Friday, March 1, 2013

Göran Greider med Dagens Dårskap

Artikel på DD

"Redan nu lever, enligt forskarna, barn som kan komma att bli 200 år, ett faktum som ställer många av våra invanda föreställningar på huvudet."


- Ack ja, och så finnas det idioter som anse att man lefver i en fantasy-verld för att man tror englar styra stjernors banor och att jorden står still .../HGL

No comments: