Friday, April 26, 2013

Från grouppen KatObs

Parisdemonstrationerna: Största möjliga tystnad
---Ett grundbudskap i dessa mäktiga och fredliga demonstrationer är att man anser att lagen är ett sätt att upphäva äktenskapets naturliga konstitution och familjen som grundval för samhället, och att det saknas acceptabla skäl för att genomdriva lagen. Att lagen även berövar barns rätt till att växa upp med sin mor och far. Och framför allt: Att politikerna driver igenom beslut som saknar stöd hos befolkningen. En spricka har uppstått mellan folket och de folkvalda.

---Se: Katolsk Observatör : Parisdemonstrationerna - största möjliga tystnad
http://katolskobservator.blogspot.se/2013/04/parisdemonstrationerna-storsta-mojliga.html


Hans-Georg Lundahl
Min sista post på fölgande blogg, hittils, commenterar "lagen" som gick igenom på *suck* min namnsdag:

Trivium, Quadrivium 7 cætera
http://triv7quadriv.blogspot.com/


(På franska, nota bene, men det fins engelska articlar på den bloggen med).

Redacteur på Katolsk Observatör:
Hans-Georg Lundahl: (1) finns ännu de som använder fv, i "silfver" till exempel...(2) Gauss var väl konfessionellt kristen? (3) Ska inte lagförslaget dras genom författningsdomstolen också? (4) Dina upplevelser i Paris - har du några impressioner av stämningen i leden?

Hans-Georg Lundahl
1) jo, jag har ju sjelf bevisat att det intet blifvit obegripligt, 2) liksom Kant, men deras filosofier äro det intet, 3) möjligt, 4) feststämning, som beskrifvet.

Gick förbi nra festare på krogrunda anförda af två flator fölgda af två bögar. Jag ropade "regroupement" = "omgrouppering" och gick vidare utan att antastas men också utan att bli serdeles uppmärksammad als.

När jag var rundt hörnet ropade de X, Oui, Y Oui, Z, Oui (jag har glömt had oui, oui, oui gick ut på) och jag ropade (rundt hörnet) non för hvart oui. Intet heller då blef jag ppmärksammad eller antastad.

Deremot har jag blifvit ngt kyligt bemött när jag tiggt mynt till caffe derefter i Georges Pompidou.

Redacteur på Katolsk Observatör:
[Andra stycket ovan torde gå till kommentarsfältens klassiska bibliotek, som kommer uppföras av några av våra efterlevande med överkapacitet i sina hjärnor och planeringskalendrar.]

Hans-Georg Lundahl
öfvercapacitet onödig, blir snart sparadt på min blogg.

No comments: