Sunday, July 12, 2015

Fröken Schreiber, i Christus är hvarken jude eller grek

Judarne ha sedan 2000 år en konung. Hans rike på jorden heter intet "synagoga" utan Catholska Kyrkan (dock recommenderas ej Bergoglios perversion af den).

I den gäller intet härkomst, utan tro.

Bara ett litet tips i all vänlighet ang. problemet jag läste om./HGL

No comments: