Thursday, August 25, 2016

Fler røster om barnevernet


Ja, jeg vet, jeg skriver lidt selv her, skriver mer på engelsk og fransk. Derimot har gruppa "Barnevernet vil vi ha fulstendigt fjernet" hjulpit denne blogga med hyppigere material end den anderledes vilde have haft. Undskyll hvis jeg skriver mer "skandinavisk" end ren norsk, jeg er svensk og har boet nære på Danmark.

I
[t.v. anonymisert]
Meg og min Alex skal snart gifte oss, vi er 18 år. Vi ønsker også en gang å bli foreldre, har masse barneting.. men barnevernet vil ta barnet etter som Alex har vært i barnevernssystemet siden han var 7 år.. hva feiler dem???!!!!!!? Kan noen finne en plass hvor vi kan skape en familie? Pm??? Helst en plass som er gratis ettersom vi ikke har store summer penger.. vi er begge 18 år og barnevernet fyller dessverre godt med oss for øyeblikket.. vi kommer aldri vekk uten hjelp

II
Advokat Jørgen Stualand
Barnevernet vil plassere en 12-årig spirrevipp på en institusjon for barn fra 13 til 18 med store adferdsvansker. Hurra. Ja, det er en super ide. Da vil han nok ikke læres opp i faenskap av de andre

III
Oddvar Espegard
BARNEVERNET - ET HINDER FOR VERN AV BARN

Nå er det nok !

1. Bv er nedsatt for å ta vare på barn. Men de står selv i veien for at denne tjenesten skal kunne ivaretas. Trenger vi bv da ??

2. At noen barn lider i Norge, det vet vi. Men den som lager mest lidelse, den som forårsaker mest sykdom, flest dødsfall og selvmord, er ingen andre enn BARNEVERNET selv !! Trenger vi da bv??

3. DUMT SPØRSMÅL !! - sier jeg til meg selv. Men det kan av og til være nyttig å stille slike spørsmål.

4. Barnevernet er en så stor kreftsvulst i samfunnet, at den må snarest mulig bort. Jeg ber derfor innstendig om at alle som leser vil gjøre sitt ytterste til at vi får bv nedlagt, raskt, hardt og brutalt !!

Commentarer af meg selv:
Barnevernet skaper "dynastier" af sine offer (I). Barnevernet drejer til det til det sæmre når de låter som at ordne det til det betre (II). Och Barnevernet skal bort, måske ikke brutalt, men hellre det en dets fortsatte brutalitet mot barn og unge (III).

Anden Andre comm. til II
Hans Jørgen Jørgensen
synes det er utrolig at det ikke er mer tilsyn med slike institusjoner, og ikke minst at våre folke valgt får opp øya å ser galskapen. men det er jo klart at dem ikke vil for dette generer jobb på flere plan, først BV som tar barna vekk, så institusjonen som har dem boende, og i di tilfeller barna/ungdommen for problemer eller blir kriminell, for da har psykiriatien jobb eller politi/rettsvesen.... så i mine øyer er den norske stat mereklig og verre en kommunismen

Oyvind Michelsen
Barn bør ikke bo på institusjon for det gjorde jeg fra 1954-1971 og det var jævlig. De fleste jeg vokste opp med prøver jeg nå å søke etter på google og finner de fleste av dem i kommunens gravstedsregistre fra 1980-1990-tallet så min kamerater ble ikke mer enn 30-40 år de fleste av dem. Hilsen Øyvind som er bydelspolitiker for Høyre i Bydel Gamle Oslo som har ansvaret for barnevernet i bydelene i Oslo. Jeg jobber for at barnevernet skal bli bedre og slutte med å ta barn som kan være hjemme hos foreldre med litt hjelp fra kommunen eller i verste fall kan være hos andre i familien. Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine.

Hans Jørgen Jørgensen
veldig kloke ord. kjemp videre for dette

Hans-Georg Lundahl
"Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine."

Diagnose om psykisk sykdom er ikke altid et bevis at foreldrene kan skade barne sine. Eller er det oftest ikke. Psykiatria er også et bedrag og et tyrannie.

Oyvind Michelsen
Noen få barn i Norge har blitt drept av sine foreldre så ikke alle mennesker bør ha ansvar for barn dessverre.

Hans-Georg Lundahl
Er de få det drejer seg om typiske før dem med psykisk diagnose? Havde de en gang en såden inden drapet? Har det drejet seg om andre ting, satanisme eller bronsealdershedendom?

OG : gik det at forutsige?

Efter notification
ved lenk til denne blogg-artikel:

Hans-Georg Lundahl
Oyvind Michelsen, Hans Jørgen Jørgensen, håper I ikke har nåe mot at jeg republicerer debatta?

Hans Jørgen Jørgensen
ingen problem for meg... jeg står for det jeg skriver, og jeg kjemper gladelig mot denne galskapen som BV bedriver

Hans-Georg Lundahl
Mang tak!

No comments: