Wednesday, December 29, 2010

Hvad kostar polisen mest?

Att skydda politiker?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-kostnader-for-politikers-skydd_5835409.svd

Eller handräckning till och skydd af psykiatrie och socialtjenst?

5 comments:

Hans-Georg Lundahl said...

Ibland får man svar snabbt.

http://aftonbladet.se/nyheter/article6706818.ab

Om hvar femte socialsekreterare står under hot (som artikeln säger), är det knappast nra helt lugnt och sakligt fattade beslut de kunna stå för.

Hans-Georg Lundahl said...

Förra artikeln

Hans-Georg Lundahl said...

En röst från débatten om föregående länk:

ibland är det inte konstigt, men tänk oxå på alla familjer som förstörs, men dom gör bara som dom blir tillsagda, varken hot eller våld HJÄLPER!! blir bara värre istället

Hans-Georg Lundahl said...

För att min lille son skulle få komma hem ett par timmar i mellandagarna efter att soc nekat oss umgänge helt under julen, var min lille dotter tvungen att åka till stödfamilj under tiden. Ändå hade jag sagt att jag inte såg något problem med att de var här samtidigt. Deras svar var att syskonumgänge sker på avtalade dagar. (Ja, en gång/6 mån) ...

Jag kan tänka mig väl att en mor i den sitsen kappast vågar vare sig hota eller taga till våld - hon är ej den typen - men kan möjligen ett antal af dem som lidit under socialtjenst som barn ligga bakom en del af våldet?

Hans-Georg Lundahl said...

Saker som detta:

http://www.nkmr.org/lille_martin_tre_manader_dog_i_socialens_jourhem.htm

göra ju knappast socialen trovärdigare ...