Saturday, July 27, 2013

Under öppet hot om förfölgelse skyddades judar af Pius XII's tystnad.

SvD : Påvens svåra val kritiserat i över 50 år
http://www.svd.se/kultur/understrecket/pavens-svara-val-kritiserat-i-over-50-ar_8372194.svd


Många av påvens kritiker verkar tro att Vatikanen fungerar som en armé, där allt som händer är i enlighet med den högsta ledningens vilja.


Nå, nu är det factiskt äfven andra situationer att beakta. Om jag intet öppet hotas med förfölgelse, men någon ändå vill skydda mig genom att tiga om mig och jag sjelf intet vill detta tigande ... så blir en sådan hemlig capitulation en verklig eftergift för en förfölgelse som då öppet kan åberopa sig på mina sjelfutnämnda beskyddare-via-discretion.

Säg att de enda som skulle vilja trycka mina essäer vore catholiker och säg att de anse sig intet kunna det eftersom de ha en rädsla att detta skulle vålla mig förfölgelser (t ex via psychiatrien) - så utgöra de just genom det valet en del af en förfölgelse af tystnad./HGL

No comments: