Tuesday, January 24, 2012

Kalenderbyte - commentar till Dick Harrisons blogg

Dick Harrison: När vi bytte kalender.

1) Tolf dagar? Gick man 1800-talet i förväg? Normala skilnaden mellan kalendrarne är:
  • 1500/1600-tal - 10 dagar
  • 1700-tal - 11 dagar
  • 1800-tal - 12 dagar
  • 1900/2000-tal - 13 dagar.


(1600 och 2000 äro skottår äfven i nya stilen)

2) Således var 13 october 1917 i Fatima sista september i Ryssland. Dagen derpå var sista gången som Czaren på denna jord firade en fest firad 1 october (gammal stil), nemligen Theotokos' Beskydd, till minne af en annan Maria-uppenbarelse som skremde iväg slaverna från Konstantinopel.

Slaverna som hedningar hade den natten till 1:a october (långt innan nya stilen fans) haft vett att icke strida mot den Heliga Jungfrun, ngt man önskar svenskar haft under "Potop"/"Syndafloden" (1600-tal) i Polen utanför Czestochowa. Men hvilket de som protestanter intet hade.

Hans-Georg Lundahl
Tredje Arrets Rådhus
i Paris,
24 jan, St Frans af Sales
H. Å. 2012

No comments: