Friday, January 27, 2012

Uppenbart ingen afsigt att döda!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14281013.ab

Om gerningsmannen velat döda föreståndaren hade han kunnat det:
  • han var vältränd i skytte
  • han visade förmåga att sigta genom att placera fyra skott i axeln.
    • Expressen-artikeln nämner ej om något annat skott treffade någon annanstans, jag anser att det innebär en trolighet att det icke var fallet.


Ett fall som detta ligger mig om hjertat, i o m att jag 5 - II - 1998 sköt i höften på en polisman som var i liknande position som denne föreståndare, d v s han ville intet haffa mig för att evt straffa mig för ngt evt brott, utan bara ha mig insydd för att så kalladt vårda mig, enligt läkares bedömning om hvad så kallad sjukdom kräfver.

Mannen borde höras om han anser sig brottsligt behandlad af psychiatrien, i mitt fall var det sjelfklart så, och jag hade också framfört det effectivare om jag intet - utifrån bedömningar om förement sjukdom - pådyflats en advocat som till slut icke lät mig föra min talan inför hofrätten.

När jag sökte upprättelse infÖr HD p g a detta procedurfel, hindrade vakterna på Borås häkte mig att lemna in ansökan om resning i tid.

Hans-Georg Lundahl
i exil i Paris, bibliotheket
Georges Pompidou
27 - I - 2012

No comments: