Friday, May 22, 2015

Lita Intet på Harrison OM Braveheart

En frågeställare:

Alla skottar bär tartan, dvs. ett stort stycke rutigt tyg, nertill veckat och draperat som kilt, upptill svept runt kroppen med ett spänne på axeln. Men en historiekunnig person, tyvärr minns jag inte namnet, har sagt att vid denna tid (1300-talet) bar skottarna inte kilt.


Dick Harrison:

Kilten kan spåras i källorna till 1500-talet, inte till medeltiden. Allt tyder på att plagget först skapades under detta sekel, då det utvecklades ur äldre klädesplagg till följd av den större tillgången på ylletyg. Tartanmönstren, som vi känner dem idag, standardiserades först på 1800-talet.


Källa:

Dick Harrisons historieblogg : Hur gammal är kilten?
18 maj 2015 kl 5:05
http://blog.svd.se/historia/2015/05/18/hur-gammal-ar-kilten/


Commentar:

Om klockan var 5 öfver 5 på morgonen, när professionelle historikern uttalade sig, kanske han helt enkelt fått för litet sömn.

Emellertid, han missar att frågeställaren blandat ihop "kilt" med "tartan".

Pix Shark : Braveheart Battlecry
http://pixshark.com/braveheart-battle-cry.htm


Ingen kilt i syne, deremot tartan.

entertainthis! : braveheart
By Jayme Deerwester September 18, 2014 8:25 am
http://entertainthis.usatoday.com/2014/09/18/if-its-not-scottish-its-crp/braveheart/


Ingen kilt, två af fem bära tartan.

Och nu är jag ingen expert på tartanmönster, men det är mycket möjligt att de som bäras i filmen intet äro de som standardiserades i slutet af 1800-talet.

Notera att tartanen i dessa fall intet bärs som en kilt, utan som just det äldre plagget - på engelska "belted plaid" eller fritt öfversatt "toga med bälte".

Sedan ha vi frågan om huru Skottar klädde sig på 1300-talet?

Äldsta UTTRYCKLIGA OMNÄMNANDET af "belted plaid" (som distinctivt plagg) är 1500-tal. Nämligen:

The first clear reference to the belted plaid occurs in the year 1594. In that year, a group of Highlanders from the Western Isles went to Ireland to fight under Red Hugh O'Donnell. Writing about them, Lughaidh noted how they could be distinguished from the Irish soldiers:

"They were recognized among the Irish soldiers by the distinction of their arms and clothing . . . for their exterior dress was mottled cloaks of many colours. . ., their belts were over their loins outside their cloaks."


Tackar, wiki!

Så 1500-tal var intet en bevisligen första belted plaid, utan den första bevisade belted plaid. En vigtig skilnad.

Och dessutom var denna belted plaid ännu ingen kilt.

Much speculation abounds regarding the age of the phillabeg. Most Highland Dress historians feel confidant in putting its origins towards the mid-to-late seventeenth century. Certainly by the early eighteenth century it was in widespread use. People are fond of recounting the story of how Thomas Rawlinson, an Englishman, supposedly “invented” the phillabeg in the first quarter of the eighteenth century. The evidence against this lays in paintings and armorial bearings that depict men in what appear to be phillabegs that pre-date Rawlinson. Most likely the feileadh-beag came about as a natural evolution from the feileadh-mor, and the fashion spread around the Highlands of Scotland over time, with Rawlinson and others helping it along.


Så de FLESTA Höglands-Drägts-Historiker sätta kiltens födelse till 1600-talets mitt med "förtroende"? Det är altså intet documenterat att kilten föddes det eller det året, buren af den eller den mannen?

Man kan intet documentera att det eller det årtiondet ersatte belted plaid med dittils icke-existerande kilt?

Theoretiskt sedt KAN kilten ha burits 1300-tal? Men nu var det intet kiltar utan belted plaids som buros i Braveheart.

Kan det vara möjligt?

Matthew Allen Newsome, tartanmuséet, påstår motsatsen.

Enligt honom buros på medeltiden tunica och mantel, deremot intet belted plaid.

Och huru var det nu med den saken ... jo, det var manteln som blef bredare och dermed fick samlas ihop i bältet, jovisst ... men när?

Helt klart blef tillgången till tyg bättre under 1500-talet. Helt klart har William Wallace intet burit kläder som dessa:Men det hade å andra sidan heller intet Mel Gibson visat honom som heller.Notera att MYCKET mindre tyg har brukats.

En mantel, och ett bälte som håller ihop den öfver tunikans neddel.

Factiskt inget som strider mot beskrifningen gifven af Newsome:

If we look at the written accounts of Highland dress during the 1500s, one of the first things that strikes us is the remarkable similarity between the clothing of the Scottish and Irish Gaels. The common dress of the Irish at the time was a large, often pleated shirt called a leine, generally dyed saffron, over which a large mantle was worn, called a brat in Irish.


Men deremot strider det mot hans slutsats:

John Major describes this basic costume in his History of Greater Britain, published in 1521. Describing the men of the Highlands, he writes,

“From the middle of the thigh to the foot they have no covering for the leg, clothing themselves with a mantle instead of an upper garment and a shirt dyed with saffron.”


Jean de Beaugue describes the same sort of clothing in his 1556 account of the campaign of the French auxiliaries in Scotland during the siege of Haddington (1548-9). In describing the Highland men, he writes,

“They wear no clothes except their dyed shirts and a sort of light woolen rug of several colors.”


The “light woolen rug” undoubtedly refers to a mantle of some sort, and the description of it being “several colors” puts one in mind of tartan, though the colors certainly could have been arranged in some other pattern.

Moving forward in the century, we see a detailed description of Highland clothing in the 1578 account of Bishop Lesley, De origine, moribus et rebus gestis Scotorum. It is well worth quoting.

“All, both nobles and common people, wore mantles of one sort (except that the nobles preferred those of several colors). These were long and flowing, but capable of being neatly gathered up at pleasure into folds.”


Let us pause here for a moment. Like the previous account, he mentions mantles of several colors, which again we can possibly imagine as a tartan design. But these mantles were worn “gathered up… into folds.”


OK, Biskop Lesley omnämner att manteln KUNDE samlas ihop i veck.

Ingen före honom tycks ha gjort det.

ALTSÅ måste detta ha saknats 1521 och 1556, när John Major och Jean de Beaugue beskrefvo skotsk drägt. [QED]

Från 1300-talet vågar jag tippa att ingen gifvit en så pass détaillerad skildring af en "brat" att man kan afgöra om Biskop Lesley's beskrifning passar in så långt bak eller intet.

Factum är att beskrifningar som de citerade äro en ny genre i Skottland. Renaissancen hade lett till upptäckten af Pausanias och Strabo och man ville göra liknande reseskildringar.

En medeltida chrönikör skulle aldrig i lifvet ha fått för sig att skrifva så många ord om ett plagg. En medeltida poet skulle ha kunnat bruka ord om ett decorerat plaggs - decorationer.

Men för drägter föredrog man bilder - och jag vet intet om många miniaturer från 1300-tal utge sig för att skildra skotsk drägt.

He continues his description. “Wrapped up in these [mantles] for their only covering, they would sleep comfortably. They had also shaggy rugs, such as the Irish use at present day, some fitted for a journey, others to be placed on a bed. The rest of their garments consisted of a short woolen jacket, with the sleeves open below for the convenience of throwing their darts… They made also of linen very large shirts, with numerous folds and wide sleeves, which flowed abroad loosely to their knees. These, the rich coloured with saffron and others smeared with some grease to preserve them longer clean among the toils and exercises of a camp…”

Here in his description we once more see the typical Irish style saffron shirt. But the “shaggy rugs such as the Irish use” is undoubtedly a description of the brat, meaning the mantles previously described must be something distinctive enough that Bishop Lesley classifies them separately. It would seem that a stylistic divergence is beginning to emerge between the Irish brat and the Scottish plaide around this time.


Tja, men var det nu i Skottland man började göra större plaider? Eller på Irland man gjorde mindre brats? Eller kunde äfven en brat bäras med bälte på Irland med?

Factiskt verkar en belted plaid var Skottlands svar på hvad Irland gjorde med léine:

16th century images of Irish people
By Colm on December 12, 2013 in Archaeology blogs, Short Histories
http://irisharchaeology.ie/2013/12/16th-century-images-of-irish-people/
Underplagget på mannen till höger bärs lika pösigt som öfverplagget när det gäller belted plaid.

Och ingen kan säga huru långt tillbaks i tiden den skilnaden når exact, för från 1400-tal och 1300-tal ha vi inga vare sig renaissance-prosaister eller flamska målare som befattat sig med skottars eller irers plagg.

Huru är det då med idén att på 1200- och 1300-tal skottar och irer skulle ha burit samma plagg som alla andra på medeltiden?

vid denna tid (1300-talet) bar skottarna inte kilt. De var klädda som alla andra, dvs. brokor, hosor och tunika.


Tunican stämmer. Men deremot var den nog snarare en léine än en vanlig tunica. En sådan kunde räcka längre till exempel:Detta var nu 1547. Men i alla fall. Hade skottar och irländare klätt sig som fransmän och engelsmän och tyskar och svenskar på 1300-talet, hvadan denna ifver att démarquera sig på 1500-talet?

Om deremot 1500-talets skotska och irländska drägter (ngt skiljaktliga) voro arf från äldre tider, skulle ngn historikers intryck af att de voro klädda som "alla andra" ha kunnat komma sig af bristen på uttryckliga källor, plus factum att skottar utomlands dåförtiden knappast tyckte det var coolt att visa sig som skottar genom att bära kilt (eller, eftersom denna troligtvis ännu intet fans) eller en brat buren i belted-plaid-stil (d v s hvad Braveheart-filmen visar) när de befunno sig till exempel i Paris. De togo seden dit de kommo.

Brokor, hosor under tunican? Jodå. När de studerade vid Paris universitet var det säkert så. Och likaså, när de krigade i korståg i österled. Men intet när de kommo hem till Skottland, norr om Lågländerna.

En felkälla till: om en medeltida illustrator till exempelvis en miniatur skulle skildra en skotte, t o m från Högländerna, är det högst osäkert att illuminatorn hade en aning om huru de sågo ut, utom mögligen att rödt hår kunde finnas der, om ens det. En målning från 100-åriga Kriget skildrar romare i färd med att korsfästa Vår Herre som bärande hillebard och rustning anno 1400. Som sagt: Pausanias och Strabo hade ännu intet upplifvats genom Lorenzo Valla.

Med andra ord: man kan intet bevisa att drägten i Braveheart är riktig, men man kan heller intet bevisa den var felaktig. Mel Gibson gjorde sina val, och han tolkade nog Biskop Lesleys ord mer i min än i Newsomes mening.

Dermed inget ondt sagdt om Newsome och tartanmuséet. En samling lenkar, inclusive det citerade fölger under signaturen.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Julia af Corsica,
Jungfru och Martyr
22-V-2015

Wiki : History of the kilt
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_kilt


Wiki : Belted plaid
http://en.wikipedia.org/wiki/Belted_plaid


Scottish Tartan Museum : The Early History of the Kilt
http://www.scottishtartans.org/kilt.html


Albanach : the léine
http://www.albanach.org/articles.html?http%3A//www.albanach.org/leine.html


Albanach : The Early History of the Kilt
http://www.albanach.org/articles.html?http%3A//www.albanach.org/kilt.html


Och så vidare, se menuen till venster, till articlarne!

2 comments:

Hans Georg Lundahl said...

Bonus till Elena Maria Vidal för att ha lenkat till Irish Archaeology via:

Tea at Trianon : The Irish in the Sixteenth Century
http://teaattrianon.blogspot.fr/2014/12/the-irish-in-sixteenth-century.html

HGL said...

Lider sjelf af sömnbrist, borde ha sagt att "Brokor, hosor under tunican?" gifvetvis förekom rikligt i Lågländerna, som i detta afseende icke blef serskildt innan romantiken från gängse continental cultur.