Monday, February 18, 2013

Stieg och Camilla!

Omnipresenta som ni äro bland franska deckare-läsare, editerade af Actes Sud i samlingen Actes Noirs, påverkas ni af detta i namngifningen af charactärer och platser? Comme en Charlotte med för att det är lätt att uttala för fransmän? En Maja för att de uttala det [mazha] tils de få veta att det uttalas som folket Maya? En Annika för att det är ql att höra dem säga a-ni-KAH i st f AN-ni-ka? Blir det fler bulevarder i orterna (undrar om ngn svensk stad har sådana)? Åka folk till Finland för att besöka sqvärerna i Helsingborg (det fins många småparker kallade Square Truc-et-Machin i Paris)? Jag bara undrar!/HGL

No comments: