Thursday, November 4, 2010

Folket svarar på Esplanad-systemet

2 comments:

Hans-Georg Lundahl said...

"Esplanade-systemet"=dikt af Strindberg som slutar:

"Här rifs för att få luft och ljus:
är kanske intet det tillräckligt?"


Men tag nu och colla videon, med det folkliga svaret, vet jag!

Hans-Georg Lundahl said...

Annan Video

Förra togs bort med hela contot af youtube ... som jag kunde se när jag försökte spela den.