Thursday, January 16, 2014

Tryckeri med dator, skrifvare, och copiator

Utsidan/rätsidan innan vikning
Insidan/afvigsidan innan vikning
Hvad som ännu är utsida efter första vikningen
Hvad som blifvit ny insida efter första vikningen
Engelsk och fransk text
Here is the right position before folding it.
Voici la bonne position avant de tout plier.
 • i) Öfverför blogmaterial (eget eller med bloggarens tillstånd) till ett word-document.
 • ij) Jemna ut all text på documentet. Sätt minsta antalet puncter i textstorleken 1,414 eller 2 ggr. hvad du vill ha i slutändan, beroende på huru mycket du förminskar. Se till att ingen slutrad blir ensamrad i början af en sida, sätt då hellre in ny sida. Se till att - detta är inom steg i) igen - hela documentet med undantag för titelsida och tom sida (den första utskrifven i efterhand) och sista två sidorna tomma och med undantag af illustrationssidor (som räknas för sig och läggs ihop med texten) blir jemnt delbart med 8. D v s text plus bild minus titelsida och tom sida, minus två tomma i slutet = 8*n.
 • iij) Skrif ut. Lägg ihop efter schemat:

  Fascikel n H och AB och GF och CD och E
  Fascikel 1 8 och 12 och 76 och 34 och 5
  Fascikel 2 16 och 910 och 1514 och 1112 och 13
  Fascikel 3 24 och 1718 och 2322 och 1920 och 21
  Fascikel 4 32 och 2526 och 3130 och 2728 och 29
  o.s.v. evt. med:
  Fascikel 0 iv och titelsidatom sida och iijij och andra titelsidatom sida och i


 • iu) Lägg ihop till de hela recto och verso. Skrif sedan ut double-sidigt.
 • u) Vik och gör likadant med nästa fascikel tils alla äro tryckta.
 • uj) Lägg ihop alla fasciklar per exemplar. Håll exemplaren skilda.
 • uij) Bind hvarje exemplar sjelf, eller skicka dem till ngn bokbindare.


Här äro villkoren för mitt tillstånd, på engelska och franska på deretour och hglwrites:

 engfr
deretourlänklänk
hglwriteslänklänk

2 comments:

Hans Georg Lundahl said...

Men pröfva!

Hans Georg Lundahl said...

Till commentatorn innan - tyvärr var der en felaktig länk tillsammans med din egen blogg, tar nog bort commentaren.

Till er andra, när ni läsa detta syftar detta på en commentar jag skall ha tagit bort nu snart.