Thursday, December 1, 2011

Omskärelse och abort?

Religiös omskärelse av små barn innebär utövning av den egna religionen på någon annans kropp. Om en man väljer som äldre att ansluta sig till en judisk eller muslimsk församling och väljer omskärelse är det ett eget val.


Från commentarerna på denna artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=283950

Och abort vore intet att utöfva sin - hvad skall man kalla det? religion? ansvarskänsla? philosophie? - på en annans kropp?

Det är lättare att öfverlefva omskärelse som barn än att öfverlefva abort. Äfven om det sednare också förekommit, med lifslånga handicapp som fölgd./HGL

No comments: