Friday, July 5, 2013

Jag anslöts till en groupe ...

... med titeln "funderingar kring christen tro" eller dylikt. Sist jag collade var grouppen sluten, d v s jag skulle nu intet ha kunnat komma med utan att ha bett om det. Bra att de ändrade kanske.

En administrator hade gått ngn slags protestantiskt frikyrklig ledareskapscurs. En annan var ansluten till en frikyrklig blogg. Hon hade också takter som en dagisfröken i öfrigt.

Den ena som den andre ville tydligen bruka sina administratorspriviligier och vädja till reglerna för att hindra mig att argumentera mot deras kätterier.

Jag gjorde en poäng om Kyrkans Concilier genom att lenka till Apostlagerningarne capitel 15. För deras del föll detta icke i god jord, i hvart fall intet denna gång.

Jag har nu nöjet att vara utanför den grouppen igen. Och att discutera theologie med folk som intet ta afvisanden af protestanters ledareskap som tecken på bristande mognad fÖr theologiska discussioner.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque publique d'Information
Georges Pompidou/Paris
Helige Anton Maria Zaccaria
(canoniserad af Leo XIII
hans kropp vördas i Milano)
5-VI-2013

Jag nämnde för en annan catholik om dessas anticatholska incompetens att i Creation.com och tektonics, der man har att göra med atheister, fungerar intet deras tag, men i Chick Tracts och i den grouppen florerar anticatholicismen fulltut. Och när jag sjelf uteslutits bad jag en annan catholik i grouppen att helsa de öfriga att draga sig ur. Man underkastar sig intet kättares ledareskap som catholik.

No comments: