Monday, February 13, 2012

Edward Blom om Svensk Catholsk Historia

Länk, Gamla Sancta Eugenia Berättaren liknar en svensk adelsman från Stormagtstiden. Han är - ovanligt nog - nionde generationens catholik i vårt land./HGL

No comments: