Saturday, February 15, 2014

Hvilket Gossebarn då, Pastor Tommy?

Hittade en underlig formulering på pastor Tommys blogg:

I Sixtinska kapellet är Luther avbildad i helvetet, utanför har helgonförklarade påvar fått sina egna avgudabilder. Jesus finns där någonstans men han överskuggas av Maria och gossebarnet, etcetera.


Får jag understryka igen?

"Jesus finns där någonstans men han överskuggas av Maria och gossebarnet"

Skall man skratta eller gråta? Hvilket gossebarn anser pastor Tommy afbildas i Marias armar i Sixtinska Capellet och andra Catholska kyrkobyggnader? Jag bara undrar!

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
St Sigfrid af Vexjö
och St Onesimus
15-II-2014