Tuesday, September 27, 2011

Politiska vildar?

länk om Petzäll, citat:

Politiska vildar borde ta konsekvensen att bli en vilde med att lämna över till någon annan. En ensamröst kommer man inte långt med i en demokrati utan han borde avgå, säger Carina Moberg.


EN ensamröst, nej. Deremot skulle jag gerna se att alla valdes utan partianknytning. En stat i USA har factiskt nollparti-system (bör ej förvexlas med enparti-system). Valkretsarne äro då enmans./HGL

No comments: