser att anvisningen var ond, i o m att den lade sig i mer än en regering borde lägga sig i.

Det är intet mer rôle-spel än att spela lydig undersåte och kanske nästa år behöfva stafva på ännu ett annat sätt!

Friday, April 21, 2017

Catholska lekmannabloggar i Norden


Tuesday, April 18, 2017

Minnen


France 4
Germany 1
Sweden 1
United States 1

4111 LUNDAHL = mitt namn i lumpen./HGL

Friday, April 14, 2017

Till Gunilla Persson med mor och dotter


Läste att ni klarade er, trefligt att höra!

Bästa önskningar med återbyggandet eller flytten./HGL

Tuesday, April 11, 2017

Ang. frågeställningar i ett bref af min välgörare


Ärade Stephan:
fick idag brefvet, har afnjutit en välkommen omvexling till gårdagens magrare diet (halsont innebär att jag förmodar mig ha dispence från fastan) och funderar nu på vissa rader. Ordvalet frågeställningar i st f frågor beror på att jag börjar med ngt som intresserade men du inte kunde taga ställning till.

Hoppas att en viss recapitulation icke verkar tjatig.

Kol 14-methoden bygger helt och hållet på observationer af kol-14-halt nu och mathematik.

Atmosfärens kol-14-halt, nemligen relativt till halten af kol-12 (och intet absolut i antal totala kilon i atmosfären) är ett mått, relativt constant i nutiden. Kol-14-halten i äldre föremål af organiskt ursprung är ett annat mått i hvart enskildt fall, är en annan groupe mått - äfven der i förh. till kol-12.

Enligt Cambridge-universitetets justerade halfveringstid tar det 5 tusen 7 hundra 30tio år för den relativa halten af kol-14 att sjunka från en halt till dess hälft. Den halten kan sedan vara hvilken som helst. Har ett prof (per impossibile) legat i jorden doubbla antalet år, 11 460 år, qvarstå 25 % af ursprungliga halten.

Andra hållet nu. Efter halfva nämnda tid, efter 2865 år, huru mycket är qvar, af ursprungliga halten? Har du noterat % på en copiator när du copierat A3 till förminskadt format A4 bör du kunna rabbla det om du väcks kl 3 på natten : 70,7 %.*

Så, antag att du står inför ett prof som har precis 50% så mycket kol-14 i förhållande till kol-12 som i atmosfären.

Enligt ett välbekant scenario hade det 100% från början, och har nu 50 % på grund af att halten sjunkit under 5730 år. Ett annat scenario är att föremålet (t ex en planta eller ett djur) nyss dött men af ngn anledning bara fått i sig hälften så mycket kol-14 i väfnaderna som det andats in i lungor eller bladgrönt. 100 % * 50 % = 50 % * 100 %.

Och då fins ytterligare möjligheter. T ex 70,7 % * 70,7 %. Eller, än bättre, man kan dela in halfveringstiden i fjerdedelar och tre fjerdedelar med. 84,1 %* gäller 1432.5 år, 59,5 %* gäller 4297.5 år. Ett föremål som "verkar vara 5730 år" kan ha haft 84,1 % från början och ha legat i jorden 4298 år, eller 59,5 % från början och ha legat i jorden 1432 år.

Det sista verkar väldigt otroligt med tanke på antalet historiskt väldaterade föremål från 580-tal som ha 84,1 % och icke 50 % qvar. Ett föremål som hade 59,5 % då medan andra hade 100 % (100% * 84,1 % = 84,1 %) torde ha varit mycket markligt.

Men det första, att ha haft 84,1 % från början och ha legat i marken 4298 år verkar mindre ogörligt. Då blir 2281 f Kr daterat till 3713 f Kr. Och detta ar i min mening väldigt nära sanningen, i hvart fall närmare än de andra scenarii. Abraham var i En Geddi (Genesis 14) - och En Geddi har en bebyggelse i chalcolithicum som passar ganska väl med detta. Det är mindre möjligt att ge Abraham en vistelse i ett En Geddi i ett lager 1500 år yngre, kol-14-dateringsvis, med kol-14-datering mostvarande Abrahams historiska lif. Då var En Geddi nemligen tomt, om du collade med Osgoods artikel.

Hvad skulle kunna hindra att jag hade rätt?

Mathematiken? Nej, 84,1 % * 59,5 % = 100 % * 50 %.

Altså enbart omständigheter utanför mathematiken. Om t ex En Geddi haft ett befolkningslager kol-14-dateradt till Abrahams lifstid och inget lager kol-14-dateradt 1500 år äldre, så hade min construction varit fel som sådan. Om ngn vill speculera i att Abrahams lifstid var under den archeologiska perioden Natufisk yngre stenålder, så hade min construction enligt honom varit fel i att ge atmosfären i Abrahams lifstid för hög kol-14-halt.

"Natufisk kultur var en förhistorisk stenålderskultur, vilken existerade omkring 11 000 - 8500 f.Kr. i Levanten. Namnet kommer från fyndorten Wadi an-Natuf belägen väster om Jordan i Palestina."


I det fallet hade Abraham behöft andas en kolsyra hvars halt var mer lik 50 % än 84,1 % af nuvarande, i fråga om kol-14. Då hade min construction varit felaktig i détaille.

Andra häfda att stigningen af kol-14-halten är snabbare än ngnsin observerad (sedan 1950)**, dermed omöjlig, eller att en halt kring 100 % borde ha varit nådd betydligt tidigare, hvilket skulle omöjliggöra den typen af stigning jag är ute efter. Ett argument dessa intet ha är sjelfva mathematiken kring sönderfallshastigheten, halfveringstiden.

Ytterligare andra ha sagt att den snabba stigning jag implicit postulerar förutsätter antingen en sådan solactivitet eller ett sådant atomkrig att inget skulle ha öfverlefvat. Jag kom in på détaille-frågor om stigningens exacta tact för att motbevisa detta. Precis som jag 14 år tidigare, 2001, kom in på geocentrism och litet universum (en ljusdag till stjernorna, eller den ggn speculerade jag mer i 3 och ett halft ljusår till dem, som, typ, Antichrist börjar sin förfölgelse med en utmaning, som Christus genast besvarar med att resa sig från sin thron, sitta upp i hestens sadel och komma hit med ljusets hastighet) för att besvara argument om att jorden huru som heslt vore för gammal för mitt scenario, att material från tiden kol-14-halten steg skulle nu helt sakna kol-14.

Det är snarast der - hvar dina criterier för trovärdighet verkligen sitta - som problemen med ett ställningstagande skulle komma. Har du annars lust att höra "et alteram partem", icke mig emot, men jag vore angenämt förvånad om en svensk naturvetare (eller archeolog) gåfve sig in på det.

Som jag nyss nämnde atomkrig som ett af motståndare skämtsamt framkastadt perspectiv, jo, nästa fråga, hvarifrån jag har idéen om atomkrig före Floden är bland annat den commentaren.

Notera att detta intet behöfver förutsätta god chemisk vetenskap. Compasser med magnetiserade nålar fungerade väldigt bra innan Maxwell förklarade magnetismen. Alix (franska originalet "Alix l'Intrépide") har ett antal nummer der Uran (mycket genomskinligt just detta) brukas som medel för mord via stråldoser. Brännsår, cancerfall och annat är ytterst väl beskrifvet - men intet ett ord om att vare sig Alix eller Molochsdyrkande motståndare skulle ha identifierat Uran som "atomnummer 92" eller "atomvigt 238 ggr väte".

Med andra ord, atomkriget kan ha gjorts af menniskor som rent techniskt sedt intet viste hvad de gjorde.

Fins ngt belägg för ett sådant?

Tja, i mina ögon jo.

Genesis 6:4 [4] Now giants were upon the earth in those days. For after the sons of God went in to the daughters of men, and they brought forth children, these are the mighty men of old, men of renown.***

Voro de bara berömda innan floden, eller äro de det nu?

I det sednare fallet tror jag att Mahabharata ger inblick i vissa af deras carrièrer. Och en passage i Mahabharata ger vid handen att radioactiv förgiftning via råttor som matats med Uran, en annan från sjelfvaste Gita, tydligen, har citerats af Oppenheimer vid smällen.

Det ena som det andra kräfver intet en oerhördt hög niveau i techniken, bara att man hittat otyget.

Antag att andar fölla sednare än Satans fall med, som enligt Henochs bok, skulle eventuelt upplysningen om att en af dem gaf Tubalcain anvisningar om huru man gjorde svärd vara medvetet ofullständig. Nedskrifven så i hopp om en dag när uran vore bortglömt - tills tiden ände. Nedskrifvet så för att intet leda forskningen till obehagliga upptäckter af Oppenheimer-typ.

Genesis var än mer sparsmakad.

Englands colonialmagt i Indien ledde så till att Mahabharata mötte vesterländsk vetenskap - och atombomben återupptäcktes. Otrefligt nog.

Jag hade andra anledningar att titta på Mahabharata, i o m att Acharya Sanning ° häfdade att Christi Himmelsfärd vore plagierad af Krishna. Nej, i fallet Krishna förelåg ingen kroppslig himmelsfärd, bara en vision af hvad som hände med hans sjel. En vision jag menar vara lika oriktig som att Hercules togs upp i Olympen. Medan likbålen voro lika verkliga, eftersom menniskorna varit det.

Andra hänvisniningar ha varit kringflytande bland evangelikala. Det fins en fantasy-roman-serie från före Floden : Nod the Artefact. Den verkar vara mycket sci fi. Ytterst high tech. Kanske mer än jag skulle behöfva för mina scenarii. Och dess läsare äro ofta amerikanska evangelikaler, samma som läsa "Left Behind".

Eller antydningar om öfverlägsna technologier tidigare, som hos von Däniken - äfven om hans förklaring till detta phenomen är hopplöst fel, hans observationer kunna i vissa fall vara riktiga - och i andra fall öfverdrifna.

Rob Skiba II har gått in på exact huru stort Nimrods inflytande kan ha varit (han verkar tro eller ha trott att Antichrist i bemärkelsen Bestia skulle vara Nimrod Ben Kush, i hebräisk gematrie ger detta tydligen 666). CMI (Creation Ministries International) eller Kent Hovind (den sednare, tror jag) har sagt ngt om huru mycket technologie som gick förlorad med språkförbistringen.

Och ngn, mins ej hvem, commenterade en video om Göbekli Tepe (eller en site med bilder) att här var ngt som liknade en raket-ramp.

Jodå, Nimrod fick nog rampen hyfsadt rätt, men om han tänkte bruka uran till raketbränsle var det nog väldigt bra för alla att Gud satte stopp för det tills nutiden.

En annan sak som fick mig att tänka i de banorna, en commentar om Babels Torn:

"Gud blir typ rosenrasande öfver en skyskrapa som ändå skall misslyckas, men har accepterat raketerna? Det går intet ihop, bara."

Jag collade, alla kyrkofäder säga icke enigt att Babels torn var en skyskrapa. St Thomas Postilla in Genesim (Anders Piltz kommer säkert att häfda att den intet är hans, jag tror mer på ett ungdomsverk, medan hans latin var mer influeradt af italienska modersmålet) ger alternativerna skyskrapa eller "skyline" som man säger på engelska. Och ingen tycks ha sagt rakt ut att tornet var af en typ som stod stilla på marken bara. Deremot säger St Östen ngt om ett project som ngn kan ha tänkt förverkliga med raketer.

Förmodligen kommer Voyager I och Voyager II till fixstjernorna - men intet till Guds himmel ofvanför dem.

Abdias : [3] The pride of thy heart hath lifted thee up, who dwellest in the clefts of the rocks, and settest up thy throne on high: who sayest in thy heart: Who shall bring me down to the ground? [4] Though thou be exalted as an eagle, and though thou set thy nest among the stars: thence will I bring thee down, saith the Lord.

En evangelikal sade derom att Gud kanske förutsagt att rymdfarten skulle lyckas - hvilket stämmer ngt med sjelfva ordalydelsen i

Genesis 11:[6] And he said: Behold, it is one people, and all have one tongue: and they have begun to do this, neither will they leave off from their designs, till they accomplish them in deed.

Cape Canaveral, ngn? Eller Bajkonur?

Men, jag tror deremot intet att Nimrod hade reda på att vatten var H2O och gaf - efter electrolys - ett betydligt bättre raketbränsle än uran, eller ens att han hade sett uran i farten sjelf. Deremot bör han ha hört om det i traditionen mellan Arjunas anhöriga före Floden och dennes poet efter Babel.

Och hade istiden intet hindrat honom, hade han fått tag i Canadas urangrufvor ... sedan tog språkförbistringen vid. Mitt idealscenario för kol-14-stigning innebär derföre att de 40 åren af Babelsbygge sammanfalla med de kol-14-daterade 1000 åren af Göbekli Tepe och ungefär också Yngre Dryas klimatförsämring.

Och ett argument är, om climatförsämringen verkligen hade varat 1000 år som en kol-14-halt kring 100 % af nuvarande, till skilnad från en markant stigande, skulle ge vid handen, skulle menskligheten knappast ha öfverleft Yngre Dryas.

Sedan hör jag gerna argument mot, af dig eller andra, om sådana komma.

Det tristaste vore "Catholska Kyrkan är emot Creationism, se KKK 159"°° eftersom detta a priori nekar att creationister af ngt slag skulle ha bidragit till methodisk utforskning i alla vetandets feldt. Tyvärr tror jag många kyrkomän i dagens läge tolka den paragraphen så.

Och, som sagdt, hvad jag sagt om kol-14-stigning är intet mitt privata förtroende till dig, det fins tillgängligt öfver hela nätet om det intet här och der blockeras. Tag gerna andra till råds.

Hans Georg Lundahl
Bibl. Audoux, Paris III
Tisdag i Stilla Veckan
11.IV.2017

* Räknedosan säger 0.7071067811865475 , resp 0.8408964152537145285, resp. 0.59460355750136050256511006950535375. ** Eller ens concluerad i historiskt väldaterade föremål. Sammanfallande med kol-14-dateringen. *** Bibliotheket blockerade en site med 1917 års öfversättning med tanke på "Catégories d'URL : Religion/Ideologies, PUPs (potentially unwanted programs)". ° I det civila D S Murdoch. °° Om "methodical research in all branches of knowledge" eqvationeras med (eqveras med?) de resultat vetenskapsmännen vanligen komma till:

159 Faith and science: "Though faith is above reason, there can never be any real discrepancy between faith and reason. Since the same God who reveals mysteries and infuses faith has bestowed the light of reason on the human mind, God cannot deny himself, nor can truth ever contradict truth."37 "Consequently, methodical research in all branches of knowledge, provided it is carried out in a truly scientific manner and does not override moral laws, can never conflict with the faith, because the things of the world and the things of faith derive from the same God. the humble and persevering investigator of the secrets of nature is being led, as it were, by the hand of God in spite of himself, for it is God, the conserver of all things, who made them what they are."

Friday, February 24, 2017

Jag tror jag redan hade nämnt detta


Barnavårdsnämnder med LVU (och motsvarande in Noreg, vår søte bror vesteröfver) riskera att taga barn från heterosexuella föräldrar och - i dagsläget - öfverlemna dem till homosexuella fosterhem.

Homosexualitet leder till barnlöshet och ett större intresse af fosterbarn (och då har jag intet räknat med de homopar som factiskt också förgripa sig på de små!).

En ond cirkel. En catholik, en christen med ngt-sånär traditionnel moral ö h t, skall vara mot både barnavårdsnämnder och sodomie.

Och hvad ser jag nu i meddelanden från søte bror?

Ønsker lesbiske og homofile fosterforeldre
https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=14991
[länkar ej direct till den publicationen, om
ngn vill se det, är länken gifven, copier-
och klisterbar, men icke clickbar.]


Citat:

Den 8. desember lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en kampanje for å få flere fosterhjem. Denne gangen står også lesbiske og homofile par på ønskelisten. Behov for tusen nye hjem i året


Jo, enligt officiella ideologien ha 1000 barn och omyndiga ungdomar hvart år "behof" af fosterhem, då kan äfven homo-"par" komma i fråga.

I verkligheten är detta troligen en af anledningarne till att homosexuella sällan om ngnsin protestera mot barnavårdsnämndernas ideologie.

Och så var det frågan om öfvergrepp i samband med fosterhem. Detta tog jag icke upp i sbd med homosexuella, det är ett mer allmänt problem.

Jag fick läsa ngn gg 2003 eller så att en flicka i tonåren skickats tillbaka från fosterhem till far, p g a fosterfaderns öfvergrepp.

Och att 1/3 af placeringarne få afbrytas (eller var det rent af 2/3?).

Det var Sverige, den gången. Nu till søte bror:

FB : TV 2 Nyhetene : video
https://www.facebook.com/tv2nyhetene/videos/10154101090994750/


TV 2 AVSLØRER: Faren som var sjef i barnevernet forgrep seg på datteren Pernille i fire år.

TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbrytere i Norge i 2015. Se 21 Nyhetene og TV2.no


Hvad kul för honom att var chef på norska barnavårdsnämnder, liksom. Kanske mindre kul för dem som fosterhemsplacerades, för att en man som han skulle afgöra att deras föräldrar vore olämpliga.

Kanske skulle man kunna hoppas att han åtminstone hade skam nog i kroppen att bara placera dem som sjelfva ledo under föräldrarne. Men med barnavårdsnämnder är det kanske litet väl optimistiskt.

Summa : psychiatrien ger vissa föräldrar en onormal magt öfver äfven vuxna barn, ibland leder det (skulle jag tro var orsaken) till att en psychiatrie-mobbad 24- eller 26-åring dödar sin egen mor genom knifhugg. Samtidigt tar barnavårdsnämnder och vissa modaliteter i skolpligtslagarne ifrån andra föräldrar den normala och vanliga magten öfver ännu ovuxna barns, samt omyndiga ungas, uppvext. M a o, moderna institutioner förvränga den grundläggande jemlikheten i IV budordet.

Tänk om søte bror ville smida medan jernet var varmt och afskaffa både barnavårdsnämnder och psychiatrie, det vore en Norge-historia med en verklig poäng det!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Mathias, Apostel
24.II.2017