Friday, March 16, 2018

Det fins en annan blogg der jag skrifver på svenska med ...


HGL's F.B. writings :

Sednaste två:

Creationism och stafning · Två undertrådar under status af en Martinist

Språkval nordiska:

På svenska · på dansk · på norsk.

Notera, der skrifver jag också på andra språk, saken är om det varit synligt eller rent af innehåller en débat från .... FB.