Thursday, July 5, 2018

Ofta skrifver jag andra språk än svenska


Som sagdt, och hoppas den treflige mannen med famille ur JV icke tappat lappen, uppdateringar med nya artiklar på mina activa bloggar:

http://ppt.li/3zl

Eftersom detta är en kortlänk, fungerar den intet i söklisten, bara i adresslisten. Och status, och gifven länk på bloggar eller i mejl, och commentarer./HGL

Uppdatering : Annan kortlänk (ppt.li tycks ha lagdts ned, i hvart fall tillfälligt)

https://tinyurl.com/antimodernism

Full länk:

Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/

No comments: