Sunday, March 11, 2012

Manipulera "undermedveten racisme" med prop ... öh? ... nol?

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/betablockerare-tycks-kunna-dampa-rasistiska-attityder

Nej tack.

För en person som fått oförtjent dåligt rykte hos en viss folkgroupe är "undermedveten racisme" det vill säga att insinctivt undvika contact med den grouppen, en ganska god sak. Medicin är intet till för att leka med andras attityder.

Hå-Ge Ell

No comments: