Monday, August 13, 2012

Undrar hvad Herman Lindqvist nu säger om min propos ...


SVD.se > Kultur > Faktafel stoppar Lindqvists nya bok

En anledning för mig att blogga och ge en öppen licens åt alla och enhvar som läsa mina bloggar att trycka och sälga är just att kunna utan egna tryckeri-resurser kunna ha mina saker tryckta på mitt ansvar och intet stoppade af ett förlag som ogillar det ena eller andra jag säger.

Och om boken hade börjat som separata blogginlägg, så hade han kunnat ha en discussion om saken i commentardelen af just det blogginlägget.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Georges Pompidou
Sancta Radegundis Dag
13-VIII-2012

Svensk version af mina villkor, formuleringen anpassad till evt collectivt författareskap
English version
Version française
Gamla Donativo-sidan och anglo-fransk förklaring derom.

1 comment:

Hans-Georg Lundahl said...

Ang. factafel hade ett stoppande af detta om Axel von Fersen och Marie-Antoinette kanske varit mer intressant att stoppa.