Wednesday, October 7, 2015

Sveriges Brott Mot Menskligheten (Lenk)

Donia Hassans Minnesfond! : Brott mot mänskligheten
http://doniahassans-minnesfond.org/sveriges-brott-mot-manskligheten.html


Socialtjänsten i Sverige tvingar kvinnor till abort, mot mödrarnas egen uttryckliga vilja!

Detta är utan tvekan brott mot dom mänskliga rättigheterna, och brott mot hela mänskligheten!

Och det värsta är att det sker i stor skala över hela landet, då dessa mammor anses ovärdiga att få fortplanta sig av olika skäl.

No comments: