Saturday, May 11, 2013

En conversation om zigenare och annat

Ego:
Gissa hvarföre jag har svårt med svenska nationalister* när jag ser saker som denna:

Exponerat: Ingen vill ge unga zigenare sexråd**
http://www.exponerat.info/ingen-vill-ge-unga-zigenare-sexrad/


Colla in commentarerna.

Två af morfars systrar gifte sig med tattare. Steriliseringsvänner äro intet mina vänner.
M. R.
Jag förstår kommentarerna.*** Det bästa är att de håller sig till varandra, såsom negrer till negrer osv.
Ego:
Som Mussolini kom på 1938 efter att ha tagit hem ego-trippade och deri sårade Vicekungen Graziani som gjort Italien och fascismen rent omöjliga i Ethiopien.

Vid bättre och tidigare tillfällen var Mussolini mot racism.

Och han var i alla fall aldrig för sterilisering.

Gissa hvarföre han står högre i kurs än svenska socialdemocratien hos mig?
M.R.
Nej?
Ego:
Tja, Mussolini var ganska litet racist och intet als steriliseringsvän. Dessutom var han ingen abortvän och han dref intet skolpligten så förbannadt långt som i Sverige.
M. R.
Den svenska socialdemonkratin är skyldiga till över miljonen ofödda barns liv. Så visst har du rätt.
Ego:
Det är efter eller fr o m 70-talet.

Men innan dess gjorde Sverige värre än Mussolini gjorde på Italiens grund under kungariket (Salò-republiken, kriget på Balkan, kriget i Ethiopien äro andra saker).

(Andra saker som intet äro bra, men ha skadat ngt mindre, räknadt i antal oskyldiga dödade än [hvad] Sveriges abortindustrie [gjort])


*Sverige har bra sidor, det fins bra nationalismer och nationalister, men svensk samtida nationalism är undermålig.

**Äfven om commentarerna äro äckliga, äro de ärligare än den officiella politiken, som vill samma sak men intet vågar säga det.

***Rent intellectuelt kan jag förstå huru sådana idéer spridits, skolpligten har varit framme och indoctrinerat under ett sekel, och när skolan dragit sig tillbaka från en del af de oförsvarbara positionerna, har folket intet nödvändigtvis fölgt med. Som med heliocentrism och utvecklingslära, fast der står det mesta af det värsta ännu qvar.

No comments: