Saturday, February 25, 2012

Jag Vet Intet Hvilka Nattclubbsdrottningar Hermann Lindqvist Känner ...

... men bara för att en af dem har god smak, betyder det intet att kungahuset skulle ha dålig.

Har Hermann förresten bett om ursäkt för andra fadäsen, den der uppfattningen om Axel von Fersen* var litet underlig?/HGL

När passet betalades af Svenska Klubben i Paris, var det du som ville muta mig att tiga om det förra? Är det förc att jag intet gjorde det som det försvann igen?/HGL

*http://teaattrianon.blogspot.com/search?q=von+Fersen

No comments: