Tuesday, January 15, 2013

Harry Amster missförstod ngt ...


"Men ingen har väl bett dem att ta över Gamla testamentet. Hitta på något själv, brukade jag tänka."


Citat från Harry Amster

SvD: Juden Jesus och jag
http://www.svd.se/kultur/juden-jesus-och-jag_7818312.svd


Ingen har väl bett judarne att missförstå GT? Jesus sade att det handlade om Honom, då är det en Kristen Helig Skrift. Att sedan judar misstolka det är väl kanske intet vårt fel.

Bref per e-mail till honom har ej besvarats verbalt än:

Hillels och Jesu Gyllene Regler ... [brefrubrik]

... äro lika olika som "ljug intet" och "säg sanningen".

Den religion som blef dina förfäders med afvisande af Jesus var i färd med att beslagta ordet "jude" från de kristna medan NT skrefs och kort derefter Mishna redigerades i polemik mot detta./HGL

No comments: