Friday, June 22, 2012

Svein Holden


Eftersom det är värre att dömas till fängelse än att dömas till sluten psykiatrisk vård, ska de tvivlen komma den åtalade till godo.


Värre? Ve eder som kalla det onda godt och det goda ondt.

- Vad han själv anser i frågan är ett blindspår. Är han psykotisk har han inte heller någon möjlighet att bedöma det själv, sa Svein Holden.


Är man galen anser man intet att man är galen. Men man anser intet heller att man intet är det. Att öfverhufvudtaget ha en uppfattning i frågan är tecken på att man intet är det.

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
St Albans dag
22-VI-2012