Thursday, May 11, 2017

På FB om Maria Guds Moder, Hennes Syndfrihet och - om mitt språkbruk


M. Kh.
Vördar alla kristna jungfru Maria (sa)?

Är hon den bästa kvinnan någonsin enligt er?

Th. W.
Inom katolska och ortodoxa kyrkan vördas hon. Inom protestantiska kyrkan är hon en "vanlig" person - givetvis värd beundran men inte tillbedjan eller liknande.

J. K.
Hon är också utan synd i katolska kyrkan. Avlad utan synd och levde ett syndfritt liv. Hon är den mest perfekta människan som inte samtidigt är Gud (Jesus)

Elia Guds Barn
J. K.
Så hon hade inte en synda-natur?

Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?

När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur, och då kan man inte annat än synda.

Maria kan omöjligt varit utan synd.

Den enda anledningen till att Jesus var det är för att Jesus själv är Gud.

Om Maria hade varit utan synd så hade hon kunnat vara offret, och då hade Gud själv inte behövt lida så fruktansvärt.

Det är just p.g.a att ingen människa är utan synd som gjorde att Gud i sin Kärlek blev offret.

Gud välsigne dig.

:)

J. K.
Elia Guds Barn du kan läsa om " Den obefläckade avlelsen" (avsnitt 490-493) i katekesen.

http://www.katekesen.se

M. K.
J. K. Varför vördas inte Josef? Han tog ju på sig ett stort ansvar..

J. K.
M. K. Klart han gör. Han vördas bl.a. som kyrkans beskyddare, just p.g.a. det ansvar han fick när han beskyddade och vakade över den heliga familjen

M. K.
J. K. Jo men inte som Maria.

Elia Guds Barn
J. K.
Sorry, jag läser endast Bibeln för att förstå Bibeln. :)

J. K.
M. K. det är för att Maria är ett större helgon än Josef

M. K.
J. K. Jo, men varför..tycker nog att Josef gjorde ett större jobb än Maria

J. K.
Nä, Marias uppdrag var större och viktigare och hon var som sagt syndfri. Gud blev människa genom henne

Elia Guds Barn
J. K.
Använd Bibeln J., använd Bibeln för att bevisa det du säger. :)

J. K.
jag är katolik och kan hänvisar till kyrkan felfria lära. Det är du som är begränsad av Luthers påfund "sola scriptura"

Elia Guds Barn
J. K.
Om din lära hade varit felfri så hade den ensat varit Bibeln.

Men nu har du en lära som inte är i Guds ord.

Precis så hävdar typ alla sekter och kulter, de har den ''sanna läran'', men ingen utav dem håller sig endast till Bibeln, utan de läser Bibeln utifrån en utombiblisk lära.

Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog.

Och därmed blir icke ''sola scriptura'' en hädelse.

J. K.
Hur många sanna läror tror du kan finnas?

Fråga du mig så är det sola scriptura principen som skapat en mångfald av sekter. Protestantismens alla privat tolkningar och den splittring som finns mellan dessa tusentals samfund talar för sig själv

Men någonstanns måste vi väll ändå försöka mötas som syskon i tron. Även om du är ett halvsyskon ;)

Elia Guds Barn
J. K.

J.
Katolicism är en utav dessa ''sekter'', de är en utav dem som har utombibliska läror som hävdar att deras läror är sanna.

Vad katolicism gör med sina utombibliska läror är precis som många sekter och kulter, de säger vad Bibeln lär och punkt slut.

Sekter och kulter uppstår för att folk inte följer Gud, och inte för att Bibeln behöver utombibliska läror.

Om du hävdar det så hävdar du att Bibeln (Guds ord) är inkomplett utan människors utombibliska läror.

Nått att tänka på. ;)

J. K.
Det är väll bara en tidsfråga innan du börjar kalla dig själv för pastor Jim

[afstår från en mem]

C. B.
J. K. problemet med Elia är att så många har motbevisat han ständigt nu i flera månader med bla bibelcitat, diskussioner även förslkt vägleda honom osv ja även i andra grupper och att han då fortsätter smutskasta katoliker och kalla oss att tillhöra en sekt borde han inte ens kallas för halv broder. Han är ingen broder alls. Må Gud förlåta honom, vilsen.

J. K.
C. B. Vi har genom samma dop döpts till samma Jesus. Vi är bröder och systrar genom dopet även om det är tråkigt att vissa följer falska profeter.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Så hon hade inte en synda-natur? Så Maria var inte en avkomma ifrån Adam och Eva?"

Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.

"När en människa inte är ''född ifrån ovan'' så är allt den har en syndanatur,"

Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.

Hans-Georg Lundahl
M. K. Josef var född och aflad med syndanatur och är ingen fysisk förälder till Gud blifven menniska.

Hans-Georg Lundahl
Elia Guds Barn "Att säga att ''sola scriptura'' inte skulle vara nog är att säga att Guds ord inte skulle vara nog."

Hallå der, försök att hitta "sola scriptura" i scriptura, om du kan!

Elia Guds Barn
Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här?

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

samma här?

Hans-Georg Lundahl
Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''.

Hans-Georg Lundahl
''Hennes Son härstammade också från Adam och Eva och hade intet heller syndanatur.''

// Jag är inte säker på vad du vill ha sagt här? //

Det är oerhördt undantagsvis, men dock möjligt att härstamma från Adam och Eva utan att ha syndanatur.

''Maria var "född ifrån ofvan" meddetsamma hon aflades.''

// samma här? //

Nej. Somliga af oss föddes från ofvan betydligt sednare än de aflades och föddes.

// Man behöver inte finna ''sola scriptura'' i ''sola scriptura'', för det är ju ''sola scriptura''. //

Hvad då "det är ju"? Om du intet kan hitta sola scriptura i sola scriptura, så kan du intet enligt din egen princip göra sola scriptura till dogm.

Factiskt kan man hitta motsatsen - äfven om protestanter ha bortförklaringar. Typ "jo, men apostolisk tradition gick förlorad sedan dess, nu är bara Bibeln qvar" - utom att en apostolisk tradition som går förlorad sednare strider mot Matt. 28.

J. K.
En intressant parantes är ju att skriften faktiskt säger emot sola scriptura principen.

I 2 tess 2:15 står det:
"Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev"

Här hänvisar paulus till den muntliga traditionen likväl som till den skriftliga.

Hans-Georg Lundahl
Precis, men jag hittade bara intet II Thess 2:15 ...

Richard Agaeus
Hans-Georg Lundahl du vet hur man skriver på modern svenska - lägg ner rollspelet

Hans-Georg Lundahl
UK calling US "we refuse to respell colour labelled axe as color labeled ax".

M a o, jag bojkottar en anvisning från en svensk regering 1906, eftersom jag anser att anvisningen var ond, i o m att den lade sig i mer än en regering borde lägga sig i.

Det är intet mer rôle-spel än att spela lydig undersåte och kanske nästa år behöfva stafva på ännu ett annat sätt!

No comments: