Thursday, July 12, 2012

Logiken är lika riktig äfven om de låta osäkra

Om Emil i Lönneberga pratade skånska skulle Malmö ligga i Småland.

Men nu pratar Emil intet skånska, som man gör i Malmö.

Altså ligger Malmö intet i Emils Småland.

(Och äfven om Skåne intet skulle vara ett landskap, är i hvart fall intet Småland landskapet Malmö ligger i. Altså kan man lika gerna antaga att Skåne är landskapet Malmö ligger i.)

Kan tilläggas att första tre satser utgöra en helt correct conditionnel negativ syllogism. Och med utsättande af underförstådda tankeled blir första meningen helt och hållet begriplig./HGL

No comments: